I den senaste budgeten har jordbruksinister Eskil Erlandsson (C) nu beslutat att ta bort en stor del av stödet för utrotningshotade raser nästa år för att låta det helt försvinna 2015. Detta är enligt vår mening oacceptabelt och vi har därför tillsammans  med andra föreningar, vars medlemmar är i samma situation, enats om olika åtgärder för att om möjligt  få till stånd en revidering av detta beslut. Vi kommer att fortlöpande hålla er underrättade om vad som sker i ämnet.