28 februari 2014

Anders Borg igen

Anders Borg har blivit uppmärksammad i utländsk media för sitt uttalande om svenskt lantbruk....
Höjer det värdet på gårdarna eller tvärtom?

http://www.thecattlesite.com/news/45230/finance-minister-under-fire-after-bleak-outlook

Kinesiskt mejeriföretag i Europa

Yili Group, Kinas största mejeriföretag med runt 20% av den totala marknaden av mejeriprodukter i Kina skall etablera ett forskningscenter i Tyskland.
Yili Group är ett bolag utan statliga ägare.
Största delägare är Hohhot Investment Co. Ltd.

http://www.thecattlesite.com/news/45219/major-china-dairy-opens-european-research-centre

Sten-Gunnars initiativ till protest.

 

Smålandsbonden Sten-Gunnar Hörberg som trakasserats både av poliser, djurskyddshandläggare och andra lantbrukstjänstemän i två decennier har fått nog och säger upp sitt svenska medborgarskap. Hoppas att svenska folket vaknar så att vi tillsammans kan ge upprättelse åt Sten-Gunnar och alla hans hederliga yrkesbröder.    

Idag har vi bara kvar 4 583 mjölkgårdar i Sverige och det går fort utför.

 

 

 

Förnedringen och vanvården av våra djurbönder och deras djur trotsar all beskrivning.

 

Svenska Regeringar och massmedia bedriver gemensamt sedan lång tid tillbaka en gränslös vanvård av våra svenska bönder och deras husdjur med hjälp av en medveten korporativistisk politik som skapar stater i staten som tillåts härja fritt utanför alla lagar och bestämmelser under parollen, alla bönder är kriminella, det gäller bara att komma på dem. Alla medel tycks vara tillåtna. Och de korporativistiska organisationerna växer upp som svampar ur jorden. Kan någon förklara hur den största av dem LRF kan ha 172 000 medlemmar med tanke på vad man gör propaganda för? Är det så illa att medlemmarna låter sig köpas för rabatter som medlemmarna lika bra kan få på annat sätt?  

 

I 20 års tid har "Bror och Syster Duktig" i LRF hyllat det svenska djurskyddet som effektivt slår ut våra djurbönder och därmed våra produktionsdjur i samarbete med Jordbruksverket som ävensamarbetar med andra korporativa organisationer som Djurens Rätt, Djurskyddshandläggarnas förening och Svenskt Djurskydd. I Svenska Dagbladet den 10/2 hävdade överåklagare Erik Alhem, och veterinären Johan Beck-Friis, som ingår i Svenskt Djurskydds styrelse att straffen för brott mot djurskyddslagen var alldeles för låga. Inte undra på att Smålandsbonden Sten-Gunnar Hörberg som trakasserats både av poliser, djurskyddshandläggare och andra lantbrukstjänstemän i två decennier har fått nog och säger upp sitt svenska medborgarskap. Hoppas att svenska folket vaknar så att vi tillsammans kan ge upprättelse åt Sten-Gunnar och alla hans hederliga yrkesbröder.    

 

När skall alla lantbrukstjänstemänlandsbygdspolitiker och lärare på våra lantbruksskolor inse att de sågar av den gren de själva sitter på genom sin likgiltighet för den rättslöshet som drabbat våra ekonomiskt utsugna djurbönder?

 

Nu behöver svenska folket få veta sanningen om vad som pågår innan alla bönder tvingas ge upp. Makthavarna har ett tungt ansvar för att nuvarande djurskyddsterror har kunnat pågå ostört i två decennier. Det är en skandal att statens förlängda armar Länsstyrelsernas djurskyddsenheter och Polisväsendet skall få hjälp av Bonniers helägda TV 4 att göra en serie propagandafilmer under namnet "Djurskyddsinspektörerna" för att bättra på sitt skamfilade rykte. Dessutom har man gjort en intern propagandafilm från länsstyrelsen i Skåne som ligger på youtube, där Länsstyrelsens chef för Djurskyddsenheten i Skåne skryter om sin förträfflighet för övrig personal på Länsstyrelsen http://www.youtube.com/watch?v=ij_cQWyd5_Q.

 

Stora brister i kontroll och rutiner som äventyrar rättssäkerheten har uppdagats på Länsstyrelsen i Skånes djurskyddsenhet av internkontrollen. Detta talade man inte om i propagandafilmerna i TV4.

Kolla denna länk.  http://forysta.bloggspace.se/2371093/Ord-och-inga-visor/#seecomments_list  Hur skulle det vara med ett besök av TV:s Uppdrag Granskning medan det finns några produktionsdjur kvar i vårt land?

 

Vet Du att hela 82 procent av jordbrukarhushållens inkomst kommer från inkomst av tjänst. Endast 16 procent kommer från inkomst av näringsverksamhet. Tar du bort skogsinkomsterna från inkomst av näringsverksamhet, finns det inte några pengar kvar till att betala ersättning för bondens arbetsinsats och ränta på eget kapital i själva jordbruket (växtodling och djurskötsel). De felande två procenten är ränteinkomst på främmande kapital.  

 

Inse hur lätt det är att ekonomiskt knäcka en jordbrukarfamilj med alla dessa olika strafformer som kan förekomma i sammanhanget. I skattesammanhang har man numera beslutat att förbjuda dubbelbestraffning för samma brott. Förr kunde man dömas både för skattebrott till böter men dessutom få skattetillägg. När det gäller de straff som kan bli aktuella vid påstått brott mot djurskyddslagen kan man dels bli dömd till livstids djurförbud i förvaltningsrätten och i andra hand även bli dömd till böter eller fängelse för vanvård av djur eller djurplågeri i tingsrätten. För det tredje kan man förlora EU-stöd enligt bestämmelser om tvärvillkor till betydande belopp.

 

Det fjärde straffet du kan få är ofta det värsta och det är att betala kostnaden för omhändertagandet av djuren som i nötkreatursbesättningar kan uppgå till miljonbelopp. I Karlstads kommun omhändertogs c:a 300 nötkreatur på bete den 13 maj 2005. Djuren flyttades från ett bete mitt i kalvningssäsongen till ett annat bete som inte var bättre än där djuren befann sig från början. Kostnaden för omhändertagandet uppgick till 2 161 528 kronor varav ersättningen för djuren uppgick till 1 212 612 kronor. Djurägaren blev av med djuren och blev dessutom avkrävd att betala mellanskillnaden 948 916 kronor vilket utan vidare kan betraktas som ocker. Som om inte det räcker kräver polisen dröjsmålsränta på kapitalskulden 948 916 kronor som uppgår till 838 736 kr fram till 2014-06-30. Jag skulle bli förvånad om något har betalats av på skulden som kostar c:a 100 000 kronor i ränta årligen med en genomsnittsränta på 11 c:a procent. Troligen är det vi stackars skattetyngda medborgare som får betala alla sådana här illdåd mot försvarslösa djurägare. Den som slutligen fick fakturan från polisen var den tredje ägaren av besättningen som hade ägt djuren i drygt en månad utan att ha en enda anmärkning på sin djurhållning. Jag har videofilm på djuren vid omhändertagandet och jag kan inte se att djuren har farit illa, det var någon som hade diarè men det kan hon ju fått av det foderbyte somuppstod vi omhändertagandet, av de så kallade omhändertagarna, de serverade potatis till nötkreaturen. Detta fall är ett riktigt justitiemord på en

fullt frisk besättning och en djurägare utan minsta anklagelse på sig för vanvård av djur.

 

Det räcker inte med kvadrupelbestraffning när det gäller djurägares påstådda försyndelser mot sina djur du kan även få ett kok stryk av våra kära beskyddare i poliskåren, det är ju bra för dem att de får träna på att utnyttja sina maktbefogenheter på en 72 år gammal och 65 kg tung ofarlig bonde som inte kom tillräckligt fort ut ur traktorhytten. Fyra poliser slet ut honom ur traktorn när han var i färd med att hämta foder till sina djur en 17 grader kall vintermorgon. Detta på uppdrag av en stöddig djurskyddshandläggare som inte tyckte att han skulle behöva ta hänsyn till att den gamle bonden som bad honom att komma tillbaka en annan dag då han inte hade så mycket att styra med. När bonden kom tillbaka med ett par ensilagebalar på traktorn stod det en polisbil i vägen för honom. Han ställde ner balarna på marken och åkte och hämtade två nya balar.

 

När han kom tillbaka med balarna hade det kommit en till polisbil med två poliser i. Han öppnade sidorutan och frågade vad de ville. De sa till honom att gå ur traktorn, men han bad att få sitta kvar i traktorn då han inte var klädd för att vara ute i den kalla morgonen. Varpå de fyra poliserna vrålade som djur då de slet upp traktordörren och drog ut honom ur traktorn så att ledkulan i armbågen gick ut i muskulaturen samtidigt som de dammade upp honom på polisbilens motorhuv med armarna på ryggen med våldsamma smärtor som följd hos den gamle mannen. När en bonde blir bestulen på diesel eller andra dyrbarheter har de inte ens en bil ledig så att polisen kan komma ut och ta upp anmälan. Det är ju skillnad på folk och folk. Dessa fyra poliser anmäler bonden för våldsamt motstånd. Så blir man behandlad av hjälpsamma djurskyddshandläggare och våra modiga poliser. Rikspolischefen berömde Hallandspolisen särskilt för deras korrekta uppträdande i detta fall och betonade att Hallandspolisen var tredje bästa distrikt i landet!!!!!! Skulle inte förvåna mig om bonden får betala böter för påstått våldsamt motstånd då det ju inte fanns några vittnen till misshandeln. Enligt läkaren kommer bonden inte att kunna bli fullt återställd i sin arm. Vem ska betala lönen till ersättaren när bonden blivit invalidiserad av vårt vänliga samhälle.    

Ovanstående är ingredienser hämtade från två fullständigt oproportionerliga ingripande av statens förlängda armar länsstyrelsen och polisstyrelsen. Tydligen har vi inte kommit med i EU ännu eftersomuppenbarligen EU:s proportionaliseringsprincip inte blivit införlivad i svensk lagstiftning.

Kan undra vad herrarna Ahlhem och Beck-Friis har för ytterligare bestraffningsförslag på gång. Vi närmar oss tiofaldiga bestraffningar för påstått brott mot djurskyddslagen. Ju flera gånger man kan bestraffa bönder för samma brott desto fortare blir vi av med dem. Eller hur tänker man?

Sten-Arne Persson

F.d.  Utfodringsassistent vid Lantbrukshögskolans försöksgård Wiad

F.d.  Ekonomirådgivare på Lantbruksnämnden, F.d. Ombudsman i LRF , F.d. gruppchef på Driftsbyrån, F.d. deltidsjordbrukare, sedan 1978 egen redovisningsbyrå Lantbrukets Ekonomiservice.    

TELEFON 19-28 00 51

 

STÖD STEN-GUNNAR

STOPPA DJURSKYDDSTERRORN

Namnunderskrifter:

 

 

27 februari 2014

Rätt pris?

Östersunds-posten är den tidning som jag finner ge mest i landsbygdsfrågor just nu.
Kan det vara för att Östersund ligger nästan exakt mitt i landet?
Eller har det med andra orsaker att göra.....
En Centertidningar verkar det? Men Centerpartiet har väl sålt alla tidningar?
Och Centerpartiet håller väl hus i Stockholm numera....

Här är en vettig debattartikel.
http://op.se/opinion/debatt/1.6878065-politikers-dubbelmoral-drabbar-grisforetagare
Att svensk konsumtion alltid anses vara "säker" genom myndighetsarbete sitter som ett mantra i ryggmärgen hos svenska folket.
Det som kallas "svensk kvalitet"! Även i produkter som inte är svenska.....
Ty det åligger myndigheterna att garantera kvaliteten....
Även i importerade varor...
Något inkonsekvent resonemang.

Utveckling av MRSA - bakterier tycks inte bekymra svenska inköpare, ty det åligger Livsmedelsverket och kommunernas tjänstemän att kontrollera den detaljen....
Som ju uppkommer av överanvändning av antibiotika.
Som inköpare har man bara en skyldighet - att köpa till "rätt" pris.

(Kampen mot MRSA - bakterier är något som sällan berörs i svensk debatt, men så fort djurhållning går det allra minsta över en viss biologisk "tröskel" så ökar behovet av antibiotika drastiskt!
Men det är bara djurhållarna själva som ser detta och de kan oftast inget göra åt det.)

26 februari 2014

Teknokratisk syn

Varför blir man lantbrukare? Eller jobbar i lantbruket?
En enkät i ATL gav följande svar:
"Det är det bästa jobbet" 22%
"Gener och arv.." 23%
"Jag gillar utmaningar" 4%
"Jag vill vara min egen" 19%
"Ja, det kan man fråga sig..." 33%

Inga kommentarer...
Hur skall man tolka detta?
Att några inser att lantbrukare är ett kamikatzeyrke är ju klart! (4%)
Att vara "fri företagare" är också en förklaring som tangerar kamikatzetanken.... (19%)
Några, bortåt en fjärdedel, är entusiaster av annan orsak, antingen som företagare eller anställd.

Men hälften av svaren tyder på att tveksamheten är stor! Varför?
Arv, som orsak att bli lantbrukare, är det som först faller folk som utifrån funderar på jordbruket som främsta - och enda, orsaken till att bli lantbrukare.

De som undrar över sitt beslut att bli lantbrukare ( ty den som svarat frågande är inte anställd, för med ett sådant svar byter man jobb) är hela 33%!
Hur kan det vara så?

Mitt svar är enkelt.
Inom lantbruket betraktas människan som en oväsentlig bisak.
Samhället ser inte människan utan bara produkten, spannmål, mjölk eller kött...
Människan är helt utbytbar! Det har jordbrukspolitiken alltid visat.
Som detta att ge nystartssubventioner för att lura in nya generationer i en skuldfälla.

Och.
Samhället ser bara människan som ett störande moment i naturen.
Men utan människan i naturen så tappar vi, samhället, kontakten med naturen!
Vi människor borde ha lärt oss det under det senaste århundradet med alla miljöstörningar som skett och sker.
Men när ett problem uppstår vill samhället alltid ha en syndabock och då är lantbrukaren, eller yrkesfiskaren den lämpligaste.
Och det är det enda tillfälle då människan i naturen blir uppmärksammad.

Att frikoppla människan helt och låta tekniken sköta allt blir nästa samhällsbeslut.
Fast vem skall sedan bli syndabocken för miljöproblemen.....

http://www.lantbruk.com/debatt/hog-tid-en-ny-agrar-revolution

Äventyr i öster

Vid studier av "Landgrabbing" kan man se förändringar i beteendet hos de aktiva, t.ex. de arabiska aktörerna.
De var aktiva i osäkra områden i Afrika och satsar nu på säkra kort i EU och USA.
Optimismen över tekniska möjligheter att övertrumfa vädrets makter har fått vika för en mer konservativ inställning i jordbruksfrågor.

Det kanske bör gälla fler än araber...

I östra Europa har vädret alltid varit ett osäkert kort. Och kommer så att förbli....
Därför är jordbruksäventyr i öster inte alltid så lyckosamma.
Svenskar har gång på gång försökt i öster men sällan lyckats...
Utom möjligen Olof Skötkonungs bortgifta dotter som blev helgonförklarad i den ryska ortodoxa kyrkan.
Ja, inte att missa bröderna Nobel, förstås....

http://www.tradingportalen.com/blogg-fortsatt-ned-black-earth-farming-efter-dalig-rapport/

# SPRINGY

25 februari 2014

Den enes stöd den andres död

I en artikel i DN skriver ett par anställda på SLU om sina åsikter om jordbruket.
Jag tyckte inte artikeln var särskilt upprörande då det mest var sådant som diskuterats tidigare i höstas. Det liknade mycket som ventilerades i samband med ESO -rapporten....

En diskussion om lantbruket som miljöproblem, livsmedelsproduktion och givetvis det allmänna bubblandes om miljönyttan av lantbruket.
Sådant som är totalt uttjatat och bara helt tröttsamt och bara avslöjade SLU och ESO rapportens förslag som akademikernas slickepinne i jordbruksstödens godisbutik CAP.
http://www.dn.se/debatt/frihandeln-gor-oss-blinda-for-vardet-av-vart-jordbruk/

Att inga motartiklar kom in är helt förståeligt.
Däremot kan inte Maria Ludvigsson på Svenska Dagbladet låta bli att skriva några meningslösa rader, taget ur en instruktionsbok om nyliberal jordbrukspolitik.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/eus-jordbrukspolitik-ar-protektionism_3301176.svd

Det är märkligt att man ständigt "kackar i eget bo" då presstödet inte ifrågasätts av redaktionen....
Man borde ju klara sig utan presstöd då svensk press självklart lever inom "språkmonopolet"....
Någon skyddad sektor är inte jordbruket längre, som det påstås, som pressen däremot är....
Som jämförelse...
Det borde inte behövas några extrapengar då man inte konkurrerar med utländsk press...
Eller?
http://www.regeringen.se/sb/d/12612/a/143149
http://journalisten.se/nyheter/sankt-presstod-till-svd-och-skanska-dagbladet

Unika genetiska resurser

I gammal litteratur om svenskt jordbruk för hundra år sedan finns mycket skrivet om moderniseringen av de svenska bönderna.
Redan i mitten av artonhundratalet importerades mycket djur från kontinenten och brittiska öarna. De svart-vita korna som idag kallas Holstein-kor hette då Friesisk boskap och fick namnet Låglandsboskap i Sverige. Och det var ganska naturligt då de holländska maderna ligger lågt i förhållande till havets yta.

Den tidens populäraste nötkreatursras var den brittiska Shorthornrasen som dominerade totalt.
Rasen exporterades till alla länder i västvärlden. Även Sverige. Shorthornrasen påverkade totalt de röd-bruna korna som länge kallades Svensk Rödbrokig Boskap (SRB), det som nu kallas Viking Red. Shorthornrasen finns även med i Holsteinrasen, fast det är genom importer till kontinenten som skedde långt tidigare....

I Sverige försökte man introducera kontinentala nötkreatursraser även i norra Sverige.
Den tidens lantraser var precis som det står i gammal litteratur "av blandad härkomst" vilket var en självklar tanke då djuren såg ut precis som slumpen ordnat urvalet. För så var det naturligtvis. Sjukdomar, usla vintrar och andra orsaker sorterade fram de djur som överlevde i den tuffa norrländska miljön.

Sjukdomar drabbade även de importerade djuren i norra Sverige. Bönderna tyckte de sydländska korna var sköra och lättare drabbades av tuberkulos. En vanlig sjukdom på den tiden i hela Sverige. En sjukdom som dessutom kunde sprida sig till människor. Därför ville man inte ha sådana kor....
Det var troligen den väsentligaste orsaken till att man beslöt att "skapa en homogen ras ur den lokala kreaturstammen"....
Hur det gick till utöver detta är en annan historia, men det tycks faktiskt finnas genetiska skillnader mellan kreatur i förmågan att stå emot tuberkulos! Något som bönderna insåg....
Kanske att denna lilla genetiska styrka är orsaken till att vi idag åtminstone har en nationell kreatursras som kan kallas svensk, när allt annat är import till stor eller liten del...

Att staten tar dåligt ansvar för denna lilla spillra av kreatur genom att i år dra in den tusenlapp om året som sedan 1995 delats ut till koägarna, är skandal. Medan man i året grannland Finland ökat summan till 4500 kr per år, som de lägger på sina tre nationella kreatursraser per kreatur.
Att de svenska norrländska fjällkorna kanske dessutom har flera unika genetiska egenskaper, utöver en eventuell resistens mot bovint tuberkulos, som genom usel politik nu hotas som genetisk resurs i framtidens jordbruk, är skandal! (Se nedan länk)
Ty det finns mindre än 1000 Fjällkor kvar idag! Jämfört med en population på minst en halv miljon för hundrafemtio år sedan.

http://www.thedairysite.com/articles/3845/mapping-out-genetic-resistance-to-bovine-tb

Anders Borg och lantbruket

Att Anders Borg och Eskil Erlandsson jagar ihop var en nyhet för mig....
Men det förklarar en del.
Tror jag...

http://op.se/opinion/ledare/1.6886715--borgs-fataliteter-del-2

Stora möjligheter?!

http://www.lantbruketsaffarer.se/Artiklar/Debatt/tabid/1325/ItemId/989/View/Details/AMID/3191/Default.aspx

När jag läste ovan länkad artikel så föll tanken på mitt samtal med den tyska agronomen för tjugo år sedan...
"Ju längre norrut man kommer i Europa desto bättre kvalitet blir det på jordbruksprodukterna"....
"Varför det", blev min idiotiska fråga ( ty det borde jag ju begripa).
"Därför att soltimmarna under växtsäsongen är fler och det ökar kvaliteten på produkterna hela vägen genom odling och foder".

Hur många har insett det bland svenska odlare och djurhållare?
Några, det är sant, men det är en fantastisk möjlighet som det mestadels fullständigt bortses från!

La Via Campesina -Europa


"ECVC, as the only European network of family and smallholders farming, is receiving more and more complaints about the negative consequences of the neo-liberal policies in the agricultural sector. Small-scale farmers are disappearing due to laws that benefit only land concentration, global competiveness and food standardization, and that are disrespectful of local food culture and tradition."
När skall svenska bönder och andra inse att Sverige inte har råd att "hälla ut barnet med badvattnet"?

När skall svenska politiker inse att vi måste underlätta den småskaliga driften i samhället istället för att tro att vi lever kvar i industrisamhällets villkor?

Återinför besiktningbyråerna för hemslakt som fanns före 1990!
Höj Grundavdraget så små företag kan fungera även i en ekonomisk svacka!

Några enkla åtgärder, men ack, så svåra att begripa.....

24 februari 2014

Våren är här

Att meditera över

Enligt nedan länk har Bryssel räknat ut att i Sverige är det 57% av CAP-stödmottagare som får mindre än 45 000kr per år.
Orsaken till att Bryssel noterat just den summan är det tidigare beslutet att summor under 5000€ inte skulle "modulernas", alltså ingå i den årliga procentuella minskningen av stödsumman som överför medel från gårdsstöden till landsbygdsprogrammet...
Den summan är nu sänkt till 2000€.

Man kan nog konstatera att 57% av det svenska lantbruket kan hänföras till det som chefsekonomer Svensson på Jordbruksverket kallar "soffbönder"...
Det är fastigheter som bedriver jordbruk som hobby!
Vilket Jens Holm (V) ansåg vara en styggelse....
Och LRF vill också slå ut alla "soffbönder" ur stödsystemet, då man också driver samma tolkning av CAPs uttryck - Activ farmer.

Man kan också notera att den storlek på lantbruk som detta handlar om är just de fastigheter som varit ryggraden i svenskt lantbruk under senare delen av 1900-talet.
Visserligen var de flesta redan på 1980-talet inte längre "fungerande" företag, men det upptäckte inte bönderna själva innan Sverige blev medlemmar i EU.
Då, som vi konstaterat här på bloggen tidigare, Sverige använde CAP som ett smörgåsbord och därför slog ut de mindre lantbrukens nutid och framtid.

Att så många ändå är medlemmar i LRF måste tyda på att folk inte riktigt förstår situationen....
Ty med stöd under 5000€ om året så är man idag småbrukare i allra högsta grad och anses av både LRF och Jens Holm (V) vara en belastning för samhället.
Det är ändå ganska märkligt att ingen drar historiska paralleller....
Kolchoser och slavjordbruk har provats gång på gång i historien och alltid bevisats misslyckas!

http://www.atl.nu/lantbruk/majoriteten-av-b-nderna-f-r-liten-del-av-g-rdsst-den

Smidigare namn

Den stora affären i amerikansk slaktindustri i somras, det kinesiska köpet av Smithfield, som blev uppmärksammat i amerikansk politik och troligen påverkade utfallet av Farm bill/ den amerikanska jordbrukspolitiken, är nu slutförd. Smithfield var trots det bara världens sjunde största företag i denna bransch....
Smithfields ägare har nu inte längre ett svåruttalat kinesiskt namn utan kallas WH Group.
Som därmed är en spelare på en global marknad.

För att förstå den kinesiska utvecklingen kan man studera nedan diagram.


"Backyard production" är det traditionella kinesiska jordbruket med många olika verksamheter i ett ekologiskt hållbart jordbruk. Det som varit produktionssystemet i årtusenden. (1-49 svin per lantbruk)
"Specialize household production" är mer att jämföra med den typ av svensk uppfödning som vi hade på 1900-talet. ( 49 - 1000 svin per lantbruk)
"Large-scale commercial production" är det som kommer globalt. ( > 1000 svin per produktionsenhet) Det man verkligen kan kalla "Djurfabriker". Det finns planer för anläggningar på en miljon djur per år....

Utbyggnadshastigheten av stora enheter går snabbt och man följer hela produktionskedjan på det sätt som varit typiskt för svensk föreningsrörelse!
Från jord till bord.
Och som svenskt lantbruk övergett.
Men kanske var helt rätt i denna nya globala värld, där svensk produktion nog måste kallas lokal, mycket småskaligt lokal...
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/02/fragan-for-dagen.html

23 februari 2014

Djurskyddsinspektörerna i fikarummet

Ett fascinerande klipp från ett fikarum....

Litet kommentarer.
Arbetet som djurskyddsinspektör har förändrats under åren...
Från en anonym och undanskymd plats i byråkratins Sverige till en offentlig stämpling av enskilda medborgare! Något som inte var acceptabelt för tjugo - tjugofem år sedan.

Är det ingen som inser vart detta är på väg?

Sedan kan man verkligen undra hur länsstyrelsen har det med sekretessen?
Finns inte det i länsstyrelsens vokabulär?
Inom kriminalvården, eller inom vården, så vore djurskyddsinspektörernas uppförande en anledning till uppsägning!
Jo, det finns allt en sekretess som tydligen bara berör djurägarna men inte myndighetens förhållande mot allmänheten....

Mattias Gårdlunds konstaterande att programmen varit en "freakshow" är faktiskt helt korrekt!
Särskilt då "sociala mediers" debatter är viktigare än normala rättsprinciper!                                                                          

Så får inte en myndighetsutövning tillgå!

Man får hoppas att debatten om programmen i efterhand skall handla om annat än en strykarkatts ägarförhållande utan om myndigheters förhållande till allmänheten som just denna programserie visat går mot offentliga häxprocesser.....


Djurskyddsinspektörerna på TV4

På torsdagskvällarna har jag sökt mig till en bekant och vi har sett på TV4.
Djurskyddsinspektörerna har varit på TV.
Vid de första programmen blev man ännu upprörd över deras klantiga myndighetsutövning, men...

Efter några program så uppstod en tanke.
Det var något som inte stämde.
Programmakaren hade sina sympatier hos tillsynsoffren!

I nästan varje program visade man en människa som hanterades fruktansvärt illa av dessa totalt empatibefriade myndighetspersoner.
Äldre människor med enbart något djur - hund/katt - som sällskap beordrades att avliva sina sällskapsdjur - utan egentlig anledning. Inget annat än att djuret var gammalt och något skröpligt... Inget av djuren mådde synbart dåligt med svåra smärtor eller andra problem.
En hund hade svårt att gå men ägaren bar med stor ömhet omkring på sin gamla hund.
Var inte det OK?

Vid en föreläsning på ELMIA i höstas stod det klart på en bild som skånska länsstyrelsens representant visade att - gamla djur skall avlivas.
Bara det är väldigt subjektivt. Vad är ett gammalt djur?

I allmänhet var det klart att myndighetspersonerna bedömde situationen efter hur omgivningen såg ut - inte djurens situation utifrån en djuriskt perspektiv!
Vilket visar hur dålig kompetensen hos personalen egentligen är!
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/01/gabardinsyndromet.html

Nåväl...
Det finns mycket att diskutera omkring denna programserie.
Ett förslag som uppkom i den diskussion vi hade efter programmet är att länsstyrelsens anställda måste se om hela programserien på arbetstid.
För att under ledning av professionell instruktion använda sig av programmen som varnande exempel på hur myndighetsutövning INTE skall gå till!

Utöver detta måste politiken inse att anonyma anmälningar är en demokratisk styggelse som håller på att rasera all djurhållning i Sverige. Oavsett om det gäller elefanter eller möss....

(Kanske några opportunister insett vad som usel myndighetshantering innebär för medborgarna i allmänhet och djurägare i synnerhet)
http://www.expressen.se/nyheter/sa-kapade-bolag-den-svenska-djurvarden/

22 februari 2014

Hemligt register över bönder

Det har framkommit att Jordbruksverket har, utöver register enligt jordbruksstödens krav - alltså "produktionsplats för lantbruksdjur" och "kundregister - kundnummer" även ett hemligt register för riskhantering.

En s.k. riskmodell som ger varje djurhållare en riskklass!

Problemet med att hamna i denna riskklassen är att man riskerar att råka ut för fler kontroller än andra....

Det är alltså inte bara för risken att bli kontrollerad fler gånger utan man riskerar att förlora eventuella stöd som inte andra riskerar att förlora då man inte hör till en viss riskklass....

Det har varit stor kritik mot hemliga register då folk riskerar att bli stämplade utan anledning.
Men bönder som enligt CAP har rätt till olika stöd hamnar i ett register som placerar bönder i olika riskklass bara för att man sökt stöd enligt gällande politik.

Ett egendomligt myndighetsutövande kan tyckas.

Om någon tycker att man fått väldigt många fler kontroller än andra så finns här kanske en förklaring.
Man ingår i ett register över bönder som tillhör en en viss riskklass.

______________________________________

Life of a farmer -13

Till bekymrade politiker,
med anledning av artiklar i Land Lantbruk om svenskt jordbruks förestående hädanfärd.


För sent skall syndarna vakna??
Men det är förstås valår i år - supervalår dessutom. Hörde en MP-kandidat (S) hos Epstein i P1 som vill ta bort stöden till jordbruket, vilka tydligen anses snedbelasta EU:s budget så illa att Unionens framtid äventyras. Det rullar på som vanligt mot den slutgiltiga lösningen för svenskt jordbruk. Anders Borg har ju helt rätt, han verkar vara den mest verklighetsförankrade politikern i hela Riksdagen, åtminstone när det gäller hans bedömning av svenskt jordbruks framtid. Och FP i Alliansen är väl inne på samma linje, som Borg - ett framtida jordbruksfritt Sverige? 

Med vänliga hälsningar

HR_________________________________________________

Det är klart att man instämmer med ovan konstaterade.
Anders Borg är helt ärlig, till skillnad från Jens Holm som alltid bekämpat svenskt jordbruk.
Bara häromdagen ifrågasatte han paniktransporterna av slaktsvin till Tyskland.
Att försöka dölja detta med en närmast snyftartikel i LAND kan aldrig dölja hans bakgrund som djurrättsaktivist. Särskilt under tiden som Brysselparlamentariker.
Detsamma gäller Fridolin...
Även om han inte suttit i samma maktposition.

I Skåne skall länets djurskyddsinspektörer kollat paniktransporterna av slaktsvin till Tyskland.
Och fått för sig att det överskridits några tidsregler.....
Dessa tidsregler är enbart byråkratiska konstruktioner utan annat värde än just det papper det är skrivet på.
Det är regler som är politiskt skapade av riksdagens ledamöter!
Alltså är det också Riksdagens ledamöter som är ansvariga för detta kaos som nu uppstått!
Det är alltså inte enbart Eskil Erlandssons fel utan hela Riksdagen som är ansvarig för detta kaos!
http://www.atl.nu/lantbruk/kritiserad-djurtransport-r-sl-r-tillbaka

Och det är bara en början!
Man får väl inte påtala sådant enligt svenskt manér men varför skall sanningen inte sägas?

Själv insåg jag hur Sverige är Dumhetens hemland när man angrep Jordbrukskommissionären Franz Fischler på en presskonferens i Östersund när han var där på möte med EUs jordbruksministrar.
Någon tyckte att det var förskräckligt med de långa och plågsamma djurtransporterna på kontinenten...
Franz Fischler som kan svenska, funderade på vad han skulle säga medan han lyssnade på tolken...
Sedan kom en diplomatiskt förklaring på att om det var någonstans man har långa transporter så är det i Sverige.(Man skall kanske inte kasta sten när man sitter i glashus)
Lyssnade någon? Icke. 21 februari 2014

Insiktsfull politiker, trots allt

När Anders Borg blev finansminister så sade han att "att det skall vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel"...
Det kan man hålla med om.

En (annan) före detta politiker, Göran Persson, har ju numera goda insikter i lantbrukets villkor.
Han förespråkar mer stöd till storskaligheten i lantbruket.
Mer utländskt kapital som ägare till svensk mark.. Osv.
Anders Borg tycks förstå att den vägen är inget för det småskaliga svenska lantbruket.
Det gör att Anders Borg ändå har kvar sin radikala inställning trots sitt arbete som finansminister i såpass många år. Något som borde göra vem som helst trög i huvudet....

LRF blir naturligtvis oerhört upprörd.
Ty LRF (och dess medlöpare Centern) har ju inbillat sig själva och sina medlemmar att man skall "storleksrationalisera eller dö".
Och så kommer finansminister Anders Borg med enkla "jordnära" åsikter...
Som i realiteten innebär att låta folket i storstäderna äta den mat de ha råd med.
Nudlar, nuggets och Cola...

Det är också en förvarning om vad som kommer att ske.
När TTIP knyter ihop amerikansk ekonomi med europeisk så har vi GMO-grödor inpå väggarna...
Nordamerikansk köttindustri dominerar hamburgerbaren...
Och den som vill något annat får söka upp odlaren och uppfödaren själv...
Eller bli självhushållande.

Den svenska bondehybrisen, som LRF lidit av sedan 1970-talet, är totalt passerad.
Den svenska bondekåren hör hemma i La Via Campesina och inte i COPA-Cogeca...

http://www.lantbruk.com/lantbruk/jordbruksindustrin-overlever-inte

Frågan för dagen

De bidde en tumme, något annat var heller inte att vänta. Det sluttande planet för svensk fläskproduktion består. "Tillsätta kommittéer!" - ha, ha!

Det hela är en politisk fråga som svenska politiker har förlorat makten över att påverka. Och som man försöker få till en fråga om konsumenternas moral, som ju huvudsakligen är förankrad i plånboken. Tydligen har man inte hört talas om "den osynliga handen". Kanske inte så konstigt i och för sig - i och med att den är just OSYNLIG, särskilt för dem som är försedda med skygglappar.

Den som vill ha svenskt fläsk i framtiden får (? ja, det är förstås frågan?) nog föda upp sin egen hushållsgris. Frågan är om Lex Pippis lakejer kommer att tolerera det, även fast det skulle kunna vara det allra mest djurvänliga sättet. Där grisen ges möjlighet att böka i jorden ("naturligt beteende"!!) och få en allsidig kost i form av, rötter, matrester från hushållet, m.m.

Litet vadslagning kanske, om när den s.k. professionella grisproduktionen i Sverige har upphört definitivt? 

HR20 februari 2014

Gnälliga bönder

Man kan ju inte neka till att den här Lasse har rätt i att politiskt var alla överens om den gemensamma marknadens fördelar. Problemet var att, särskilt C, inte insåg att svenskt jordbruk inte skulle klara konkurrensen från den "gemensamma" marknaden. Karl Erik Olsson (C), som var den jordbruksminister som förhandlade fram villkoren inför EU-inträdet oroade sig mest för att vi inte skulle kunna få fram tillräckliga kvantiteter svenskproducerade livsmedel för att täcka den efterfrågan som skulle komma från EU:s gemensamma marknad då vi blev medlemmar.

Vad gällde till exempel mjölkproduktionen (som jag för egen del minns bäst, p.g.a "det största skamgreppet i föreningsrörelsens historia"), som efter avregleringen den 10 juni 1990 och inför folkomröstningen 1994 låg under 3 miljoner ton (avregleringsmålet var 2,7 miljoner ton), så begärde KEO i förhandlingarna 4 miljoner ton, men fick bara 3,3 milj. ton. Där vi sedan dess är ensamma i hela EU om att aldrig ha överskridit vår landskvot. Inte ens den produktionen nådde vi alltså upp till. Någon exportökning blev det inte, vilket en idiot kunde inse redan 1994. Facit har sedan bekräftat vad idioten redan visste, det blev tvärtom. 

Regeringen, vilken som än sitter vid makten, har bundit sig vid masten, målat in sig i ett hörn, och kan i efterhand, som lama ankor, "ingenting göra" (Jag kan ingenting göra, sa ministern). En del partier, majoriteten, tycker naturligtvis att detta bara är bra. Andra som C vill naturligtvis inte erkänna sin dumhet från sitt maktinnehav 1994 utan försöker skylla över det på handeln, som inte begår något lagbrott när de agerar på marknadens villkor (spelregler som politikerna beslutat om), och på kommunernas inköpare (ska de köpa svenskt och höja kommunalskatten för att klara det?) och på konsumenterna, som tydligen ska uppfostras, utbildas. Die dummen Schweden?

Maggan instiftade ju till exempel 1999 myndigheten SLI (Livsmedelsekonomiska Institutet) som fylldes med ekonomer och med den tidigare S-regeringens jordbruksministers (Mats Hellström) statssekreterare som GD. De blev så småningom ett 20-tal välbetalda ekonomer där som "producerade" rapporter (hur lönsamt är det?). Vilka ständigt kom till resultatet att välfärden för svenska folket skulle öka om vi inte hade något jordbruk i Sverige. Jordbruket binder för mycket kapital i förhållande till vad det kapitalet räntar och det "arbetar" för långsamt. Det kapitalet (Das Kapital?) skulle förränta sig bättre i "annan industri", till exempel Upplevelseindustrin.

Vi närmar oss målet, med hjälp av den OSYNLIGA HAND, som de flesta ekonomer tror behårt på. Och den säger ju att  om man låter Han -den (vem då?) vara i fred så skapar den " wealth of nations". Det välståndet närmar sig alltmer, dag för dag, för "nationen" (?) Sverige, i takt med att svenskt jordbruk minskar. Och höjden av välstånd skymtar nu runt hörnet, bara vi blir kvitt de återstående "bidragstagande" och "gnällande" bönderna. 

Och då slipper vi också höra detta ständiga "gnäll från bönderna". Som jordbruksminisern MW (S) och dåvarande LRF-ordföranden (CT) unisont och så skickligt uttryckte sig för några år sedan: Nu får det vara slut på gnället från bönderna. Slut på "gnället" blir således ytterligare en av de välfärdsfördelar som skymtar inom räckhåll. 

Spännande tider vi lever i!

HR

Orsak och verkan

I åratal har man diskuterat varför svenskt lantbruk är så "kass" som grannen sa i somras...
"Det ser inte så bra ut framöver för jordbruket", sa jag när vi resonerade om slaktköerna.
"Kan det bli mera kass?", sa han då.
Kanske inte....

När jag gick med i föreningen NOrdBruk fick jag "ofiltrerad" information om omvärlden.
Föreningen är såpass liten att inga styrelseledamöter och tjänstemän kan sitta och bläddra i information och insikter för att ordna en "lämplig" bild av verkligheten för att passa ideologiska aspekter.
Jag hade möjlighet att själv fundera på "rådata", direkt information, svar på frågor som jag själv ställt till kollegor i andra delar av EU.

De flesta svenska lantbrukare gör som folk i allmänhet. Man imponeras av fasaden. De enorma slättmarker som man ser vid besök på kontinenten ger omedelbart mindervärdighetskomplex och gör att man omedvetet förbereder sin avveckling som lantbrukare. Man ställer inte rätt fråga.
Man tror att ju större gård och ju större traktor, desto bättre lönsamhet. Historien har visat att så är det inte.

Ställer man rätt fråga blir svaret annat. Skatten på låga inkomster är den avgörande faktorn.
Fråga en italiensk bonde om skatten så ser han litet undrande ut bara... Vilken skatt?
Åtminstone för några år sedan var skattetrycket på låga inkomster ingen skatt upp till 10 000€ per år! Därefter ökade skatten till 40% vid en inkomst på 40 000€ per år.
Ett liknande system har man i Frankrike där inga skatter och avgifter påförs medborgarens inkomster under 1350€ per månad.
I Sverige påförs skatter och avgifter från 18900kr per år......

Naturligtvis påverkar det konkurrensen med import av särskilt jordbruks- och livsmedelsprodukter! Jordbruket, oavsett var i världen, är en låglönebransch!
Och med ett extremt skattetryck på särskilt låga inkomster, som är nuvarande regerings viktigaste politiska bidrag, så är svenskt lantbruk "pantat"....
Nu är detta ingen nyhet, egentligen, för oss som haft litet hum om omvärlden.
Men för de som för debatten i Sverige, för de som bestämmer om skatterna, för de som borde haft " koll på läget", för dem är det skamligt att inte förstått hur det varit - och är!

( I Italien diskuteras skattetrycket som nu närmar sig det svenska totaltrycket - vilket ses som en katastrofal förändring. Men hur det aktuella skattetrycket på låga inkomster är idag mot den information jag har som är några år gammal, vet jag inte...
Kan det vara så att man kräver att medelklass och högavlönade skall betala skatt?
Till skillnad mot Sverige.)

http://www.atl.nu/ledare/totala-skattetrycket-avg-rande-f-r-bonden

Höns med brutna ben

Då blir det förstås djurförbud för Håkantorps Ägg AB i Vara då! Om man följer det mönster som gäller för mindre djurhållare. Men det troligen ett för stort företag att ge djurförbud, vilka väl bara utdelas till enskilda mindre djurhållare.

Att Vara eller Icke Vara - det är frågan!

HR

http://www.atl.nu/lantbruk/nytt-fall-p-h-kantorp-slakteri

Framtidens burgare - med TTIP?Och i "ankdammen" låter det så här....

http://op.se/opinion/ledare/1.6859982-ge-konsumenten-chans-att-valja-svensk-mat

19 februari 2014

Grisportalen


2014-02-14

Har EU gett Sverige rätt att tillämpa särregler?!Jag skrev så sent som i förra @-GRIS att vi i Sverige borde tillämpa det Kina-inspirerade konceptet Ett land, två system i grisproduktionen. Detta för att kunna sänka produktionskostnaderna med de 2 - 3 kronor per kilo gris som det talas om att de svenska särreglerna kostar näringen, samt för att tydliggöra för konsumenterna varför de ska köpa och betala för etisk uppfödning. Dels skulle vi då kunna tillämpa EUs bestämmelser om djurvälfärd, dels de svenska.
Nu kan jag ändra mig och säga att det kanske endast är EUs regler som gäller i Sverige. Helt otroligt, i så fall. Det är en tolkningsfråga, enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson, när jag ställde frågan vid Mila i Malmö.
Efter hans föredrag vid Mila-utställningen i veckan gjorde jag det raka påståendet att det är EUs bestämmelser som gäller, eftersom Sverige inte fått sina strängare regler formellt godkända av EU. Miss eller inte, att inte inhämta eller invänta EUs synpunkter?
-Regeringens 
uppfattning är att det inte behövs något godkännande av EU, blev Eskil Erlandssons lika raka svar. Det räcker med att vi har anmält till EU att vi vill ha strängare regler, sa han.
Det verkar således att det är en tolkningsfråga, vilken lag som gäller. Regeringen tolkar att det är svensk lag. Andra att EUs lag står högst.
Regeringen har dock sannolikt inget tolkningsföreträde. Om någon hävdar att det är EUs regler som gäller även i Sverige och regeringen menar att det räcker med en anmälan till EU, då måste det gå att läsa någonstans vad som gäller, eller domstol måste avgöra det.
Jag har känt till en tid att ett par jurister granskar bestämmelserna, men jag har inväntat att de ska finna det exakta svaret. Det senaste jag hörde i veckan är dock att det inte finns något papper som vidimerar att EU tagit ställning och inte fällt något avgörande.
Jordbruksministerns svar tyder också helt klart på att det inte finns något papper, utan som Eskil Erlandsson sa: Regeringens 
uppfattning är att det inte behövs något godkännande från EU.
Jag kan idag inte veta varken det ena eller det andra. Jag har endast lyssnat, men just nu ser det mest ut som om de svenska myndigheterna är ute och cyklar i den juridiska djungeln.
Finns någon som är villig att börja producera efter EUs regler, så vi står på startbrädan när juristerna är klara med sina efterforskningar? Det är inte otroligt att vi omedelbart kan skaka av oss de svenska kostnadskrävande särreglerna!! Helt utan några fördröjande tester på försöksgårdar, som ska ske under det här året. De djurskyddsförsök man hänvisade till i TV-programmet nyligen presenteras inte förrän i december, enligt uppgift.
Som en följd av att vi i lagens exakta mening ev inte har de särregler vi klagar över, så kommer förmodligen rader av krav från djurägare som byggt onödigt dyra stallar, alla som drabbats av djurförbud, blivit fråntagna sina djur pga särregler, osv, osv, osv. Det finns ingen gräns för vilka anspråk som kan ställas från näringen, om det inte räcker med att Sverige "anmält" sina särbestämmelser till EU. En juridisk behandling i EU kan knappast inte göras i efterhand.
Jag återkommer på GrisPortalen så snart jag vet mer.
Jag frågade även Eskil Erlandsson vad han föreslår att de uppländska grisproducenter ska göra, som inte fått några kontrakt på fortsatt grisproduktion.
-De måste fortsätta söka kontakt med något slakteri. Det har startats ett 30-tal nya slakterier i Sverige, som följd av satsningen på Matlandet. Det bör finnas de som vill växa, om det inte finns några av de större etablerade slakterierna som vill ha grisarna.
Starta nya slakterier, satsa på de som vill växa! Det var alltså landsbygdsministerns råd till grisföretagare utan kontrakt.
-Regeringens satsning på att ta bort avgifter vid slakterierna, syftar bl a till att göra det lättare för de mindre slakterierna att växa, tillade han.
-Jag är riktigt oroad för svenskt jordbruk, sa Eskil i sitt officiella anförande vid Mila. Särskilt gäller detta animalierna. Jag vill att vi ska producera mer mat i Sverige, inte mindre, och vi ska exportera mer mat. Jag ska vända på varenda sten för att försöka öka lönsamheten, både för att minska kostnaderna och öka intäkterna.
-Det finns inga självklara svar på frågan hur vi ska vända den negativa trenden som nu råder, sa Eskil. Jag tillsätter nu en utredning och med den i ryggen blir det lättare att jobba med lönsamhetsfrågorna och fatta beslut. Vi måste få en vändning åt rätt håll.
Vid Mila i Malmö var det nöten och fåren som höll ställningarna. Det fanns många djur att titta på, många visningar och bedömningar, och diplomutdelning. Det som handlade om grisar var minimalt och antalet grisföretagare som besökte mässan var lågt, i varje fall invigningsdagen. Eller som Gert Persson, Stallsystem, sa när jag frågade om de skånska grisföretagarna besökt hans monter.
-Ja, alla två har varit här!
En underdrift säkert, men också ett mått på griskrisen. Branschen är stendöd, när det gäller investeringar. Ulf Eriksson, Skiold, saknade orderböckerna från förr.
-Det är inte många som frågar om nybyggen, eller ens renoveringar. Knappast någon. Om någon frågar så är det många som slåss om att få byggjobbet, så några pengar går inte att tjäna.
Hoppet stod alltså till Eskil Erlandsson, som höll föredrag med titeln Så ökar vi konkurrenskraften för svenskt jordbruk. Dessvärre var det magert med recept på nya sätt att öka konkurrenskraften. Men raden med gjorda åtgärder var ganska lång. De har dock som synes inte lett till ökad grisproduktion.
Landsbygdsministern har dock bjudit in grisbranschen till en hearing om griskrisen 19 februari för att få höra vad som kan göras. Jag bjöd in mig själv, men 50 års skrivande om priser och marknad var inte tillräckliga meriter, eftersom det inte får vara journalister närvarande.
Inom tre veckor ska alla norr om Mälaren ha fått besked från Scan om de får förnyat kontrakt eller inte. Detta enligt vad som sagts vid ett jordbrukarmöte nyligen. En större producent har också ha fått kontrakt med Scan för 2014 till notering plus tillägg baserat på prestation, i det här fallet värderat till 75 öre. Det ger 14,50 med dagens notering i tabellen här intill. Långt således från 17 kr, men i alla fall kan vi konstatera ett kontrakt till någon norr om Mälaren. I potten ligger även att det nuvarande avtalet sträcker sig ännu
 några månader framåt, säkerligen då med ett högre grispris än 14,50 kr.
Smågrisuppfödare som haft 700 - 720 kr erbjuds 600 kr, även detta av Scan.
Ett annat avtal, ej Scan, sägs ligga i häradet 14 - 15 kr.
HKScans försäljning minskade något 2013 både på helåret och kv 4. Likaså minskade vinsten från 14,3 milj € till
 9,7 milj € 2013. För 2014 spås en vinst på 1 - 2 %, mest från sista kvartalet. En ökning från 0,5 2013.
Särskilt i Sverige, och i Finland, ser HKScan en ljusning som följd av programmen för utveckling, efter den motvind som varit på alla marknader 2013.
Tyska grispriset går ner ytterligare 2 cent v 8. Det är hårt tryck på priserna efter ryssarnas stängning av importen, men det går fortsatt bra att sälja griskött i Tyskland och slakterierna är djupt oense med övriga näringen om var ett tyskt grispris bör ligga. Danmark, som inte följde med i sänkningstrenden tidigare, sänker på måndag 30 danska öre. Finska Atria sänker 3 cent.
I Sverige har alla oförändrat pris på slaktgrisar och suggor, men Dahlbergs och Dalsjöfors sänker smågrisarna. Det är fortfarande långa köer för slakt. /LG 140214

600 miljoner bönder

En intervju med Devinder Sharma från 2012 är klargörande för hur situationen är för Indiens 600 miljoner bönder.
På ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Vilket nog behövs för folk i allmänhet....

Som:
"Sharma: Mahatama Gandhi had said that a country like India needs production by the masses and not for the masses."

Är masskonsumtionen en omöjlighet i länder som Kina och Indien, egentligen?!

18 februari 2014

Verkligheten och Centerpartiet

Kompromisspartiet (C) ägnar sig åt en intern uppgörelse.
Ledarskribenten Sven -Olov Löv skjuter mot Fjollträsk-Centern.
Helt rätt!

Hur kan ett politiskt parti bli så här egendomligt?
Man lämnar sina landsbygdsrötter för att försöka etablera sig i huvudstaden och beter sig verkligen som "kusinen från landet".
Får man vara så korkade?

Och så frigör man sitt landsbygdskapital, sina tidningar och annat säljs....
Då får man en kassa på 1,5 miljarder och blir då Riksdagens rikaste parti.
Ett parti utan väljare där man vill etablera sig - i huvudstaden.
Naturligtvis hopar sig opportunisterna i partiets lokaler i huvudstaden....

http://op.se/opinion/ledare/1.6858181-uttrycker-sig-som-en-sektmedlem

Överskottsproduktion

Som vanligt är det en politisk fråga att se till att konkurrensen sker på lika villkor. Inga myndigheter (som är de som ser till att det regelsysystem som beslutats av politikerna följs) har ju lyft ett finger för att se till att vi har lika villkor på den "gemensamma marknaden på lika villkor", som det heter. Den där bluffen med att privatisera ansvaret med CSR borde alla begripa att det inte fungerar annat än som ett försök från politiken att slippa ta ansvar.

