31 mars 2014

Europakonventionen

Efter att ha hört detta program tycker jag mig kunna konstatera att inom hanteringen av djurskyddsfrågor råder total anarki och en sådan juridisk inkompetens från länsstyrelsernas och domstolarnas sida, när det gäller att beakta de mänskliga rättigheterna, att man blir mörkrädd av det juridiska mörker som där tycks råda.

Vad är orsaken till att det just på det här området (djurskydd) tycks vara sju resor värre än inom övrig myndighetsutövning i Sverige. Eller är det kanske lika illa ställt inom all svensk myndighetsutövning och bara det att mina erfarenheter från annan myndighetsutövning är mer begränsad?

Om det någon gång blir möjligt att häva den slagsida som drabbat den här samhällssektorn och få tillämpningen av MR-rättigheterna på rätt köl återstår ändå frågan hur de som fallit över bord under ovädret och bärgningsarbetets gång ska kompenseras för förlusten av sina mänskliga rättigheter. Och i många fall därtill helt horribla ekonomiska förluster p.g.a. av dessa myndigheters och domstolars laglösa hantering.

Vem ska skriva den Vitboken? Och hur ska kompensationen för förlusterna utkrävas?

HR - Human Rights? 

Avbytare

Ett av mina första jobb inom lantbruket var avbytare.
Det fungerade så att jag fick ett schema som täckte en månad framöver och där vissa helger var arbetsdagar.
Jobbet var att sköta lantbrukarens djur medan lantbrukaren var ledig.
Oftast var det mjölkkor det handlade om. Mjölkning morgon och kväll, inklusive utfodring och annat...
De flesta djurägarnas åkte bort på de lediga dagarna. En dag i månaden, möjligen två, var vanligast.

Så ändrades jordbrukspolitiken.
Kostnaden för avbytarverksamheten som delvis ingick i jordbrukspolitiken överfördes helt på lantbrukaren och det innebar att avbytarverksamheten successivt har minskat i och med försämrad lönsamhet för familjejordbruket.
Men i Finland finns det kvar på det sätt som var aktuellt i Sverige för trettio år sedan...
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4323

30 mars 2014

DEN OBJEKTIVA OCH SUBJEKTIVA SIDAN AV ETT BROTT

Dessa båda begrepp är för den vanlige jordbrukaren och djurhållaren okända begrepp. För att klarlägga dessa båda begrepp skall jag ta ett exempel från tvärvillkoren.


Redan nu reagerar naturligtvis många läsare. Är en tvärvillkorsavvikelse ett brott? Ja, det kan det vara, men det behöver det inte och i många fall är det ingenting alls. Inte ens en tvärvillkorsöverträdelse.


Nu är det faktiskt så att i de allra flesta fall är det inte något alls, inte ens en tvärvillkorsavvikelse. Jag skall försöka reda ut det här eftersom det är mycket viktigt.


Låt oss ta ett exempel. Antag att du släpper ut dina kvigor på sommarbete och alla är korrekt märkta och du har haft god tillsyn över dem.

På morgonen ringer kontrollanten och du får en icke i förväg anmäld kontroll och vid den kontrollen har en av kvigorna tappat ett öronmärke.


Att kvigan saknar ett märke är ni båda överens om. Det är den objektiva sidan som till och med kan dokumenteras exempelvis genom ett fotografi, men nu måste också den subjektiva sidan utredas. Är det en försummelse (oaktsamhet) eller en avsiktlig överträdelse av bestämmelserna.

Det är den sidan som är helt avgörande för ett eventuellt avdrag på jordbruksstöden. Det är nämligen endast vid försummelse (oaktsamhet) eller avsiktlig överträdelse som avdrag på stöden får beslutas.


Att kvigan tappat öronmärket mellan tillsynsbesöken är naturligtvis inget du själv kan rå för. Med andra ord brister den subjektiva sidan och något avdrag kan inte bli aktuellt. Detta kan vara bra att känna till eftersom tvärvillkorsavvikelser skall bedömas på samma sätt som ett brott.


Detta är inget aprilskämt!


Ulf Pettersson

 

 


29 mars 2014

Lagligt register?

"Jordbruksverket har skapat ett poängberäkningssystem för att beräkna risken av djurhållning. Tanken, om det finns någon, är antagligen att djurhållare med högre risk skall få fler kontrollbesök och de med lägre färre. Tyvärr verkar det vara en ren skrivbordsprodukt."

http://forysta.bloggspace.se/2379121/Vad-sysslar-de-egentligen-med-pa-Jordbruksverket/

Får man göra så här, egentligen?
Jämfört med "Romregistret" där folk blev registrerade på grund av sin härkomst.
I detta fall registreras man om man har "husdjur"...,
Kaniner, guldfiskar, hästar eller kor... (Vilka fler "husdjur" finns det?)
Är detta rimligt?
Vad säger ansvarig myndighet? Datainspektionen.

Klordoppad kyckling

I samband med TTIP kommer stora förändringar på jordbrukssidan inom politiken.
Det har uppmärksammats inte bara inom lantbruket utan även inom politiken...
Intresset att vilja "jobba" med jordbruksfrågor har ökat inför EU-valet.

En knäckfråga är de klordoppade kycklingarna.
Drygt 50% av amerikanska kycklingar bär på multiresistenta bakterier.
Detta löser man med klordoppning. En knäckfråga enligt debatten.
USA vill återta kontrollen över europeiskt jordbruk/livsmedelsförsörjning som man förlorade i början av 1970-talet i och med sojakriget, den handelskonflikt som varade mellan 1972 till 1992 då kommissionären McSharry kom överens med amerikanarna om den jordbrukspolitiska utveckling vi haft sedan dess.

I och med TTIP så kommer mycket att förändras och USA med företag som McDonalds, Kentucky Fried Chicken och Monsanto återtar kontrollen över Europas livsmedelskonsumtion.
http://www.ja.se/?p=44516&m=3433&pt=105

"Om svensk domstol tillämpar Europakonventionen...

"Om svensk domstol tillämpar Europa konventionen så slipper Sverige fler fällningar i Europadomstolen"

Är Sverige världsmästare på mänskliga rättigheter? De senaste två åren har den svenska staten fällts sex gånger i Europadomstolen. Och hur gick det till när Europakonventionen intog den plats i svensk rättstillämpning som egentligen borde ha fyllts av vår egen grundlag för länge sedan?
http://www.veckansjuridik.se/#sthash.vAgTOySY.dpuf

Kommentar i filmen...

"Europakonventionen är något som katten släpat in.."

"Problemen är störst på myndighetsnivå"...

Notera att man jämställer myndighetsutövande och domstolsverksamheten.
Det innebär att myndighetspersoner måste följa Europakonventionen egentligen.
Det borde innebära att en tjänsteman som inte gör det i sitt dagliga arbete borde avskedas eftersom det är uppenbart tjänstefel!

