3 februari 2014

Till "skogens försvar"

Under lång tid har organisationen "Rädda skogen" varit ute i pressen med insändare och debattartiklar.
Man ser skogen ur individuell vinkel och delvis ekologisk vinkel. Viss kritik är helt korrekt, tycker åtminstone jag, men....
Problemet är att föreningen "Rädda skogen" har krav på samma medicin som man alltid använt i skogspolitiken - samhälleligt ingripande via lagar.
Det bord väl vara bra, tänker man snabbt...
Men så enkelt är det inte.

Den situation som råder idag, med övervägande barrskog över hela landet, är just framtvingad genom lagstiftning! Det innebär att de krav som föreningen "Rädda skogen" inte alls behöver bli framgångsrika ur individuell vinkel eller en ur ekologisk vinkel, utan när nya regler tröskats igenom Riksdagen - och Bryssel - kan resultatet vara en närmast katastrofal utveckling för just medborgarnas intressen, (Ekonomiska och ekologiska) vare sig det är icke markägare eller enskilda individuella markägare!
Därför att föreningen "Rädda skogen" missar ytterligare en väsentlig faktor.
Vem äger svensk skog idag?

Till skogsägarnas försvar kommer då LRF...
Man ställer upp som miljömarodörer som åter skall försvara något som inte behöver försvaras.
Som alltid.
Och målar därmed ut enskilda medborgare som ekologiska busar, den del av skogen som ägs av enskilda och då blir bilden av skogsägandet skev.
Därför att hälften av all svensk skogsmark ägs av bolag, kyrkan eller staten!
Men LRF går ut i debatt med föreningen "Rädda skogen" så att allmänheten får intrycket att skogen ägs av en massa enskilda medborgare!

Måste alltid LRF förstöra för sina medlemmar?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skogen-ar-bade-var-miljo-och-forsorjning_8953178.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar