30 maj 2014

Vitryssland återinför livegenskap

I dagens värld lever fler människor i städer än på landsbygden.
Det känner nog de flesta till...
Men vad innebär det?
Politiken blir beroende av detta faktum och kan knappast påverka utvecklingen...
Och varför göra det?

I nedan länk konstateras att livegenskapen återinförts i Belarus.
För att rädda årets skördar.
Landets president är en gammal kolchoschef så reaktionen tyder på att något problem finns med landets jordbruk. Man har troligen samma problem som på övriga planeten - flykten från landsbygden. Men i ett slutet land, som Belarus eller Nordkorea, kan man hantera frågan på detta sätt. I demokratiska nationer kan man bara vänta in den kollapsade livsmedelsförsörjningen i städerna...

För svensk del har det nyligen genomförda valet visat att vi också går denna väg...
En polarisering mellan landsbygd/mindre orter och de tre större befolkningscentra har tydligt uppstått. Och de helt dominerande urbana partierna har sedan valet för fyra år sedan i segerrus fortsatt en usel landsbygdspolitik. Urbaniseringens slutliga effekt är naturligtvis inte dagens politikers problem. Det måste man förstå är demokratins villkor.

Dock anar man att landsbygdens problem faktiskt blir ett urbant problem framöver. Det framgick i valrörelsens "Svinekrig". Som visade att politiken inte förstår något av problemet. Och inte heller vill förstå...
Att flykten från landsbygden kan man bara lösa i Belarus.

http://cornucopia.cornubot.se/2014/05/vitryssland-aterinfor-livegenskap.html

Debatt i JA

"Samtliga djurskyddsdirektiv har som rättslig grund artikel 43. Det är således harmoniseringsdirektiv och skall inte jämföras med en djurskyddslag. För det andra kan man inte kalla det olagligt producerat fläsk. Danmark tillhör liksom Sverige EU, men skillnaden är att det i Danmark finns rättssäkerhet. Det finns inget förbud mot svanskupering inom EU. Det avgör varje enskild producent om man måste tillgripa den metoden. Ännu finns såvitt jag känner till inte en enda dom i frågan. Det finns således i demokratisk ordning fattade beslut. Om någon ändring skall ske skall det till en i laga ordning tillkommen ändring i direktivet. Numera är vi 28 medlemsländer i EU som skall komma överens om en sådan förändring. Lilla Sverige har endast ca en procent av produktionen och antalet platser i parlamentet är obetydligt. Det är detta vi beslutade om 1995 och man brukar uttrycka det på det sättet "Att den som sig i leken ger, får leken tåla". Det är således upp till var och en att köpa det fläsk man vill. Artikelförfattarens kunskaper om gällande rätt är obefintlig."

Så skriver signaturen UP i en kommentar till en insändare i Jordbruksaktuellt.
http://www.ja.se/?p=44875&m=3433&pt=105

29 maj 2014

Federley till Bryssel

Då krävs bara att Centern åker ur Riksdagen...
För såpass kloka är väl folk?
Nu när stockholmarna kuppade in en stockholmare till Bryssel....

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2386502-federley-far-centerns-eu-plats

Ryssarna och deLaval

Ett reportage från det ryska mötet om mjölkproduktion som deLaval står för.

Ett ämne som var uppe är mjölkkornas problem med värmeöverskott. Vilket de flesta känner igen även från Sverige. Alltså inte kylan, som de flesta svenskar inbillar sig och som blivit en kvarnsten för djurhållarna via djurskyddslagen. ( in med korna på vintern och ut med dem på sommaren - när korna klarar den svenska kylan utan problem men däremot har problem med värmen på sommaren).

Kanske är problemet med kornas värmeöverskott ett problem för de nordeuropeiska nötkreatursraserna som ju dominerar världens mejeriindustri.
De indiska mjölkkoraserna, som mjölkar lika bra i Brasilien, är kanske ändå aktuella för Mellanöstern och södra Europa.

På 1800- talet dominerade en annan europeisk mjölkkoras - Shorthornrasen, men den rasen är sällsynt idag. Kanske att Holsteinrasen som dominerar idag går samma väg.
Till förmån för några indiska koraser?

http://www.thecattlesite.com/news/45844/do-we-have-an-obligation-to-only-milk-in-temperate-climates

Skogsbild


Om några dagar är detta ett hygge.
Skall ta en bild då som jämförelse....

USDA - rapport

I nedan rapport om GMO är Monsantos dominans tydlig.

http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err162/report-summary.aspx#.U4bUE38aySM

Korporativa Sverige

"Utöver detta görs informationsutbyte med LRF, polisen, m.fl. .."

Den korporativa staten fungerar. Alltjämt! Precis som riksdagen förmodligen tänkte sig när man 1932 (i strid med Grundlagen) tog beslut om att ge viss organisation myndighetsstatus - och t.o.m. beskattningsrätt.

Det var förmodligen ett beslut helt i takt med tiden, med tanke på den tidsanda som rådde i Europa under 1930-talet. Med kriget ändrades tidsandan i Europa, men Sverige stod ju utanför kriget och noterade väl inte den förändringen.

Efter kriget tillkom, till exempel, Europakonventionen 1952, vilken väl inte heller har satt så djupa spår i Sverige. Införlivades väl först 1995 med svensk grundlag. Men sedan återstår förstås att tillämpa den också!

Sverige är unikt, som det brukar sägas!

HR

28 maj 2014

Lantbruksskolornas snara död

En gång för länge sedan var jag elev på Strömma lantbruksskola.
Det var under sena 1960 - talet.
Gå på lantbruksskola... Jobba med jordbruk? Är du inte riktigt klok?
Så lät det...

Eleverna var till stor del stadsungdomar med olika bakgrund.
En del som jag - en förtrupp till den "gröna vågen"
Andra allmänt missanpassade bara...
Lantbrukarbarn? Knappast...

Så är det idag också. Lantbrukarbarnen ser hur föräldrarna har det och skaffar sig ett annan utbildning. Ty det räcker! Efter trettio år av olika beskyllningar från alla möjliga och omöjliga i samhället - för allt möjligt och omöjligt i samhället, så räcker det..
Lantbrukare är människor de också!

Alliansen löste detta problem genom att inte längre låta lantbruksskolornas vara gymnasier utan yrkesskolor som förr. (Om man är lantbrukare så begriper man ju ändå inget och varför då gå i skola...? Förresten så måste ju de som gått i skola, universitet och så, ha något jobb för arbete med jordbruk sköter ju lantbrukarna. Ja, och då måste man se till att det finns "rådgivningsarbeten" för dessa högskoleutbildade riktade till dessa hårt arbetande outbildade lantbrukare....)

Nåväl, ungdomar är inte dumma i huvudet. De begriper bättre än vad politiken tror.
Och revolterar.
http://www.bt.se/nyheter/mark/rektorn-lamnar-stromma(4304206).gm#disqus_thread

Omvändelse under galgen

Mina egna funderingar runt svenskt lantbruks eventuella cykler uppstod en gång vid ett samtal med en pensionerad lantbrukare.
Jag undrade när diskussionerna bland bönderna skulle bli desamma som det var i slutet av 1960 - talet. Då nästa alla yngre aktiva eller blivande lantbrukare allvarligt funderade på att byta jobb. Jag hade då ännu inte sett något liknande ske igen....
"Det var likadant i slutet av trettiotalet.." , sa han då.
"Va, har det skett förr...?"
Ja, naturligtvis måste sådant skett med jämna mellanrum...
Tio goda år och tjugo dåliga.
En generation ockuperar marknaden tills nästa tar vid.

