30 april 2014

TTIP och EU-valet

I USA diskuteras TTIP och dess Stillahavsvariant TTP i politiken.
Det som kallas "fast track" motarbetas av demokratiskt sinnade politiker i alla läger.
Och det är inte konstigt alls...
Då lobbyister tycks vara de som sköter förhandlingarna....
Odemokratiskt, Ja!
Men Obama, som vi här hemma beundrar så, tycks vilja driva på denna odemokratiska process.

TTIP för europeisk del är mindre demokratisk än i USA...
Lissabonavtalet gör att processer som TTIP inte behöver diskuteras i EU -parlamentet innan ett färdigt förslag ligger på parlamentets bord.
Där ledamöterna bara har att godta eller förkasta.

Detta är en viktig faktor i EU-valet!
Vilka partier är för ett handelsavtal som lämnar "walkover" till storkapitalet, till de multinationella bolagen som Monsanto, Syngenta med flera...
Som öppnar än mer för utländsk exploatering av svensk natur - utan att lämna något kvar än miljöproblem?
Vilka partier är för en vettig framtid - för alla medborgare?

http://informisten.de/m/newsinfos/view/Freihandel-statt-fairer-Handel-Öffentliche-Diskussion-zum-Freihandelsabkommen-TTIP

Farming without farmers

http://www.tni.org/infographic/state-land-europe

Enorm strukturomvandling - svenskt jordbruk läggs ned i det tysta

"Varför är det inte möjligt att vara småskalig i detta land ?"
Så låter det undrande på kommentatorsfältet på nedan artikellänk.

Varför går det inte i Sverige när det går i andra delar av EU?
Ja, fram till för något år sedan gick det att bedriva småskaligt jordbruk i andra delar av EU. (Med TTIP så är det nog slut även söderut...?!)
Vad hände i Sverige som förändrade villkoren?
Den frågan har jag haft uppe bland jämnåriga som ju har perspektivet...

Under 1970 - talet var politiken överens om tagen. På grund av effekten av den globala livsmedelskrisen som skedde de första åren på 1970 - talet. Politiken blev "skiträdd". Import av mat fungerade inte.
Folk lämnade, efter 1967 - års jordbrukspolitiska beslut ("Sverige skall ha animaliefabriker"), jordbruket i panik för att skaffa sig ett jobb som man kunde leva på.
För att stoppa detta krävdes kraftiga subventioner riktade mot både konsumenter och producenter. Det höll i tio år...
Avregleringen 1990, som nämns i artikeln i nedan länk, var i princip slutet för svensk livsmedelsförsörjning. En avreglering som kom av sig (eller aldrig hann genomföras) genom EU - medlemskapet. Dock användes CAP på ett så uselt sätt att resultatet blev en avveckling ändå..

Villkoren, som gjorde att livet fungerade som bonde, försvann under 1980 -talet.
Skattetekniska moment som delningen av bostad och jordbruksdriften, vilket tidigare var hopkopplat ekonomiskt och då kunde överskott från lantbruksdelen underhålla bostaden med medel från lantbruksdriften.
Det ansågs vara naturligt ihopkpplat förr...

På mindre gårdar kunde man flytta inkomster från tjänst och använda i lantbruket utan att skatta för tjänsteinkomsterna. En kvittningsmetod mot underskott i lantbruket. Detta försvann något senare...

Reseavdragen som försämrats successivt, innebär att möjligheterna att försörja sig på arbete långt ifrån bostaden har blivit klart försämrat!

Efter 1995 har politiken inte insett vad som skedde...
CAP hanterades som ett "smörgåsbord" där de mest politiskt "smakliga" stöden användes.
Resultatet blev ett nedläggningssystem. Det var kanske medvetet av politiken men knappast från LRFs sida som fortfarande dominerar i jordbrukspolitiken, trots avregleringen och sitt förlorade politiska monopol inom lantbruket.

De dåliga ekonomiska förutsättningarna gör att den process som inleddes på 1960 - talet åter fortsatte efter 1995...
Som nu börjar synas ute i bygderna!
En verklighet som inte politiken eller någon annan insåg.
Inte ens då man med den så kallade "Björkska utredningen" 1997, fick helt klart att det finska lantbruket hade fyra gånger bättre lönsamhet per hektar än det svenska jordbruket!
En utredning som man i nedan länk inte ens nämner, trots att vi alltså redan för tjugo år sedan borde insett vad som skulle ske! (Något som jag klart insåg 1997 då jag det året slutade att leverera mjölk och började som löntagare igen, vilket jag sammanfattade i mina åsikter i min bok om lantbruket år 2007)

Det mest uppenbara skillnaden mellan svenskt småföretagande och kontinentalt är skillnaden i skatt på låga inkomster. Grundavdragets nivå.
I övriga EU använder man vanligen principen "Ingen skatt och avgift på inkomster under 60% av landets medianinkomst". Det innebär för svenska förhållanden en summa på 130 - 140000kr per år.
Vi har idag ett grundavdrag som för de lägsta inkomsterna börjar vid 18900kr per år. (För att öka något vid högre inkomster! En variant av "procenttricket").

Idag, efter tjugo års medlemskap i EU, har ännu ingen observerat de aktuella skillnaderna mellan svenskt lantbruk och andra liknande svenska verksamheter som t.ex. Åkerier och olika utlandsbaserade företag verksamma i Sverige, alltså skillnaden i skatter där svensk skatt och avgift på låga inkomster successivt dränerar de svenskbaserade företagens konkurrensförmåga!
Kvar blir enbart en förvuxen offentlig sektor helt beroende av svenska skatter...
Hur länge går det?

http://www.extrakt.se/jordbruk-och-djurhallning/en-jattelik-omvandling-i-det-tysta/

29 april 2014

Nya slaktköer?

Handelsavtalet mellan EU och Canada har skadat europeiskt lantbruk enligt nedan länk.
Den irländske bondeledaren Pat Smith anser det...
Något liknande får inte upprepas..
Menar han.

Men nu tycks ett avtal mellan Mercosur och EU vara på gång...
Där jordbruksprodukter är med i diskussionen.

I Brasilien är slaktdjurspriserna hälften av Europas, men det ger ändå vinst på grund av de låga kostnaderna i Brasilien. Och detta oroar Pat Smith...

Är det nya slaktköer på gång här hemma?
Redan nu?

http://www.agriland.ie/news/mercosur-trade-deal-destroy-suckler-herd-ifa/

Idag är det över

Idag säljer bonden Olsson sina sista djur.
Efter flera månader av diskussioner med länsstyrelsen och uppskjutna beslut om sista datum för bonden Olsson att få äga djur så gav han upp idag...
Djuren är sålda för en spottstyver.
Han orkar inte längre ta striden själv hemma på gården.
Risken kunde varit att länstyrelsen beslutat om avlivning på plats och det var för mycket att vara med om...
Att se sina djur bli avlivade och skickade på destruktion.

De som hjälpt honom i kampen mot myndigheterna har lyckats flytta datum för djurförbudets förverkligande från november förra året till dagens datum.
Dock kommer kampen att fortsätta i landets domstolar, ty ett sådant övergrepp i en bagatell, är svårt att tänka sig...
Och att samhället har råd att lägga resurser på detta är än svårare att förstå!

Bakgrunden finns att läsa här:
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/11/dubbelbestraffning-ar-en-bagatell.html

Att lantbruksmedia och LRF (som av tradition trott sig vara lantbrukets företrädare) inte fattat är en skandal. Att den största landsbygdsorganisationen inte förstår de demokratiska grunderna är oerhört....
Men några journalister vågar efterhand ta upp dessa problem. Även om det brukar bli silkessnöret....
http://www.atl.nu/ledare/anonym-anm-lan-en-tvivelaktig-metod

(Eftersom Olsson aldrig plockat hem några EU - stöd, så kunde man inte nita honom på den punkten. Ett påpekande om något som jag felaktigt kanske påstått tidigare)

Resistenta bakterier i livsmedelskedjan

När jag började i jordbruket för över fyrtio år sedan användes inte mycket antibiotika på djur.
Besättningarna var mestadels små - 10-15 mjölkkor - och infektionstrycket var därmed lågt.
Antibiotikakurerna var enkla och doseringen låg.
Effekten av antibiotikan var god.

Tiderna har förändrats.
När produktionen ökade per mjölkko så ökade också kons infektionskänslighet och vid en infektion krävs högre dosering av antibiotika. Då besättningarna blev större med fler djur ökade också infektionstrycket. Resistens uppstod och nya preparat används...

Till viss del används vissa preparat i förebyggande syfte i stora djurbesättningar globalt för att hålla nere infektionstrycket och hålla uppe tillväxten hos djuren...

I nedan länk beskrivs hur man i en pilotstudie letat efter resistenta genvarianter hos bakterier i mjölkkors avföring.
Och funnit mer än man anade...
Gener som man undrar hur/om de vandrar vidare livsmedelskedjan. Från jord till bord.

(Då jag under 1990- talet hade en liten besättning mjölkkor och enbart sommarmjölkning enligt medeltida mönster upptäckte jag att antibiotikabehovet nästan upphörde. Djuren blev aldrig sjuka. En gång på fem år tvingades jag behandla en ko för mastit och då med en dosering som på sextiotalet).

http://www.thedairysite.com/news/45618/cows-produce-antibiotic-resistant-bacteria-says-manure-study

28 april 2014

Algblomningens offer

Ända sedan 1970 -talet har jag insett att beskyllningarna mot jordbruket att ett alltför intensivt jordbruk är orsaken till Östersjöns algblomning, har varit helt fel. Den så kallade kväveteorin.
Som "lever" i dagens "Nitratdirektiv". En tveksam miljöåtgärd.

Tyvärr har det varit politiskt korrekt och korrupta forskare har hängt på den politiska trenden.
Till och med forskare på SLU har forskat på kvävets rörelser i marken..som om man inte visste det mesta redan runt 1970... Före insikten om algblomningarna i Östersjön.

När jag såg denna korruption visste jag inte hur jag skulle agera..
Fanns det inte någon ärlig och modig akademiker?
Så träffade jag Johan Söderström på Länstyrelsen i Göteborg! Han hade gjort sitt första vetenskapliga arbete 1948. Mitt födelseår.
Han insåg snart att kvävets naturliga källa är luften. Allt överskottskväve återgår till luften av självklara skäl...
Algblomning beror precis som all växtlighet på tillgången på fosfor (P)!
Stryper man tillgången på P så växer inga alger.....
Men denna enkla förklaring passade varken politiken eller forskningen.
Johan Söderström blev så illa hanterad att han blev sjuk! Och pensionerades...

Idag visar det sig att han hade rätt.
Men vem skall ställas till svars?

Under alla dessa år har algblomningen förstört vattnen runt Gotland och Öland.
Alger har blommat och stormar har drivit upp alger på stranden...
Alger har torkat in och blivit damm!
Som blåst in på land och böndernas åkrar.
Bönder har inandats dammet och blivit sjuka!
Vem skall ställas till svars för detta?
Bönderna själva eller?
Ty det är ju deras eget fel enligt det politiskt korrekta....

Vi får se hur debatten låter i sommar för nu duger inga politiska skrönor längre!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5832954

Marknaden för GMO - grödor

Marknaden för GMO - grödor är inte självklar.
Som det låter i svensk lantbruksmedia.

Istället är det GMO - fri gröda som efterfrågas på marknaden.

Att odla GMO kan bli en dålig affär.

http://www.reuters.com/article/2014/04/11/grains-china-idUSL6N0N32PA20140411

”De som är mest EU-kritiska har tjänat mest på inträdet”

Stefan Fölster som sade i en TV - debatt en gång att "skatter, vars borttagande inte minskar statens intäkter, bör tas bort" brukar vara spännande att följa..
Naturligtvis påverkar det vilken uppdragsgivare han har för tillfället, men ändå...
I en debattartikel har han skrivit följande:

" Ett viktigt bidrag till denna ökning kom från de konkurrenseffekter som EU gav upphov till. Till följd av både EES-avtalet och EU-medlemskapet sjönk till exempel livsmedelspriserna i Sverige med ungefär 20 procent jämfört med andra priser. Eftersom livsmedel står för en större del av låginkomsttagares utgifter har dessa gynnats särskilt av den sortens prispress."

Artikelns slutsats, att de unionsnegativa vann mest kan för lantbrukets del vara riktigt, så tillvida att LRF, centralt, via en kupp anslöt sig till dånande regeringens linje att propagera FÖR ett medlemskap. Medan medlemmarna i majoritet tycks varit mot medlemskapet.
Enligt vad man kan tolka röstresultatet på landsbygden till....

För LRF:s medlemmar blev inte resultatet av EU - medlemskapet vad man utlovade, utan en politisk fadäs av LRF och de som skulle skött hanteringen av svensk anpassning till EU och CAP.
Man betraktade CAP som ett "smörgåsbord" av åtgärder istället för ett komplett program där man bara hade att "hoppa in"....

Dock jämfört med ett "utanförskap" blev det en mildare chock, ett avvecklingsprogram för det svenska familjejordbruket på en tio - femton års period. Ett litet lättare sätt att ta smällen än den våldsamma effekten som en total avreglering enligt de politiska besluten något år tidigare på nittiotalet torde inneburit.
Ty nog kan man betrakta den svenska hanteringen av CAP som ett "Avvecklingsstöd" för svenskt familjejordbruk.

Dock sett ur ett längre perspektiv har svensk jordbrukspolitik följt europeiskt mönster hela tiden. Även om samhällsdebatten påstått att det funnits en nationell politik.
Så även idag med matnationalism/Food Sovereignty på tapeten...

http://www.dn.se/debatt/de-som-ar-mest-eu-kritiska-har-tjanat-mest-pa-intradet/

Engelsk EU - kritik

"The perfect example of the grotesque self-serving extravagance of the EU"

Så låter kritiken mot EU - parlamentets ledamöters avgångsvederlag.

Något att ta upp inför valet i maj?

http://www.theguardian.com/world/2014/apr/27/meps-final-payoff-157000

27 april 2014

Höga halter av Round Up i bröstmjölk

Att man vid odling av Round Up - resistenta grödor använder mycket Round Up/Glyfosat är väl känt. Det är själva kärnan i GMO - grödor! Själva poängen med alltihop. Att kunna spruta grödan med ett totalbekämningsmedel som bara GMO - grödan tål...
Men.
Man måste använda fler bekämpningsmedel ibland då vissa "superogräs" utvecklats, alltså ogräs resistenta mot GMO - grödans huvudsakliga värde - förmågan att stå emot Glyfosat. Så i odlingar med GMO - grödor som majs och soja, som är de största GMO - grödorna globalt används mycket Glyfosat.

Reaktionen mot GMO - grödor och livsmedel av GMO - grödor växer hos den amerikanska allmänheten!
Det senaste är en undersökning av bröstmjölk hos amerikanska kvinnor där glyfosathalten i mjölken varit mer än tio gånger högre än i Europa....
Så reaktionen hos den amerikanska allmänheten kommer!
Man jämför nu Glyfosat med DDT, PCB och Monsantos storsäljare under Vietnamkriget - agent Orange - som USA använde som avlövningsmedel i de vietnamesiska skogarna.
Något som uppenbarligen var katastrofalt både för vietnamesiska folket och de amerikanska soldater som hanterade preparatet...

För den som inte följt det svenska jordbrukets bekämpningshistoria kan följande vara av intresse...

Under 1960 - talet såg en del bönder en inkomstkälla i att skaffa en traktorspruta och utföra sprutjobbet åt grannar.
Inpå 1970 - talet uppkom tanken på att dessa "sprutbönder" aldrig blev särskilt gamla....
De dog i cancer.

Round Up/Glyfosat har hela tiden förklarats att aldrig stanna i växten och i eventuell skörd utan försvinna ner i marken och brytas ner...
Så tycks alltså inte vara fallet.

Det skulle därmed inte heller bli några metaboliter, men en sådan nämns i nedan länk..
http://sustainablepulse.com/2014/04/06/worlds-number-1-herbicide-discovered-u-s-mothers-breast-milk/#.U1yR0n8aySO

26 april 2014

The Swedish outlaw state - har inget skadeståndsansvar!

JK om fallet med barnläkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Från knappt två minuter in i sändningen (se länk nedan - längst ner!) och till ungefär 14 minuter in i sändningen av dagens Studio 1, där man begrundar fallet. Vad det bekräftar, enligt min erfarenhet, är att det även är fullständigt omöjligt att få någon ersättning för de övergrepp som staten begår i till exempel djurskyddsärenden.

Har djurskyddet åstadkommit en ekonomisk katastrof för en djurägare genom, till exempel, ett omhändertagande, så får djurägaren bara finna sig i detta. Det ser inte ut att finnas någon rättvisa att få i sådana fall, i Sverige. 

Tänker på de två skogsbönderna i Uppland som Bertil Lilliehöök hjälpte att först få rätt i ett omhändertagandeärende och sedan krävde JK på skadestånd (egentligen inte ens skadestånd utan bara ersättning för de kostnader - pengar tillbaka på utläggen), men inte fick ett öre. Bönderna hade aldrig suttit häktade, då kanske de kunde fått några tusenlappa precis som barnläkaren nu fick.

Två skogsbönder gick i pension. De hade drivit sitt skogsbruk med häst. De lät även sina hästar gå i pension, lät dem gå ute året runt. Det fanns då ingen lag som förbjöd det. Lik förbenat påstod den kommunala djurskyddsinspektören detta.

Hästarna omhändertogs, men man lyckades avstyra en arkebusering av dem. De placerades ut hos en annan bonde.

Länsrätten (som vanligt - numera förvaltningsrätten) följde den kommunala djurskyddshandläggarens "hittepå-lag". Ärendet gick med Bertil L:s hjälp vidare till kammarrätt där det återförvisades bakåt. Efter dryga tre år fick bönderna rätt. Egentligen bara en bonde den ene hade dött under tiden - dog som djurplågare!

Installningen och kostnaderna kring omhändertagandet uppgick till 300000 kr. Med tanke på hur den omhändertagandeindustri som vuxit fram sedan dess debiterar i dag så var ju detta ofantligt billigt.

Bertil L. vände sig nu för den kvarvarande bondens räkning till JK och begärde 300000 kr i ersättning - alltså bara ersättning för utläggen. Efter ytterligare några år kom svaret från JK. Ingen ersättning kunde betalas ut. "Staten har inget strikt skadeståndsansvar" eller något ditåt. Jag fick en kopia av svaret från Bertil L och har det någonstans i någon pärm.

Från överfallet från det kommunala djurskyddet till dess att svaret från JK kom tog processen ca nio år av "lidande" för den överlevande bonden.

Så råkar man ut för ett överfall från djurskyddet finns det ingen rätt att få från statens sida. Den får man i så fall söka genom andra kanaler (andra kanaljer? HA? ha, ha!)

Astrid Lindgrens namn tycks ha en olycksbådande inverkan på hur rättsamhället inte fungerar och då man därmed missbrukar hennes namn. Lex Pippi var en 80-årspresent från Kjell-Olof Feldts regering. Och så döper man det sjukhus barnläkaren arbetade på till Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det är ju hur sjukt som helst att hennes namn ska behöva förknippas med rättslöshet.

HR

https://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1637Hur många är egentligen obefogade

Dock har de inte förstått hela vidden av den pågående terrorn. Den som har litet större insikter i ämnet, än den TT-reporter som skrivit artikeln, ifrågasätter hur många av de 300 anmälningar, som länsveterinär Helene Löfblad anser har varit befogade, som verkligen var befogade.

Bara på denna relativt sett lilla lista har vi exempel från Västernorrland på motsatsen!

Än så länge består auktoritetstron - ett uttalande från en myndighetstjänsteman ifrågasätts ännu inte av så stor del av den tredje statsmakten. De olika "statsmakterna" litar antingen alltjämt på varandra eller stöttar varandra kollegialt, solidariskt?

HR

25 april 2014

Amerikansk jordbrukspolitik

I årtionden, under de år som jag kämpade som värst med mitt jordbruk, så fick man ständigt försvara sin verksamhet - och de subventioner som fanns - mot påståendet att amerikanskt lantbruk INTE var subventionerat.
Alltså inte hade någon statlig inblandning av skattemedel...
Hur skulle jag svara på det?
Jag hade inte en aning...

De enda källor för information som fanns lättillgängligt var LRF-Pravda (LAND).
Men där stod inget sådant. Så i diskussion med mina medmänniskor var jag svarslös!
Det var givetvis den organisation (LRF) som hade lagligt monopol på kontakterna med staten om lantbrukets situation som borde informerat sina medlemmar om situationen!
(Sedan kollektivanslutningen av Sveriges bönder den 10 juni 1932 har LRF haft lagligt monopol på all diskussion med staten om lantbrukets villkor, fram till avregleringen av jordbruket - 60 år senare. En märklig situation av total fascism - korporativism)

Idag vet jag bättre...
USA har alltid haft en tydlig jordbrukspolitik, i syfte att stärka landets jordbruksindustri, som både på hemmamarknaden och utomlands!
Efter kriget ville man behärska Europas livsmedelsmarknad vilket Europas politiker kämpade för att frigöra sig från.
Det resulterade i ett handelskrig i GATT - Sojakriget kallat - som varade mellan 1972 - 1990, då EU/EG förlorade...
Idag, när Europa åter är försvagat, försöker amerikansk politik och industri åter ta över kontrollen av europeiskt livsmedelsbehov via TTIP.
Hur det går får framtiden utvisa.

Här nedan en video som beskriver den nya amerikanska jordbrukspolitiken i praktiken.


Marit Paulsen måste vara fullständigt dum i huvudet..

http://markbladet.se/?artikel=201404230926473388

Min reaktion kommer som en kommentar efter artikeln....

Matpriserna

Höga matpriser har det resonerats om sedan den internationella krisen för snart tio år sedan.
Debatten har påstått att matpriserna har stigit över folks förmåga att köpa maten...
Men det gäller nog bara internationellt. Inte nationellt i Sverige.

Ett exempel.
Jag har en prislista på grönsaker och rotfrukter från 1987.
Affärspris potatis 5 - 6kr/kg.
Självplock potatis 2 - 3kr/kg....

Idag får en skånsk potatisodlare 1,80kr/kg för paketerad potatis.....
Priset i butik brukar ligga på 6 - 7kr/kg...
Priserna inkluderar momsen.

http://www.ja.se/?p=44642&m=3433&pt=105

24 april 2014

Klimatsmart eller ej

Här varnar de för import av utländska kor därför att de inte överlever länge i Ryssland och att ryssarna tror att det är en enkel match att få upp produktionen per ko till 10 ton/år. Ryska långlivade kor med sikte på 8 ton per ko istället.

Dumt snack, förmodligen påverkat av experter från väst. Som säger att; förr ökade man produktionen genom att skaffa fler kor med låg produktion istället för att driva upp avkastningen per ko med mer kraftfoder. Med sådana betes- och vallarealer som man förmodligen förfogar över i Ryssland borde man ju snarare satsa på ett betes- och grovfoderbaserat system, med bättre kvalitet på mjölken och mer kolbindning i marken.

Idioter som apar efter USA-modellen!

HR 

Indiska kor

En Gir - ko i Brasilien.
11 702 kg mjölk på 365 dagar.
Med en topp på 41 kg per dag.http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/04/a2-mjolk.html

23 april 2014

Näthatet

En intressant debattartikel av en kulturjournalist blottar något som jag inte trodde existerade i storstadsmedia. Nämligen självkritik.
Artikeln pekar just på dagens gammelmedias egentliga kris - självgodheten.
Som via internet håller på att punkteras totalt....

Låt mig ta ett exempel.
Som drabbar landsbygden och det (numera) småskaliga lantbruket. (57% av alla stödtagande lantbruk i Sverige får under 45000kr i gårdsstöd per år! Vilket hittills ansetts vara småbruk i ett europeiskt perspektiv)

Utifrån ett sådant perspektiv anses beskattning av låga inkomster i övriga Västeuropa vara en orimlig och omänsklig tanke. Man använder sig av en lägsta beskattningsbar inkomst som lyder enligt: "ingen skatt och avgift under 60% av landets medianinkomst"...
För svensk del har politiken vägrat lyssna på detta utan aktivt motarbetat tanken, nationellt och inom EU.

Man har följt artikeln i nedan länk in i minsta detalj!

En historia jag hört om denna gammelmedias självupptagenhet var när en journalist ville ta upp frågan om den svenska skattetrycket på låga inkomster med sin chefredaktör.
Alltså ett för lågt grundavdrag enligt europeiskt mönster...
Det blev blankt avslag!
Med argumentet att "med ett högre grundavdrag sätter sig folk ner och slutar jobba...."

Skattetrycket är störst på den som inget tjänar...
Och det är precis som det skall vara...

En sådan åsikt håller bara ett tag.
En reaktion sker. På något sätt!

För lantbruket, för landsbygdens del är processen långt framskriden.
En sviktande krona ger höjda matpriser då en usel ekonomisk politik ökar importen från delar i EU där skattetrycket på lantbruket, med efterföljande verksamheter, inte skapar absurda produktpriser.
Ty det blir alltid lantbruket som får ta den största smällen i kedjan...
Det är bara att sluta.

Och som jag här på internet kan redovisa.

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/nathatarna-ger-uttryck-for-de-bortsorterades-rost/

Förädlad eller processad

En sak som jag reagerat på i många år är kockars prat om "råvaror" i sin verksamhet.
Man diskuterar råvarornas kvalitet.
Även lantbruket har snappat upp detta tankesätt...

Samma sak gäller hanteringen av jordbrukets produkter - efter - jordbruket.
Man pratar om "förädling"....

Vilket bedrägligt uttryck.

Det ger intrycket att rena jordbruksvaror som rotfrukter, mjölk, kött och så vidare just inte har det värde det borde ha utan måste "förädlas"..
Det innebär också att sådana "oförädlade" produkter omöjligen kan betalas efter vad säljarna vill ha...
De är ju inte "förädlade"!

Det är helt enkelt en vrångbild av verkligheten!

Istället borde man använda uttrycket processade!
Jordbrukets produkter är direkt från naturen och är ännu inte processade så därför är de inte så dyra. Men efter ett processande så blir de något annat och märkligt nog kan man ta mer betalt för varan då....

http://www.atl.nu/lantbruk/allt-mindre-matpengar-till-bonden

Om man skall använda samma resonemang här så är de långväga transporterna av färdigmat en "förädling"....
http://www.atl.nu/lantbruk/l-nga-mattransporter-f-r-kritik

22 april 2014

A2 - mjölk

"Sale of healthy A2 milk in Britain and Ireland has reached £ 1 million in just one year after its launch. A2 milk is now available in 1000 stores across UK and Ireland, including big retailers like Tesco, Morrison and Co-op. In Australia and New Zealand, A2 milk is now the fastest growing with a share of 8 per cent of the milk market, the sales increasing by 57 per cent in a year."


Så skriver Devinder Sharma.
Hur låter det i Sverige?
Tyst......
Man kan förstå varför.

"Meanwhile, studies by the National Bureau of Animal Genetic Resources (NBAGR), Karnal, have established the superiority of A2 milk in Indian breeds. In a detailed study scanning 22 desi breeds recently, it found A2 allele to be 100 per cent available in the five high-yielding milk breeds – Red Sindhi, Gir, Rathi, Shahiwal and Tharparkar. In the remaining breeds, the availability of A2 allele gene was 94 per cent. Comparatively, in the exotic breeds Jersey and Holstein Friesian, the availability of A2 allele gene was only 60 per cent."


Alltså har indisk mjölkboskap betacaseingenen  A2 till nästan 100%!
(Hans beskrivning av europeisk boskap som "exotisk" känns märklig, men är naturligtvis helt korrekt. Sett ur ett indiskt perspektiv.)


En mjölkko av den indiska rasen Gir.

Som gammal Fjällko-bonde så vill jag peka på möjligheterna med Fjällrasen och A2 - mjölken enligt nedan länk som visar alla tillgängliga semintjurars nedärvning av vissa mjölkproteinet, bland annat betacasein A1 och A2.
Bland annat en av de tjurar jag haft som besättningstjur och som senare hamnade på genbanken. Han nedärver A2 dubbelt...

Landsbygdsprogrammets felsatsning?

Enligt uppgift skall det satsas mer pengar ur Landsbygdsprogrammet till intenetkabel på landsbygden.
Man skall gräva...
Det innebär att medel som kunde används bättre förskingras till kabelgrävarna.
Vadå förskingras... Säger vän av ordning.
En bättre uppkoppling på landsbygden är ju av yttersta vikt!

Utvecklingen av den tekniken går ju rasande fort....
Att lägga ner jättesummor på grävningsterapi kanske inte är så där lysande.

Som sagt. Utvecklingen går rasande fort på detta område.
http://www.agriculture.com/machinery/precision-agriculture/game-of-drones-google-beats-facebook-to_234-ar42856

Guld blir grus

Mat har alltid varit avgörande för människan. Det glömmer man lätt vid överflöd.
Mat är guld värt, egentligen...

Mat var guld värt förr då alla var självhushållande. Maten avgjorde om man skulle överleva en vinter eller svälta ihjäl. Avgörande till 100%.
Idag går vi till affären och lägger ner runt 10% av våra inkomster på mat.
Någon annan löser våra problem med de livsavgörande tillgången på mat.
Och så har det varit ett bra tag....

Basprodukten i global livsmedelshandel (dock inte mer än runt 10% av global produktion) är olika spannmålsarter. Vete, majs, soja, m.m....
De svenska priserna till odlarna följer idag världsmarknaden.
Så var det även på 1800 - talet, när den amerikanska prärien odlades upp. Europeisk odling blev närmast värdelös...
Krigen på 1900 - talet förändrade förutsättningarna men efter 1945 återgick sakta marknaden till samma globala situation som på 1800 - talet.
Och priset på spannmålen från bonden också...

På 1950 - talet var spannmålspriset till bonden runt femtio öre kilot.
Idag är ligger det runt en krona...
Ibland blir nettot per kilo inte mer än bruttopriset från 1950 - talet...
Guld har blivit grus.

Skillnaden mellan guld och grus i hanteringen är logistiken.
Guld hanteras försiktigt genom sitt höga pris.
Grus är en logistikfråga.
Spannmålspriset idag är - nästan - enbart en logistikfråga.
Alltså en hanteringsfråga....
Vad innebär det? Det är verkligen värt att fundera på....

http://www.lantbruketsaffarer.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1291/ItemId/1017/View/Details/AMID/3130/Default.aspx

21 april 2014

Pirate Bay - minns inför valet i maj

Intressant dokumentär i Sveriges radio P3 om hur Thomas Bodström tog order från Washington och Vita huset för att ändra svensk lag med syftet att kunna sätta dit dem som låg bakom Pirate Bay.

Den svenska rättsrötan förnekar sig inte och oavsett politisk färg är de alla lika goda kålsupare när de sitter i maktposition.

Vem fan kan lita på svenskt rättsväsende! Det är ju livsfarligt att hamna i konflikt med systemet även om man teoretiskt har lagen på sin sida. För att komma åt någon skräddarsyr man då en lag som passar. Gärna på uppdrag av USA.

Det mest intressanta, enligt mitt snabblyssnande på nätet, börjar ca en timme och tolv minuter in i dokumentären i P3.

HR

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/353527?programid=2519&playepisode=353527

_____________________

Jämför med ISDS!
http://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement

Östersjöns aktuella status

Äntligen kan man få en enkel, klar och redig upplysning om Östersjöns ekologiska situation nu i vår.
Inga politiska floskler utan bara ren fakta.
Läget är inte bra, men kunde varit sämre...
Varför det är som det är är också klart och redigt förklarat.
http://www.itameriportaali.fi/sv/ajankohtaista/itameri-tiedotteet/2014/sv_SE/Ostersjo_vinter/

Inget politiskt korrekt skitsnack om jordbruket.
Hade man haft detta klart redan på 1970 - talet, då skitsnacket om jordbruket uppstod som en politisk reaktion från några inkompetenta oceanografer som sedan red på detta och skaffade sig en karriär på böndernas bekostnad, så hade vi haft en bättre situation i Östersjön redan nu!
Plus ett antal korrupta ohederliga politiker som tog en politisk chans att nita svenskt lantbruk och de svenska kulakerna för gott...
För att inte tala om en totalt inkompetent organisation där de flesta bönder är medlemmar - LRF.

Vi hade sluppit den hälsovådliga algblomningen i vattnen runt Öland och Gotland som kanske skapat obotliga skador hos folk i dessa områden genom att gift från algblomningen blåser upp på land och blir till damm som folk inandas!

Dessa politiska och akademiska forskarfelgrepp är naturligtvis omöjliga att erkänna innan de skyldiga försvunnit ur systemet...
http://familjejordbruk.blogspot.se/search/label/algblomning

20 april 2014

Mjölken flyttar

Kostnaderna i Spanien måste ju vara detsamma som i Kalifornien...
Inga dyra byggnader...
Billig arbetskraft (från Afrika)

Vad som nu sker i Europa är en parallell till USAs utveckling där mjölkproduktionen lämnade "Amerikas Dairyland" (Wisconsin) med flera delstater och flyttade till California...
Norra EU förlorar sin basproduktion inom jordbruket - mjölkproduktionen - som flyttar söderut efter kvotsystemets upphörande nästa år.

Save Our Seeds - Rädda vårt utsäde - från UPOV`91"De tar kontrollen över frö från bönder och konsumenter och för över det till kommersiella företag"

""

"På detta sätt kontrollerar de skörden hela vägen från åkern till slutanvändarna och vill ha ersättning hela vägen..."" De (utsädesbolagen) räddar oss inte från svälten! De leder oss in i den!"

"Vi ger upp suveränitet över maten till utsädesbolagen..."

"Marknaden kan inte historia utan gör att världen kollapsar"

http://viacampesina.org/en/

LRF har snart gett upp genom påverkan inifrån...
Vi tycks i Sverige inte riktigt inse det verkliga demokratiska hotet, som bönder i Canada gör...
Vi är så vana vid det som utmålas (skall ske) att vi inte inser att svenska odlare inte lever i en demokratisk värld utan i en totalitärliknande situation sedan mycket länge.
Långt före medlemskapet i EU (även om det inte nämns)
http://www.svuf.se/sv/information/insamlingssystemet

Att GMO och Rätten Att Kontrollera Utsäde just handlar om makt och kontroll!
Det som UPOV´91 vill göra global.
http://www.sverigessmabrukare.se/mer-om-gmo.html

19 april 2014

Bäste Eskil Erlandsson, tala klarspråk om de nya EU-stöden

Åter en debattartikelförfattare som inte tänkt tanken ända ut....

Låt mig berätta en historia.
Jag träffade en "aktiv" bonde med en lagom stor gård.
"Tycker du att bara så kallade aktiva bönder skall få stöd?"
"Absolut!" blev svaret.
"Vad är en aktiv bonde då...?"
"En som producerar!"
"Vem skall avgöra vad det är?" sa jag då...
"En tjänsteman från länstyrelsen som kommer ut och avgör vilka djur som skall gå till slakt eller hur menar du...."
Det blev väldigt tyst!

http://www.lantbruk.com/debatt/baste-eskil-erlandsson-tala-klarsprak-om-de-nya-eu-stoden

Tar det aldrig slut

En ledarskribent i ATL som insett att unika svenska lagregler på en europeisk marknad bara är ett självmål.
Matnationalism, som det kallas, i svensk LRF- tappning, alltså att peka finger åt grannländers lantbrukare, är ett verkligt självmål.

Man borde insett det redan för många år sedan, den gången man från LRF klagade på den finska hanteringen av CAP. Som så uppenbart gynnade finskt lantbruk.
Från svensk LRF -sida krävdes att det finska stödprogrammet skulle bli lika uselt som det svenska...
Enligt principen "fattigdom fördrages lättare om den delas av alla"...

Den senaste tiden har LRF sysslat med att peka finger åt de danska svinuppfödarna.
Är det ingen som tänker på att danskarna dominerar Arla?
Att de har stora intressen i svensk slakt....
Att reta upp danskarna genom att springa till Eskil för att få hjälp som små barn kommer att straffa sig!

Så ATLs ledare visar att det är dax att bli vuxna och sluta springa och gnälla över andra utan fråga sig vad göra åt problemet, på allvar!

http://www.atl.nu/ledare/nu-kan-bonden-f-betalt-f-r-gmo-fritt

En danskhistoria

Har fått följande kommentar på Grisknorren med anknytning till Kolingen och Tuborg.

Apropå kapning av grissvansar...Hvergang!

Hälsningar
uffe

http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/04/griseknorren.html

När skall politiken ta ansvar

Nedan länk kräver ingen extra text.

http://jwester.horseworld.se/2014/04/17/nathat-utan-kunskaper/

Svenskar är ett underligt släkte....
De tror inte på ett liv efter döden. För dem själva...
Men när djur får problem så skall de avlivas så fort det går.
Som om det finns ett liv efter döden för djur...

Om ett djur blir litet gammalt, slitet och skabbigt så vill nog det djuret hänga med ett tag ändå...
Då jag knappast tror att ett djur tycker döden är ett bättre alternativ än livet.
Eller tror vi människor/svenskar att det finns ett liv efter döden för djur men inte för människor?

Eller håller vi på att skapa en ny "standard"?
Döden är ett bättre alternativ än livet.
För gamla djur är det uppenbart....
När kommer detta att gälla även gamla människor?

GriseknorrenDirektkopierat från LAND
Eskil Erlandsson uppmanar EU-kommissionen att göra en kartläggning över hur många uppfödare inom unionen som kuperar svansarna på sina grisar. Han vill sen se åtgärder, bland annat genom riktlinjer för att fler ska följa grisdirektivet.
"Sverige har gedigna kunskaper inom detta område och kommissionen kan fortsatt räkna med vårt fulla stöd i denna process", skriver Eskil Erlandsson.
Kommentar
Jag tror det förhåller sig på samma sätt som med de strängare svenska bestämmelserna. På den frågan svarade Eskil "Det är en tolkningsfråga".
Även brevet till Borg kommer sannolikt att bli en tolkningsfråga. Är han inte nykter nu igen, kanske Borg tänker eller har han ljugit hela tiden tidigare. Kuperar de grissvansar i Sverige i smyg eller vad menar han. Har han möjligen någon ny idé att sälja grissvansar till Kina tillsammans med hönsfötterna.

Glad Påsk
Ulf

18 april 2014

Ukrainas kulaker

När nu IMF tar över i Ukraina så börjar man med att kräva att gaspriser till konsumenterna/ medborgarna höjs med 50%.
Dessutom har landets befolkning lägre priser på spannmål än världsmarknadspriset.
Troligen kommer IMF ställa krav på export av den spannmål som finns och att de lokala prisnivåerna höjs till världsmarknadspriset. Vilket medför att matpriserna totalt höjs radikalt...

Ukrainarna kommer att jämställa IMF med Stalins terror mot bondebefolkningen, kulakerna, då han tvingade fram all spannmål som fanns för att klara ekonomiska krav på Sovjetunionen. Vilket gjorde att fyra till sex miljoner ukrainare svalt ihjäl.
Uppgifterna finns i nedan länkar.

http://solidarite.asso.fr/IMG/pdf

http://www.levandehistoria.se/

Hur kan det bli så fel

Som man anat har svensk riksdag befolkats med en samling nollor..
Om fel uppstår i glappet mellan Sverige och Bryssel så måste det åtgärdas - på rätt sätt!
Hur löser man det?

http://forysta.bloggspace.se/2384643/Skyll-inte-pa-EU/

Gör om delar av EU:s jordbruksstöd till socialt stöd

I en debattartikel i Göteborgs-Posten skriver Lars Dahlström (C) följande:

"Den största delen av EU:s budget går till fördelningar och subventioner. Cirka 40 procent av EU:s budget går till olika former av jordbruksstöd. Trots eller tack vare det stödet har jordbruket koncentrerats till vissa områden medan andra områden har förlorat lokal produktion och lokal matberedning. Subventionerna gynnar få men missgynnar många. "

En centerpolitiker som inget kan om europeisk landsbygdshistoria.....

Jo, visst. Helt fel är det ju inte...
Tanken om att europeisk landsbygds framtid är problematisk och att den stora sociala dynamiten finns i de delar av EU som inte är tillräckligt avfolkade och urbaniserade när handelsavtalet med USA (kanske) införs, det som kallas TTIP, så krävs stora resurser att klara den folkvandring som därmed skapas inom EU.

EUs jordbrukspolitik har förändrats kraftigt under senare år (även om det är femårsplaner i sovjetisk anda) och om fem år kommer troligen jordbrukspolitiken (CAP) att ha blivit halverad...
Men att som svensk tro att en omfördelning från jordbruksstöd till allmän social upprustning skulle fungera annat än i teorin är naivt.
Det har debatten om de rumänska tiggarna visat....

Förlorarna blir bara svensk landsbygd. Då svensk EU - avgift förskingras i Bryssel...
Som regeringens hantering av svenska återtaget genom CAP visat...
Så varför rösta på en sådan svensk politiker....

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2343826-gor-om-delar-av-eu-s-jordbruksstod-till-socialt-stod

Tuppar

Djurskyddslagstiftningen i Tyskland förbjuder onödigt dödande av djur. Om djuren alltså inte kommer till etiskt godtagbar och nyttig användning är det förbjudet att ta livet av dem. Kläcker man fram kycklingar så får det inte ske för att man omedelbart ska ta livet av dem för att sedan bara destruera dem.

Hade vi haft en lika etiskt högtstående (human - animal) djurskyddslag i Sverige hade detta perversa massavrättande av fullt friska djur, som det svenska djurskyddet ägnar sig åt, inte varit tillåtet.

Om det hade varit förbjudet i Sverige att producera kadaver så hade länsstyrelserna förstås inte haft samma vapen att skrämma djurhållare till kadaverdisciplin med. Men nu har våra politiker en gång för alla beväpnat lst med detta dödliga vapen att bedriva terror mot djurhållarna med. 

Och tyvärr tyder ingenting på att våra politiker har för avsikt att humanisera lagstiftningen i Sverige på det här området.

Problemet med de här tuppkycklingarna är att de, till skillnad från sådana som är framavlade för broilerproduktion, inte är anpassade till fabriksproduktion och att därmed födas upp på, för höns, onaturlig föda. 

Deras förmåga att omvandla det foder de är skapta till att äta är säkert lika god, om inte bättre, än broilers förmåga att omvandla junk food (för höns) till onaturligt kycklingkött. 

"Effektiviteten" har inte tid att vänta - det kostar för mycket i pengar.

Samma sak gäller inom fläskfabrikationen, man har tagit fram raser som är anpassade till för svin, egentligen otjänligt, foder, som de inte borde äta för att ge ett hälsosamt kött.

Samma sak med mjölkkor uppfödda på och anpassade till svinfoder. Dem kan inte de gamla lantraserna, som är skapta för att äta gräs, "ko-nkurrera" med. Gamla lantraser är mer energieffektiva, men inte tidseffektiva (liksom tuppkycklingarna). Därför försvinner de ur "modern" oljedrogad produktion, så länge de har de rätta generna i behåll. Och det har de då bara tills de slås ut och dessa naturanpassade gener försvinner. 

"Naturligt beteende" vad är det? Vi får väl fråga en "beteendevetare"? Vetja!

HR

Inavel orsak till avlivning


Vi får se om Hästmagazinet godkänner mitt inlägg, under de här första raderna ?

Det där med inavel, som lst körde med när det gällde ett skäl för att avliva fåren är ju ren och skär bullshit. Får och lamm var ju helt friska. Vad spelar det då för roll vad de har för föräldrar? Hade de haft någon inavelsdefekt hade de väl inte överlevt. Att de levde och var friska är snarare ett belägg för att det inte fanns några dåliga gener hos föräldrarna än om de varit nära släkt - eller just därför.

Likadant med vargarna tjafsar man hela tiden om dåliga gener. Det där har naturen, sedan urminnes tid, egna metoder för att lösa. Icke livskraftiga gener överlever helt enkelt inte.

HR

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"IngaLill säger: "Den gamla ägaren ska väl åtminstone ha vettigt betalt för sina djur ?". 

Han lär inte få en krona över när den här processen är slutförd. Istället får han en räkning på ett svindlande belopp. Om man ska förutspå hur det brukar gå till i sådana här djurförbuds- och omhändertagande-ärenden. Länsstyrelsen hann ju till exempel före rättvisan när det gällde att ta livet av hans påskalamm. Det ska de av polisen anlitade fysiljärerna ha betalt för, liksom den hästskötare, som polisen anlitat, enligt artikeln. Och den anlitade "omhändertagandeindustri" som vuxit fram i länsstyrelsernas fotspår brukar inte blygas när de sätter fakurabeloppet på pränt. Sådan räkningar brukar oftast sluta på rent svindlande belopp emedan det inte är någon som kontrollerar skäligheten i beloppen.

I dagens vetenskapsprogram i P1 blev vi upplysta om att det i den tyska djurskyddslagen finns ett förbud mot meningslöst dödande som dödandet av får och lamm i fredags. Hade vi haft en lika civiliserad och human (animal) djurskyddslag i Sverige hade får och lamm hos den här f.d. djurägaren fortfarande varit vid liv i dag. 


lerousse"

Hej!

Nu blåser det medvind så pass så nu vågar t.o.m. Kerstin Davidsson förmedla lite sanningar i dagens ledare i Land. Unik dom visar vägen, ja inte har det varit LRF som visat vägen när det gäller kampen mot djurskyddsterrorn. Om LRF gjort det de borde gjort för mer än två decennier sedan så kunde vi haft en blomstrande landsbygd med framtidstro. Det hjälper inte att skicka in jästen när plattbaket är färdiggräddat. Bra jobbat av Anette!

http://www.lantbruk.com/ledare/unik-dom-visar-vagen

Bästa hälsningar

Sten-Arne

17 april 2014

Den internationella bondedagen år 2014

Förra året, den sjuttonde april, skrev jag nedan text med bilder från Mali.
Har något förändrats - till det bättre?

För lantbrukets del skymtar en total omläggning av efterkrigstidens jordbrukspolitik i Europa.
Det CAP som drevs igenom i Bryssel under -13 förebådar en genomgripande förändring av Europas landsbygd genom TTIP, handelsavtalet med USA.

Bara en siffra visar på Europas underlägsenhet i vad ett fritt flöde av jordbruksprodukter och livsmedel skulle betyda. I Europa är medelarealen för ett lantbruk 12 hektar! I USA 176 hektar.
Förhållandet är som att jämföra ett industriellt jordbruksland med ett småbrukarland i Afrika.

Den sociala förändringen på Europas landsbygd blir genomgripande!

I Sverige har denna urbanisering hållit på i över hundra år. Med hjälp av industrialiseringen.
Men industrialiseringen av Sverige är över. Den sker på andra platser på planeten...
En epok är över för svensk del....
En epok som skapade "vågrörelser" på landsbygden. När jobben växte till i industrin flyttade folk till industriorterna. Lantbruket fick brist på folk och priserna steg på lantbrukets produkter.
Investeringar i lantbruket blev möjliga och en ny generation trädde till...
"Tio goda år avlöstes med tjugo dåliga"
Den senaste perioden av tydligt goda år var från 1972 - 1982.

Efter sekelskiftet ser inte Sverige likadant ut som tidigare.
De tydliga konjuktursvängningarna har försvunnit.
Nu är det globala svängningar som påverkar även svenskt lantbruk då livsmedelsmarknaden blivit global. Detta kommer troligen att bli än tydligare med TTIP ( om det blir av)
Att hoppas på en svensk jordbrukspolitisk lösning är nog inte möjlig utan ett sammanbrott för EU och en återgång till ett förkrigsEuropa....

Kampen mellan det internationella kapitalets intresse att dominera "världens största marknad" - folks mage - blir nog framtidens jordbrukspolitiska problem.
Politiken kläms mellan multibolagens vinstkrav och medborgarns krav på matens pris och kvalitet.
Politiken kommer att bli storkapitalets tjänare för att i demokratins namn tillfredsställa väljarnas krav.

De medborgare som inte vill inordna sig i detta får försöka att gå sin egen väg.
Därför måste man ta striden varje dag, varje stund det uppstår ett försök från storkapitalet - genom politiska beslut - att begränsa medborgarnas möjlighet att odla sin egen mat.
Utifrån detta kan man peka ut politiska fenomen vars effekter blir just detta - begränsningar i medborgarnas möjlighet att ordna sin egen livsmedelsförsörjning!
Vilket vi försöker här på denna blog!

Det totala greppet om detta kallas Food Sovereignty där man listar ett antal punkter och krav som är absolut nödvändiga för en fungerande Matsuveränitet!
Även för enskilda medborgare!

_____________________________

17 April, Den Internationella Bondedagen (år 2013)

La Via Campesina utropade den 17 april till Internationella Bondedagen efter att en grupp protesterande bönder blivit dödade då de reagerade mot övergrepp.

I Nyeleni, 2007, lade man fast hur man skulle arbeta framöver i frågan om Livsmedelssuveränitet


Föreningen NOrdBruk, den svenska delen av La Via Campesina var med vid träffen i Mali, Nyeleni, då man lade upp riktlinjerna för arbetet framöver.Bilderna är tagna av HR.


16 april 2014

Betraktelser från fransk horisont.Betraktelser inför påsken 2014

Det har varit kommunalval i Frankrike, det viktigaste valet, (vart 6e år) möjligtvis vid sidan om presidentvalet (vart 4e år). Frankrike har 36.569 kommuner au métropolitain (hemma) och 131 d'outre mer (på andra sidan havet), vilka åtnjuter stor självständighet från centralmakten.
Detta är viktigt därför att det handlar om demokrati, vars innersta essens är närheten till väljarna. Det är vad vi kallar folkstyre, eller i varje fall så nära som möjligt.
Men också i Europas kanske mest demokratiska land finns det politiska krafter som syftar mot centralisering av makt och belutsprocesser.

Men först, utmärkande för årets val; 1/ valdeltagandet fortsätter att minska, närmare 40% av väljarkåren vände ryggen åt valet, en trend som håller i sig och visar på ett växande mistroende mot politiker. 2/ FN (Front National) gick kraftigt framåt med ca 16% av rösterna totalt och är därmed Frankrikes tredje största parti. Man bör inte enkelt likställa FN med svenska Sd, Front National har funnits i fransk politik under närmare 50 år och har en finslipad organisation. FN är inte heller (som svenska Sd) hotat, förföljt och utfruset utan behandlas som alla andra partier och har samma tillgång till media etc. Ny Demokrati existerade under en mandatperiod medan Sd nog kommer att hålla sig kvar under någon eller några mandatperioder, samtidigt som de succesivt kommer at anpassa sig till flocken, för i Sverige råder ju konsensus.

De franska kommunalvalen blev en smärre chock för regeringspartiet, PS (Partie Socialise), en dålig regering utan visioner eller handlingskraft som i princip har suttit och väntat på bättre tider.
Det fick bl.a. den effekten att presidenten Hollande bytte ut sin intetsägande premiärminister mot en ny fräsch, inrikesministern Manuel Valls, en katalan (!) född i Barcelona och naturaliserad fransos så sent som i 20-års åldern. Valls är bra och hård i nyporna vilket bl.a. visat sig genom utvisning av ett stort antal romer som har drivit upp brottsligheten i Farnkrike med 16% på bara ett år (!) Han är tyvärr dock icke « eko » och kommer nog att bidraga till en mera WTO vänlig och allmänt liberalare handelspolitik, vilket inte är bra för den franska mångfalden och småskaligheten som gjort landet till världens turistmål nummer ett med 77 miljoner utländska turister förra året.  

I dag såg jag någonting underligt i min svenska kalender ; den 8e april var det markerat « Romernas nationaldag ». Min undran är ; vem har kommit fram till det ? Och varför romerna ? Varför exkluderar man de andra zigenska stamgrenarna ? Alla romer är zigenare men alla zigenare är inte romer. Dessutom så undrar jag hur man kan ha en nationaldag utan att ha en nation ? Och varför har man inte inkluderat Frankrikes nationaldag ? Den 14e juli blev ju trots allt ledstjärnan för den demokratiska utvecklingen i västeuropa. Enligt Burde Förlags AB, Växjö vill man inkludera de viktigaste minoritetsgrupperna i Sverige och då har man gett erkännande åt norrmän, danskar,  finnar, samer, muslimer och romer medan alla andra som tyskar, fransoser, engelsmän etc. inte räknas som viktiga (!)

Dessutom så har den muslimska fastemånadens, Ramadan, inledning fått en fast dag, vilket den inte har i verkligheten. Ramadan infaller under den nionde månaden i det muslimska året den dag då imamen på platsen (som varierar) ser nymånen, et voilà !
Svenska myndigheter och organisationer springer benen av sig för att tillfredsställa hundratals kulturers behov av erkännande, samtidigt som man förnekar sin egen kultur. Denna oikofobi är ett märkligt och unikt svenskt fenomen som jag bara kan förklara med att landet styrs av en kulturelit,  journalister och politiker, med rötter i palmeepoken.

Vi går mot bistrare tider och det är vårt gemensamma ansvar att anpassa oss därefter. Det innebär en sänkning av vår nuvarande konsumtionsnivå.  D.v.s. vi kan ju i och för sig köra på som om ingenting har hänt eller förändrats ytterligare några år, men hur stämmer det med ansvaret för kommande generationer ?