Kan man ha en straffande lag som Djurskyddslagen där "Krav på syfte att bryta mot lagen" inte finns? (det togs bort redan 1972)
Det måste väl vara ett uppenbart brott mot alla rimligheter?

Och som sägs i filmen: Kan man gradera övertramp mot mänskliga rättigheter?
Som i nedan länk.....

http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/11/dubbelbestraffning-ar-en-bagatell.html

Vi vill ha samma spelregler som andra bönder i EU

När politiken inte vet vad man vill göra så tillsätts en utredning.
Som i jordbrukets problematiska situation.
Men redan från första dagen så var utredningen handikappad!
Man fick inte ta med skattefrågan!
Dock lyckas några få in en debattartikel om detta...
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article18617289.ab

Själv har jag uttryckt det så här...
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/03/fattig-eller-inte-fattig-det-ar-fragan.html

Eller som man från (M) skriver på ATL.
Egendomligt att tidernas största skattefixerade parti i svensk riksdag i denna debattartikel inte nämner  ordet skatt i frågan...
Kanske för att man vet att där finns det egentliga problemet?
http://www.atl.nu/synpunkten/en-livsmedelsstrategi-gynnar-hela-sverige

28 mars 2014

Bättre organiserade djurtransporter

Fascinerande... Ett korporativt/socialistiskt slakterisystem uppstår kanske automatiskt när regelverket tvingar fram nya lösningar... 

Vem tar vinsten och vem får se sig blåst, tror ni?

http://www.ja.se/Default.asp?p=44455&pt=105&m=3433

http://cornucopia.cornubot.se/2014/03/scanresor-lagger-ner-grisslakt-och-okar.html

Viktigaste EU-frågorna för tyska bönder | ATL - Lantbrukets Affärstidning

Information om tyskt lantbruk.

Jämförelsen med LRF är både rätt och fel.
DBV är en av huvudorganisationerna med säte i Berlin, Bonn (sedan gammalt!) och - Bryssel.
DBV är urkonservativt. Men framförallt i delstaterna som är icke konservativt styrda får DBV mycket hårt mothugg. Föreningar som grisuppfödare (fabriker!) har sin egen sammanslutning (övergripande, i några delstater) som har en stark lobbyverksamhewt på regeringen. Allting är mycket mera mångfaceterat jämfört med lilla Sverige.

http://www.atl.nu/lantbruk/viktigaste-eu-fr-gorna-f-r-tyska-b-nder


Crop Insurance - Amerikansk jordbrukspolitik

Den nya amerikanska jordbrukspolitiken - som kommer att påverka europeiskt jordbruk via TTIP - är ett försäkringssystem. "Safety nets" som det sägs i filmen.
Inte Ett säkerhetsnät utan flera - att välja mellan.
Två eller tre, kanske några fler...
Som givetvis är skapat för det nya amerikanska lantbruket där ett svensk "industrijordbruk" måste betraktas vara ett småjordbruk.
Konflikten mellan europeisk landsbygds småskalighet och amerikansk bolagsjordbruk kan bli förödande för Europa.
I USA har det så kallade familjejordbruket minskat med 40% på något årtionde!
Medan bolagsjordbruken - där ägare är kapital från hela världen - får ett offentligt finansierat  försäkringssystem som stämmer precis med deras intressen.
Det amerikanska jordbruket har ett arelasnitt på 176 ha, medan det inom EU är drygt 12 ha....
Och medan EUs politiker slåss om CAP för stt använda de medlen till annat i en allmän förskingring så mobiliserar USA sitt lantbruk i kampen om konsumenterna/världens viktigaste marknad - människornas matbehov.


Vanvårdade får dyra för polisen

Att vissa djurskyddsfall blir dyra är väl känt. Men kanske inte hos ATL....

En del har drabbas av kostnader på flera miljoner (vilket verkar så osannolikt att det tror man nog inte på..)
Men låt ta ett fall, känt från TV. Den äldre mannen som hade en grupp vuxna hundar i en ganska stor hundgård och fick "hjälp" att omplacera - samtliga - hundar, fick först en räkning på 16000kr för besöket från Lst och sedan en räkning på 129000kr för själva "omplaceringen" av hundarna...
Och då var det bara några hundar som man lätt kunde fixat en omplacering via Blocket eller så...
Till och med fått någon krona över istället....

Att en större grupp får, som hystes ute på en ö i en älv och måste flyttas kostar, är givet...
Men varför så överraskade?
http://www.atl.nu/lantbruk/vanv-rdade-f-r-dyra-f-r-polisen

Torkan i Australien

I Via Campesina träffas bönder från hela världen.
Man talar inte bara om produktion, traktorer eller grödor.
I Via Campesina handlar det oftast om politik - jordbrukspolitik.
Men även andra jordbruksproblem...

Vid ett tillfälle berättade en australisk mjölkbonde om sina problem...
Med vädret.
Han berättade hur man år efter år fick flytta gränsen för fungerande mjölkproduktion bort från de allt mer torra områdena. Det var klimatförändringarna, ansåg han. Något som han upplevde rent fysiskt... Mycket konkret.
Men i år är det värre än vanligt. Torkan slår hårt ekonomiskt, så hårt att bönderna inte kan anpassa sig. De får sälja sina avelsdjur för att klara det dagliga...
http://www.bbc.com/news/business-26433502

27 mars 2014

Både de vuxna hundarna och valparna var dock i gott skick

En bonde i Skåne fick i går en faktura från polisen för en omhändertagen ko. 
Bakgrund: Han har en dikobesättning, med köttrasdjur, men där fanns också en rest (en ko) från en tidigare besättning av amerikansk holstein som han också låtit bli diko.

I höstas hade han tagit in holsteinkon i en kalvningsbox eftersom den skulle kalva någon av de närmaste dagarna. Han fick en kontroll och djurskyddshandläggaren ansåg kon mager, vilket den kanske såg ut att vara i jämförelse med de övriga korna i besättningen, som alltså var biffkor.

Ett omhändertagande gjordes av kon, som trots protester från djurägaren, då kon, med tanke på nära förestående kalvning inte var, enligt lag, tillåten att flyttas. Men den hämtades ändå av "ambulansen" och kalvade fyra dagar senare på annan ort. Det blev en fin kalv.

Kalven och kon såldes för tretusen kronor.

Sluträkningen för den rättmätiga djurägaren (bonden) blev 17000 kr. Än så länge är övriga djur kvar på gården och alltjämt inget djurförbud, men förmodligen är han nedklassad i riskklassificeringssystemet! 

Ett märkligt sätt, det svenska, att överföra egendom (ko och kalv i detta fall) från en bonde till en annan ("med goda kontakter"), med svenska myndigheters hjälp. Det transaktionssystemet torde väl vara ganska unikt och något som Sverige därför är ganska ensamt om.

Att "Sverige är unikt" blir man allt oftare påmind om i dessa dagar!

HR

Världens bästa djurskyddslag - enligt SJV

Intressant att tjänstemän använder "social medier" på ett mer personligt sätt...
En ny tjänstemannastil?

Hur långt kan detta fungera?
Tills det gnistrar för mycket?

http://selandet.wordpress.com/2014/03/26/varldens-basta-djurskydd-eller/

BBC Dokumentär om GMO
Att bara fundera på GMO..
Som odlare och lantbrukare när sådana här program sänds...
Att påstå att GMO är en god affärsidé för bönder måste betraktas som fullständigt idioti!

Kommentarer i filmen:
"Moms will make the change..."

26 mars 2014

Ukrainskt vete

I krisens Ukraina är det Ukraina som är förloraren.
Man har tidigare sålt mycket vete till Egypten. Just nu är det dåligt med det...
Trots att hamnarna väster om Krim skall fungera. Ukrainas "vän" USA passar på...
Eller kan det vara så att politiken och de stora amerikanska spannmålsbolagen inte har någon (politisk) kontakt?
Alla tycks nu ta över Ukrainas roll på vetemarknaden. Även ryssen...
http://www.agrimoney.com/news/egypt-finds-cheap-us-wheat-but-no-ukraine-offers--6884.html

Nytt system för djurskyddskontroll – har dragit i gång

Så är nu "Risken" att vara lantbrukare klart...
Det verkar som att LRF spelar i samma division som myndigheterna..
(Tur att man lämnade LRF för många, många år sedan. För annars hade jag blivit riktigt upprörd...)
http://www.lantbruketsaffarer.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1291/ItemId/1010/View/Details/AMID/3130/Default.aspx

Nåväl, jämför med hur Livsmedelsverket förklarar situationen och hur Jordbruksverket har hanterat frågan...
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/03/riskbaserad-verksamhet.html

Livsmedelsverkets förklaring är logisk, jämförd med Jordbruksverkets...

Kokvinnorna

Den femte april inviger Peter Gerdehag sin utställning i Knäred - Halland. För den som eventuellt har vägar åt det hållet den dagen.

HR

25 mars 2014

Den svarta jorden

Ukrainas jordbruk är 54% av landets totala yta.
Före Krimkrisen...
Att jämföra med Danmark där jordbruket ockuperar 60%.

Hur många hektar detta är egentligen är kanske lika svårt att få en konkret siffra på som i Sverige där man brukar säga 1,6 miljoner hektar åkermark...
För Ukrainas del verkar det vara runt 11 miljoner hektar.

Det är ju bland världens bästa odlingsmark. Den svarta jorden med metertjock matjord.
Problemet är klimatet, inlandsklimat med risk för torka....
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/Ukraine/ukraine.htm

Rovdjursdödade djur

Även samerna har ju vallats in i "animaliefabrikationskonceptet", precis som bönderna. "Storleksrationalisera eller dö - det är tidens melodi", som det hetat politiskt sedan kriget.

Varken det sätt varpå samerna i dag bedriver renskötsel eller hur bönder driver animaliefabriker har någon kultutradition att hänvisa till. Svenska bönders småskaliga djurskötarkultur förändrades knappast alls under de 6000 år som varade fram till 1900-talet. 

En del bönder lever kvar med att bedriva kulturbetingad boskapsskötsel än i dag. Det är de som råkar mest illa ut i djurskyddet, för att de "inte hängt med i utvecklingen".

Fram till 1600-talet levde väl samerna på jakt av vild ren, med endast enstaka domesticerade djur, typ dragdjur. Stora renhjordar är ett sent påfund, liksom animalifabrikerna, ännu senare. Men det är ju dessa uppfödningsmetoder som politiken gynnar.

Man kan knappast skylla enstaka näringsutövare för att de lyssnat till de politiska signalerna och följt dessa. Som morot för att gå den här vägen har politiken framhållit den ökande inkomstmöjligheten. Och i den skattemodell vi har så går det ju inte att vara småskaliga för den som vill överleva. Nu har vi också strax nått vägs ände när det gäller att överleva som animaliefabrikör i Sverige.

Det som omöjliggör en sund debatt i dessa frågor skrives "rasism". Därför en omöjlig debatt även för den som inte har den minsta böjelse för rasism. Det finns nog inget effektivare sätt att tysta en debatt än att sätta rasiststämpeln på den. Och den stämpeln är nog flitigare använd här än i resten av EU.

HR


24 mars 2014

Nya lagar

Som vi vet har svensk byråkrati missat i den juridiska processen vid införande av nya lagar i Sverige.
Man har gjort många formella fel och därför är det tveksamt huruvida många lagar och föreskrifter som införts de senaste tio-tolv åren verkligen gäller...

Nu kommer här ytterligare ett förslag som jag tycker påminner i upplägg om de kritiserade lagar som staten nu måste omarbeta och som nog kommer att kosta staten i skadeståndsersättningar.
På grund av politiskt misskötsel och inkompetent byråkrati.
(Vissa politiker vägrar fortfarande att inse sitt ansvar, kan man se i den allmänna debatten)
Gäller Miljöbalken, egentligen?
Är förslaget anmält för kontroll i Bryssel?

Det är egentligen skandal att man som enskild medborgare inte kan lita på att byråkratiska processer sker på ett korrekt sätt. Att nya lagar kanske inte ens gäller bara för att byråkrati och politik inte en bryr sig....
Vad skall man då med politiker till?

http://www.lantbruk.com/skog/illegalt-virke-stoppas-med-ny-svensk-lag

Småpudlar

Den senaste tidens debatt om djurskydd verkar kanske något osammanhängande.
Men så behöver det inte vara...
Regeringen har under många år gjort precis vad djurskyddsförespråkarna tryckt på.
Man genomförde en en utredning vars mest tokiga ideér införts, såsom "Tidelagen". En återgång till medeltida förhållanden som visar hur mentaliteten och psykologin i det svenska samhället egentligen är under den officiella fasaden av "modernism".

Djurskyddslagen (och dess föreskrifter) har gett myndigheterna makt och medel att fara runt hos allmogen på ett just medeltida sätt...
Inga "moderna" rättsprinciper och myndighetsutövning tycks gälla.
Myndighetspersoner gör precis som de vill...
Regelverket har under årtionden förändrats och anpassats till en ny sorts myndighetsutövning.
En mer Kafkaliknande variant där regelverket utnyttjas maximalt av myndigheterna!
De flesta medborgare fattar inte problemet innan de själva drabbas och då kan man inget göra, mestadels...

Dock har en medborgerlig front skapats under senare år.
Drabbade och andra engagerade medborgare kämpar emot denna demokratiska röta.
Som kanske satt sina spår...
Enligt debatten i media hade regeringen lovat att presentera ett förslag till ny Djurskyddslag i veckan som gått. Det skedde inte...
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5816877

Och protester från djurskyddsrörelsen har kommit.
Men orsaken framkommer nog så småningom. Det går nog inte att dölja...
Under tiden får vi följa regeringens försök att flytta problemet framåt i tiden.
Kanske ända till nästa regering?
Under tiden uppstår dimridåer och "småpudlar"...
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2317751-vi-ar-allt-annat-an-passiva-i-djurskyddsfragorna

Mjölken i USA

Just i dessa dagar firar amerikanska mjölkproducenter sina bästa dagar på över ett årtionde.
Nedan länk från Pennsylvania University så är överskottet större än någonsin, sedan man började mäta överskott per liter mjölk ( 30 liter dagsmjölk per ko) relativt foderkostnad.
Ungefär $12 per dag...
Det är den kinesiska efterfrågan som styr.

Kan det bli bättre än så här....
Hur stämmer det med den svenska situationen?
Ligger ARLA rätt i fas?

http://extension.psu.edu/animals/dairy/marketing-outlook/dairy-outlook

23 mars 2014

Ukrainas verkliga värde

Som jag påstått (försiktigt) så är kanske Ukrainas verkliga betydelse för EU just jordbruket.
Det känns inspirerande att min tanke inte enbart är min egen utan fler har uppfattat det så...
Enligt gammalt mönster.

http://www.slc.fi/lf_default.asp

Ukrainas vårbruk

Krisen på Krim tycks vara besvärlig för det lokala jordbruket.
Krim är beroende av färskvatten från Ukrainas fastland ( eller hur man skall uttrycka sig)

Visserligen är hamnarna på Krim viktiga utskeppningsplatser för ukrainsk spannmål, men alternativen strax väster om Krim tycks klara pressen...

Trots risken på riktiga oroligheter i östra Ukraina så pågår vårbruket.
Ty årets väderförhållanden är goda för vårbruket.
Meddelar flera ukrainska källor.

http://www.blackseagrain.net/analytics

Fattig eller inte fattig, det är frågan

I många år har frågan om skatt på låga inkomster varit "på tapeten".
Men egentligen bara hos folk som haft några kontakter utanför Sveriges gränser.
För dem som bara mött folk i andra EU-länder på semestern har frågan aldrig varit aktuell.
För lantbruket däremot blev frågan aktuell redan 1995 när gränserna öppnades mot övriga EU.
Och för dem som träffade bönder från andra EU-länder och kunde ha ett djupare samtal blev upplysningar om skattesystemen en avgörande insikt om svensk konkurrensförmåga...

I de flesta andra EU-länder använder man ett "fattigdomsmått" som svenska politiker aldrig accepterat eller ens kommer att acceptera frivilligt! Orsaken är både psykologisk och beskattningsteknisk då man vanligen inte beskattar inkomster i övriga EU under "fattigdomsmåttet", vilket man däremot gör i Sverige. Det innebär att Grundavdraget i skattesystemet i övriga västra EU är fyra-sex gånger högre än i Sverige.

Att avskyn mot detta "fattigdomsmått" sitter djupt i den svenska politikersjälen har varit tydligt under många år. Margareta Winberg (S) på sin tid som jordbruksminister kunde använt sig av detta mått för att plocka hem "soppkökspengar", men det vägrade hon då hon menade att svenskt socialförsäkringssystem var så bra så det behövdes inga "soppkök".
Att pengarna till soppköken till stor del kom från Bryssel och ingick i det etablerade fattigdombegreppet ville inte hon veta av....
Vad detta fattigdombegrepp innebar går att läsa här:
http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm

Idag försöker svenska politiker dölja hur läget är i Sverige om man följer måttet på "Risk att hamna i fattigdom" enligt accepterad europeisk norm!
Man måste inse att det handlar om disponibel inkomst och inte bruttoinkomsten!
Men då uppgiften är svår att få fram konkret för svensk del så får man nästan gissa...
Uppgifter bör ändå ligga runt samma nivåer som i övriga västra EU, alltså drygt 10% av befolkningen...

Genom politiskt arbete från främst Tyskland och med stöd av Sverige upphörde "soppkökspengarna" vid årskiftet och ett nytt system infördes...
Detta nya system blir mer heltäckande och berör även kläder och andra sociala behov.
Men med en mindre summa att arbeta med....
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en

En summering av vad jag kan uppfatta, blir att svensk politik vägrar att bara tänka tanken att svensk socialpolitik, där skatten på låga inkomster ingår, skulle kunna jämföras med något annat land inom EU! Vi, svenska politiker, resonerar fortfarande som Margareta Winberg (S) som ansåg att svenskt socialförsäkringssystem var överlägset alla andra länders...
En del politiker dribblar med uppgifterna utan att ange källa. Hur skall man kunna debattera med en sådan politiker? Som Jan Ericsson (M)...
http://www.bt.se/debatt/alliansen-har-halverat-fattigdomen-i-sverige(4209376).gm

Att alla näringar i Sverige som utsätts för skatte- och lönekonkurrens på ojämlika villkor, från andra EU-länder, genom att svenskt skattesystem inte är anpassat till EUs inre marknad, är något som man sett ingår i årets valpropaganda.
Men inte i något slags anpassningsvilja, utan i ren motsträvighet!
Man vill inte anpassa sig...
Så det är inte avgjort ännu.

22 mars 2014

Valaamhttp://valaam.ru/en/

Ukrainas jord

När Ukraina blir mer knutet till EU kommer jordbrukspolitiken att förändras totalt!
Hela EUs stödsystem inom jordbrukspolitiken, CAP, kan komma att fullständigt försvinna....
Så låt inte den svenska debatten om jordbrukspolitiken handla om "aktiva bönder" och annat.
Tänk om, tänk nytt.

21 mars 2014

Anders Borg och jordbruket, igen

I den senaste politiska debatten har Anders Borg varit målet...
Hans uppriktiga uttalande om lantbrukets framtid i ett avreglerat europeiskt lantbruk (som han givetvis inte insåg var något kontroversiellt, ty det fattar ju vem som helst) där europeisk och amerikansk livsmedelshandel knyts ihop ger dödsstöten åt 1900-talets svenska/europeiska jordbrukspolitik, blev inrikespolitiskt hett.
http://www.lantbruk.com/lantbruk/jordbruksindustrin-overlever-inte

Samtliga partier blev "på hugget" och fick chansen att ge sig på Anders Borg.
Även de mest tokiga politiker, som Jens Holm, som inte varit med i verkligheten på många år...
http://www.lantbruk.com/lantbruk/ett-forfarligt-uttalande

Nåväl, Anders Borg tröttnade på denna sandlådepolitik och har nu backat från från sin ursprungliga uppfattning. Vilket ju inte har så stor betydelse i det stora hela...
Så den "nya" uppfattningen blir då mer politiskt korrekt.
Även om jag uppskattade det ursprungliga uttalandet som betydligt mer intressant och välgörande för både svenska folket och det svenska jordbruket.
Men då återgår allt till drömmarnas värld....
Och meningslös retorik.
http://www.lantbruk.com/debatt/anders-borg-vi-maste-sjalvklart-varna-jordbruket

Varför inte lyssna på vad Anders Borg sade?!
Från början....