Nu är den svenska grisproduktionens hädanfärd snart avslutad. Nästa bransch "till rakning" blir nötköttsproduktion, den som håller det "öppna landskapet" öppet i Matlandet Sverige.

Att det skulle gå därhän har varit uppenbart för alla, med ögon att se med, ända sedan avregleringsbeslutet den 10 juni 1990. Sedan dess har vi befunnit oss på ett sluttande plan. Intressant och spännande utveckling (avveckling). Kanske man skulle öppna en vadslagning om när det sista grisföretaget läggs ner i Sverige. 

Nötköttet är svårare att förutsäga - det är ju litet "segare", men utför går det och allt snabbare år för år. Problemet att få ut svenskt nötkött på den svenska marknaden har ju varit lika besvärligt det också i år. Även där tränger exporten bort det svenska "närproducerade" köttet.

Dalsjöfors slakteri (Borås kommun), med frysarna fulla, kör 700 grisar i veckan till slakt i Tyskland. Hur klarar man den svenska åttatimmarsregeln? Jo, ner till Trelleborg går det bra - på kontinentala EU gäller ju sedan generösare transportbestämmelser för de svenska grisarna, uppfödda under svensk nationell djurskyddslag - till skillnad från EU:s "gemensamma" djurskyddslag.


_______________

Man kan också undra hur samarbetet på den "gemensamma marknaden" egentligen fungerar?
Som Bo Algers påstår så finns sedan tio år tillbaka en visst regelverk i skötseln av grisar.
En sorts "gemensamma regler" som skall gälla över hela unionen.
Men är det så?
Bo Algers beskyller andra länder inom EU för att inte följa EU:s regelverk.
 Vilket tydligen är korrekt. Man bryr sig inte om de "gemensamma" djurskyddsreglerna. Man anser att det får företagen själva sköta. Det gynnar naturligtvis deras konkurrensmöjligheter....
Inga statliga kontroller, inte ens de som EU centralt kräver kanske...
Men därmed har man ett eget system!

Men att beskylla andra medlemsstater inom EU för fusk med regelverket genom att använda egna regler, som Bo Algers gör i debattartikeln, är allt att "kacka i eget bo"!
För om det är något som vi i Sverige gjort så är det att använda egna regler och absolut inte följa EU: s "gemensamma" regler!
Fast skillnaden är att i Sverige har andra än svinuppfödarna bestämt hur djuren skall skötas.
Medan man i en del andra länder överlåtit detta åt svinuppfödarna.....
Lika regler på en "gemensam" marknad?

Vad som nu sker är "marknadens" hårda dom över svensk politik.
Och ett konstaterande att den " gemensamma marknaden" är en bluff.
Skall svensk produktion överleva kan man först inte hitta på en massa nationella särregler utan man måste dessutom inse att EU:s regelverk är "regler som är till för att kringgås"....

Detta enkla konstaterande har politiken accepterat i ett fall - bolagsskatten.
Men i de förutsättningar som gäller för vanligt folk, så tycks politiken inte förstå.

17 februari 2014

Vem är boven?

Fattar dom inte att den stackars människan är sjuk. Vadå uppgradera brottet? Hur kan sådant här över huvud taget hända? Var har det omgivande samhället befunnit sig utan att försöka hjälpa den sjuka människan. Frågan är vem som är den största boven? Är det verkligen den sjuka kvinnan?

HR

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18360416.ab

Rider på bondens rygg

En ny beskyddarorganisation att betala avgifter till och hålla sig väl med för att undvika den kontroll som beslutats av politiken. Sådana system för att sätta likheten inför lagen ur spel - om det tycker jag inte!

I den mån kontroll fordras och är politiskt beslutad så är det statens uppgift att organisera detta. Vilket förstås innebär att kontrollerna utförs av kompetenta tjänstemän, med tjänstemannaansvar.

LRF och anslutna föreningar har ju hållit djurskyddet borta från medlemmar anslutna till sådana egenkontroller. Varför bygga upp än mer byråkrati både statlig och privat, som skall rida på bondens rygg. Ett så ekonomiskt utmärglat kräk som den svenska bonden blivit är inte lämpligt att belasta med överviktiga ryttare och absolut inte flera paragrafryttare på samma gång.

HR

http://nshorse.se/files/2014/02/Remiss-HNS-14-februari-2014.pdf

16 februari 2014

GMO-grödor på fler åkrar

Som tur är för oss, här i Sverige, så är det inte så många grödor som, ännu, är GMO-grödor.
http://www.atl.nu/lantbruk/gmo-gr-dor-p-fler-krar

Men i USA och på en del andra ställen så är det annorlunda....
Som lantbrukaren Michael Hart från England konstaterar när han gjorde en resa till USA för att själv se hur läget var med GMO-grödorna...
Så vad sker då i EU just nu....
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4286


Ökenfädernas efterföljare

Att löna ont med gott.

Hästmannen predikar det nya, rimliga, logiska, kunniga, mänskliga djurskyddet i Uråsa kyrka för några veckor sedan
--------------
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/02/hastmannens-sista-strid.html


De gamla ökenfäderna i den Egyptiska öknen hade skrifter och tankar att tillgå som vi inte känt till på över tusen år...
Här är ett som hör hemma i "Thomasevangeliet" från Nag Hammadi, funnet på 1940-talet.
Från en skrift skriven före år 350, i den egyptiska öknen.....

Logion 89.

Jesus sade:
Varför tvättar ni utsidan av bägaren?
Förstår ni inte, att den, som skapat insidan, han är också den som skapat utsidan?

-----------------

Varför är vi särskilt i vår tid så fixerade vid det yttre?
Att städa och ordna. Att putsa och feja...
Är det välfärdsstatens baksida?
En rädsla att hamna i ekonomiska problem som yttrar sig i kollektivt städmani.
Om ingen "smuts" finns så är det "rent".....
Vårt gamla förakt för svaghet, för att dölja vår rädsla.
Att själva hamna där...
Bland de svaga. Med oputsad utsida...

15 februari 2014

Thailändsk kyckling

I en avslöjande debattinsändare i Borås Tidning har en lokal miljöpartist beskrivit sin uppfattning på ett klart och tydligt sätt.
Givetvis är inte hans uppfattning avvikande från de flesta svenskars åsikt, även om många tror det inom lantbruket...

Vad han, precis som övriga svenska medborgare anser, är att skatten för svenska medborgare måste vara sådan som den är för att "välfärden" skall fungera.
En platt skatt där alla betalar lika mycket - i kontanter.
"Vi skall alla bidraga solidariskt"

Det finns därför ingen möjlighet att ändra på systemet utan en allvarlig kris.
Och sker den?
Kanske inte, utan processen blir en utdragen samhällsförändring som ingen riktigt uppfattar.
Som att "koka en groda".....

Nedan beskrivning av skillnaden mellan uppfödningen av thailändsk kyckling och svensk är en god beskrivning av förutsättningarna.
Utan att de verkliga orsakerna ens nämns! Skattetrycket på låga inkomster.

http://www.bt.se/debatt/lagen-hindrar-narproducerat(4153675).gm#disqus_thread

Slaktkrisen

I perspektivet att svenska skatter på låga inkomster höjer arbetskostnaderna i Sverige betydligt över EU-snittet ( med ett Grundavdrag på låga 18900kr per år jämfört med 100 000kr - 150 000kr i övriga EU ) så är verksamheter i låglöneområden, där produkterna är utsatta för import, i en svår situation framöver.
Den nuvarande krisen inom slakten är bara en början på en större reträtt av svenska livsmedelsprodukter på den svenska marknaden.
Just nu handlar det om slakt av svenskuppfödda djur /svin.
Den krisen blir kortvarig! Om sex månader finns ingen svinuppfödning kvar i Sverige!
Däremot blir krisen inom kreatursslakten en längre och mer utdragen kris.
Därför att omsättningstiden är längre. Särskilt på amko/dikohållningen...
Det tar flera år att avveckla sådant med hänsyn till alla fleråriga stöd som ofta ingår i den verksamheten.

Import av slaktkroppar till svensk charkindustri ökar men även det är troligen bara ett kort uppsving då även lönekostnaderna inom livsmedelsindustrin är låglönebaserad i övriga världen.
Därmed kommer även den delen av livsmedelskedjan att försvinna ur Sverige...
Så alla livsmedel som konsumeras om ett par år av svenska konsumenter blir import!

Den offentliga upphandlingen som diskuteras just nu kommer efter valet att återgå till att (vilja) köpa de billigaste produkterna.
Av det enkla skälet att pengarna för inköp av mat minskar...

Det är redan en välkrattad gång då krogmomsen sänktes för några år sedan.
Det som begränsar är råvarans kostnad fram till krogen/hamburgerbaren.
När TTIP tråder i kraft är gången asfalterad för importvarorna och svenskt lantbruk, inklusive slakt-charkindustrin, har då kört i diket för gott.
Kvar blir en liten verksamhet av nischade produkter - om staten och politiken anpassar sina regler till småskalighetens behov. Vilket inte är fallet idag.

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4285

Farm Bill

Så är då Farm Bill klar....
Förmodligen kan vi räkna med en liknande operation om fem år i EU.

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4284

14 februari 2014

Uppvaknandets hårda verklighet

En ledare i LAND som man skulle viljat se redan i början av 1990-talet.
Nu är det för sent!

Vi är med i EU och därmed finns det bara en väg.
Att anpassa sig till "den gemensamma marknadens" villkor.
Om vi vill överleva alls....
Men politiken drömmer sig tillbaka till "Folkhemstiden", den tid som aldrig var.
Svensk politik, även nuvarande regering, förstår/förstod inte villkoren på en gemensam marknad.
Flera områden i Sverige drabbades omedelbart,(1995) jordbruket och åkerierna.
Men nu kommer fler....

Att Sverige framöver inte blir annat än en råvarukoloni i EU, en nordlig provins, en före detta välfärdsnation, det är ganska givet.
Men jag garderar mig med "ganska"...
Man är ju optimist!

http://www.lantbruk.com/debatt/darfor-ar-det-griskris

Vad säger feministerna om detta

Denna chockerande uppgift måste ju analyseras!?

Varför säljer kvinnor sin mark medan män köper?
Ett primitivt revirtänkande från männens sida och en feministisk tro på samhällets förmåga att "skydda svaga kvinnor"?

Eller något helt annat...
Framtiden för landsbygd är passerad och det inser kvinnor, medan män är konservativa träskallar.....

http://www.lantbruk.com/lantbruk/stor-skillnad-mellan-akermarkspriser

Ny amerikansk jordbrukspolitik

Nu är sista momentet kvar för en ny amerikansk jordbrukspolitik.
Underskriften av president Obama.

"Gårdsstöden" som man kallar det på svenska, för att vi skall förledas att dra paralleller, skall tas bort. Ett system som funnits hur länge som helst, som en sorts jordbank....
Istället införs ett försäkringssystem...
Ja, två egentligen. Man kan välja själv.
De kallas Agricultural Risk Coverage (ARC)  och Price Loss Coverage (PLC).
Daryll E Ray och Harwood D Schaffer vid Agricultural Policy Analysis Centre of the University of Tennessee: 
"If prices remain high for the next 5 years, the ARC will provide most grain farmers with a superior level of coverage. On the other hand, if prices fall and remain there for a sustained period of time, the PLC will provide farmers with the best coverage. For both programs base acres and yields can be updated."

Det innebär att man har att välja mellan två olika val av "terminssäkring".
Beroende av hur man själv uppfattar utvecklingen.
Sådant som blivit så populärt att diskutera för spannmålsodlarna här hemma...

Småbönder får se sig blåsta...
Så svenska regeringens politik - att ta bort gårdsstöden för små fastigheter - är väldigt amerikanskt. 
En del av amerikansk jordbrukspolitik som vuxit mycket under senare år - Food stamps - matkupongerna, skall minska enligt denna nya Farm Bill...
Matkupongerna som varit den stora förändringen i livsmedelspolitiken, att gå från bondestöd till konsumentstöd, skall därmed flyttas till "terminsförsäkringar"...
Politiken abdikerar från sitt ansvar även i USA. Går det?
Samarbetet mellan politiken och de stora bolagens framtida dominans inom västvärldens jordbruk tydliggörs på detta sätt. Där politiken/skattebetalarna agerar städpatrull...
Politiken subventionerar lantbruksbolagens risktagande med skattefinansierade försäkringssystem.

Får vi samma utveckling i EU när nästa CAP skall diskuteras om några år?
I så fall kan man räkna bort värdet på gårdsstöden redan nu för om fem år är de som "bortblåsta"....
Fem år går fort inom lantbruket.

Djurskyddskontroll

Ett fascinerande fenomen i dagens samhälle är djurskydd. Som just samhällsfenomen.
Då en liknande hausse uppträdde runt sekelskiftet 1900 kan man dra vissa paralleller.
Har vi lärt något av det som skedde då?
Det enda man gjort är att plocka fram hundra år gamla domar och försökt använda dem som prejudicerande domar i nutida rättegångar. Att försöka förstå de sociala och ekonomiska effekterna har varit obefintliga. Och kommer att just bli en överraskning när man inser effekten...

Idag ligger bollen hos landets länsstyrelser. Där finns idag makten att krossa en djurägare.
Och det gör man ibland....

I Västra Götalands Länsstyrelses lantbrukstidning, Jordbiten, finns länsstyrelsens egna redovisning av hur man uppfattar situationen. På sidan 16 och 17 beskrivs hur djurskyddskontrollen går till. Det låter ju inte så märkligt enligt texten....
Om det sköts rätt.
Men en misstanke har uppstått.
Finns det en ekonomisk press på djurskyddsenheten?

Enligt de direktiv som landsbygdsministern genomförde i början av sin ministerperiod upplöstes Djurskyddsmyndigheten och djurskyddskontrollen överfördes till länsstyrelserna, från kommunerna. Dessutom skulle anonyma anmälningar INTE faktureras djurägaren OM inget fanns att klaga på...
Detta var ett uppenbart politiskt felgrepp som fått svåra konsekvenser för landets djurhållare, oavsett djurslag.

För vissa djurhållare, som redan innan varit utsatta för anonyma anmälningar i stor skala, ren stalkning, så började länsstyrelserna om från "scratch". Man började att följa stalkares påståenden, sådant som kommunerna insett var galet och lagt ner. Därmed drogs en karusell igång där länsstyrelserna gjorde många besök som trots allt var omöjliga att fakturera....

Men sakta förändrades bilden. Kontrollerna som initierades av anonyma angivare via stalkning, vidgades till att omfatta en kontroll av hela anläggningens djurhållning och inte bara angivarens påståenden. Särskilt i Västra Götaland.
Och då hittade man fel och därmed ansågs kontrollen befogad.
Det innebar att antalet anonyma angiverier som var obefogade minskade drastiskt i statistiken och det har länsstyrelserna tagit som intäkt för ett "gediget" arbete.
I själva verket så medverkar landets länsstyrelser i ett omfattande lagbryteri , det som kallas stalkning!
Och politiken, Landsbygdsminister Eskil Erlandsson är den skapat hela fenomenet.

Vi måste också lägga till den faktor som gör bilden komplett. Den ekonomiska biten. Statsmaktens press på myndigheterna att hålla kontroll på sin ekonomi uppmuntras av en regel som innebär att "myndigheter får ta ut avgift för att täcka sina kostnader".
Att åka ut två kontrollanter på en obefogad, icke faktureringsbar, anonym anmälan som mestadels tar en hel dag, blir stora kostnader för myndigheten om över hälften av kontrollerna består av anonyma stalkningsanmälningar. Vilket tycks vara det allmänna klagomålet från djurskyddshandläggarna, åtminstone vad som påstås i tv-fyraprogrammet.
Att förvandla obefogat anonymt stalkningsangiveri till befogade kontroller förändrar den ekonomiska situationen - för länsstyrelserna!

Peter Svensson, lantbruksdirektören på länsstyrelsen, har bekymrat sig över att djurhållningen i Västra Götaland minskar. Och inser inte att han själv är nyckeln till lösningen.
Att helt enkelt föreslå att länsstyrelserna inte skall syssla med lagbrott -stalkning - utan att anonymt angiveri hör inte hemma i ett civiliserat och demokratiskt samhälle och därmed skall inte några anonyma angiverier på något sätt faktureras djurägaren!
OM man överhuvudtaget skall acceptera anonymt angiveri, ty det hör hemma i en mörk tid, egentligen....

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/tidningar-nyhetsbrev/jordbiten/jordbiten-4-2013.pdf

13 februari 2014

Tomma stallar

Man får nu problem med djurskydd i Östergötland.
Överbeläggning!
Slakterierna vill inte ha några grisar.

Då måste väl Länsstyrelsen ingripa genom att omhänderta djuren, väl?!
Som man brukar göra... Destruera djuren, eller placera dem hos någon annan...
Och sedan så blir det tomma stallar, som landshövdingen säger.

http://www.atl.nu/lantbruk/djurskyddet-hotat-i-sterg-tland