5 april 2013

Ohederligt?

"Att gå miste om fem procent av gårdsstöden kan få stora konsekvenser för enskilda lantbrukare.", säger Helena Jonsson.

Så sant så sant. Men är det "hederligare" när svensk byråkrati tar tillfället i akt ("tillfället gör tjuven"?) att dra av fem procent för en bagatellförseelse, som sunt förnuft inte ens skulle betrakta som en förseelse?

Kan alltså undra om byråkratin i övriga EU drar av tre procent (fem procent vid en upprepning och hela gårdsstödet om det händer en tredje gång) av gårdsstöden p.g.a. att ett par stycken två månaders kalvar i en diko-hjord råkar vara utan öronmärken vid en djurskyddskontroll, efter en anonym anmälan. Något måste man förstås kunna klanka på för att motivera att därtill ta ut kontrollavgift på den förespeglat "avgiftsfria djurskyddskontrollen".

Och detta avdrag görs med hänvisning till "EU:s tvärvillkor" ( det gäller att skylla på ett "ohederligt" EU?) och att det motiveras med att detta skulle äventyra möjligheten att identifiera dessa, ännu på sina öronmärkta mödrar, diande kalvar. Vilket i sin tur (den "oklara" identiteten (sic -it´s really sick!) skulle utgöra "en fara för folkhälsan".

HR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar