7 februari 2014

TTIP och CAP

Min känsla av att CAP - reformen hänger ihop med de politiska ambitionerna att skapa ett handelsavtal mellan USA och EU är nog riktig.
Det var den omedelbara reaktionen dagarna efter att Brysselparlamentet godtagit det nya CAP i somras, ty dagarna efteråt handlade allt om TTIP.
Nu har även jordbruksdebattörerna, vars webbadress heter just capreform.eu tagit upp TTIP - problemen.
Symptomatiskt...

http://capreform.eu/does-ttip-and-tpp-require-tpa/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar