31 maj 2013

En märr, nej, två

En märr i brunst..
(http://youtu.be/bJs74a9UUSA)Tio minuter senare....


(http://youtu.be/YVkGnQ7meQk)


Nej, två märrar.....
(Filmerna syns bäst i mobilen)
Ardennerhingsten heter Stampe.
(http://www.ardennerklubben.se/hingstar-2013-675977)


LRF har ingen känsla för Rättssamhället

Då man efter kriget 1945 studerade en liten stad i Tyskland fann man att en liten grupp nazister styrt hela staden genom ett avancerat angiverisystem.
I stort sett hela befolkningen hade cirkulerat genom nazistfästet med angiverier om grannar och bekanta. Om man inte hade något att berätta så uppfann man något. Rädslan för att råka illa ut på grund av att själv bli angiven och beskylld för något gjorde att man beskyllde andra genom anonymt angiveri i förebygggande syfte.

När nu diskussioner inom LRF om en så självklar böld i ett demokratiskt samhälle inte anses vara något problem så inser man att LRF har problem!
Problem med en demokratisk ordning!
Är man måhända mer släkt med odemokratiska beskyddarorganisationer än man själva är medvetna om......

tg

--------------------


Palles far Gunnar Borgström var verkligen mycket illa berörd över det sätt varpå föreningsrörelsen fixade till "det största skamgreppet i föreningsrörelsens historia" efter avregleringsbeslutet i juni 1990. Gunnar B var då ordförande i SMR (Svenska Mejeriernas Riksförening - som hade hand om dåtidens regleringskassor - en produkt av 1932 års "tvångskollektivisering av Sveriges bönder").

Enligt 1990 års beslut skulle Sverige ensidigt avveckla nationella stöd och ta bort gränsskydden för svensk livsmedelsproduktion. Vilket bl.a. hade inneburit ("hade" därför att Ingvar Carlsson - han som gav Astrid Lindgren Lex Pippi i 80-årspresent - gjorde ett lappkast 1991 och ansökte om medlemskap i EG) ... vilket inneburit att vi bl.a. fått in EG:s exportsubventionerade livsmedel i Sverige till priser som det inte hade funnits skuggan av en chans att klara med produktion i Sverige.

Med den situationen hade vi fått ett överskott på svensk mjölk som det skulle kostat svenska bönder 1 500 miljoner/år att lyfta ut på den dumpade världsmarknaden.

SMR uppmanade då så många bönder som möjligt att lägga ner sin mjölkproduktion, minst 2000 bönder måste väck. Inte mycket hände. Då utlovade SMR 80 öre per liter mjölk i avgångsvederlag till dem som slutade, vilket samtliga mejerier i SMR:s styrelse beslutade att solidariskt betala (ca 200 miljoner - för att köpa sig fria från en årlig kostnad på 1500 miljoner - billigt alltså) Och avvecklingen kom igång i november 1990. Men på sin stämma den 12 december 1990 ändrade sig Arla, under ledning av dåvarande ordf. Åke Hantoft (numera ordförande i det "danska" Arla) och Vd Åke Modig och ville inte längre betala, trots att de beslutat att genom SMR "solidariskt" stå för sin del av kostnaden.

Detta kom naturligtvis som en chock för SMR, som ju gått ut skriftligen till bönderna och utlovat detta - och många hade redan hunnit avveckla sin mjölkproduktion. Det kom naturligtvis även som en chock för de ca 2000 bönder som "accepterat" avtalet med SMR.

Gunnar Borgström och SMR:s Vd Calle Utterström gjorde allt vad de kunde för att försöka få Arla att ändra sig. De försökte t.o.m. få jordbruksministern (Mats Hellstream (S) att hjälpa till, men Hantoft och Modig backade inte från sitt svek.

I början av 1991 samlades så ett 15-tal förbannade avvecklare i Jönköping och bildade en Aktionsgrupp för att försöka pressa föreningsrörelsen att ta sitt ansvar. Jag blev utsedd till sekreterare i den gruppen och så småningom hade vi samlat ca 150 bönder som var beredda att gå vidare.

Vi hade flera möten med LRF (där Arla var medlem och betalade 20 miljoner i medlemsavgift - jämfört med några bönders medlemsavgift så gav det Arla en starkare position, som LRF inte vågade ta strid emot) och naturligtvis möten med Arlas och SMR:s ledningar. Allt resultatlöst - Arla hade den ekonomiska makten och kunde därmed strunta i moralen.

Efter många resor till Stockholm, med fruktlösa försök att nå en uppgörelse, så mynnade det hela ut i två rättegångar, en Stockholms tingsrätt och en i Svea hovrätt. Där ställde SMR upp på vår sida, bl.a. genom vittnesmål från vd:n och kanslichefen. Och Gunnar Borgström var närvarande vid förberedande- och huvudförhandlingar hela vägen. Och uttryckte sin förtvivlan över att SMR inte hade förmått tala Arla till rätta.

En god vän bland lantbruksjournlister (som också följde rättsprocessen) har berättat att Gunnar B ofta återkom till hur besviken han var över det sveket. 

Heder åt den numera bortgångne Gunnar Borgström och den likaledes bortgångne Calle Utterström. De mórtuis nil nisi bene!

Därefter las SMR ned (då med en omsättning på sju miljarder - lika mycket som det kostar att driva Regeringskansliet Rosenbad - very bad - och ungefär samma summa som vi får tillbaka från vår EU-medlemsavgift - att fördela, som förhatliga "bidrag" till svenska bönder) flyttades Calle Utterström till Bryssel (hans doktorsavhandling heter. The cooperative myth - så sant så sant.)

Med Arla i spetsen hakade övriga mejerier på och struntade också i att betala vad de lovat och beslutat i SMR:s styrelse! Med ett undantag - Falköpingsmejeriet. Som tur är säljs Falköpingsmejeriets produkter här i trakten - annars hade jag ju tvingats att sluta dricka mjölk.

Sjutton vet om det inte behövde skrivas en bok om "det största skamgreppet i föreningsrörelsens historia" - för det finns massor av mer att säga om det sveket än denna korta resumé. Och som sekreterare i Aktionsgruppen har jag likså några pärmar fulla med korrespondens m.m.

Ett "skamgrepp" kan man eventuellt även kalla LRF:s uppbackning av "anonyma anmälningar". Ibland faller äpplet långt från äppelträdet, kanske är det inte ens ett äpple utan ett päron, som inte Pallar att stå emot trycket. 

HR


Calle Utterström, som också tog mycket illa vid sig, och som jag, till exempel, besökte i Bryssel, vid något tillfälle, dog relativt ung och mycket oväntat i en hjärtinfarkt - i Bryssel. Han ansågs av "den hårda kärnan" vara för vek i nyporna. Humanister och människor med samvete trängs troligen inte bland näringslivets toppar. Ds

Rekrytering av nya lantbrukare

Europas lantbrukare blir bara äldre och äldre...
Det anses vara ett problem.
För svensk del anses tydligen det räcka med "Matlandet"

På andra ställen inom EU låter det annorlunda, men även om man gör insatser så är trenden tydlig.
Vem vill bli bonde?!
Ett litet klipp ur ovan länk:
"And in some member states, rural areas have become more attractive for elderly people who retire or start a part-time farming activity in agriculture."
Det tycks stämma även för svensk del...
Nya köpare av jordbruksfastigheter är väletablerade medelålders medborgare...

Tyvärr så inser inte bloggörfattaren en pensionerad bondes situation. Att lämna gården för ett annat boende blir faktiskt dyrare än att bo kvar. Men han skriver ju mer ur en UK-vinkel eller irländsk vinkel... 
Men han anser att huvudproblemet är hur man skall kunna sluta med livet som bonde:
"To repeat, the generational renewal problem in EU agriculture is the shortage of exits and not a lack of potential new entrants."

I Sverige har olika myndighetspersoner gått ut och offentligt anklagat äldre lantbrukare för att vara "proppar" i systemet. Sälj eller lämna marken till yngre lantbrukare annars dör näringen.
Vilka beskyllningar mot folk som jobbat med underbetalning hela tiden och som inte har mer än "fattigpension" på drygt 7 000kr permånad - före skatt.
Oförskämt.

Hade åtminstone man infört bondepensionen 1995, så hade omställningen varit enklare. men nu är det nästan omöjlig, med en beskattning av pensionsinkomster under existensminimum. 

Blogförfattaren Allan Matthews, inser att problemet är svårlöst och tyvärr har inte "bondepensionen" löst problemet ens i de länder där den finns. Så kanske en ren terror mot äldre lantbrukare och småbönder är enda möjligjheten att få väck dem från gårdarna..
Så som man gör i Sverige.

30 maj 2013

Personal Biotec

Jag fick ett tips här av Anders Rydén.
En TED -föreläsning.

Jag kände plötsligt att jag höll på att hamna i "bakvatten".
Tiderna ändras snabbare än jag fattat. Men med postiva inslag.
Här finns ju sådant som jag kan arbeta med själv....
Att få göra en egen "Frankenstein".

Så här ser svensk lantbrukspress på frågan:

Bara inte Monsanto och dom där andra TNC skaffar sig monopol genom tokig lagstiftning. Eller...?

Hmmm.....

Inte ljud om patentproblem

Är Sveriges Radio part i målet eller bara naiva?
Ty ett av GMO- systemets stora problem är ju patentsystemet.
Där odlarna helt förlorar rätten över grödan.
Där patentägaren kan gå in i varje odlingsruta, även i en villaträdgård och ställa krav som patentägare.
Skicka en faktura, alltså....
Obegripligt?
Kanske, men som erfarenheter i USA visar, så är odlarna, folket, helt rättslösa och därmed inte ens äger rätten att odla sin egen mat....
Kan det vara möjligt?
Tydligen.

29 maj 2013

En stöld i Djurskyddets namn.

Värmland har fått dåligt rykte bland djurägare.
En del tror det är ett väldigt nytt fenomen. 

Men så är det inte. 
Här på videon visas ett övergrepp mot en medborgare (som kostade honom över 2 miljoner kr) där man stjäl djuren med hänvisning till djurskyddslagen och dess föreskrifter, särsklt då paragraferna 30 - 35...
En härva som började med en "kalvförlamning" på betet.

Notera att Djurskyddslagen har inget krav på Syfte att utföra ett "brott"!? Det togs bort redan 1972! Hur skall man kunna bestrida en "brottsbeskyllning" om inget syfte att göra ett brott krävs för att bli anklagad och dömd för ett brott? En Kafkasituation?
Problemet är att dessa paragrafer (30 - 35) är väldigt subjektiva, så har man inte "rätt" kontakter så kan man råka illa ut. Ty som man inser, utan Syfteskrav så gäller "andra" villkor..... Rättssamhället har abdikerat!
Som i detta fall från -04.
Kolla in det här videoklippet på YouTube:
(http://youtu.be/3ttYAk5h7LU)

Bönder demonstrerade 2001 (1999?)

Den enda gång som det blev en riktig folkstorm kring den här galenskapen, som har sitt ursprung i BSE-utbrottet i UK (BSE- Bovine spongiform encefalopati = galnakosjukan) var just i Ljungskilefallet i VäRsta Götaland. Av en slump råkade jag tala med länsveterinären strax efteråt, jag hade just fått min dom angående "Erling Anderssons gamla regel" ("när dygnsmedeltemperaturen sjunker under plus tio grader skall nötkreatur - t.o.m. 'utegångsdjur' stallas in") och var minst sagt upprörd över den "galenskapen". Den ena galenskapen staplad på den andra i långa banor.

Länsveterinären hade av Jordbruksverket utsetts till chef för den fyssiljärpluton som ombesörjde avrättningen av korna i Ljungskile. Han mådde inte bra av vad han varit med om och ansåg att bonden i fråga egentligen var i behov av hjälp. Han var psykiskt ur balans, men "människan kan vi inte ta någon hänsyn till" i sådana här sammanhang, som det sas en gång på Rosenbad. Så han hade bara att "lyda order" från SJV:s GD.

Folk och t.o.m. media blev, som sagt, upprörda och man ställde (försökte) frågor till den ansvariga GD:n på Jordbruksverket (Ingbritt Irhammar (C). Småbrukarförbundet (inte LRF) demonstrerade utanför SJV och hade fått löfte (en utsedd delegation) om att få träffa GD:n för att få en förklaring. I demonstrationen hade man tagit med en fjällko som man tagit ur öronnumren ur öronen på, men hade nya nummer med sig, att bara klippa i hålen i öronen, om det skulle bli bråk och risk för skottlossning från "the trigger happy" SJV:s sida.

P.g.a. av detta allvarliga brott, att förvara kons öronnummer i fickan, vägrade GD att tala med demonstranterna och undvek därmed att förklara varför hon givit order om avrättning av sju stycken fullt friska kor i Ljungskile.

Eftersom det blev sådan uppståndelse så kallades Ingbritt Irhammar till Jordbruksutskottet för att förklara bakgrunden. Audiator et altera pars - låt även andra sidan komma till tals - var det inte tal om. Och efter det stod Jordbruksutskottet på hennes sida - Ingé fel sa Inge (S) i en efterföljande debatt i riksdagen.

Och jordbruksministern (Maggan (S) uttalade sig i tidningsintervjuer (ska ha ett sådant tidningsklipp här någonstans) och menade att precis så här ska sådana här frågor hanteras. Helt rätt handlagt av myndigheterna. Maggan eller Rom, som det heter i original, locuta est - causa finita est - Maggan har talat - fallet är avslutat.

Och så har man sedan dess gått till väga i oändligt många fall utan att det har rönt särskild uppmärksamhet i media. Det är klart att man ska sätta dit de bönder som genom att inte öronmärka sina djur riskerar hälsan hos svenska folket?

Omärkta kreatur utgör ju nämligen ("enligt vetenskap och beprövad erfarenhet" utgår jag ifrån - ha, ha) "en fara för folkhälsan". Den mentala då? Men den är väl redan svårt skadad ändå, vilket sådan här galenskap måste vara ett graverande bevis för?

HR

2001 demonstrerade andra bönder mot koskjutningen i Ljungskile. Nu 2013 är kanske bönderna rädda att stå härnäst på tur om de demonstrerar.

"Igår söndag demonstrerade bönderna runt Nyköpingstrakten i protest mot avlivningen. Lantbrukare Sune Olsson var en av dem.
Det här får inte upprepas, säger han. Det behövs en annan inställning hos jordbruksverket."
"Anders Bengtsson, länsexpert i lantbruk på länsstyrelsen, blev överraskad av avlivningen i Ljungskile." 
"Däremot funderar han över att Lantbrukarnas Länsförbund (LRF) inte var tillfrågade att medla i konflikten."

Var är kommentarerna i media nu? Varför är alla tysta? Har det blivit praxis och vardagsmat att skjuta bönders kor?

28 maj 2013

STN - bladet nr 1 1991

Ur ett föredrag av Ola R Undheim (fritt översatt)

"Enligt uppgifter från Naerbö Mejeri så har ostutbytet gått ner med ca: 20% mellan  1963 och 1973. Det vill säga att man måste ysta 50 miljoner kilo mjölk 1973 för att få samma resultat som 1963 av 40 miljoner kilo mjölk.

Det finns cirka  10 000 kor i området. Det blir 4 000 kilo mjölk per ko 1963, och 5 000 kilo mjölk per ko tio år senare.

Med 3,2% protein per 50 miljoner kilo mjölk, 1973. mot 40 miljoner kilo mjölk med 3,6% protein 1963, blir det 160 ton mer mjölkprotein 1973.

Men detta blir det inte ost av! Det går rätt ut i vasslen."

Egen kommentar: 1953 startar seminverksamheten i Norge med SRB- tjurar från Sverige.
1973 var de mejerieffektiva nötlantraserna bortkorsade.

(http://www.nordgen.org/),
(http://www.fjallko.se),
(http://www.vikinggenetics.com/sv/)

Historien om Ödhumla

Norge har i mycket en fascinerande bondehistoria. Då bonden varit huvudpersonen i norsk nationalism har det även gett andra yttringar. Som inom husdjursaveln.

Förr, innan vägnätet var utbyggt gick den mesta trafiken via sjövägen. Varje dalgång hade därmed sina egna husdjurstyper, egna varianter av den nordiska boskapen. Likaväl som i Sverige så uppstod ett rasbildningsintresse. Att registrera och styra aveln via rasbegreppet. En viss import av livdjur från Brittiska öarna skedde innan nationalismen styrde över intresset till lokala djurstammar. Varje fjorddal fick en egen nötkreatursras.

I Möreområdet upprättades en stambok för Västlands fjordkor. Finns att läsa om här:

Enligt boken "Husdjursraserna" från 1953 redigerad av Ivar Johansson började man ett medvetet avelsarbete med dessa djur 1895. I stort sett vid samma tidpunkt då Norge blev en självständig nation. Enligt boken så tvingades man så småningom att slå ihop rasen med två andra lokala raser, Lyngdalsboskapen och Vestlands rödkullor till något man kallade Sör- og Vestlandsboskap. Och det var 1947. Man konstaterar att den "nya" rasen hade en mycket ojämnt exteriör, då kriteriet för ren ras var utseendet, pälsfärg och horn...
Vestlands fjordkor (Möreområdet) var mestadels ljust grå-gula och kulliga (hornlösa), medan i Hordaland var korna svarta och behornade. Lyngdalsboskapen var av rödkulletyp.

Stamboken för den ljusgrå Möreboskapen existerade bara i drygt trettio år. Sedan ingick den boskapen i en större grupp , en "nykonstruerad" ras. Man måste också ta med i beräkningen efterkrigstidens framtidsoptimism, modernismen. Inom jordbruket så började globaliseringen med en industrialisering av jordbruket. Det första som märktes var att lokala husdjursraser bortkorsades.

I Norge startades en ny ras, NRF, som enbart hade ett avelsmål - hög produktion per djur. NRF byggde sin verksamhet på svenska SRB-tjurar och senare även svensk SLB. Utifrån enbart en princip - hög mätbar produktion av mjölk per individ. Alltså inget samband med den omgivande naturen som de äldre lantraserna utgick från! NRF ingår idag i den internationellt framgångsrika "Skandinavian Red Breed" eller "Viking Red". En kommersiell hybrid inom internationell mjölkindustri, med just ursprung i Skandinavien.

Enligt boken "Husdjursraserna" så upphörde alltså Möreboskapen som egen ras officiellt 1947. Och därmed borde historien varit slut. Men så blev det icke...

När jag 1990 var med på mitt första möte med Fjällko-folket, i Dalarna, där K-G Hedling var värd, så gjordes ett besök i hans ladugård. Han hade i ett bås en liten tjur som såg märklig ut....
Stor som en normal mellankalv, dryg meter i mankhöjd alltså, men helt utvuxen och med tydlig tjurkaraktär. Ljusgul som en fransk köttrastjur med lyrformade horn. Det var ett exemplar av Möreboskapen...?!

Karl-Gustav Hedling hade hittat denne lille tjur i Norge! Som den entusiast han är och kunnig i nordisk husdjurshistoria så gjorde han ständigt utflykter i olika delar av Norge, då just Möre och Sogn är hans favoritområden, "Paradiset på Jorden". Där upptäckte han då djur som skilde sig från det vanliga genom sin ljusa färg. Man kan givetvis lura sig att tro att det var fransk köttboskap, men så djupt hade inte norrmännen fallit på den tiden....
KG insåg att han hittat något speciellt. 

Bonden som ägde djuren hade ett litet antal djur, tre -fyra kor och en tjur. Besättningen hade varit "sluten" i årtionden. Alltså några djur utifrån hade inte köpts in. Så varje år hade en ungtjur skött parningarna. En ungtjur ur den egna besättningen. Rent genetiskt så borde en förödande inavel skett, men genom det ständiga utbytet av språngtjur (inom besättningen) så blev effekterna hanterbara. Men effekter blev det. Djuren minskade i storlek.

Efter ett tag så hittades ytterligare någon besättning i samma storlek, i en annan dalgång och KG fick möjlighet att köpa fler djur. Därmed hade han 1990 "världens största besättning av norsk Möreboskap".

Genom sina kontakter med Nils Dahlbäck på WWF, så började projekt Ödhumla.
KG sammanförde de djuren från de olika besättningarna och en genetisk kontakt, parningar alltså, mellan de inavlade djuren skedde. Och spännande effekter uppstod. Avkomman växte betydligt bättre än föräldrarna. Ödhumlakorna blev en markant del i KG Hedlings besättning med svensk Rödkulla, Fjällkor och därmed också norska Mörekor, Ödhumla.

Sensmoralen, om det nu finns någon här, kan då bli att den extrema inaveln som dessa djur råkade ut för under femtio år i dessa små besättningar inte skadade djuren genetiskt särskilt mycket, medan dagens avel i den internationellt gigantiska Holsteinrasen skapat ett djur som är helt syntetiskt och beroende av maskinellt omgivande stöd för att kunna existera. Med massor av genetiska sjukdomar och allmänna problem som fertilitets- och kalvningsproblem. Medan däremot en extremt liten och inavlad besättning Mörekor klarat sig klart bättre...

27 maj 2013

GMO - demonstrationer

Jag missade att demonstrera. Det var för fint väder....
Men andra gjorde det.

Fårjakt eller fårslakt.

När man hamnar i ett moment 22 så kokar det över.
Det var nog bara Kafka som kunde avreagera sig via pennan...

Normala människor tar mer drastiska beslut.
Som den halländske fårägarens reaktion på en orimlig situation.

Orimlig?
Ja, för så här reagerar man inte om inte något har gått galet!
Frågan är om inte samhället ställer orimliga krav när medborgare hamnar i Moment 22.

Samhället kräver åtgärder men djurägarens åtgärd godkänts inte utan hur man än gör så blir det fel.....

Vad händer inom svensk jordbrukspolitik? Centerpartiets slutliga harakiri

Debatten om jordbrukspolitiken, den framtida nationella jordbrukspolitiken tycks bli Centerpartiets eget harakiri.
Bilden är litet svår att tolka av de hittillsvarande informationer jag funnit.
Ty än har väl inget beslut blivit klart i Bryssel, även om den svenska positionen är klar.
Och det svenska återtaget av medlemsavgiften....

Dock tycks Centerpartiets totala förräderi mot landsbygden och sina väljare vara fullständigt klart.
Dansen kring köttgrytorna går före allt..

Hur reaktionen blir när den första chocken lagt sig blir intressant att se.
Att starta nya partier är nog meningslöst. Man hinner förblöda innnan det ger effekt politiskt.
Var och en får rädda sig själv....

De stora bidragstagarna, livmedelsindustrin och storgodsen, måste staten och politiken rädda och dit kommer alla stöd att gå.
Men alla stöd kommer att kallas "jordbruksstöd" även om det egentligen är industristöd.
Vilka som hittills fått stöd finns att läsa här:
ARLA, Lantmännen, Danisco, med flera....
Men då det kallas "jordbruksbidrag" så blir det han/hon som går bland några kor eller får ute i spenaten som får skulden....

Tyvärr är det för många som tror att detta bara berör "bönderna" men det som nu sker är en utplåning av svensk lantbrukarkår.
Ty den svenska bondekåren, den försvann redan före sekelskiftet 2000!
Nu är det lantbrukarna som sitter löst, de som driver "moderna" en-och tvåmansföretag.
Kvar blir bara "Lantbruksaktiebolag" kopplade till Danisco och andra multinationella aktiebolag.
Svensk livsmedelsförsörjning ligger sedan enbart i andras händer och svenska folket går mot livegenskap.

Ingen mjölk snart?

I Frankrike så har man inga problem med djurskydd.
Då djurägarna har ett ekonomiskt värde i djuren och förväntas hantera sina djur väl därmed...

I Sverige har man problem med djurskyddet och måste styra detta med lagar och föreskrifter in i minsta detalj.
Då djurägarna hela tiden förlorar ekonomiskt på sin djurhållning och inte inser att an måste sluta -i tid.

Läs gärna i DN: (http://www.dn.se)

Svenskt jordbruk år 2050? Finns det?

Svensk självförsörjning av livsmedel minskar. Mest i pengar, då det importeras dyra produkter, men även i volym.
Är det en "hållbar" utveckling, för att använda ett slitet uttryck.?
Men så länge importen fungerar ekonomiskt, så kanske...

Internationella analyser pekar på att större delen av världens befolkning blir importberoende framöver. Det triggar den inhemska ekonomin att spänna bågen hårdare...
Arbetslinjen utvecklas till en Slavlinje....
Arbeta jämt...

Hur vore det att gardera sig? Att försöka hålla liv i ett lokalt jordbruk och trädgårdsodling!?

Nåväl, underlaget för mitt resonemang finns här:
"Över hälften av världens befolkning är beroende av import av livsmedel år 2050"

Hur många kvadratmeter odlingmark behöver man för eget behov?
En aktuell fråga framöver....
Kanske...
Förresten, var kommer Monsanto in i bilden...?
Jo, ihop med de övriga TNC som kommer att dominera världens livsmedelsförsörjning.
Finns ett svenskt jordbruk om 10 år?
Kanske en mer relevant fråga....

26 maj 2013

Getterna vid Skoga mejeri

Igår eftermiddag gjorde jag ett besök hos Skoga mejeri utanför Horred.
Det var en strålande försommardag.
Getterna mjölkas men killingarna är fortfarande med. Åtminstone dagtid.
http://youtu.be/aZaVhBa2Erg

Maria gör även ost av komjölk, fast den mjölken hämtar hon hos en granne som har mjölkkor.
Då gör hon sådant som TOM -ost av komjölken.
En variant av en getost.


Läcker!

Kostar 200 kr per kilot, i mejeributiken i Skoga.

25 maj 2013

Den internationella mejerikrisen.

I Deccan Herald skrev Devinder Sharma en artikel om den globala mejerikrisen.
Han är som alltid väl informerad.
Samma toner hörs från UK.
Engelska mjölkbönder funderar på sin framtid.
Priset på mjölken är för lågt för att det skall kunna fortsätta....
En artikel som går i samma tonläge som i Deccan Herald

Så vem är då busen....

Måste det vara så här?

ARLA - kossan

När jag för fyrtio år sedan var i USA som "farmhelper", dräng, på en gård, en dairyfarm med 45 kor såg jag förändringen komma, egentligen. Men insåg det inte, naturligtvis.

En gård med 45 mjölkkor och manuell mjölkning, även om det var oerhört hög standard på besättning och skötsel så var det ändå en verksamhet som var på väg ut...
Grannarna hade satsat på 4-5 gånger fler kor. På samma arbetsstyrka.
Jag minns hur frustrerad min arbetsgivare var över denna utveckling, ty han såg sin egen undergång i detta...

När jag själv började tio år senare var jag alltså ohjälpligt fel ute. Men insåg det inte.
Svensk jordbrukspolitik hade ännu inte blivit globaliserad.
Men bara efter 3-4 år som mjölkbonde märkte jag att svensk debatt om jordbruket hade förändrats. En anpassning till den globala marknaden skulle införas. Då insåg jag.

1990 började jag jobba som djurskyddsinspektör. Efter ett halvår insåg jag att djurskyddslagen egentligen var ett instrument för att rationalisera svenskt jordbruk till en global situation. Allt prat om djurskydd och dess detaljerade regler handlade om att förbereda för en total industrialisering och storleksrationalisering av svenskt jordbruk. Under flagg av "gott djurskydd".

I juni skall en organisation ha en träff i Halland.
EDF.
Här finns en länk till presentationen av svensk mjölkproduktion till de övriga medlemsländerna inom EDF.

Managing a High-Input and High-Output System
26-28 June 2013, Falkenberg, Sweden
http://www.dairyfarmer.net/

Bara presentationsfilmen:
http://youtu.be/aGDNb07UEHw

Och se här hur man presenterar ARLA -kossan för konsumenten:
http://youtu.be/5a3xfH0eqC4

Fundera på presentationsfilmens balansgång mellan de olika mjölkproducenternas situation.
Några har totalmekaniserad verksamhet, medan några har mer traditionell hantering.
En mix av olika scener som kan verka förvirrande, men som jag ändå vill påstå är desinformation till tittaren.

ARLA-kossans reklamfilm ger en annan bild. Mer lik filmen om ni minns, den vallande grisen...
Är detta rätt eller fel? Eller en "naturlig utveckling"? 
TINA?

24 maj 2013

Jordbruksdebatten skärps

Följer man vad som sker i Bryssel just nu och jämför med resonemanget här hemma så pågår nog en huggsexa om pengarna...
Sverige har förhandlat bort medel.
För att vara bäst i klassen...

Man vill flytta pengar från gårdsstöden.
Från Arealstöden till riktade stöd direkt till "aktiva bönder"...
Låter bra.  Men innebär att skillanden mellan högt skuldsatta gårdsägare (Aktiva bönder) och mindre gårdsägare ökar.
Idag kan gårdstsöden delvis accepteras av alla då det går ut till alla som har någon odlingsmark.
Men framöver vill regeringen att bara "aktiva bönder" skall få stöd. Och därför vill man nu genomföra en nationell jordbrukspolitik. Där "aktiva bönder" får en helt svensk betydelse. Helt på tvärs med övriga EU.
Verkar det som....

Så hur detta skall formuleras sker bakom "lyckta dörrar".
Åtminstone för mig.
Men man kan ju följa det som är avsett att vara offentligt.
Jag har här en kommentar angående en ledare i ATL.
På mitt sätt att se på frågan.
Men det kan finnas en koppling till ovan rader.
Istället!

Observera att beteckningen "Aktiva bönder", enligt resonemanget på kontinenten handlar om huruvida flygplatser med stora grönytor, t.ex., skall betraktas som "aktiva bönder", då de också kan få arealstöd idag.
Här hemma tolkas utrycket annorlunda.
Tvärtom, nästan...
Så kanske att en flygplats skulle kanske kunna få arelastöd, ty där sker ju aktiviteter.....
Men inte mindre fastigheter, där ägaren har sina största inkomster från t.ex. ett externt arbete, "inkomst av tjänst", vilket har blivit väldigt vanligt...

tg

------------


Fem organisationer som står under "Cupolens" beskydd - uomini d´onore - och som talar i egen sak, mer projektpengar till organisationerna, som inte når ner till gräsrötterna? Jag var på ett seminarium i Bryssel för några år sedan där bl.a. en person från Kommissionen (och från Spanien) höll föredrag. Han kritiserade vissa länder där pengar av den här typen sällan når ut till dem stöden är avsedda för utan fastnar i statens eller stora starka organisationers fickor.

Han nämnde inga länder vid namn, men jag tänkte naturligtvis omedelbart på Sverige, med en överbyggnad och byråkrati som troligen har ett hårdare grepp och bättre (?) (sämre för medborgarna) kontroll över befolkningen än i de flesta andra EU-länder. Och inte minst tänkte jag på hur bönderna i Sverige tvingats att organisera sig, som en följd av det grundlagsvidriga beslut som riksdagen, på förslag av den "frisinnade" (ha, ha) regeringen tog den 10 juni 1932 om "tvångskollektivisering av Sveriges bönder" (prof. Bo Rothstein, Gbg).

Precis som inom djurskyddet är det inga problem med att få del av landsbygdsprogrammen "bara man har goda kontakter", som en representant för "Cupolen" sa (sa om djurskyddsterrorn alltså, som han naturligtvis tyckte inte hade några som helst inslag av terror!)

HR

Den Björkska utredningenDet genomsnittliga (medelstora gården med 35 ha åker) driftsöverskottet per ha i Sverige låg enligt den björkska utredningen på ca 1000 kr/ha och år (inklusive EU-stöden). Av den summan ska bonden betala ränta på det eventuellt egna kapital hen har bundit i fastigheten (inte så mycket att förlora just i dag, men ..) samt sin lön skatt och egenavgifter. Vad det ger för timlön hade utredningen inte beräknat, men en "årsinkomst" på 35000 kr (ha, ha) kan inte ge så värst hög timlön, särskilt inte inom djurhållningen, som ju fordrar "daglig tillsyn" plus "mat och vatten" (förhoppningsvis räcker intäkterna till "mat och vatten" till djuren i alla fall). 

Är det inte ganska fantastiskt att en stat beskattar årsinkomster på 35000 kr. Det måste väl ändå vara helt snett att beskatta inkomster under existensminimum! Om vi skulle EU-anpassa oss på något område så vore det väl att inte dra skatt på inkomster under EU:s "fattigdomsgräns" (under60 procent av ett lands medianinkomst). Ett grundavdrag i den storleksordningen således, som i Frankrike (som alla svenska politiker älskar att skälla på), till exempel ligger runt 120000 kr per år. Tänk vilket lyft för småskalig svensk landsbygd (lanthandel, småföretagare, bönder m.fl.) det skulle vara.  

Låt säga, att timlönen i bästa fall på den svenska medelstora gården hamnar på 10 kr/tim om vi utgår från Björks beräkningar. De "oväntade besöken" debiterar 800 kr/tim. Det tar inte lång stund innan "tillsynsoffret" har förbrukat sin årsinkomst på behov av, till exempel, den juridisk hjälp m.m. som kan bli följden av en påhälsning av en kontrollant, som, vilket påpekats, har tillgång till all juridisk hjälp gratis (betald me tillsynsoffrens skattepengar). Vilket på orwellskt nyspråk kallas för "likhet inför lagen".

HR

Ps. Det var länge sedan små- och medelstora gårdar i Sverige försörjde sig på jordbruk (fråga Sten-Arne Persson som deklarera åt många bönder). Istället är det Sveriges frontläge i fråga om jämställdhet som gjort det möjligt att driva gårdarna vidare så länge som skett. På "tvåkönade" gårdar har en part, oftast kvinnan, oftast inom "vård, skola och omsorg" stått för den penningekonomi som fordras, inte minst ett "högt utvecklat" och "modernt" samhälle som Sverige. Med mängder av ytterligare beskattningsobjekt som kallas avgifter (sophämtning m.m.), vilka också ska betalas med redan en gång skattade pengar.  Ds. 

------------------

Insikten är nte så stor:

-------------------

– Jag och andra ser den utvecklingen som är kring miljö och djurskydd. Där alla är överens om att vi inte kan europisera oss genom att sänka de krav som finns i vårt land. Vi har en utveckling som är långt ifrån bra i skilda produktionsgrenar, och en sådan är det här med betande djur.
Så du menar att utan extra stöd till mjölknäringen så kan Sverige tvingas sänka djurskyddskraven. Annars ökar alltså risken att mjölkproduktionen minskar?
– Ja, om inte den negativa utvecklingen ska fortsätta. Och det vill inte jag. Jag är alldeles övertygad om att det svenska folket inte vill det heller.
Man kan ju undra. Väger 1.000:- per ko upp den oro som småbrukare känner dygnet runt, varje dag, året runt över att få "oväntat besök" av Lst och medföljande hot och påföljder som aldrig tar slut; "uppföljning kommer att göras". Det verkar inte som Eskil fattat något alls hur illa det är! Att djurskyddshandläggarna "mår dåligt" och blir hotade har blivit mycket uppmärksammat. För dem tillsätts det massor av krisstöd, de är iklädda beväpnade poliser hos "kunderna", kontoret skyddas av låsta dörrar och vakter. De har skyddad identitet och adress. De backas upp av en hel stab av jurister m fl. som de inte behöver betala ur egen ficka. Dessutom har de valt denna sysselsättning och har en betydligt bättre lön än de djurägare som de besöker.


Danskt framtidsjordbruk eller....

Exportjordbruk är en usel affär. Danmark har haft en jordbruk inriktat på export av "förädlade" (t.ex bacon) produkter i hundra år. Men nu anar man en omläggning av danskt jordbruk. från exportinriktning till en fokusering på den lokala marknaden. Man kan se detta i olika situationer. Som här en länk till uppgifter om åtgärder i det danska lantbruket.
Som stämmer väl med mina tidigare intryck av vad sker i vårt grannland.
Att exportjordbruket är en dålig affär för det danska samhället och att man bland danska medborgare och politiker helst vill se ett småskaligt jordbruk anpassat till de danska konsumnternas intressen. 
Ty vem vill producera för en exportmarknad som skall ha allt till lägsta möjliga pris.
Något som danskarna inte längre vill medverka i längre, ty danskt exportjordbruk skapar ändå marginellt med arbetstillfällen för danska medborgare. Men riskerar dansk ekonomi ger alltför hög skuldsättning.
Man har andra arbeten! Och då blir det så här....

Här har jag en länk till tidigare inlägg...

Detta är den process som Sverige inledde för tjugofem år sedan men som ingen inte riktigt vill erkänna öppet, då politiken inte uppmuntrar till småskalig lokal produktion och konsumtion utan ständigt käbblar i Riksdagen om svensk byråkratis inblandning i småskaligheten. Till exempel bråket om vinprovning ute på landets få vinodlingar...
Och så tjatar man om export i alla lägen. Även för ickexisterande svenska exportprodukter, ty det enda som Sverige exporterar är fisk och bananer??
Eller är det så illa att man helst ser att TNC tar över livsmedelshanteringen i Sverige?

23 maj 2013

Fråga KonVilket skitsnack som lantbrukets rådgivning sysslar med.
Ett sådant omyndigförklarande av professionella företagare.
Ett sådant smörande och bockande för myndigheter och politik.

Jag säger som de skånska bönderna gjorde när svensken tog över i Skåne.
Då man placerade en svensk soldat i varje bonnahem.

"Vi går nu. Du får ta över skiten...."

tg
--------------

Hej A

Tack för ditt samtal.

Jag skickar med en lista över de Fråga Kon bedömare som finns i landet, som du ser finns ett par stycken i närheten. Du/ni kan gärna kontakta någon av dem för en objektiv bedömning av djurvälfärden i besättningen av utbildade och kalibrerade bedömare.

Rådgivarna debiterar timavgift för besöket som inte tar mer än 2- 3 timmar (restid o ev kontorstid för att lägga in data tillkommer). I Fråga Kon ingår viss rådgivning med råd om åtgärder om det finns behov av det.


Kort information om Fråga Kon
Fråga Kon har utvecklats till en praktiskt användbar metod med fokus på hur djuren mår i systemet. Metoden för bedömningarna fungerar lika bra i äldre som i nyare ladugårdar och både för uppbundna system och lösdrifter.
Ett slumpmässigt urval av djur observeras och bedöms systematiskt av särskilt utbildade bedömare. Bedömningarna skiljer sig åt något mellan kor och ungdjur/kalvar. För kor bedöms resningsbeteende, hull, renhet, klövar, skador och hälta. För ungdjur/kalvar registreras hull, renhet, skador och hälsa. Resultatet jämförs med andra besättningar och presenteras grafiskt i form av två blommor, en för kor och en för ungdjur och kalvar. Om blommorna har avbrutna kronblad finns behov av förbättringar.

(Två bilder på blommor och litet text)

Lantbrukaren får praktiska, konkreta förslag på åtgärder för att komma tillrätta med eventuella problem. Minst lika viktigt är dock att få bekräftelse på vad som fungerar bra på gården.