20 mars 2014

Nya tider...

Ny teknik för den som tar över Ukrainas jordar?
Kul grejor från USA.


19 mars 2014

Livsnödvändiga resurser säljs ut

När riksdagen stiftade lagar för över 100 år sedan orsakade försäljning av jord- och skogsbruksmark och vattendrag att vinster och skattemedel följde råvarorna ut ur de norrländska länen.........

Fiender hjälper grödan på traven

För många år sedan var jag med på en resa till Tyskland för att besöka bio-dynamiska gårdar.
Vi fick flera impulser som jag sedan testade hemma.(Tätt med häckar mellan åkrarna..)
Att "växter tycker om fågelsång" blev helt klart...
Vilket man även insett på SLU.

Nedan länk visar att man även i litet större skala kan utnyttja ekologiska fakta.
Istället för att bara följa ett sprutschema...

http://www.ja.se/?p=44375&m=3433&pt=105

Laval un Partneris

Jag tänker på Per Albin Hanssons folkhemstal från 1928:
"Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ena ner på den andre" (sa han verkligen så "den ena och den andre" - femininum och maskulinum - kvinnorna ser inte ner på männen? - ha, ha!), "där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad ..."

Jag tänker på att arbetslivsministern (S) 2005 uttalade sig för Byggettans kamp för att undvika att drabbas av EU:s gemensamma arbetsmarknadsvillkor, trots att det fördyrar bostadsbyggandet i Sverige. Där matpriserna en gång tog 30 procent av hushållens inkomster och bostadskostnaden låg mera åt vad matpriserna i dag står för. Denna rokad ses som önskvärd och får väl då tolkas som att det är viktigare med tak över huvudet (det får kosta) än mat för dagen, som helst ska vara gratis? Panem et cirsenses, som i Rom?

Arbetslivsministern stöttade fackets krav (och det var väl bra) samtidigt som jordbruksministern hutade åt bönderna med att sluta gnälla och istället "gilla läget". Hon var då även konsumentminister och borde väl även ha oroat sig för de höga bostadskostnaderna som svenska konsumenter dras med, kunde man tycka?

Jag sörjer egentligen inte att "animaliefabrikerna" försvinner, med det bulkvarukonceptet kan ändå inte svenska producenter konkurrera. Den utvecklingen, som inleddes på allvar 1967 ("i Sverige ska vi ha animaliefabriker", som dåvarande jordbruksministern (S) sa), har nått vägs ände för svensk del.  Det gick så länge vi kunde reglera konkurrensen med gränsskydd, men inte nu längre. På en allt mer globaliserad marknad är det inte möjligt.

HR

Angående det lettiska EU-företaget Laval un Partneris, som Byggettans demonstration riktade sig mot så är troligen däremot LO, m.fl. nöjda med att jordbruket (sedan gammalt en föraktad verksamhet i  svenska politikers ögon) i Sverige håller på att försvinna mycket p.g.a. att jordbruket vid EU-inträdet saknade det skydd som LO och andra trodde sig ha fått garantier för vid EU-inträdet. Nämligen att ha förhandlat sig till positivt särbehandlande särregler, för att slippa arbeta under samma "lika villkor" som andra byggarbetare på EU:s "gemensamma" marknad.Så här stod det att läsa i en Krönika i Land Lantbruk 2005:

"Väljarnas främsta krav på politiken i en demokrati är väl att den organiserar samhället så att medborgarnas grundläggande behov i första hand tillgodoses. Till dessa behov hör mat och tak över huvudet. Enligt uppgift lägger matkassen i dag beslag på cirka 13 procent av medelsvenskens hushållsbudget och bostaden cirka 33 procent.

Boende och bonde är geografiskt bundna. Vill man bo och därmed bygga i Sverige och vill man odla livsmedel på svensk jord så måste det med nödvändighet ske just på svensk jord. Sedan tio år är Sverige en del av EU:s gemensamma marknad. De första som fick påtaglig kontakt med den marknaden var bönderna.

Konkurrensen från den gemensamma marknaden skulle nu öka effektiviteten i svenskt jordbruk och därmed ge lägre matpriser till de svenska konsumenterna. Förvisso var EU:s bönder underställda en gemensam jordbrukspolitik - CAP, "på lika villkor" för alla EU:s bönder. I den politiken, vill säga, men det allmänna kostnadsläget, företags- och skattepolitik liksom klimat, m.m. varierar oerhört mellan medlemsländerna, och efter utvidgningen 2004 än mer så. Och för sådant finns få om ens några verkligt konkurrensneutraliserande mekanismer i politiken. Därmed blev och förblir tills vidare talet om "konkurrens på lika villkor" en schimär. Men matpriserna, och priset till bönderna har sjunkit.

Med den senaste tidens uppmärksamhet kring det lettiska byggföretaget Laval un Partneris (LTD) verksamhet i Vaxholm har det blivit uppenbart att också byggandet i Sverige står inför en förändring som på sikt kan ge konsumenterna lägre boendekostnader. Men kanske till priset av att, som Byggettans ordförande Torgny Johansson säger i Metro den 3 december: "Om man tillåter utländska företag att jobba på helt andra villkor än svenska så överlever inte den svenska byggindustrin". När Byggettan vädrar oro får facket stöd av arbetslivsministern. När bönderna på samma grunder - ojämlika villkor - oroar sig för sin närings framtid uppmanas de av jordbruksministern "att sluta gnälla och att gilla läget".

Den politiska majoriteten i Sverige är beredd att offra ett livsmedelsproducerande svenskt jordbruk, "tack vare" ojämlika villkor, på den gemensamma marknaden, för att sänka matkostnaderna för svenska konsumenter. Men är inte inte beredd att offra den den svenska byggindustrin "p.g.a. ojämlika villkor på den gemensamma marknaden, för att ge svenska konsumenter billigare bo(e)nde?

Vad säger konsumentministern?"Ps. Ann-Christin Nykvist (S) var både jordbruksminister och konsumentminister vid den här tidpunkten. Sedan detta skrevs  för åtta-nio år sedan har utförslöpan för jordbruket bara fortsatt. Då var vi alltjämt nästan självförsörjande, nu bara till ca 50 procent. Och Anders Borg har nu fortsatt att uttala sig i Leif Pagrotskys (S) anda, som det nya arbetarparti Borg säger sig representera.

Näringsminister Pagrotsky sa ju, när WTO:s GD Mike Moore besökte Sverige år 2000, att: Jordbruket är en gammal näring under avveckling. Samma sak säger i dag Anders Borg (M) om än med ett något annat ordval. Båda har ju helt rätt, vem kan påstå något annat - i varje fall inte FACIT för den utveckling (avveckling!) som bara fortsätter. Ds.

18 mars 2014

Samband?

Finns det ett samband eller är det min vanliga konspirationsfobi.....

http://www.atl.nu/lantbruk/ny-lag-om-djurskydd-f-rsenas

Och

http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/03/rattslaget-for-eus-djurskyddsdirektiv-i.html

Grisar i lång väntan på slakt

Om man tror att man kan lösa problem genom att "städa" så misstar man sig....
Det prövades för snart hundra år sedan i den sociala ingenjörskonstens barndom...
Idag gör vi om samma misstag och tror att man kan reglera fram en god situation även om ekonmin inte finns...
Särskilt inom lantbruket har detta varit tanken i tjugofem år, minst...

Nu står vi vid vägs ände.
Det funkar inte längre!


http://www.bt.se/nyheter/grisar-i-lang-vantan-pa-slakt(4205590).gm#disqus_thread

RÄTTSLÄGET FÖR EU:S DJURSKYDDSDIREKTIV I SVERIGE

Det har under många år varit allt för tyst om det svenska genomförandet av EU:s direktiv på den animala sidan. Den debatt som varit är de svenska strängare djurskyddsreglerna, men ingen har haft intresse av att ta i den grundläggande frågan.

Det är därför med glädje jag tog del av den Högsta domstolens beslut i mål nr Ö-461/11 som kom den 27 februari i år (2014),som i sin tur grundar sig på ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Mycket tydligare än vad den Högsta domstolen uttrycker i punkt 15 kan man nog knappast göra:

15. Principen om unionsrättens företräde innebär att svenska domstolar och myndigheter är förhindrade att tolka en bestämmelse som har beslutats på EU-nivå på ett sätt som ändrar dess innehåll eller effekt och att de är bundna av EU-domstolens tolkning av EU-rätten. Samtidigt har Sverige en folkrättslig förpliktelse och ett eget ansvar för att tillse att rättigheterna enligt Europa-konventionen inte kränks i det enskilda fallet.

Samtliga djurskyddsdirektiven grundar sig på artikel 43 i fördraget och direktivens innehåll är till för att ge en effekt.

Artikel 43 anger att Rådet kan anta harmoniseringsåtgärder på jordbruksområdet i form av organiserade marknader för jordbruksprodukter och att man av den anledningen har rätt att besluta om direktiv och förordningar i harmoniserande syfte.

Detta framgår av varje enskilt djurskyddsdirektiv och uttryckts exempelvis i direktiv 98/58/EG på följande sätt:

De olikheter som riskerar att snedvrida konkurrensförhållandena strider mot en väl fungerande organisation av djurmarknaden.

Det är därför nödvändigt att fastställa gemensamma miniminormer förskydd av djur som uppföds för animalieproduktion för att garantera en rationell produktionsutveckling och underlätta organisationen av marknaden för djur.Det bör därför tas hänsyn till de bestämmelser för djurens välbefinnande som redan är fastställda i gemenskapsbestämmelserna.

 

Man är således skyldig, som den Högsta domstolen nu slår fast, att fastställa gemensamma miniminormer och i direktiven åläggs de nationella medlemsländernas regeringar att anta dessa miniminormergenom nationell lagstiftning och tillämpa dessa på de olika direktiven.

Skyldigheten består således i att fastställa miniminormer och för att få behålla strängare nationella bestämmelser eller tillämpa sådana strängare bestämmelser förskrivs särskilt hur medlemsländerna skall förfara, exempelvis artikel 10.2 i direktiv 98/58/EG.

I artikel 10.2 förskrivs anmälningsskyldighet till EU-kommissionen och hur den anmälningsskyldigheten skall gå till föreskrivs i fördragets nuvarande artikel 114.4. Det finns dock anledning att se tillbaka historiskt  på artikel 114.4.

Artikel 114.4 har sin grund i den tidigare artikeln 100a i fördraget. Vad artikel 100a innebar fick vi veta redan år 1999 i det svenska målet Kortas (C-319/97) där Landskrona tingsrätt inhämtade förhandsavgörande från EU-domstolen.

Den 2 oktober 1997 beslutades Amsterdamfördraget som började gälla den 1 maj 1999. Djurskyddsdirektivet 98/58/EG beslutades den 20 maj 1998 och tidsfristen gick ut den 31 december 1999, d.v.s. efter det att Amsterdamfördraget trätt i kraft. De nya bestämmelserna i Amsterdamfördraget skall därför tillämpas på direktivet.

Amsterdamfördraget innebär att artikel 100a upphör att gälla och ersätts med den nya artikel 95. Artikel 95.4 är nu identisk med artikel 114.4.

Det är väsentliga skillnader i den gamla artikeln 100a och den nya artikeln 95. Den väsentliga skillnaden är att man delat upp möjligheten för medlemsländerna att behålla en tidigare nationell bestämmelse i förhållande till att tillämpa en nationell strängare bestämmelse.

DET SOM ÄR HELT AVGÖRANDE FÖR ATT MAN SKALL FÅ BEHÅLLA EN NATIONELL STRÄNGARE BESTÄMMELSE ÄR ATT MAN VIDTAR ÅTGÄRDER FÖRE TIDSFRISTENS UTGÅNG.

Detta har EU-domstolen mycket klart tydliggjort i domen C-3/00 där man i punkterna 57 och 58 anger följande:

57. I artikel 95 EG, vilken genom Amsterdamfördraget har ersatt och ändrat artikel 100a i fördraget, görs en åtskillnad när det gäller huruvida de anmälda bestämmelserna är nationella bestämmelser som existerade före harmoniseringsåtgärden eller om de utgör nationella bestämmelser som den berörda medlemsstaten önskar införa. I det första fallet, som anges i artikel 95.4 EG, måstebibehållandet av redan befintliga nationella bestämmelser vara motiverat med hänsyn till väsentliga behov enligt artikel 30 EG eller motiverat vad avser miljö eller arbetsmiljöskydd. I det andra fallet, som anges i artikel 95.5 EG, måste införandet av nya nationella bestämmelser grunda sig på nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för att lösa ett problem som är specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om harmoniseringsåtgärden.

58. Skillnaden mellan dessa två fall är att i det första fallet existerade den nationella bestämmelsen före harmoniseringsåtgärden. Gemenskapslagstiftaren kände således till den, men kunde eller ville inte ta intryck av denna vid harmoniseringen. Det har således ansetts godtagbart att medlemsstaten får begära att dess egna bestämmelser skall fortsätta att gälla. För detta ändamål krävs enligt fördraget att sådana nationella bestämmelser motiveras av väsentliga behov enligt artikel 30 EG eller avser miljö- eller arbetsmiljöskydd. I det andra fallet däremot kan antagandet av ny nationell lagstiftning i större utsträckning äventyra harmoniseringen. Gemenskapsinstitutionerna har härvidgivetvis inte kunnat beakta den nationella lagstiftningen vid utarbetandet av harmoniseringsåtgärden. I detta fall beaktas inte kraven i artikel 30 EG, utan enbart skäl som rör miljöskydd eller arbetsmiljöskydd godtas, förutsatt att medlemsstaten förebringar nya vetenskapliga belägg och att behovet av att införa nya nationella bestämmelser följer av ett problem som är specifikt för den berörda medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om harmoniseringsåtgärden.

 

Sverige fullgjorde inte skyldigheterna i direktiv 98/58/EG förrän i september månad år 2000, d.v.s. något över åtta månader efter det att tidsfristen gick ut i direktivet.

Några strängare bestämmelser har inte antagits av regeringen och någon anmälan om att behålla några strängare bestämmelser har inte inlämnats till EU-kommissionen.

Det är samma förhållande med de andra djurskyddsdirektiven, några beslut att behålla strängare bestämmelser har aldrig tagits av regeringen eller anmälts till EU-kommissionen.

Av det av Högsta domstolen den 27 februari 2014 meddelade beslutet, som grundar sig på ett förhandsavgörande från EU-domstolen, framgår att svenska domstolar och myndigheter är förhindrade att tolka en bestämmelse som har beslutats på EU-nivå på ett sätt som ändrar dess innehåll eller effekt och att de är bundna av EU-domstolens tolkning av EU-rätten.

 

Detta innebär att samtliga djurskyddsdirektiven är rättsakter som är beslutade på EU-nivå och man får inte ändra dess innehåll eller effekt. Samtliga direktiven innehåller skyldighet att anta miniminormer och inget annat. Den effekt som skall uppnås med direktivet är att några störningar inte skall uppstå på den inre marknaden och att man är skyldig att tillämpa mininormerna om man inte har fått EU-kommissinens beslutatt tillämpa någon strängare nationell bestämmelse med stöd av nuvarande artikel 114.4 i fördraget och något sådant medgivande kan Sverige inte ha eftersom man inte ens anmält att man skall tillämpa en strängare bestämmelse.

 

Ulf Pettersson

Mjölby

 

-------------------


Jämför med nedan länk.

Så falskt....

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2313761-stoppa-det-olagliga-griskottet

Med politiker som Paulsen uteblir en vettig debatt om lantbruket

En av landets mest avskydda politiker, av de som jobbar inom lantbruket, är Marit Paulsen.
En politisk opportunist som tyvärr aldrig tycks vilja packa ihop och försvinna från scenen....

I nedan länk har Sven-Olov Lööv skrivit en ledare som borde ruska om rejält!
Inte ett ord där är skrivit utan gardering bör man understryka!
Så den som ifrågasätter texten får fundera en stund till....

Är det värt att lägga sin röst på ett parti som så uppenbart driver med sina väljare på det sätt som Folkpartiet gör?
Är folkpartister dumma?

http://op.se/opinion/ledare/1.6968153-med-politiker-som-paulsen-uteblir-en-vettig-debatt-om-lantbruket

Vetenskapens värld och GMO

Hur är det ställt med journalistisk nyfikenhet hos TV?

Man hade en given fråga som GMO-forskaren i Alnarp visade upp...
En kålväxt som producerar motorolja!
Är den oljan ätlig?
Är det lämpligt att odla en eventuellt oätlig växt som kan korsa med ätlig växt?
Som inte finns i dag!!

Detta sätter TVs Vetenskapens värld i en ny situation....
Kan man lita på programmets objektivitet?

Dessutom fanns ingen från odlarsidan med i programmet.
Ingen som kan ställa frågan...
"Vem skall göra jobbet framöver?"
Vem vill frivilligt utsätta sig för att bli syndabock om något går fel....

Har forskarna rätt att ställa politiska krav?
Krav på möjligheter och resultat som de aldrig kommer att ta ansvar för?
Har inte de som kommer att få ta ansvaret för resultatet rätt att bestämma över vad som skall ske?

Kommer odlarna att ta ansvar för ett felaktigt resultat?
Knappast. Särskilt inte då starka internationella bolag givetvis kommer att dominera odlingsmarknaden! Inga bönder alltså, för de har då anslutit sig till släkten i staden.
Är det så vi vill ha det?

Majoritetssamhället får ta ansvaret. Det kommer inte att finnas någon att peka ut som syndabock!
Det borde tagits upp i programmet!

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/gmo-forskning-laggs-ner

Den rent politiskt principiella inställningen måste grundas på att det är en mänsklig rättighet att odla sin egen mat, om man har plats, även om det bara är några kvadratmeter, utan myndigheter eller andras kommersiella krav på inskränkningar i medborgares rätt att odla sin egen mat där man står och är!
Utan sådana möjligheter är vi alla slavar - eller slavdrivare.

17 mars 2014

Hur i fridens namn kommer det sig?

I en serie propaganda filmer från moderaterna på temat "alla behövs" finns bl.a. en som handlar om en invandrarkvinna och hennes son som på en gräsfläck jämte en idrottsanläggning startat en pizzeria. Statsminister Fredrik Reinfeldt är själv berättaren i filmen och uppger att dessa två personer skapat 4 arbetstillfällen och levererar hundratusentals skattekronor in till statskassan som sedan går till nattbussar, skolor och till sjukvården. Men vad han inte säger och som helt står i strid med budskapet "alla behövs" är att dessa skattekronor också går till att intill döden terrorisera vissa medborgare, däribland ett antal utvalda djurägare och deras djur och denna smutsiga verksamhet mörkas med lögner och epitetet djurskydd. Hur kan man både påstå att alla behövs och samtidigt driva folk till självmord genom förtal, terror och utstuderat djurplågeri och hur i fridens namn kommer det sig att ingen på hela den etablerade politiska skalan reagerar och lyfter frågan???

 

Sten-Gunnar Hörberg

Vetlanda

070 632 4968http://www.mrr.se/mrr_doc/mrekstromeg.pdf

Kameror på båtarna kan ge fiskare mer frihet

I dessa tider frodas omtolkningarna.
Gamla synder blir som nya....
Det som förut var uteslutet blir fräscht...
Nyspråket frodas!

Som i nedan länk.

En yrkesfiskare jag känner reagerade med att säga:
"Det är som att ha elektronisk fotboja! Vem gör det frivilligt"
Att byta jobb blev hans åtgärd.
(Vilka blir nästa yrkeskår att få fotboja?)
Hmm... Bönder?

Men nyspråket blommar vidare....

