31 december 2014

Årskrönika 2014

År 2014 innebar en brytpunkt för Sverige.
Efter detta finns inte den nation som vi känt sedan tidigare.
Sverige har kommit ifatt....

Det mest kännetecknande för nationen Sverige, sedan urminnes tider, har varit en fysisk och kulturell isolering från omvärlden. Ett sorts "att vara sig själv nog". Vilket under de senaste femtio åren utryckts i den socialdemokratiska politiken. En politisk rörelse som nu definitivt förlorat sin ensamrätt på svensk politisk och social tolkningsrätt.
Sverige, som vi minns det, finns inte längre...

Istället framträder ett samhälle utan gemensamt kitt. Utan några gemensamma kulturella, sociala, religiösa, ekonomiska och politiska gemensamma nämnare alls. Nya subkulturer skapas och gamla sanningar upplöses och försvinner. Vad resultatet blir kan ingen bedöma då vi inte ens vet hur den närmaste veckan ser ut.

I det gamla Sverige kunde man förvänta sig stabila politiska ordningar i Riksdag, Landsting och kommun. I stort sett dominerade samma politiker arenan i årtionden. Bypampar i kommunerna och samma politiker fanns i rikspolitiken i decennier. Idag lämnar fyrtiotalisterna över det politiska ansvaret till sjuttiotalister, ja, ibland till åttiotalister. Man hoppar över en hel generation.

Den värld som fyrtiotalisterna växte upp med var tydlig. Samma religiösa bakgrund, i stort sett. Samma politiska tankesätt, även om man tillhörde olika samhällsklasser så dominerade industrisamhällets resonemang. Men genom att ha varit den protesterande generationen, som genomförde förändringar i en viss riktning, öppnade man för en förändring av samhället som nu framöver bryter upp alla funktioner som kännetecknat Sverige de senaste femtio åren. Välfärdsstaten.

Sverige är hädanefter ett samhälle precis som andra västeuropeiska nationer.
En blandning av subkulturer utan gemensam nämnare.
Något som förändrar allt.
Det ändrar alla villkor ända ner till vardagen.
Hur vi tänker, agerar. Hur vi måste uppföra oss mot medmänniskorna.
Ja, i alla livets moment. Inget går längre att ta för givet.

Varför är detta ett problem?
Det kvardröjande socialdemokratiska samhällets gamla politiska principer med sina samlade idéer om den starka staten, samhället, lever kvar medan medborgarna alltmer glider in i sin egen värld, sin egen subkultur av västerländsk modell. Där man lever enligt den världs kulturmönster som man själv valt. Förändringen har blivit påtaglig. Denna brytpunkt där politiken inte längre är en demokratisk process längre utan en administrativ verksamhet med personlig karriär som mål och medel.

För fyrtiotalister och andra, som är vana vid en viss kultur och olika samhällsauktoriteter, är utvecklingen skrämmande. Den dag de inser vad det innebär. Att oavsett vilken åsikt man har, har någon annan totalt motsatt åsikt och något rätt eller fel finns inte längre.
Det finns inget gemensamt kitt längre.
Inga gemensamma nämnare.
Inga sanningar och inga lögner.

Sanningen är det som finns i den närmaste människans tanke, ord och gärning.
Inte det som sägs eller görs av människor bortom kontaktnätet.
Vi kan ha samma språk, samma nationalitet, samma nästan allting, men ändå inte förstå varandra eller ens kunna prata med varann då orden inte längre betyder detsamma, trots att de låter likadant...

En sådan värld är fullständigt oförutsägbar.
Ingen människa kan planera sin dag än mindre sin framtid.
Varje människa måste söka sin egen subkultur, sitt eget nätverk.
Omgivningen utanför den egna världen blir då bara en fiende....

Och det år då det svenska samhället tydligt halkade över den brytpunkt då en tydlig förändring syntes, var år 2014.
Det år då Sverige försvann.

http://www.ja.se

http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/djurrattsaret-2014

https://www.globaldairytrade.info/en/

http://www.latice.org/milj/mimsomj1407sv.html

http://www.odlingstv.se

Indiskt lantbruk 2015

"Will anything change in 2015? I don't want to sound pessimistic but I am not so hopeful. Unless the Prime Minister Narendra Modi diverts focus to rejuvenate the farming sector, makes an attempt to end the scourge of farmer suicides, and thereby makes efforts to turn agriculture economically viable and sustainable in the long-run, I don't see any future. This can only happen if the public discourse shifts to resurrect agriculture. So therefore don't blame the government or the media alone. You too are equally responsible. If you were to raise your voice, in whatever form you think you can do it, maybe through tweeter, facebook and what's up, you will see that what you say will resonate. Continue to do that and you will see the focus returning back to restoring the pride in farming."

Så avslutar Devinder Sharma sin årskrönika om indiskt lantbruk år 2014.

Märkligt likt den svenska situationen..
Är svensk politik global?
Varför har vi då ett parlament?
Fyllt med nickedockor...
Utan eget förstånd..
Utan egen vilja än den egna plånboken...

Som Devinder Sharma skriver: "Will anything change in 2015? I don't want to sound pessimistic but I am not so hopeful. I don't see any future."

http://devinder-sharma.blogspot.se/2014/12/2014-year-of-continuing-tragedy-of-farm.html

30 december 2014

Outgrundliga äro vägarna för GMO

Innan Argentina blev en av planetens största odlare av GMO-soja så var GMO helt stoppat i Argentina.
Men så kom sojabönor i mängd - i omärkbart säckar.
Och man odlade, och odlade...
Från Monsanto hördes spridda protester...
"Någon" tycks smuggla in Monsantos patenterade soja till argentinska bönder...
Förskräckligt.

Och givetvis försökte man protestera hos regeringen...
Argentinarna bara skrattade åt Monsanto.
Men så skärpte Monsanto tonen och gick via amerikanska regeringen...
Sedan var det fritt fram...
De tuffa argentinska bönderna var inte så tuffa längre..
Royalties utbetalades och GMO-soja blev "marknadsledande" i Argentina.

Att smuggla in GMO är alltså framgångsrikt...
http://www.nationofchange.org/2014/12/28/despite-ban-monsanto-bayer-gm-crops-contaminate-europe/

Jag mår illa...

Jag mår illa..
Sjöng Uggla...
Elisabeth Avendano har skrivit om den situation som nu breder ut sig i Argentinas landsbygd, där Monsantos GMO-soja drivit upp användningen av bekämpningsmedel så att det blivit tydliga hälsoproblem hos landsbygdsbefolkningen...
Här är ytterligare ett exempel på - varför vi måste stoppa GMO i svensk landsbygd!
De svenska debattörer som förespråkar GMO (och därmed Round-up, med mera) är därför landsbygdens största fiender!
Tro inte att vi är ett dugg bättre på att skydda oss än folket i Argentina!
Det är bara hybris!

http://overgrowthesystem.com/argentina-the-country-that-monsanto-poisoned-photo-essay/


Elisabeth Avendano i Argentina!

http://www.kostdemokrati.se/margareta/2012/05/26/tankevackande-rapport-fran-pampas-om-monsanto-gmo/

Monsantos problem

Ekonmin i Monsanto är inte så lysande på grund av motståndet på marknaden...
Folk gillar inte "agent orange" och sådant..

Undrar om det blir när Monsanto kommer in på den svenska landsbygden...
Med GMO.
Om det blir av...

http://zolmax.com/business/monsanto-records-156-million-loss-fourth-quarter-nysemon/272264/

29 december 2014

Politiskt ointresse

I den allmänna röran som varit politikens signum i höst har den ansvarige för jordbruksfrågor, Bucht, buktat som ett drevdjur inför frågan.
Han har hellre åkt på fiskerimöten än jordbruksmöten i Bryssel.
Vilket borde vara tillräckligt bevis för bönderna om jordbrukets värde för samhället.
Men så är den "jagande hunden" knappt ens en tax...
Den "drivande hunden" är nog mer den gamla "husbondens röst" från trettiotalet...
Den som 10 juni 1932 blev statens förlängda arm ut i landsbygden.
En statens knähund.
Därmed knappast ens en långsamdrivande tax, ty en god tax ger aldrig tappt...
LRF, för det är naturligtvis den "hunden" jag menar, har alltid vetat vem som är husse...
Och det är inte LRFs medlemmar.

Idag, när krisen för många inom lantbruket är rent akut, så finns det väl egentligen bara en utväg.
Att erkänna att politiken sedan avregleringsbeslutet 1990 ligger fast i svensk politik.
Att EU- medlemskapet för lantbruket var ett politiskt bakslag som alltså inte förändrar de politiska beslut som togs 1990!
Att politiska löften som tjugo år av EU- medlemskap inneburit, aldrig egentligen har gällt för svenskt lantbruk!
Att de som nu sitter fast i på tok för stora och felaktiga investeringar sedan många år tillbaka har blivit lurade genom LRFs försorg, genom en felaktig omvärldsanalys.
En omvärldsanalys som LRF spridit genom sina två främsta propagandabluffar - LAND Lantbruk och ATL.
Nu står vi åter inför det kalla fakta - som gällde i början av 1990-talet - att näringen, svenskt lantbruk, står inför en utplåning.
En utplåning som är politiskt skapad, gemensamt av politiken och LRF.