Hör gärna av dig igen om du har frågor!

Med vänliga hälsningar

Louise Winblad
     _____________________________
   
     Louise Winblad von Walter
     Djurvälfärd


    Telefon +46 8-790 58 73  (nytt nummer from 16/5;  010-471 06 68)  Mobiltelefon +46 76-116 43 27• Växel +46 10-471 00 00 
    Växa Sverige    Box 210    101 24 Stockholm
    www.vxa.se  
  louise.winbladvonwalter@vxa.se
    Besöksadress: Växa Sverige    Vattugatan 17    101 24 Stockholm
    Fakturaadress: Växa Sverige  
  Box 288    751 05 Uppsala
   

Sent skall syndaren vakna.

La Via Campesina bildades först i Europa efter att europeiska bönder insett att jordbrukspolitiken, även globalt, skulle stå inför en stor utmaning. Kommer framtiden att hysa några bönder eller kommer TNC, multinationella företag att ta över hela den globala livsmedelsmarknaden? Från odlingen på marken fram till konsumentens mage.

Det var redan på 1980-talet!

Därmed utformades senare också ideologiska principer för att kunna möta utmaningen från storkapitalet.
Food Sovereignty.

I boken Jordbruk 2.0.1 skriver jag så här:


Låt oss därför börja med att göra begreppet Food Sovereignty till en realitet! Lyfta det från sin ifrågasatta plats som ett abstrakt och förvanskat tankeexperiment i vårt västerländska samhälle. De ingående grundelementen i Food Sovereignty, rätten till jord, vatten, utsäde och krediter är åtminstone inte i vårt land något stort och svårt problem om viljan till förändring finns. Förvaltning av naturresurser har under de senaste hundra åren, varit ett genomgående politiskt tema hos alla riksdagens partier, även om man hanterat problemet på olika sätt. Vi borde inte ha svårt att förstå problemet då vi i svensk historia har ett tydligt politiskt och ekonomiskt begrepp, ”Baggböleri”, som visar hur bristande samhällsförvaltning av naturresurser drabbar hela befolkningar och bara gynnar ett mycket litet fåtal. Att vi idag står inför samma problem kan kanske vara svårt att inse, men utifrån begreppet Food Sovereignty är det lättare att inse vad som sker.


Slut citat.

Men först nu, när svenskt jordbruk håller på att falla samman, så börjar man inom jordbrukskretsar fundera i dessa banor. (Ty annars hade det inte skrivits så här:)
 (http://www.atl.nu/ledare)

Sent skall syndaren vakna....

22 maj 2013

Senaste kriget mot bönderna

Det ganska intressant att LRF jobbar för att införa patenterade GMO-grödor i Sverige - inte minst LRF-ungdom lobbar intensivt för att "förslava" (?) Sveriges bönder och hobbyodlare genom patentgrödorna. Redan 2005 (var det väl Thomas?) var Tg och jag på ett bonnamöte i Vårgårda (VäRsta Götaland) där LRF:s miljöchef Jan Eksvärd tillsammans med en man från Monsanto propagerade för att bönderna i Sverige skulle sluta kräva GMO-fritt foder.

Ett par år senare var Tg och jag inbjuda att tala om svenskt jordbruk i Riksdagshuset för föreningen för global utveckling på ekologisk grund. Dit var även LRF:s miljöcherf inbjuden och fick då frågor om GMO-förespråkandet. Han försvarade sig då med att han hade en personlig uppfattning i frågan som han inte ansåg sig behöva redogöra för. Vad han förespråkade som LRF-anställd var en sak, hans privata uppfattning en annan sak, som han höll för sig själv.

2002 - tio år efter Rio-mötet och 30 år efter Stockholmsmötet - på World Summit on Susainable Development (WSSD) - Johannesburg i Syd-Afrika träffade jag Percy Schmeiser, kanadensaren som var ett av Monsantos första patentoffer. Han hade fått sin GMO-fria odling kontaminerad (pollinerad) av en grannes GMO-odling. Tog eget utsäde ur sin, som han trodde, GMO-fria odling, men Monsanto kom och kollade i hans åkrar och konstaterade att "deras" patenterade gen fanns bland hans växter. det var bevis nog för att domstolen skulle döma honom för patentintrång.

Han blev stämd till fruktansvärda skadestånd.

HR

Monsanto - ett politiskt odjur?


Tyvärr måste jag ta upp ett tidigare inlägg för det har blivit aktuellt igen...

Det jag berättade om här har nu tydligen blivit slutfört.

Repetera övrigt om GMO, särskilt om Monsanto Protection Act!

Deprimerande.

-Monsanto har vid årets början dragit i gång 144 rättsliga processer mot 466 lantbrukare och mindre jordbruksföretag. Enligt samma rapport kontrolleras 53 procent av värdens utsäde av tre stora företag – Monsanto, DuPont och Syngenta.

Salmonella och annat otyg

Svenska folket har genom århundraden av stor tillit till myndigheternas förmåga tillvants att överlåta sina problem på byråkratin.
Så även matkvaliteten...
Det är alltså myndigheternas skyldighet att kontrollera att det vi äter är säkert. I alla former.
Sedan, att det inte längre stämmer, det inser vi inte...
Efter att vi gick med i Europeiska Unionen så finns egentligen inge tester för Salmonella i importkött. Förr var allt importkött kollat, nu är det enbart stickprov och om något upptäcks så är det redan konsumerat, mestadels....
Salmonella är ibland dödligt.
Så debattartikeln är fullt motiverad.
Konsumenten måste ta ansvar själv för vad hon/han stoppar i sig.
Ingen annan tar det ansvaret, även om det kan låta så i dagsdebatten....