28 februari 2014

Sten-Gunnars initiativ till protest.

 

Smålandsbonden Sten-Gunnar Hörberg som trakasserats både av poliser, djurskyddshandläggare och andra lantbrukstjänstemän i två decennier har fått nog och säger upp sitt svenska medborgarskap. Hoppas att svenska folket vaknar så att vi tillsammans kan ge upprättelse åt Sten-Gunnar och alla hans hederliga yrkesbröder.    

Idag har vi bara kvar 4 583 mjölkgårdar i Sverige och det går fort utför.

 

 

 

Förnedringen och vanvården av våra djurbönder och deras djur trotsar all beskrivning.

 

Svenska Regeringar och massmedia bedriver gemensamt sedan lång tid tillbaka en gränslös vanvård av våra svenska bönder och deras husdjur med hjälp av en medveten korporativistisk politik som skapar stater i staten som tillåts härja fritt utanför alla lagar och bestämmelser under parollen, alla bönder är kriminella, det gäller bara att komma på dem. Alla medel tycks vara tillåtna. Och de korporativistiska organisationerna växer upp som svampar ur jorden. Kan någon förklara hur den största av dem LRF kan ha 172 000 medlemmar med tanke på vad man gör propaganda för? Är det så illa att medlemmarna låter sig köpas för rabatter som medlemmarna lika bra kan få på annat sätt?  

 

I 20 års tid har "Bror och Syster Duktig" i LRF hyllat det svenska djurskyddet som effektivt slår ut våra djurbönder och därmed våra produktionsdjur i samarbete med Jordbruksverket som ävensamarbetar med andra korporativa organisationer som Djurens Rätt, Djurskyddshandläggarnas förening och Svenskt Djurskydd. I Svenska Dagbladet den 10/2 hävdade överåklagare Erik Alhem, och veterinären Johan Beck-Friis, som ingår i Svenskt Djurskydds styrelse att straffen för brott mot djurskyddslagen var alldeles för låga. Inte undra på att Smålandsbonden Sten-Gunnar Hörberg som trakasserats både av poliser, djurskyddshandläggare och andra lantbrukstjänstemän i två decennier har fått nog och säger upp sitt svenska medborgarskap. Hoppas att svenska folket vaknar så att vi tillsammans kan ge upprättelse åt Sten-Gunnar och alla hans hederliga yrkesbröder.    

 

När skall alla lantbrukstjänstemänlandsbygdspolitiker och lärare på våra lantbruksskolor inse att de sågar av den gren de själva sitter på genom sin likgiltighet för den rättslöshet som drabbat våra ekonomiskt utsugna djurbönder?

 

Nu behöver svenska folket få veta sanningen om vad som pågår innan alla bönder tvingas ge upp. Makthavarna har ett tungt ansvar för att nuvarande djurskyddsterror har kunnat pågå ostört i två decennier. Det är en skandal att statens förlängda armar Länsstyrelsernas djurskyddsenheter och Polisväsendet skall få hjälp av Bonniers helägda TV 4 att göra en serie propagandafilmer under namnet "Djurskyddsinspektörerna" för att bättra på sitt skamfilade rykte. Dessutom har man gjort en intern propagandafilm från länsstyrelsen i Skåne som ligger på youtube, där Länsstyrelsens chef för Djurskyddsenheten i Skåne skryter om sin förträfflighet för övrig personal på Länsstyrelsen http://www.youtube.com/watch?v=ij_cQWyd5_Q.

 

Stora brister i kontroll och rutiner som äventyrar rättssäkerheten har uppdagats på Länsstyrelsen i Skånes djurskyddsenhet av internkontrollen. Detta talade man inte om i propagandafilmerna i TV4.

Kolla denna länk.  http://forysta.bloggspace.se/2371093/Ord-och-inga-visor/#seecomments_list  Hur skulle det vara med ett besök av TV:s Uppdrag Granskning medan det finns några produktionsdjur kvar i vårt land?

 

Vet Du att hela 82 procent av jordbrukarhushållens inkomst kommer från inkomst av tjänst. Endast 16 procent kommer från inkomst av näringsverksamhet. Tar du bort skogsinkomsterna från inkomst av näringsverksamhet, finns det inte några pengar kvar till att betala ersättning för bondens arbetsinsats och ränta på eget kapital i själva jordbruket (växtodling och djurskötsel). De felande två procenten är ränteinkomst på främmande kapital.  

 

Inse hur lätt det är att ekonomiskt knäcka en jordbrukarfamilj med alla dessa olika strafformer som kan förekomma i sammanhanget. I skattesammanhang har man numera beslutat att förbjuda dubbelbestraffning för samma brott. Förr kunde man dömas både för skattebrott till böter men dessutom få skattetillägg. När det gäller de straff som kan bli aktuella vid påstått brott mot djurskyddslagen kan man dels bli dömd till livstids djurförbud i förvaltningsrätten och i andra hand även bli dömd till böter eller fängelse för vanvård av djur eller djurplågeri i tingsrätten. För det tredje kan man förlora EU-stöd enligt bestämmelser om tvärvillkor till betydande belopp.

 

Det fjärde straffet du kan få är ofta det värsta och det är att betala kostnaden för omhändertagandet av djuren som i nötkreatursbesättningar kan uppgå till miljonbelopp. I Karlstads kommun omhändertogs c:a 300 nötkreatur på bete den 13 maj 2005. Djuren flyttades från ett bete mitt i kalvningssäsongen till ett annat bete som inte var bättre än där djuren befann sig från början. Kostnaden för omhändertagandet uppgick till 2 161 528 kronor varav ersättningen för djuren uppgick till 1 212 612 kronor. Djurägaren blev av med djuren och blev dessutom avkrävd att betala mellanskillnaden 948 916 kronor vilket utan vidare kan betraktas som ocker. Som om inte det räcker kräver polisen dröjsmålsränta på kapitalskulden 948 916 kronor som uppgår till 838 736 kr fram till 2014-06-30. Jag skulle bli förvånad om något har betalats av på skulden som kostar c:a 100 000 kronor i ränta årligen med en genomsnittsränta på 11 c:a procent. Troligen är det vi stackars skattetyngda medborgare som får betala alla sådana här illdåd mot försvarslösa djurägare. Den som slutligen fick fakturan från polisen var den tredje ägaren av besättningen som hade ägt djuren i drygt en månad utan att ha en enda anmärkning på sin djurhållning. Jag har videofilm på djuren vid omhändertagandet och jag kan inte se att djuren har farit illa, det var någon som hade diarè men det kan hon ju fått av det foderbyte somuppstod vi omhändertagandet, av de så kallade omhändertagarna, de serverade potatis till nötkreaturen. Detta fall är ett riktigt justitiemord på en

fullt frisk besättning och en djurägare utan minsta anklagelse på sig för vanvård av djur.

 

Det räcker inte med kvadrupelbestraffning när det gäller djurägares påstådda försyndelser mot sina djur du kan även få ett kok stryk av våra kära beskyddare i poliskåren, det är ju bra för dem att de får träna på att utnyttja sina maktbefogenheter på en 72 år gammal och 65 kg tung ofarlig bonde som inte kom tillräckligt fort ut ur traktorhytten. Fyra poliser slet ut honom ur traktorn när han var i färd med att hämta foder till sina djur en 17 grader kall vintermorgon. Detta på uppdrag av en stöddig djurskyddshandläggare som inte tyckte att han skulle behöva ta hänsyn till att den gamle bonden som bad honom att komma tillbaka en annan dag då han inte hade så mycket att styra med. När bonden kom tillbaka med ett par ensilagebalar på traktorn stod det en polisbil i vägen för honom. Han ställde ner balarna på marken och åkte och hämtade två nya balar.

 

När han kom tillbaka med balarna hade det kommit en till polisbil med två poliser i. Han öppnade sidorutan och frågade vad de ville. De sa till honom att gå ur traktorn, men han bad att få sitta kvar i traktorn då han inte var klädd för att vara ute i den kalla morgonen. Varpå de fyra poliserna vrålade som djur då de slet upp traktordörren och drog ut honom ur traktorn så att ledkulan i armbågen gick ut i muskulaturen samtidigt som de dammade upp honom på polisbilens motorhuv med armarna på ryggen med våldsamma smärtor som följd hos den gamle mannen. När en bonde blir bestulen på diesel eller andra dyrbarheter har de inte ens en bil ledig så att polisen kan komma ut och ta upp anmälan. Det är ju skillnad på folk och folk. Dessa fyra poliser anmäler bonden för våldsamt motstånd. Så blir man behandlad av hjälpsamma djurskyddshandläggare och våra modiga poliser. Rikspolischefen berömde Hallandspolisen särskilt för deras korrekta uppträdande i detta fall och betonade att Hallandspolisen var tredje bästa distrikt i landet!!!!!! Skulle inte förvåna mig om bonden får betala böter för påstått våldsamt motstånd då det ju inte fanns några vittnen till misshandeln. Enligt läkaren kommer bonden inte att kunna bli fullt återställd i sin arm. Vem ska betala lönen till ersättaren när bonden blivit invalidiserad av vårt vänliga samhälle.    

Ovanstående är ingredienser hämtade från två fullständigt oproportionerliga ingripande av statens förlängda armar länsstyrelsen och polisstyrelsen. Tydligen har vi inte kommit med i EU ännu eftersomuppenbarligen EU:s proportionaliseringsprincip inte blivit införlivad i svensk lagstiftning.

Kan undra vad herrarna Ahlhem och Beck-Friis har för ytterligare bestraffningsförslag på gång. Vi närmar oss tiofaldiga bestraffningar för påstått brott mot djurskyddslagen. Ju flera gånger man kan bestraffa bönder för samma brott desto fortare blir vi av med dem. Eller hur tänker man?

Sten-Arne Persson

F.d.  Utfodringsassistent vid Lantbrukshögskolans försöksgård Wiad

F.d.  Ekonomirådgivare på Lantbruksnämnden, F.d. Ombudsman i LRF , F.d. gruppchef på Driftsbyrån, F.d. deltidsjordbrukare, sedan 1978 egen redovisningsbyrå Lantbrukets Ekonomiservice.    

TELEFON 19-28 00 51

 

STÖD STEN-GUNNAR

STOPPA DJURSKYDDSTERRORN

Namnunderskrifter:

 

 

2 kommentarer:

  1. Snart är kulakerna borta.Till den sista sovjetstatens gamman som snart kan överlämna marken till symbiotiskt styrda "Svarta jordenbolag".

    SvaraRadera
  2. Att polisen vågar... Det är modigt. Massvis med bönder är desutom jägare...

    SvaraRadera