I detta läge där de banker som lånat ut till dessa investeringar, byggt på politiska luftslott, nu får problem, så borde politiken - alltså Riksdagens nya majoritet - ta sitt ansvar och leda en avveckling av svenskt kommersiellt överinvesterat lantbruk då krisen nu är bankernas problem - och därmed skattebetalarnas/statens problem, ändå.....
I någon form av politisk hederlighet.

http://upprop.nu/VVBW

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:753808/FULLTEXT01.pdf

What does the farmer get?

Vanligen brukar man säga att det går åt 10 liter mjölk till 1 kilo ost...
2,65 kr är ARLAs grundpris efter nyår.
Alltså, 26,50 kr per kilo ost....

Eller på engelska £ 1,39 per kilo ost.
http://www.fwi.co.uk/business/christmas-dinner-how-much.htm

28 december 2014

Stödens baksida

En bekant som har en liten gård sedan många år tillbaka brukar berätta sin historia från det svenska EU-medlemskapets början. När någon myndighet hade som uppgift att få bönderna att söka EU-stöd.

Det började med en brev som pushade för olika stöd i jordbruksdriften.
Själv så nappade jag på allt. Nästan. Av ekonomiska skäl.
Men min bekant hade andra tankar med sin gård. Så han svarade inte ens på myndigheternas locktoner.

En dag ringde det.
Och en kvinna frågade varför han inte hade sökt några stöd.
"Det är väl min sak", sa han då..
Hon blev påstridig och då blev svaret klart.
"Har jag inga stöd sökt så kommer det inga kontrollanter hit."

En väl så god åsikt, med tanke på hur snett allt kan bli...
När nu man skall dra ner på stöden nås en tröskeleffekt...
Där stöden blir en belastning, istället för ett stöd.
Och då det kan vara bättre att avstå helt....

Strulet är inte bara lokalt i Sverige, som man kan tro ibland...
http://www.agriland.ie/news/department-satellite-inspections-hardship/

27 december 2014

Roppa..

Det hörs ju på namnet att det avtalet är dåligt. En gång i tiden fanns det nämligen ett uttryck för dålig kvalitet so hette: EPA-skit!

CPE (Via Camp Europe) brukade ha kontakt med den här organisation och de var vad jag minns inblandade i Nyelene-mötet i Mali 2007.

HR

Djurskyddet i praktiken

Ett inslag i TV4 serien om djurskyddet i Skåne handlade om en man i sjuttioårsåldern som hade som enda sällskap några hundar.
Troligen tyckte grannar att det blev väsen på fel tid på dygnet och gjorde en anmälan..
Men det är bara spekulationer från min sida då man aldrig får riktigt klart orsakerna till anmälningar.
Då de ofta är anonyma.
Det kan alltså vara vilka orsaker som helst, förklädda till "djurskydd"....

I en filmsekvens från programmet låter det så här:

Efterhandseffekterna blev en saftig faktura (129 000kr) från polisen angående omhändertagandet...
Som utmålades av djurskyddsinspetörerna som en vanlig omplacering enligt gängse kostnader, alltså närmast gratis..
Detta blev dock inte gratis denna gång, ingen gång....

Så med av ansvarskännande medborgare så får hundägaren hjälp med bestridande av en ockerfaktura från polisen... 

26 december 2014

Mindre än 100 dagar kvar

Som denna irländska länk säger så är det länge sedan mjölkkvoterna uppstod som politiskt fenomen i europeisk politik.
1984...
Och nu är det mindre än hundra dagar kvar till kvoterna försvinner och europeisk mjölkproduktion skall bli marknadsanpassat....

http://www.agriland.ie/news/milk-quota-abolition-100-days-go/

25 december 2014

GMO - majs

Enligt en källa som ATL använder kommer nog GMO att bli en lokal konflikthärd.
GMO-frågan blev "löst" genom en parlamentarisk kompromiss i Bryssel nyligen och resultatet visade sig fort...
Och även i svensk media.
Det blev precis tyst!
Intressant, då det enbart var GMO-förespråkare som syntes i svensk media...
Turbulensen runt regeringens existens har lamslagit miljöpartiet i frågan, tycks det.
Vi får se hur detta nya inom GMO hanteras i Sverige.
Så här tycks det funka söderut:
http://www.atl.nu/lantbruk/bulgariens-gmo-nej-underk-nns

Källan är Agra-Europa, men där måste man registrera sig och det göra jag inte.
https://www.agra-net.net/agra/agra-europe/

Det går allt bättre för små lokala köttproducenterSom vanligt tycks man bortse från lönsamheten i den här typen av småsksliga verksamheter. Svensk jordbruks- och skattepolitik är skräddarsydda för storskalig bulkvaruproduktion, vilket gäller även köttdjursuppfödning. 

Räknar man in all den arbetstid i form av till exempel marknadsföring, kundkontakter osv. mm. så har de inte många kronor i timmen. Då konkurrerar vilket låglönejobb som helst, till exempel diskare, ut sådan där verksamhet hur lätt som helst. Men en trevlig hobby tvivlar jag inte på att det kan vara.

HR

24 december 2014

En Godare Jul

Häromdagen var jag på en bondemöte.
Det kallades "Greppa näringen".
Ett projekt som "näringen" kört med EU-pengar under lång tid.
Där bönderna skulle lära sig att hantera sin gödsling på ett "bättre" sätt...
Så man inte skapar algblomning och annat med sina gödslingsförluster....
Ett projekt som skapat mycket onödigt arbete åt traditionell rådgivning då man först nu börjar inse att Saltpulsen är det avgörande för algblomningen i Östersjön..
Nåväl, det var inte förskingring av EU- medel jag skulle fundera kring.

Jag satt där som en grundkurselev och tittade på datorstyrda bilder. Då det just var datorn (och min ålder) som skilde situationen från min grundkurs på lantbruksskolan 1968.
Jo, en sak till...
Bredvid mig satt en gammal kompis, min rumskamrat från 1968.
Han är givetvis lika gammal som jag, men jag minns från 1968 när han berättade om sin fars gödslingsvanor att "hemma lägger vi 60 kilo kväve på kornet"...
Enligt siffrorna på datorn är skillnaden mot förr cirka hundra kilo kväve mer idag.
Inget annat skilde ut detta möte i "Greppa näringen" mot resonemanget från vår grundkurs på lantbruksskolan vintern 1968...

Fotosyntesen styr jordbrukets funktioner fortfarande..
Vädrets makter styr det dagliga arbetet fortfarande..
Politikens klåfingrighet styr långsiktigt fortfarande..
Maten är fortfarande för dyr...

Men denna "enorma" skillnad i kväveförbrukning då?
Jo, spannmålssorterna har förändrats genom avel, urval för starkare strå som gör att tyngre ax inte viker växten utan den står upprätt så att man kan skörda utan problem...
Inget annat. En litet högre skörd...

Hur kan då denna lilla, närmast obetydliga, förändring sedan 1968 ha en så totalt genomgripande förändring på livsmedelspriserna nu inför Julen som beskrivs i nedan länk/artikel i DN?

"Julskinka i konsumbutikerna i Stockholm hade i december 1988 ett ordinarie pris på 66,80 kronor kilot. I Coop i Farsta centrum i södra Stockholm låg priset i december i år på 79,90 kronor kilot. Men räknas 1988 års pris om till dagens värde på kronan blir priset 201,40 kronor. Det är ett prisfall – när inflationen räknats bort – på 31 procent."

Priset på Julskinkan är i stort sett det samma i nominellt värde idag som 1988...
(Jag minns att min kommunala chefs lön 1990 låg klart under 20 000kr per månad. Ett jobb som idag drar in minst det dubbla..)

Kunde man leva på att föda upp grisar 1988?
Ja, det gick.
Kan man leva på att föda upp grisar idag?
Knappast...

Finns det andra skillnader än skinkans egentliga värde?
Att stöden till jordbruket, som idag går via Bryssl, är större än 1988, som man får intrycket av i artikeln, är inte riktigt.
Det samlade jordbrukarkollektivet hade ungefär samma nominella stöd för sina insatser på 1980-talet som idag, så summan har minskat radikalt.
Skattetrycket på låga inkomster har ökat kraftigt sedan skatteuppgörelsen på 1990-talet. Vilket skiljer ut Sverige från övriga EU!
Denna stora skillnad från övriga EU har sakta påverkat svenskt näringsliv och påverkar även framtiden. Även inom lantbruket.
Särskilt nu i Juletider, när ARLAs leverantörer fick sin Julklapp, en rejäl örfil, en prissänkning, av sitt företag..

Inom ARLA är man helt medveten om de svenska leverantörernas situation. Att svensk mjölkproduktion, som leverantörer till ett europeiskt mejeriföretag med internationell inriktning, inte har någon framtid. Lönsamheten för svenskt lantbruk är för usel, med svenska förutsättningar, för att kunna konkurrera ens på en "gemensam europeisk marknad", alltså inom EU.
Fast det visste vi.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/billigare-njuta-av-julens-klassiker/

23 december 2014

God Jul

Arla sänker mjölkpriset med nästan 7%

Spiken i matlådan

Vem är denna insiktsfulla kvinna, som t.o.m. har jobbat på lst och ändå förstått så mycket av hur verkligheten för svenskt jordbruks framtid ser ut, om den politik som i dag bedrivs i Sverige får rulla vidare i samma hjulspår.

Nu är det hjul igen!

HR

http://www.dn.se/ledare/kolumner/jenny-jewert-spiken-i-matladan/
_______________________________________________

Kan det vara så att nu när åkarna protesterar vilt att även andra grupper får vara med i debatten.
Att det gamla LRF - stilen (Nu får det vara slut på Gnället) som LRF sade till sina medlemmar, kanske äntligen är historia...
Ja, enligt nedan länk, ett inlägg i samhällsdebatten som bara konstaterar faktum..
Vem vill göra jobbet?
Framöver....

Enkelt. Ingen. Det går inte....
Ingen kan göra ett jobb, utföra ett arbete, som det inte går att leva på....
Vilken författaren i ovan länk insett.
Orsaken till att det är så här...?
Det kanske inte riktigt är klarlagt..
Jag tangerar hennes resonemang i detta inlägg.
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/12/aktuellt-problem.html

22 december 2014

Mjölken kollapsar

Ytterligare prissänkningar?
Vi behöver en regering, och en jordbruksminister!

Emedan LRF och ARLA tycker att finnarna får mycket stöd i krisen....
Ja, finnarna är undrande över svenskarnas sätt att bedriva jordbrukspolitik...att klaga på att grannländerna lyckas plocka hem mer pengar från Bryssel.
Måste betraktas som Palme - politik. "Fattigdomens fördrages lättare om delas av andra..."
Hjärnsläpp?
Medan finnarna ägnar sig åt att rädda sitt jordbruk!
Som i nedan länk...

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4543

Saltpulsen

Den främsta möjligheten att få ordning på Östersjöns algblomning är en starkare saltpuls!
Summerar man allt som sagts under åren om algblomningen i Östersjön så är nyckeln just Saltpulsen.
Den aktuella Saltpulsen startade helt nyligen...
http://www.news100.se/news/valkommen-saltpuls-i-ostersjon-5043306

Här nedan finns själva principen beskriven..
Och därmed också förklaringen till varför Östersjön bytte från näringsfattigt innanhav till näringsrikt innanhav på tidigt 1950- tal.
http://www.itameriportaali.fi/sv/tietoa/yleiskuvaus/sv_SE/suolapulssit/

Mjölkkvoternas upphörande

En del menar att mjölkkvoternas upphörande nästa år på våren inte har någon betydelse för det europeiska marknadspriset på ko - mjölk.
Möjligt, men på vissa ställen har man ändå redan startat "racet"....
Blir det ett"race to the bottom"?

Irland slår i taket med mjölkproduktionen genom bland annat fler mjölkkor...
http://www.thedairysite.com/news/47143/irish-milk-production-over-quota-at-end-november

20 december 2014

Produktion av mjölk och kött måste öka

När Harald Svensson, chefsekonomen på Jordbruksverket går ut i en debattartikel och gör avbön så måste det innebära något?
Har han upptäckt något?
Läser man igenom debattartikeln så finner man att så är knappast fallet....

Det är bara ett sammelsurium av "von oben" åsikter. Allts handlar om vad andra skall göra. En massa trams som inget har att göra med ekonomi.
Det är administration och företagsaktiviterer som bara gör grannar till fiender...
Ett nytt laga skifte helt enkelt..
Det är förslaget, även om han påstår tvärtom. Landsbygdens fiende nummer Ett!

Laga skiftet förstörde landsbygden totalt. Det skapade konflikter mellan bönderna som stod sig i hundra år...
Det har jag insett efter att studerat olika släktfejder vars ursprung ingen känt till.
Jodå, reglerna runt laga skiftet gjorde folk till varandras fiender!
Den som studerar hur det gick till blir snart på det klara med hur falskt staten ordande det.
Då man "delegerade" ansvaret för konflikterna till bönderna själva..
Och nu föreslår chefsekonomen ett nytt "laga skifte". Fast han säger ju naturligtvis tvärtom!

Istället borde han fundera på hur storskaligheten funkade i forna östeurope.
Det blev en social och ekonomisk katastrof. Ett "modernt" bolagsjordbruk kräver ständig lönsamhet. När konsumenterna inte kan betala så måste priserna ner och bolagsjordbruken kursar... Samma visa som för kommunistjordbruken.
Jordbruksverkets chefsekonom kan ingen historia verkar det...

Han borde istället fokusera på det han borde begripa.
Ekonomin.
Varför funkar inte ekonomin för svenskt jordbruk?
Därför att vi har ett skattesystem som skiljer Sverige från övriga Europa!
Men, som man kan konstatera, så fick inte utredningen som chefsekonomen hänvisar till, ta upp just den säregna beskattningen av det arbetande folket i Sverige.
Då det avslöjar hur chefsekonomen och andra just bara är byråkratiska parasiter i systemet.

http://www.atl.nu/synpunkten/produktion-av-mj-lk-och-k-tt-m-ste-ka

Oron påverkar.

Påverkar oljekrisen med det låga oljepriset olika ekonomiska och politiska fenomen som man inte riktigt kan förstå?
För min del är det kanske inte så egendomligt då jag aldrig riktigt förstått makroekonomiska rörelser.
Dock är debatten om "landgrabbing" omöjlig att missa. Men vad är "normal" investeringsvilja av utländskt kapital och vad är landgrabbing?

För det som berättas om Belarus...
Är det sund investering av oljepengar i Belarusisk jordbruk eller är det landgrabbing?
http://eng.belta.by/all_news/economics/UAE-invited-to-invest-in-Belarusian-agricultural-companies_i_78177.html

Men tydligen påverkar rubelns fall spannmålshandeln då spannmålen i magasinen är mer värdebeständigt än skakiga valutor. Man förväntar sig tydligen mer valutaoro...
http://www.agriland.ie/news/russian-farmers-rush-sell-rouble-weakens/

19 december 2014

Vilka profetior slår in

I boken "Den siste veterinären och andra berättelser", utgiven av LRF, vars tema var framtidens svenska jordbruk var ett bidrag i novellsamlingen en berättelse om hur svenskt lantbruk levererade allt mer jordbruksprodukter till Kina.
Författaren, en ung kvinna som hade varit i Kina ett tag och sett utvecklingen, presenterade sin berättelse på bokmässan i Göteborg när boken lanserades av LRF för snart tio år sedan.
Enligt nedan länk var hennes funderingar i novellform kanske helt rätt?
Svenskt jordbruk om tjugofem år...
Ja, snart tjugo...
Nationer som inte ser upp blir underleverantörer av livsmedel till Kina.

Eller kanske är det vad svenska politiker vill?
En evig tilltro på exportens fördelar.
Att sälja allt man har för att.....

Kina har drygt 7% av världens odlingsbara jord. 22% av världens befolkning.
Och man tror att hälften av Kinas odlingsbara jord inte längre är odlingsbar...

I Sverige har man snart ingen lokal livsmedelsproduktion kvar då skatter och byråkratiska hinder dödar de sista entusiasterna när pengarna från Landsbygdsprogrammet tar slut.
Även om man påstår något annat just nu...
Men odlingsmarken är odlingsbar - för den som har ekonomi nog.
Kanske att författaren till novellen om den kinesiska handeln i "Den siste veterinär och andra berättelser från framtidens svenska lantbruk" får rätt?!

http://www.eurasiareview.com/16122014-chinese-agriculture-goes-global-analysis/

Ytterligare sanningar

Äntligen har jag här svart på vitt (om det nu kan bli svart på vitt i digitala termer)!
Att jordbruket har inte ett dugg med Östersjöns problem att göra....

Läs nedan länk och fundera!
En enkel och pedagogisk nyhetsartikel, som även folk från LRF och SLU borde kunna förstå....

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/16/saltvatten-valler-i-ostersjon-se-rorlig-grafik-over-syrelaget

18 december 2014

LRF och SD

En intressant konflikt finnes in lantbruket.
Gamla strukturer följer inte tidens gång.
Som LRF och förhållandet till SD.

Det är egentligen ganska avslöjande hur LRF fungerar, som organisation.
Inte vad SD har för politisk agenda om lantbruket och landsbygden..
(Den är väldigt lik det som LRF propagerar för... Och andra.)
Utan vad LRF har för traditionella kontakter och förhållanden till de mer gamla PK- partierna som styrt i Sverige sedan LRF uppstod den 10 juni 1932.

http://www.corren.se/asikter/debatt/vilka-tjanar-lrf-7601283.aspx

17 december 2014

En klok kvinna

Innan debatten försvinner i det dagliga flimret passar jag på att notera det här.
En klok kvinna.
För man får väl vara litet feministisk ändå...
En klok kvinna.
Det tåla att upprepas!

http://www.dn.se/debatt/repliker/ater-medlemmarna-i-konjunkturinstitutets-vetenskapliga-rad/

Djurskyddslagens följetong

Att djurskyddslagen är en juridisk härva vet alla som kommit i kontakt med denna juridiska företeelse. För en riktig lag är tveksamt om man vill kalla det, då vissa moment bryter mot normal anständighet. Mänskliga rättigheter, som att få sin sak prövat inför domstol.

Nåväl, folk reagerar på olika sätt.
Utifrån sin egen erfarenhet. Sina egna förutsättningar.
Som i nedan länk..

http://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Djur-kors-utan-trafiktillstand/

16 december 2014

Angående gödselskatten

Den gödselskatt som regeringen pratade om skulle införas, nej, återinföras, på grund av miljöbehoven att stävja övergödningen, nej, det var inte frågan om övergödningen.
Så var det...
Det var inget, eller..?
Nej, just det.. Bara ett sätt att slå ihjäl de sista bönderna!
(Det var bara vi i LRF som tyckte att medlemmarna behöver ha ett helvete hängande över sig så att de stannar kvar som medlemmar...
Så vi (LRF) engagerade oss inte i frågan för då blir alla så lyckliga..
Politiken, ekonomerna av olika slag, importörerna av livsmedel, och olika miljöorganisationer..
Så därför har vi (LRF ) inte brytt oss om beskyllningarna mot lantbruket om övergödningen.
Organisationen har ju tjänat på det...)

Att sedan havsforskarna insett något det kan ju inte LRF hjälpa.
(Och glöm inte SLU som levt på denna lögn i mer är trettio år...)

http://www.batliv.se/article.asp?newsid=8579#.VJBRz9q9KSM

Aktuellt problem

Jag minns en historia från 1970-talet.
En engelsman med afrikansk bakgrund roade sina kompisar i Småland.
Han hade alltid solglasögon på sig på festerna...
För att han blev så bländad av alla blekansikten..
Alla tyckte det var jättekul!
Varför är det inte lika roligt skämt idag?
När förändrades detta?
Vad är det som blivit annorlunda?

Svaret är enkelt. Svenska folkets självkänsla har försvunnit.
Inte för alla men för många - alltför många
Varför?

Med krisen 500%, en av de största sjävförtroendekriser som skett under senare delen av 1900- talet så bäddade man för dagens problem. Dels rasade hela det socialdemokratiska samhällsbygget fullständigt. Förutom en desperat ansökan om medlemskap i europeiska unionen så gjorde man en enorm omläggning av skatterna vars resultat blev att pensionsfonderna plundrades och befolkningen skiktades ekonomiskt. Dessa ekonomiska och sociala konflikter följde med in i Sveriges medlemskap i EU.
Och ingen gjorde något åt problemen...

I Europeiska Unionen måste man agera nationellt. Då varje land faktiskt har ett parlament, ett lokalt styre. Man kan inte lämna ifrån sig ansvaret för landet till Bryssel! Varje del i nationens verksamhet ligger på det lokala parlamentets ansvar. Men så har inte skett i Sverige! Stora delar av parlamentets/Riksdagens uppgifter har politiken lämnat därhän. Något som särskilt berör jordbruket, där debattörer öppet menar att Sveriges politiker lämnade över ansvaret för svensk livsmedelsförsörjning till Bryssel redan 1995.
Javisst, det förstod man redan då och det är bra att man nu i debatten öppet förklarar det!

Vad mer har man från svensk politiks sida lämnat därhän?
Svaret är kanske lika överraskande som självklart.
Alla de som nu röstar på SD!
De som letar efter ett nationellt projekt...
För just det nationella projektet är förutsättningen för ett fungerande lokalt EU- medlemskap - ett för alla medborgare fungerande parlament!

Vilka är det då som inte får en röst i parlamentet?
Åter kan man anknyta till jordbruket (och landsbygden) som exempel.
Intresset från Riksdagen att hålla liv i det svenska jordbruket är alltså erkänt obefintligt.
Då det är Bryssels problem. Jordbruket och landsbygden är inte del i de möjligheter som medlemskapet i EU innebar. Det har vissa bestämt. Insikten om det kommer naturligtvis inte med en enda gång utan medborgarna upptäcker det successivt. Man hör till en grupp som inte är representerad i parlamentet!

Det hjälper inte att påstå något annat, eller att beskylla dessa medborgare för något oavsett. Problemet är redan konkret. De som gynnats av tiden efter 1995 föraktar helt klart de som har missgynnats! De rider på dessa gruppers ryggar med ett skattesystem (det enda som inte utredningen om jordbrukets konkurrensförmåga fick ta med i sitt arbete) som totalt skiljer ut stora grupper av det svenska folket från konkurrensmöjligheterna inom EU. Utan att de som gynnas vill veta av detta - då det gynnar de som är gynnade!

Man hade från etablissemangets sida inte förstått EU- medlemskapets villkor - att det krävdes ett totalt ansvar för nationens alla medborgare som en fungerande nation.
Icke bara ett smörgåsbord för vissa och slavgöra inom unionens grundregler för andra.
Det straffar sig nu!

15 december 2014

Sanningen är uppenbar

Svenskt lantbruk är illa ute!

Även i LRF-media vågar man nu beskriva verkligheten.
Det finns ingen anledning att raljera över situationen.
Det är helt enkelt en effekt av konservativ politik.
Inkompetent bankverksamhet och dålig rådgivning.
Men naturligtvis har alltid den enskilde lantbrukaren/företagaren det sista ordet.

Men så här har det fungerat i tjugofem år.
Skall det gå åt helvete så låt det göra det till musik.
Satsar man över en viss summa är problemet inte lantbrukarens utan bankens...
Och det syns i nedan länk.

http://www.lantbruk.com/lantbruk/allt-fler-lantbrukare-hamnar-hos-ackordscentralen

GMO eller inte GMO

According to some readers, the only criticisms of agricultural giants who employ the usage of genetically modified crops come from hipsters or uninformed journalists. These same readers may argue that without GMCs, humankind's current way of life could not be sustained. If you asked them to explain their belief, they'd probably say that the demand for food surpasses the actual supply of food without GMCs. They'll probably add that agribusiness, as some like to call it, is essential to further societal progress."

Så börjar texten i artikeln i nedan länk.
Märkligt likt den svenska debatten...

Längre ner i artikeln påpekar man hur beroende GMO - företagen är av lokala kontakter inom samhällssystemet och hur man agerat i olika delar av världen.
I Sverige har man infiltrerat LRF centralt i LRF- Ungdom där några i styrelsen till och med varit trainee hos Monsanto.
Hur regeringen nu agerar i det nuvarande totala kaoset har jag inte riktigt fått klart.
Någonstans har jag sett att man lägger ner sin röst, då man knappast är beslutsmässig.

Sverige har under den senaste generationen lämnat familjejordbruket och lurat en del lantbrukare att anamma industrijordbrukets villkor. Dessa står nu på konkursens brant!
Risken är stor att dessa fastigheter/företag får utländska ägare. Vilket hänt förr i Sverige. 
Sådana förändringar ingår i samhällets utveckling. Många lantbrukare identifierar sig med LRFs tal om "näringen", om "lantbruket och landsbygden". De inser inte att det är lantbruket som företeelse, inte lantbrukarna/människorna man diskuterar! 
Människan är utbytbar. När man investerar ihjäl sig så byts man ut bara...
Det som nu sker framöver.

Sveriges lantbruksnäring kan inte existera med storskaligt industrijordbruk. Naturen stämmer inte.
Men vi har punkterat möjligheterna att bedriva familjejordbruk. På grund av skatter och avgifter som gör svenska småföretagares jordbruksproduktion alltför kostsam.
Det innebär att Sverige har problem framöver med livsmedelsförsörjningen.
Är kronan stark så blir det import. Är kronan svag kräver svenska konsumenter att priserna hålls nere. Hur man än vänder på det är ändan bak.

Att önska sig GMO för att nå en ekonomisk frälsning gör problemet bara värre.

14 december 2014

Tredje Advent

Äntligen, kanske

För ett år sedan, drygt, tog ATL bort kommentarsmöjligheten på sin hemsida.
Debatten blev för mycket för ATL och ägaren LRF-media.
Nu har den återkommit, i dessa de sista dagarna...
(Då ATL i praktiken läggs ner och koncentreras till LANDs redaktion i Stockholm.)

En tanke slog mig i detta...
I samband med avregleringen 1990 var det en enorm insändarflod från bönder och landsbygdsbor till alla tidningar i ärendet.
Man förklarade sina positioner och önskningar. Man hoppades på att någon lyssnade...
Men så var det inte. Ingen lyssnade utan avregleringsbeslutet genomfördes via Riksdagsbeslut.
Dagen efter kom inga insändare mer i ämnet...
Helt tyst.

Nu när ATL öppnat för kommentarer från läsarna så är det tyst.
En och annan gammal kverulant, som jag, kan inte låta bli...
Men annars är det tyst!
Har LRF- media släppt på censuren för sent?
Har bönderna tagit beslut och är inte intresserade att diskutera?
Som det skedde efter avregleringsbeslutet 1990.
Har LRF tappat greppet om bönderna?