Jag har svårt att tänka mig ett tredje världskrig, vi har avancerat så mycket inom informationsteknologin att vi bör kunna undvika större konflikter. Att t.ex Nato skramlar lite med vapenhot kan man nog ta med en nypa salt, de måste ju göra någonting som att ropa « vargen kommer » för sitt eget självberättigande. Min uppfattning i ukrainakrisen är att detta är ett internt rysk/ukrainskt problem som väst skall hålla sig borta ifrån (och glöm inte att där är ett femtontal atomkraftverk i området). Tyvärr så styrs EU av fårskallar vilket bekymrar mig mer än något annat.Vi har i Europa byggt upp en superbyråkrati av teknokrater, de flesta politiker som antingen skickats till Bryssel för att vi skall slippa dem på lokalplanet, eller som en språngbräda  inför framtida uppdrag.

Jag var en varm anhängare av EU i början, fram till den plötsliga utvidgningen från 15 till 27 medlemmar. Att ta in östeuropeerna på ett bräde var ett katastrofalt och irreversibelt misstag vilket vittnar om intelligensnivån inom EU-ledningen (en varm förespråkare för detta felgrepp var Carl Bildt) I dessa länder råder politisk anarki, ekonomisk kaos och en maffios brottslighet som inte hör hemma i ett civilisierat Europa. Basta !

Vi har snart EU val och därför hastar det med att få igenom det nya handelsavtalet mellan USA och EU för att påtvinga och ställa folket och de nyvalda inför ett fait accompli. Detta avtal förhandlas mellan EU-kommissionen och USA i största hemlighet, « en misstänkt hemlighet ». Det handlar om  the transatlantic partnership som skall garantera fri handel med gmo, pesticider och hormonbehandlat kött etc, dödsstöten för småskalighet och ren mat. Eftersom jänkarna (som är anställda på faktiska meriter) är smartare än eu-byråkraterna (som är anställda på politiska meriter) och det föreslagna avtalet syftar till att skydda producenten snarare än konsumenten, så befarar jag det värsta.

Min gode vän « fogden » alltså konungens högra hand damals, L.O. Ringde mig häromdagen och berättade om den svenska riksdagskvinnan som i en intervju sa « Vi har kommit överens om vilka värderingar som skall gälla (i Sverige) ». Alltså, de politiskt korrekta apostlarna i Stockholm bestämmer över hur vi skall tänka (!) Men hur infångar och fjättrar man tankens fria flykt ? Här nere på de lata latituderna finns det en rolig veckotidning « Le canard enchainé » den fjättrade ankan ,som genom sina spetsfundiga analyser och kommentarer höjer blodtrycket hos de flesta politiker. Tänk om det fanns något motsvarande i Sverige (!)

Glad påsk !

Ulf Bergström

Inför EU - valet.

José Bové var en av Europeiska Via Campesinas mest framträdande personligheter under 1990 - talet. Han var presidentkandidat förra gången med framgång. Dock inte ända fram till presidentposten, som man förstår...
Han är numera är MEP i Bryssel för the Greens.
Precis som Piratpartiet kämpar han emot odemokratiska principer i Europa och Världen.
Har gjort och kommer alltid att göra!http://europeangreens.eu/people/josé-bové

Inför 17 april


Plant local seeds, harvest global future ! (VOSTes) from La Via Campesina

UPOV '91

En variant av utsädeskontroll inom lantbruket diskuteras i Canada.
För en svensk lantbrukare så känns det bekant.
Med en skillnad....
Den tydliga kontrollen av lantbrukarens verksamhet var under förra seklet styrd av staten.
Inte kommersiella företag, egentligen, då de svenska utsädesföretagen var just svenska...
När statens uppgifter upplöstes och kommersiella företag tar över statliga traditioner så fungerar inte tillvaron som förr...
Och det är nog något sådant som de canadensiska lantbrukarna anar.

EU har nyligen skrivit på ett handelsavtal med Canada och vad det innebär för Monsanto med flera blir vi nog varse...

http://www.nfu.ca/issues/save-our-seed

Sista raden i nedan brev...
No gene patents or other patent mechanisms on seed

http://www.nfu.ca/sites/www.nfu.ca/files/Fundamental%20Principles%20of%20a%20Farmers%20Seed%20Act_0.pdf

Food Sovereignty


Nyeleni Europe 2011 - Forum européen pour la Souveraineté Alimentaire - Krems, Autriche 16-21 Août (Sous titre en français) from Eu Coordination Via Campesina

15 april 2014

Changes to pig meat inspection could damage consumer confidence

Ja, i förlängningen blir det förstås en anpassning till TTIP, vilket ger USA fördelar. Och det har fått gehör i EU-parlamentet och sjösätts den 1 juli tydligen. Vilka lobbare som legat bakom detta förslag från Kommissionen vore intressant att få veta.

Bör väl passa svenska politiker bra - "i Sverige ska vi ha animaliefabriker", större och större - "effektivare" och "effektivare"?

HR

Fattig eller inte fattig inför EU- valet

I tidningar hemomkring så diskuteras huruvida fattigdom kan vara relativ eller alltid är absolut.
Det är ett ständigt huvudbry - för folk som aldrig varit "relativt fattig".
Skulle jag tro....

Fattig är man om man tjänar mindre än en dollar om dagen. Sägs det.
Jo, det är klart att tjänar grannen $100 i timman och jag tjänar under $1 om dagen så är det illa....
Men om grannarna också tjänar under en dollar om dagen och ändå kan överleva så är det kanske inte så illa?!
För på vissa ställen är det så... Man har överlag inte så höga inkomster, i kontanter...
Men överlever ändå.
http://jos.sagepub.com/content/early/2014/04/09/1440783314523867.full.pdf

Men den som tjänar strax över $1 om dagen i Sverige svälter ihjäl! Ty grannen tjänar $100 i timman (brutto). Om inte det sociala griper in..
Är det absolut eller relativ fattigdom?

Jag anser att politiken bara blandar bort korten i denna debatt!
Vi vet att svensk politik inte gillar det gängse måttet inom EU.
"Inkomster under 60% av landets medianinkomst innebär risk att hamna i fattigdom"
Det vill säga att inga politiker gillar detta, då man oavsett parti då blir avslöjad som helt avvikande politiker i ett europeiskt perspektiv.
Ty alla vill ju vara så EU - positiva inför valet...
När man i själva verket driver en politik, för folket, som är helt annorlunda än det europeiska.
Därför att då måste skatteuttaget flyttas upp i inkomststegen! Över dem som "riskerar att hamna i fattigdom"....

http://www.bt.se/ledare/m_hermansson/fattigdom-ar-aldrig-relativ(4241156).gm

Så frö för trygg matNouvelle Colonisation - Kolibri (Land grabbing,....

TV4 har fällts i Granskningsnämnden för programmet Djurskyddsinspektörerna

Kanske är det fel av mig att påstå att KGB:s krav (citerat nedan) handlar om omvänd bevisföring (det är förstås den anklagande som har bevisbördan), men det är annars något som ständigt möter djurägare när de anklagas för något. Att de ska bevisa sin oskuld i förhållande till lösa påståenden och tyckanden från djurskyddets sida som djurskyddet i sin tur helt saknar bevis för.

Att motbevisa påståenden som saknar bevisvärde är vad som gäller för djurhållaren. Och lyckas djurhållaren med det, underbyggda med vetenskap och beprövad erfarenhet, så ger ändå domstolarna många gånger  påståendena från djurskyddshandläggaren rätt! En märklig praxis har införts i svenskt rättsväsende när det gäller hanteringen av djurskyddsärenden!

HR 

"SKILJAKTIG MENING 
Ledamoten K-G Bergström var skiljaktig och ansåg att granskningsnämndens 
bedömning borde ha följande lydelse. 
 
Granskningsnämnden har förståelse för att det kan kännas obehagligt att utsättas 
för den publicitet som skedde. Men anmälaren har inte övertygande kunnat bevisa att filmningen skedde mot deras vilja."

Media i allmänhet är inte särskilt intresserade av denna nyhet.....
http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3820806.ece