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kameror-pa-batarna-kan-ge-fiskare-mer-frihet_3369456.svd

"Avskaffa särreglerna" - in med GMO

Men!
Det löser inte problemet med lönsamheten. Det är att på samma sätt missa de verkliga problemen som man gjorde efter den björkska utredningen 1997 (lönsamhetsjämförelse mellan danskt, finskt och svenskt jordbruk). Då det visade sig att skatten på diesel var högre i Sverige.

Driftsöverskotten i de tre länderna hade i utredningen redovisats per ha åker. Där genomsnittsarealerna låg runt 30 ha i de tre länderna, litet lägre för Finland (27?), litet högre för Danmark.

Driftsöverskottet för FI = 4600 kronor/ha - för DK = 3900 kronor/ ha och för Sverige = 980 kronor/ha. 

En sänkt dieselskatt hade förbättrat det svenska driftsöverskottet med ett par hundralappar, men Finlands o Danmarks siffror hade alltjämt varit ungefär fyra gånger högre. Men denna viktiga fråga (avgörande fråga) var omöjlig att få upp till diskussion. Varför och vilka krafter var det som var så angelägna att censurera den debatten, undrar jag ännu den dag som i dag är?

Intäkterna från produktionen var ungefär desamma per ha i de tre länderna, men kostnaderna för insatsvaror, maskiner, arbetskraft, löneskatter osv var så mycket högre i Sverige. Detta ville ingen tala om, inte ens böndernas egen "näringspolitiska" organisation. Varför? som sagt! Istället var dieselskatten ständigt i debatt under sju år, som om jordbruket stod och föll med den.

Ibland känns det som vargdebatten i dag har en liknande funktion, nämligen att hålla borta debatten från långt mer avgörande frågor kring landsbygdens och jordbrukets överlevnad. Ett läskpapper som suger upp och koncentrerar missnöjet?

Klausen talar i egen sak. LRF har i flera år i samarbete med Monsanto propagerat för att släppa in GMO-sojan. Med argumentet att det skulle förbättra lönsamheten. Marginellt och kortsiktigt kanske, samtidigt som det skymmer debatten om de verkliga problemen som gör att svenskt jordbruk kommer att fortsätta att minska.

Den "kritiska massan", som Klausen talar om är väl redan för liten för att klara en svensk konkurrenskraftigt bulkproduktion på en alltmer globaliserad marknad. Även om politiken skulle försöka komma tillrätta med alla de skevheter som svenskt jordbruk lider av, om det ska kunna konkurrera utan gränsskydd, så finns det ingenting i dagsläget som tyder på att ett sådant underverk skulle kunna inträffa - en så revolutionerade förändring av politiken alltså! 

HROch Borås Tidning

SYSTEM FÖR (RISK)KLASSIFICERING

Det inträffar då och då att man i dessa system sammanför helt felaktiga grupper. Resultatet kan bli katastrofalt..Nyligen har tydligen samtliga svenska parter insett att man använt sig av ett felaktigt system när man tillsatt landets polischefer.  Ett par korta citat från Dagens juridik:

Alliansen totalsågar sin egen storsatsning på polisen - "jag blir nästan positiv till ministerstyre!" "Det är katastrofdåligt. Vi har utsett fel personer till polischefer", sa Johan Pehrson (FP).

Här har verkligen både tidigare och nuvarande regering ett problem. Det skiljer nämligen mellan nationell lagstiftning och EU-rättslig lagstiftning.

På den nationella sidan har våra ministrar alltid kunnat skylla på "ministerstyre", men så lätt går det inte på det EU-rättsliga området. Där är medlemslandet (regeringen) till och med ansvarig (skadeståndsskyldiga) för felaktigheter i varje enskilt förvaltningsärende.

Det kan således bli böter för landet och skadestånd till den som drabbas och betalningsskyldiga blir staten (skattebetalarna), vissa betalar således till sina egna böter.

Det här har EU-kommissionen uppmärksammat och inför en tuffare hållning mot systemfelande länder och hotar nu med att dra in ministerposten i Rådet. Även nedanstående är ett citat från Dagens Juridik.

"Länder som hotar rättssäkerheten kommer att förlora sin rösträtt i EU:s ministerråd"

För att få ordning på det hela fodras det således "ministerstyre" på det EU-rättsliga området och där kan inte landsbygdsminister Erlandsson krypa undan. Ansvaret är på jordbrukssidan i första hand hans, men inte heller den övriga regeringen kommer undan och detta minsisterstyre är inte bara lagligt, det är faktiskt en skyldighet som åligger regeringen i och med medlemskapet i EU.

Kommissionen har varit mycket tydlig i sitt pressmeddelande den 12.3.2014: Nedanstående citat är hämtade direkt från Kommissions hemsida_

EU står upp för rättsstatsprincipen - 12/03/2014

För att se till att EU-länderna följer rättsstatsprincipen inför EU ett varningssystem så att man kan lösa problem på ett tidigt stadium.

Rättsstatsprincipen bidrar till EU:s grundläggande värderingar, t.ex. att alla är lika inför lagen och att myndigheterna utövar sina befogenheter enligt lagen. Det finns redan förfaranden för att hantera länder som ständigt bryter mot den här principen. Enligt artikel 7 i Lissabonfördraget får EU i allvarliga fall tillfälligt upphäva ett lands rösträtt om landet systematiskt bryter mot rättsstatsprincipen.

Med de nya reglerna kan EU nu inleda en dialog med landet i ett tidigare skede för att förhindra att det går så långt. Det kallas "förfarandet före artikel 7-förfarandet".

Varning i tre steg

 

Systemet består av tre steg och bygger på en fortlöpande dialog mellan EU och det berörda landet.

Steg 1 – EU samlar information för att avgöra om det föreligger ett systematiskt hot mot rättsstaten. Om det gör det förklarar EU problemen och ger landet möjlighet att svara.

Steg 2 – Om problemen inte har lösts i den första fasen utfärdar EU en rekommendation där man beskriver problemen och sätter en frist för när landet ska ha bättrat sig. Rekommendationen är offentlig.

Steg 3 – EU följer upp landets åtgärder. Om problemen inte har lösts på ett tillfredsställande sätt kan EU gå vidare med artikel 7-förfarandet.

 

Att detta system skall fungera förutsätter naturligtvis att Kommissionen får kännedom om systematiska  överträdelserav EU-rätten och så sent som den 27.2.2014 har den svenska Högsta domstolen avgett en mycket tydlig dom i mål nr Ö-461/11 där punkten 15 har följande lydelse:

 

15. Principen om unionsrättens företräde innebär att svenska domstolar och myndigheter är förhindrade att tolka en bestämmelse som har beslutats på EU-nivå på ett sätt som ändrar dess innehåll eller effekt och att de är bundna av EU-domstolens tolkning av EU-rätten. Samtidigt har Sverige en folkrättslig förpliktelse och ett eget ansvar för att tillse att rättigheterna enligt Europa-konventionen inte kränks i det enskilda fallet.

 

Ulf Pettersson