Äntligen, som han sade, Äntligen!

http://www.atl.nu/ledare/h-jda-skatter-r-ddar-inte-svenskt-jordbruk

13 december 2014

Kriterium för krisstöd

" Vi har kunnat visa på färsk statistik som visar att priserna har sjunkit med 12,5 procent, vilket räcker som kriterium, sade minister Orpo.-"

Kriterium för krisstöd.
Om jag tolkat Arlas siffror rätt så rör det sig runt 17% för svenska Arla-bönder...

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4543

Domstol och dumstol

Det har under senare år uppkommit en tanke, en misstanke om att svenskt rättsystem inte är ett fungerande rättsystem.
Trots att Margot Wallström påstår att Sverige är ett rättsstat angående Snowdons önskning att får hamna i Sverige.

Nu är inte min ambition att diskutera Snowdons problem utan mera svenska medborgares problem i "rättsstaten" Sverige.
Något som i situationer där man som medborgare vill överklaga och få myndighetsbeslut prövade i domstol.
För vi lever ju i en ""rättsstat" som hon sa...

Då hänvisar myndigheterna, som just gjort något mot en medborgare, som till exempel omhändertagande av medborgarens barn eller djur, till en domstol för att få saken prövad.
Om myndigheterna gjort rätt.
Denna domstol kallas Förvaltningsrätten.

Problemet med förvaltningsrätten är, som titeln visar, en instans som prövar om myndighetens förehavande gått rätt till enligt omhändertagandepraxis. Alltså om tjänstemännen jobbat efter normala rutiner. Inte om det fanns fog för ingripandet....
Fokus ligger på myndighetens agerande i händelseförloppet mer än det rimliga i att agera.
Får man då sin sak prövad i domstol? Egentligen...
Ett förhållande som vanliga medborgare betraktar som en skenrättegång.
Att medborgaren har hamnat inför en Dumstol.

Det finns dock en liten utväg.
Man kan få sin sak prövad i tingsrätten. I vissa situationer.
Men det gör inte sig självt... (som i nedan länk)
Då Sverige inte kan kallas en Rättsstat.
Det kräver att man förstår "rättsstatens" avigsidor...
Med domstolar och dumstolar...

http://www.ystadsallehanda.se/tomelilla/polisen-far-betala-notan-for-omhandertagna-djur/

12 december 2014

Förvirring råder

De flesta hoppas ju på att tillvaron är kontrollerbar.
Att samhället fungerar som vi önskar.
Tyvärr, så är det nog inte....

Djurskyddslagen har under åren blivit en potemkinkuliss av djurskydd åt en industriell djurhållning. En djurhållning som inte klarar konkurrensen inom EU! Tillsynsmyndigheterna har därför fokuserat på småjordbruk och hobbybönder som får allt krångligare regler att följa.
Genom det anonyma angiveriet, helt accepterat och uppmuntrat av myndigheterna, skapas en mycket dålig stämning på landsbygden.

Djurskyddslagen används av folk att slå på sin granne. Eller utnyttjas av olika grupper av människor för politiskt riskabla ambitioner. Eller i ekonomiska syften, att lägga beslag på andra medborgares egendom med myndigheternas hjälp.
Helt enkelt ren anarki, som än så länge medborgare i allmänhet inte känner till...

Kontakterna med myndigheterna blir kostsamma! Det handlar inte om några hundralappar utan om hundratusentals kronor. Ibland flera miljoner!
Hur kan detta få fortgå?
Hur länge tror myndigheter och lantbruksorganisationer att medborgarna accepterar att vissa kan leva och frodas under skydd av lagen medan andra, med samma verksamhet i stort sett, blir utsatta för fullständig terror från myndigheterna.

https://forystablogg.wordpress.com/2014/12/11/var-julskinka-har-rymt/

11 december 2014

”Stuprörstänk driver inte utvecklingen framåt”

I en debatt i DN har några akademiker hoppat i den jordbrukspolitiska debatten.
Och angripit jordbrukspolitiken.
På ett mycket provinsiellt sätt. Det måste vara ett Stockholmsperspektiv...
Genom ett tunnelseende som är nästan omöjligt att angripa utan att undra vilken värld dessa akademiker lever i...
Så jag avstår.
http://www.dn.se/debatt/miljostodet-till-jordbruket-ger-bara-sma-effekter/

Och så kommer LRF in på planen med en motartikel.
Förvånansvärt aggressiv.
Förvånansvärt är ordet.
Jag noterar dock att Helena Jonsson inte utnyttjar hela arsenalen av argument.
Är det rätt taktik?
Men tonen har skärpts.
Och det är bra. Det är på tiden!
Fem över tolv....

http://www.dn.se/debatt/repliker/stuprorstank-driver-inte-utvecklingen-framat/

10 december 2014

Dyrt, dyrare, dyrast

Man kan inte bara går förbi Kobebiffen..
Wagyu-kon.
Den japanska lantraskons internationella segertåg.
Finns det en svensk marknad?

En gång så slaktade jag en smällfet kviga av svensk lantras - Fjällras. Jag tyckte köttet blev väldigt fett. Marmorerat i stil med wagyudjur - Kobebiff - insåg jag när jag såg informationen om Kobe.....
En del uppfödare av fjälldjur har direktkontakter med restauranger, så marknaden finns!

I nedan länk finns också några prisuppgifter - för konsumenterna.
En filé för 14 000kr per kilo.... Ungefär..
(Det kvittar ju om jag räknar litet slarvigt, eller hur, priset är ganska rejält ändå)

http://www.rforster.com/index.php/articles/china-east-asia/australia/item/australian-breeders-keen-to-seize-international-wagyu-gene-distribution-initiative

9 december 2014

Angående djurskyddslagen

Idag inser man att sociala principer och juridiska fenomen krockar.
Svenskarna har i alltför hög grad varit auktoritetstroende. Dock.
Protester har skett under åren. Bondeuppror skedde jämt fram till 1800-talets början när industrialiseringen inleddes.
Då övergick folket till andra protester, frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen när det var sociala problem. Arbetarrörelsen angående politiken.
Man försökte i alla fall...

Då socialdemokratin i sin politiska ambition ville smälta samman sociala yttringar med politiska uppstod tanken på folkhemmet och välfärdsstaten. Som en sorts förhoppning om en politisk evighetsmaskin. Förståelsen för hur människor förändras i olika politiska och sociala situationer insåg inte politiken - vilket de aldrig kan - då politiken/demokratin är problembaserad. Men folket ändrade sitt sociala beteende under Folkhemmets inflytande.

Vi har faktiskt Europas högsta skattetryck -på låga inkomster - vilket gör att folk ställer krav på samhället.
Och skärmar sig från omgivningen!
Det ger sociala effekter som vi särskilt ser i dagens samhälle där ekonomisk och social oro gör att folk hugger på varann - istället för att samarbeta!

Myndigheterna utnyttjar detta till sin egen fördel, därför att de är också människor som känner av tidsandan...
Vad vi saknar är en klarsyn i dessa djupa sociala känslor och politiska problem som socialdemokraterna kunde hålla ihop under folkhemmets tid från Per Albin Hanssons tid fram till Göran Persson.
Vi står idag inför helt nya sociala och politiska utmaningar - som människa och medborgare!
Att tro att samhället tar ansvar för människors enskilda situation, - är passerat.
Att grannar måste ha ett socialt ansvar för sin granne är det nya - det går inte att lasta detta på samhället!
Istället för att ringa till myndigheterna när grannen får problem. Eller för att sänka grannen genom att ringa myndigheterna. Eller att tro att man själv är ofelbar. När alla som har djur bryter mot Djurskyddslagens föreskrifter - dagligen.

Att det vi gör när vi diskuterar detta är en nystart för ett mänskligare samhälle!
I stil med Folkrörelsesverige som uppstod för hundrafemtio år sedan..

Vi måste renodla tanken.
Presentera den i debatten.
Och påverka politiken.
Och demonstrera för våra medmänniskor vad det betyder!

Alltså, hänga ut korruptionen inom myndigheterna!
Peka på absurda system, angiveriet och korrupta myndigheter, lagar från Folkhemstiden som är utom ett rättssamhälles normalitet.
Och uppmana människor att förstå vårt nya samhälle som nu inte längre är en begränsad ekonomisk och social enhet/nation utan en del i ett globalt samhälle...
Där gemensamma umgängesregler gäller.
Folkhemstiden är förbi!

Vetenskap eller ideologi

Jag återkommer alltid till berättelsen om de tyska bönderna runt Berlin som en gång för drygt hundra år sedan fick krav att ta emot fekalier från storstaden Berlin för att lösa stadens avloppsproblem.
På den tiden kördes nog folkaskiten i tunnor då vattentoaletten knappt var införd.
Det var naturligtvis bekvämt att lämpa av skiten hos stadens omgivande bönder.

Bönderna var inte särskilt mottagliga för detta utan tvång. Och vad fanns det då för utvägar...
Ungefär som i dagens krav på jordbruket...
Tja, man inkallade filosofen Rudolf Steiner.
Han konstaterade naturligtvis att det bara var religionsfriheten som kunde rädda bönderna från statens förtryck. Som det alltid varit.
Han ansåg att folkaskiten var ett gift för jorden.
Så därmed slapp bönderna det. Man hänvisade till demokratiska principer.

I nedan länkad artikel hänvisas till vetenskapliga principer och anser att ideologiska skäl just är enbart ideologiska skäl.
En fint utryck för vidskepelse...
Vilket innebär att vidskepelse är något som politiken inte bör ta hänsyn till!
Det är vetenskapen man skall lyda!
Det innebär att demokratin är hotad av det vetenskapliga etablissemanget!

Att vetenskapen idag är korrupt och kidnappad av storkapitalet är något som etablissemanget inte vill se, men folket på kontinenten de ser...
Även om svenskarna tycker att vetenskapens korruption är bättre än religiös frihet...
Och svenskt lantbruk är ju inte precis frihetens demokratiska näring precis...
Det är synd om svenska folket och deras bönder.


http://www.atl.nu/synpunkten/p-vilken-grund-vill-vi-att-eu-fattar-sina-beslut

8 december 2014

Feedlots på Pampas

I nedan länkad artikel beskrivs hur framtidens majs- och sojabaserade köttdjursuppföding blir i Argetina. Man går från Evert Taubes beskrivning av Pampas till feedlots i USA -stil.
Allt beroende på den omstöpning av argentinskt jordbruk som beskrivs av Elisabeth Avendano (http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/12/gmo-i-argetina.html).

I denna finska artikel berättas så här:
"Den intensiva uppfödningen i utfodringsfållor ökar omsättningen markant inom den argentinska boskapsskötseln. Ett djur som betar på Pampas vidder slaktas mestadels efter två eller tre år. Kalvar i feedlots kan slaktas redan efter ett år."
Detta är helt enligt den ordning som klimatalarmisterna menar är den enda vägen för att minska utsläppen av klimatgaser från köttdjursuppfödningen. Snabbare omsättning minskar utsläppen per kilo producerat kött...
Det är givetvis något feltänk där, för då hade väl alla bufflar på Nordamerikas prärier gjort att klimatet redan hade havererat... (Tur att de nästan är utrotade..)
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4533

Eller litet mer i bilder....
http://www.filmsforaction.org/articles/unbelievable-photos-show-factory-farms-destroying-the-american-countryside/

Märkligt att det finns en enda bonde kvar i Sverige

Livsmedelsekonomiska utredningen, som var färdig hösten 1997, hade siffror på vad genomsnittliga driftsöverskottet (som ska betala lön för bonden och ränta på eget kapital investerat i rörelsen) för jordbrukare var i Sverige. Det var en lönsamhetsjämförelse mellan jordbruken i Danmark, Finland och Sverige. Jordbruksminister Annika Åhnberg tillsatte utredningen för att överbevisa bönderna i Sverige om hur bra de hade det i EU i jämförelse, med, som det hette, "jämförbara länder i EU" (DK, FI).

Det räknades fram driftsöverskott per ha i de tre länderna. Sveriges genomsnittsareal ca 30 ha, Finlands ca 25 ha, Danmarks en bit över 30 ha.

Hursomhelst med den saken så var intäkterna per ha ungefär lika stora i alla tre länderna, men skillnaderna i fråga om kostnader för insatsvaror, skatter m.m. var minst sagt betydande, allra mest till Sveriges nackdel (Vad annat att vänta?). "Vi ska utnyttja våra komparativa fördelar i EU", som det heter. Bland dessa fördelar anses för Sveriges del "det goda djurskyddet" vara en sådan "komparativ fördel".

Driftsöverskottet var för FI = 4.600 kr/ha - för DK = 3.900 kr/ha och för SE = 980 kr/ha. Det är ingen felskrivning för Sveriges del var det alltså niohundraåttio kronor/ha. Inte undra på att SLI propagerar för att jordbruket i Sverige ska avvecklas - emedan det binder för mycket kapital som arbetar för långsamt. Det kapitalet investerat i andra näringar ("upplevelseindustrin", till exempel) skulle öka välfärden för svenska folket, påstår dom.

Jag var på det möte som LRF hade kallat till för att presentera utredningen. Där var även utredningens sekreterare Ravelin någonting? I alla fall ett italiensktklingande namn. Själv hade jag läst utredningen före mötet, vilket förmodligen inte ens de som kallat till mötet hade gjort. För istället för att koncentrera sig på det som var viktigt - den katastrofala jämförelsesiffran och varför kostnaderna är så höga i Sverige så koncentrerade sig LRF enbart på dieselskatten, vilket måste ha varit gefundenes fressen för jordbruksministern, som därmed slapp konfronteras med det verkliga problemet.

En bortagen dieselskatt hade förbättrat driftsöverskottet med ett par hundralappar, men resten då? DK:s o FI:s driftsöverskott hade alltjämt varit fyra gånger så höga. Finlands "höga" driftsöverskott berodde mycket på att de i medlemsskapsförhandlingarna hade förhandlat till sig möjligheten att stödja sitt jordbruk nationellt utanpå EU-stöden. I Finland fanns fortfarande människor, ja t.o.m. politiker, som upplevt svält, nämligen.

Sedan trätte Regering och LRF om dieselskatten i sju år! Båda var glada att därmed kunna sopa det verkliga problemet under mattan och slippa ta ansvar för de riktigt svåra frågorna? Med dieselskatten avledde man i samförstånd? uppmärksamheten från det verkliga problemet, vilket kvarsår som en obesvarad fråga än i dag.

Märkligt att det finns en enda bonde kvar i Sverige än i denna dag. Kanske är dom just så dumma som det sägs "dumma bönder"? Jag får dessvärre räkna mig själv till denna ignoranta skara?

HR

Ps. Efter mötet talade jag med utredningens sekreterare och han var lika förvånad som jag över att den viktigaste frågan undveks så sorgfälligt. Oc så sorgligt var det - och är än i dag - att de verkliga problemen får inte diskuteras. Ds.

7 december 2014

GMO i Argetina

Författaren till nedan länkade artikel är en av svenskt jordbruks verkliga VIP - personer.
En pionjär inom lanseringen av svenska bönders idoga arbete och dess resultat ut på den internationella marknaden!
Hennes artikel borde naiva svenska jordbruksdebattörer inom LRF -sfären fundera på och ta lärdom av...
Innan det är för sent!

Särskilt då Staffan Danielsson och några fler...
Ekonomisk desperation får inte innebära att man beter sig dumt.

http://www.fjallko.se/index.php/debatt

Andra advent

6 december 2014

LRF Media

LRF som organisation är en absurd skapelse.
Via en kupp i svensk Riksdag den 10 juni 1932 fick LRF, som det inte hette då, politiskt monopol på jordbrukspolitiska kontakter med statsmakten.
Det finns utomordentliga skrifter att läsa om hur detta gick till som t.ex. Bo Rothstein skrivit. Eller Reine Rydén.
Resultatet blev en kopia av nazitysklands jordbrukspolitiska upplägg. Förresten hade den tyska motsvarigheten till LRF en svenskättad ledare....

Nåväl, LRF har därigenom varit statens förlängda arm ut i jordbruket sedan dess.
När jag blev litet äldre än bara traktorgalen dräng insåg jag att det fanns problem. Det var synnerligen "lågt i tak" inom jordbrukets olika organisationer. Varför fattade jag inte, ty jag hade inte en aning om jordbrukets organisatoriska historia. Den fascistiska bakgrunden.
Fascism...?
Ja, därför att i övriga västra Europa upphörde allt som liknade fascism efter kriget. Åtminstone organisatoriskt. Men då Sverige stod utanför kriget medförde det att ingen upprensning skedde....

Mina första kontakter med censuren inom LRF - media var när en bekant blev redaktör för tidningen Ladugårdsförmannen i början av 1970- talet. Han insåg att det var nödvändigt att skriva om en del som inte vanligen gick att skriva, det som var tabu, censurerat.
Det innebar att han fick sitta i telefon för jämnan och höra hur ruttet hela jordbrukskooperationen var. Och då även LRF!
Till slut gav han opp och lämnade över redaktionsjobbet till andra.
Livet består av annat än bara elände...

Tiden gick och LRF, inklusive deras media, förändrades. Men alltid i efterhand. En "företagskultur" som sitter i väggarna. Ett vanligt fenomen inte bara i stora organisationer, utan även i företag och myndigheter. LRF som organisation och hela den jordbrukskooperativa rörelsen låg helt fel i tiden. Därför att samhället har förändrats.
Medan LRF, som organisation, krampaktigt försöker leva kvar i gamla tider.
Ett sådant är just LRF Media. En omöjlig affärsidé i dagens hårt trängda medievärld.
Att tro att gammelmediastruktur med klara censurmetoder skall överhuvudtaget överleva är just bara dumt..
Men väldigt typiskt för jordbrukskooperationens hantering av problem.
Att ständigt göra fel....

http://www.atl.nu/ledare/det-r-viktigt-med-en-sj-lvst-ndig-tidning

Det andra ser

Egentligen behövs ingen extra kommentar...

Men den förra regeringens ovilja att lätta på det byråkratiska regelverket, i svensk konservativ anda, har gjort att svenskt jordbruk inte hänger med alls längre....

I nedan artikel så förklaras detta tydligt! Något urklipp för den som inte vill läsa mer...

– Upphandlingsregler i den offentliga verksamheten gynnar stora producenter som kan pressa priser. Handelns lågprisfokus likaså. Lägg därtill regler som hindrar lantbruk att själva producera och sälja mat från gården så har du en rejäl bromskloss. Ett första steg handlar om att ta bort hindren! Det spelar ingen roll hur mycket vi gasar om vi inte släpper på handbromsen för innovation först, säger Peter Wennström och fortsätter:

– Sverige och svenska konsumenter är ledande inom livsstilar kring matlagning, hälsa, mode, musik, dataspel och digitala lösningar. Allt detta kan användas för att driva innovation kring framtida livsmedelsproduktion.


http://www.entreprenor.se/nyheter/innovationer-pa-menyn_603831.html

5 december 2014

Skuldbördan

Sverige är ett litet land inom Agribizniz...
Vi har alltid varit fokuserade på hemmamarknaden då exportmarknaden alltid varit bulkvara. Med vissa undantag som Absolut brännvin...

Idag när vi är ihopknutna med hela övriga Europa, nästan, så är läget litet annorlunda.
Men hur många inser det?

Irland satsar på att kraftigt öka sin mejeriverksamhet. Då de har verkliga möjligheter med låga kostnader i produktionssystem som på Nya Zealand. Tio månaders betesdrift och de Lavals nya mjölkrobotar ger irländarna enorma möjligheter i avregleringen.
Och detta frestar på den gamla konflikten mellan de båda öarna i Atlanten...

Och givetvis påverkar det de svenska mjölkböndernas situation.
Då de irländska bönderna har sina politiker med sig i alla väder, medan det svenska jordbruket har hela samhället emot sig - i alla väder!

http://www.agriland.ie/news/dairy-industry-needs-eu-support-now/

Ny CAP, igen

Nu har Bryssel satt in en ny jordbrukskommissionär. Phil Hogan är namnet.
Och omedelbart efterlyser man en ny jordbrukspolitik.

Känslan av något nytt ligger i luften. Den CAP som gick igenom bara för några månader sedan och som var ett nytt grepp är alltså redan ifrågasatt.
För litet, för gammalt..

Miljöinriktningen på CAP låg inte i tiden, så de lokala regeringarna följer inte intentionerna riktigt helt ut. De förra kommunistländerna i EU agerar nationalistiskt på ett oväntat sätt.
Dessutom gjorde de nya procedurerna, att parlamentet i Bryssel skulle godkänna CAP, att det blev mer utslätat än vad man brukar förvänta sig. Så därför väcks redan nu krav på nya tag.

Naturligtvis präglas debatten av den ekonomiska krisen och Ukrainakrisen.

Som en "dark horse" kommer WTO in som accepterar livsmedelssäkerhet som politiskt gångbart moment i jordbrukspolitiken.
Food Sovereignty - Livsmedelssuveränitet - kan alltså bli en politisk realitet.

Det innebär att europeisk jordbrukspolitik nu kan vändas från en ekologisk och miljöinriktad liberal politik till en produktionsinriktad och socialt inriktad politik.
Alltså från en urban fixering till ett ruralt intresse.
Att landsbygden är mer än råvaruleverantör i ett Europa som måste kunna försörja sig självt med livsmedel.

Men för svensk del är detta en mycket stort politiskt förändring att det knappast kan ske annat än under "galgen"...

Då år 2014 varit Familjejordbrukets År höll världens största bondeorganisation la Via Campesina sin avslutning häromdagen i Manilla, och avslutade med Mahatma Gandhi: "There is enough for everyone's need and not enough for everyone's greed".

http://viacampesina.org/en/index.

4 december 2014

Fredsklausulen

"1. Paragraph 2 of the Bali Decision shall be read as follows: Until a permanent solution is agreed and adopted, and provided that the conditions set out in paragraphs 3 to 6 of the Bali Decision are met, Members shall not challenge through the WTO Dispute Settlement "

Detta är texten som räddade Balimötet.
Fredsklausulen som troligen blir permanent.
Om livsmedelssäkerhet.
Och Livmedelssuveränitet - på sikt.

2 december 2014

Det indiska reptricket

Vid Bali - mötet där WTO kom överens om de framtida handelsreglerna blev ett kommatecken en tuva som höll på att tippa hela lasset...
När Indien fick en ny regering blev just ett kommatecken i skrivningen om nationellt skydd för Indiens fattiga och av staten styrda priser den tuvan.
För att skydda Indiens 600 miljoner fattiga!
Detta var uppenbart den nya regeringens enda möjlighet!
Hade man gett vika hade det betraktats som ett fullständigt politiskt förräderi av de som röstade fram regeringen!
Men tuvan var ett reptrick. Att en liten detalj, ett kommatecken, förändrade alla förutsättningar!

Indiens politiska trick öppnar för Food Sovereignty.
Men inte idag, eller inom det närmaste...
Men bara möjligheten att något annat land än USA kan använda "Food stamps" enligt egen tradition är en enorm framgång. En öppning för "Agriculture out of WTO"!

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/nov14stockholding_e.htm

Det kommer givetvis ge den effekten att de globala priserna på jordbruksvaror kommer att variera mer än vad man från WTO önskar. Men det är ändå bara under förutsättningarna att inga "Rysslandskriser" uppstår....
Annars uppstår våldsamma reaktioner.
Så det indiska reptricket blir kanske inte bara indiskt!
http://www.ictsd.org/themes/agriculture/research/agricultural-export-restrictions-food-security-and-the-wto

1 december 2014

Det kan vara värre

Kritiken mot ARLAs prissänkningar på mjölken som blivit så omdiskuterat blir i denna länk nedan någon annorlunda.
Den blir nog värre och det kunde varit värre än det är....

http://www.agriland.ie/news/major-milk-price-drop-announced-december/

29 november 2014

”HITTEPÅLAGAR”, LOGIK, VERKSAMHETSKRAV OCH TVÄRVILLKORUnderbara ord att höra för många, nu gäller det bara att föra samman de olika debattartiklarna till en som blir ännu tydligare. Här nedan följer ett försök, men det är viktigt att börja med rätt begrepp och reda ut vad som menas.
Jag börjar med verksamhetskraven eftersom resten är ren logik.

Ett verksamhetskrav är en helt vanlig svensk speciallagstiftning som bönderna skall följa och de utgör samtidigt ett villkor i jordbruksstöden.
Det är lättare att förstå om man tar andra exempel på verksamhetskrav och vad kan vara bättre än de som skall kontrollera verksamhetskraven. Det är djurskyddskontrollanterna, veterinärerna och juristerna.

Nu fick jag problem redan från början med djurskyddskontrollanterna. Jag hittade inga direkta verksamhetskrav på dessa, men lättare blev det med veterinärerna och juristerna. Här finns mycket tydliga verksamhetskrav i form av föreskriven godkänd kompetens inom sina områden.

Vem som helt får inte kalla sig för legitimerad veterinär eller advokat och samma sak gäller för våra läkare.

Vi har till och med gränsöverskridande bestämmelser inom EU och ett flertal uttalanden i frågan från EU-domstolen. Man skall godta ländernas olika kompetenskrav.
Om man utgår från Jordbruksverkets och länsstyrelsernas tolkning av böndernas verksamhetskrav är det bara att tillämpa det logiska tänkandet.
Hästpratare, kvacksalvare med flera kan inte göra sig skyldiga till några överträdelser av verksamhetslagarna. De är fullvärdiga beslutsfattare i jordbruksstöden.

Det för mig onekligen in på de nästan bortglömda "förträngda minnenas" experter. Frågan är om veterinärerna och juristerna glömt bort sin egen yrkesstolthet och fortfarande lever med förträngda minnen eller förhåller det sig på det sättet att de i själva verket inte är annat än vanliga kvacksalvare med egna "Hittepålagar".

Min förhoppning är nu att alla skall förstå vad ett verksamhetskrav är. Frågan är bara varför det blir ett helsikes liv när någon utan utbildning ger sig in på veterinärerna och juristernas verksamhetsområde och samma sak inte gäller för jordbrukarna. Verksamhetskrav som verksamhetskrav.

Ulf Pettersson


28 november 2014

Intern cirkulation av fosfor kan stoppas

Som jag påpekat gång på gång så är problemen med Östersjön inte jordbrukets skuld utan helt andra orsaker!
Denna artikel berättar man hur man från insatta i problemen resonerar...
Om cirkulerande fosfor.
Om bottensedimentens betydelse....
Detta är på tiden!
När skall lantbruksnäringen ta upp striden då man borde förstå detta problem - som biologisk näring!

http://www.recyclingnet.se/forskarnyheter/intern-cirkulation-av-fosfor-kan-stoppas/

Nått fram?

Sedan början av 1970-talet, när jag studerade, jobbade som dräng och ägnade fritiden åt sportdykning, så förundrades jag över hur man kunde få ihop dessa ständiga anklagelser om böndernas miljöskulder av alla möjliga slag.
Det gick bara inte ihop.

Tiden gick...
Jordbruket, där jag satsade som egen företagare - bonde - som det heter, visade sig vara en riktig nit. Jag hoppade in precis när vågen dragit förbi.
Skall man starta som företagare måste det vara när vågen kommer. Så att man kan surfa med så länge som möjligt...
Inte när vågen är på väg förbi.
Sedan dess har jordbruket legat i bakvatten. Från mitten av 1980- talet.
Och bakvatten har det varit sedan dess...

Miljöanklagelserna har fortsatt. Utan att någon inom lantbruket har försvarat sig.
Särskilt de som påstår sig vara företrädare för lantbruket har odlat myten om jordbrukets. skuld för situationen i vår närmaste havsmiljö - algblomningarna.
Centerpartiet och LRF.
Förmodligen enligt känt mönster. Vem har något behov av politiska företrädare om det inte finns några problem. Därför måste lantbrukets skuld i havsmiljöfrågan odlas...
Även av LRF.
Även om det uppenbart inte har ett dugg med jordbruk att göra utan har helt andra orsaker...

Nu när vi har fått en regering med miljöpartiet i ledningen så kan man skärpa frågan.
Hittills har frågan om jordbrukets skuld blivit en sekundär fråga som aldrig blivit testad ordentligt, men nu med tanken på återinförd gödselskatt i klart miljösyfte - till skillnad från tidigare anledning som var ett politiskt tryck från S för att nita sina politiska motståndare - finns nu förutsättningarna för en miljöpolitisk debatt.
Har jordbruket någon betydelse för havsmiljön och har gödselskatten någon effekt eller är det bara en symbolisk handling av en regering som bara har miljöfrågan som politisk symbol och inget annat?

Den debatten tycks inte LRF våga ta rakt av...
Men man fuktar ett finger och känner i luften vart det blåser...
http://www.lantbruk.com/ledare/kluvet-fp-avgor-godselskatt

Jag har skickat in en liten insändare, ett inlägg jag haft här på bloggen, till olika tidningar inom lantbrukets intresseområden, men har ännu inte sett den i tryck.
Kanske för abstrakt? Obegriplig?
Måste jag bli tydligare?
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/11/forvanande.html

27 november 2014

Mjölkens renässans

Äntligen har Coca-Cola gett sig in i mejeribranschen!
De skall sälja Milka-Cola.
Typisk svensk smaksatt mellanmjölk...
Till dubbelt pris.
I känd Coca-Cola-stil....
Dyr som tusan!
Underbart, kanon!
 
För svensk mejeriverksamhet är detta en återgång till en förkrigssituation.
Att dem amerikanska armens standardiseringskrav, den 3%- standardmjölken, som även blev svensk standard, nu äntligen får en utmaning på allvar.
Det var kanske väntat och kanske också typiskt att impulsen kommer från Coca-Cola.

Hur såg mjölkböndernas produktion ut före kriget? Inte var det många som hade kor som mjölkade 10 000 liter "standardmjölk" per år...
Det var 4 000 liter per år, med 5-6% fett och 4% protein....

Då mjölken nästan alltid har 2,5% mjölksocker, oavsett fett och proteinhalten så är en proteinrikare och fetare mjölk relativt sockerfattigare! Helt naturligt.
Jämfört med sockerbomben vanlig Coca-Cola är Milka-Colan rena hälsobomben.

Nu kommer den nya "Milka-Colan" att dra upp en ny standard - förhoppningsvis...
En bättre produkt till ett bättre pris - för bonden, för kon, för lantbruket, för naturen, för alla...
Nu gäller det att svenska mejerier hänger på trenden! 

Nu kommer en lång post om GMO-grödor.


Jag är fräck nog att kopiera av Carl Schlyters Facebook meddelande.
Han är nog den som förstår frågan bäst ur politiskt vinkel.


Det har blivit lite rabalder om att Sverige för första gången tänker själva kring GMO-frågan istället för att slentrianmässigt rösta ja till nya grödor.
EFSA:s roll är att göra en granskning och se om grödan är säker för foder/mat/utplantering, samt under vilka villkor det kan ske. Kommissionens och ländernas roll är att bedöma även andra aspekter av politiken. Hela beslutsproceduren skulle vara meningslös om man alltid följde EFSA eftersom en gröda per definition är accepterad av dem om den kommer upp till beslut. Dvs det är i så fall meningslöst med fortsatta diskussioner. Många glömmer punkt 32 i förordningen om GMO:
"Det är allmänt erkänt att enbart vetenskapliga riskbedömningar i
vissa fall inte kan ge all den information som bör ligga till grund
för ett beslut om riskhantering, och att andra berättigade faktorer
som är relevanta för frågan får beaktas."
När kommissionen skall lägga fram sitt förslag (art 17) ska de ta hänsyn till:
"alla relevanta bestämmelser i gemenskapslagstiftningen och andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan. Om utkastet till beslut inte överensstämmer med myndighetens yttrande skall kommissionen förklara varför det föreligger skillnader."
Dvs man skall kunna göra en annan bedömning än EFSA. Det kan till exempel handla om att de riskminimeringsåtgärder som EFSA kopplat till sitt godkännande inte bedöms kunna genomföras i praktiken, eller att andra problem uppstår i genomförandet av beslutet.
Dessutom uppfyller i princip ALDRIG ansökan lagens kriterier, några exempel från direktivet om avsiktligt utsättande. Den vetenskap som ska ligga till grund för besluten är fylld av bedömningar, uppskattningar och antaganden eftersom man sällan eller aldrig gör långtidsstudier eller ens oberoende studier:
Man får inte godkänna om man inte undersökt punkt 25 " fältförsök i ekosystem som kan påverkas av användningen." Man har oftast bara testat på några enstaka platser.
Punkt 19: "Eventuella miljörisker bör bedömas i varje enskilt fall innan utsättning sker. Därvid bör ta vederbörlig hänsyn till de potentiella kumulativa effekterna på lång sikt som är kopplade till interaktionen med andra genetiskt modifierade organismer och med miljön."
I Bilagan specificeras detta närmare: ""Kumulativa långsiktiga effekter" innebär de ackumulerade effekterna av medgivanden på människors hälsa och miljön, inbegripet bl.a. floran och faunan, markens bördighet, markens nedbrytning av organiskt material, näringskedjan, den biologiska mångfalden, djurens hälsa och resistensproblem i samband med antibiotika."
Standard är alltid max 90 dagar på djurförsöken. Sällan ser man några kompletta långtidsstudier av dessa saker i ansökan.
Punkt 20: "oberoende vetenskapliga utlåtanden."
EFSA har fått massiv kritik för att inte ha tillräckligt oberoende experter i sin GMO-panel. Dessutom är nästan all dokumentation om godkännande baserad på företagets egna studier, dvs i princip ska ett bolag själva lägga fram bevisen för att deras gröda inte skall bli godkänd...
EFSA och nationell utvärderingsmyndighet kan och ska inhämta annan information, men till sin natur är det få andra som utvärderat ett företags nya gröda. I punkt 21 ska myndigheter satsa på oberoende forskning, men få gör det, det mesta sker i samarbete med bolagen som ansöker.
Punkt 38 är ganska absurd: "Om en anmälan avslås till följd av en bekräftad negativ bedömningsrapport bör detta inte påverka framtida beslut som bygger på anmälan om samma genetiskt modifierade organism till en annan behörig myndighet."
Punkt 40 tar hänsyn till demokratin "Allmänhetens synpunkter bör beaktas i det förslag till åtgärder som föreläggs den föreskrivande kommittén."
Ett problem är också att man överför resultat från ett försök till ett annat. I den senaste redan godkända ansökan hade man undersökt ett klassiskt Bt-toxin, men den variant man undersökt effekterna på bin med var inte densamma som producerades av växten. Dessutom hade man inte alls undersökt effekter på trollsländor och andra pollinerande insekter än bin. Ytterligare en brist var att man överfört studier från ekologisk odling som tillåter enstaka besprutningar med Bt-toxin. Detta är helt fel då dessa görs vid enstaka tillfällen och inte en konstant produktion som hos GMO-grödan. Jämför med hur skönt det är att duscha tre minuter per dag men kanske inte stå där 24 timmar, varje dag. Dessutom är ekologiska bekämpningsmedel naturligt framställda med sju specifika nedbrytningsstadier i målorganismen (majsmott i detta fall) den genmanipulerade varianten är kapad och är bara specifik i fyra led, vilket ökar risken att andra än målorganismen drabbas.
Allt detta släppte EFSA igenom, ni kan själva bedöma om det är ansvarsfullt.
Alla vetenskapliga bedömningar bygger på risker, men det finns ett problem med grödor. Om man planterar ut en gröda och den giftproducerande genen kan hoppa över från GMO-raps till vild åkersenap så kan denna förorening sprida sig och öka med tiden. Dvs man måste vara unikt försiktig. (Försiktighetsprincipen är först i art 1 i hela direktivet) Vanliga föroreningar bryts ned, späds ut eller sedimenterar, men en GMO-förorening kan (ibland) föröka sig själv.
Andra viktiga skäl att ta hänsyn till är de monokulturer som standardiserade GMO-grödor ger upphov till, patenträtten och dess maktförskjutning från bonde till storföretag.
Jag hoppas att denna långa förklaring visar på vissa brister med lagstiftningen, dess tillämpning och varför EFSA, Kommissionen och länderna har olika roller och därför helt logiskt kan fatta olika beslut.