Det stora uppsvinget mellan 1972 - 1982 etablerade en generation inom lantbruket.
De sega fyrtiotalisterna.
De som håller ännu, då svensk lantbrukarkår bara blir äldre och äldre....
Men nu rinner tiden ut.

Det krävs att man lockar en ny generation att satsa.
Att skuldsätta sig så att produktionen inte upphör på grund av dålig lönsamhet.....
Att samhället skapar en "nationell livsmedelsstrategi".

De som i nedan länk påstår sig önska en ny "nationell livsmedelsstrategi" är de som stått i spetsen för att slå ut den lantbrukarkår som hittills gjort jobbet.
WWF spm varit uppenbara bondehatare alltsedan Nils Dahlbäck försvann.
LRF som alltid dansat efter maktens pipa...
LRF mjölk... Gamla SMR och annat inom mjölkbyråkratin som parasiterat på mjölkproducenterna i alla tider.
ICA och Fazer som hör till livsmedelsindustrin vars vinster alltid vara goda....
Och några konsumentrepresentanter vars tidigare karriär inneburit att man levt på lantbrukarna inom jordbrukskooperationen (Gunnela Ståhle)
Ja, och så några inom den skattefinansierade utbildningssektorn...
En sektor som knappast behövs med 100% import av mat...

Min vanliga kommentar inför sådant här är:
Vem skall göra jobbet?
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2383426-sverige-behover-en-ny-nationell-matstrategi

Se nedan läsarkommentarer och sedan läs i länken....
http://www.lrf.se/PageFiles/155794/hs%20martins%20tal.pdf

Litet EU-historia - SLOM

Vid Sveriges EU-förhandlingar tilldelades vi en SLOM-kvot på 0,4 miljoner ton. Vad stod då SLOM för, undrade jag förstås? Någon sa att det var en förkortning av ett "holländskt" uttryck.

Jag ringde till "Holländska" ambassaden i Stockholm och frågade om de kände till begreppet och hur bokstavskombinationen uttydd uttalades och det betydde. 

Det visste de, men först fick jag en lektion om vad landet hette. Det heter inte Holland, det heter Nederländerna där Holland bara är en av elva provinser och språket heter nederländska, fick jag veta. Men nederländska är väl detsamma som flamländska, försökte jag. Nej, nederländska och flamländska är två olika språk även om de är mycket närbesläktade!

Ja, då fick jag veta det då, på köpet!

SLOM stod för SLachtoffers OMschakeling och hade med återinträde och ny kvot för mjölkbönder som ingått en överenskommelse om att dra ner mjölkproduktionen under en begränsad tid för att minska mjölköverskotten, som varit ett problem sedan Europa hämtat sig från kriget och fått igång produktionen. Försöket 1984 att begränsa produktionen med kvotering gick snett redan från början eftersom man delade ut en kvot som var större än produktionen.

Därför försökte man med olika utköpsprogram, där bönder som gick med på att upphöra med produktionen erhöll en summa pengar baserad på den mjölkproduktion de haft året innan de slutade. Men det var inte likt svenska djurförbud, ett livstids näringsförbud. Ty, efter att ha hållit upp i fem år var man berättigad att återuppta mjölkproduktionen igen, om man så önskade. Och då skulle man få kvottilldelning från SLOM-kvoten.

Sverige införde ett sådant utköpsprogram vid avregleringen 1990, innan någon visste (ja, en inre krets inom (S) högsta ledning visste, men vågade inte berätta för sina medlemmar, enligt Gunnar Falkemark, statsvetare Gbg:s universitet) att vi 1991 skulle ansöka om medlemskap i EG.

De som gått med i det svenska utköpsprogrammet ansåg EU-kommissionen att de skulle ha rätt att i EU få del av SLOM-kvot. Där rådde ju helt andra förutsättningar än fri konkurrens på världsmarknaden, med ett hälften så stort mjölkpris som det betalades inom EG/EU. Fri konurrens på världsmarknaden för jordbruket var ju vad "den svenska modellen" syftade till med avregleringsbeslutet den 10 juni 1990. "Jordbruket är en gammal näring under avveckling", som det hette. Och Paggans förutsägelse stämmer ju allt bättre dag för dag. Det är bara före den 19 septembersom alla talar sig varma för svenskt jordbruk!

Vad EU-kommissionen ansåg, brydde sig emellertid inte våra svenska förhandlare om. Så Sverige blåste sina mjölkomställare på kvottilldelning från den tilldelade svenska SLOM-kvoten. De svenska förhandlarna (under jordbruksminister Karl Erik Olsson (C) "förhandlade bort" den kvoten i all hemlighet. Och tilldelade den till de som satsat på utbyggnad av sin mjölkproduktion inför EU-inträdet. En av utbyggarna var självaste jordbruksministern (C) och LRF-medlemmen Karl Erik Olsson. Så det kanske inte är så konstigt att det gick som det gick med den svenska SLOM-kvoten. Jag tyckte jag hörde ordet "mannamån" nämnas?

Eller som en förtroendevald inom LRF sa: Det är inget problem med djurskyddet bara man har goda kontakter! Och det gäller väl inom de flesta områden i en korrumperad stat.

HR

27 maj 2014

Valanalys - (C) - "Svinekriget"

En av de mer spännande detaljerna i EU - valet (som kanske borde kallas EP - valet / Europa- Parlament valet eller varför inte Brysselvalet...) är Centerns kamp.
Det verkade före valet som att det kunde bli slutet för (C).

En del påstår att en intensiv reklamkampanj de sista dagarna räddade partiet.
En del påstår att förstanamnet (vad han nu heter) gjorde en stor insats i sin rutiga skjorta...
En del påstår att striden om väljarna skedde i svinstian.
Djurskyddsfrågorna blev valets stora diskussionsämne.
"Svinekriget"
En sådan seger till och kriget är förlorat.
(Var har jag hört det förut)

Det parti som främst jobbat med djurskyddsfrågorna (Svensk djurskyddslag står över svensk grundlag sade Fridolin när han var aktiv djurrättsaktivist), det numera urbana MIljöpartiet (vilket valresultatet visar) har ökat i Brysselparlamentet.
Ett annat parti som säkert (?) också är djurrättsaktivister torde vara FI.
SD som också kom till Bryssel är klara djurrättsaktivister med sina krav på djurpoliser...
Fp med Marit Paulsen kan man inte lita på. Det vet man från tidigare...
Marita Ulfskog (varg i skogen) hörs ju redan på namnet att djurhållare, typ bönder, sitter illa till...
Man får inte glömma Jens Holm i (V) som först gjorde karriär i Djurens Rätt.
Plus en del andra politiker som visade sig i svinstian under valkampanjen.

Så då har vi bara ett (C) kvar med ett mandat.

Hur var det nu...
"En sådan seger till och kriget (C) är förlorad"
Förhoppningsvis!
För demokratisk politik handlar att rösta väck inkompetenta politiker.
Att utkräva ansvar! Bort, alltså...

Drevet mot djurhållare blir outhärdligt framöver...
Tack vare Centern kamp att vinna en seger är "kriget" förlorat. För svensk djurhållning.

http://www.lantbruk.com/lantbruk/knorren-hjalpte-kd-och-c-i-eu-valet

Så dyr är din matkasse på nätet

Att köpa sin mat på nätet tyx vara en fluga...
Mat och mat....
I GP har man gjort en test och kollat priser.
Skulle varit kul att se hela listan av produkter....
Ty man hade tagit med Coca-Cola i kassen.
I matkassen...
Coca-Cola är inget livsmedel! Ingen mat!
Lika litet som en 75:a Renat är livsmedel idag.
Även om man ansåg att brännvin var livsnödvändigt på medeltiden...

Även om tanken på mejerileveranser direkt till konsument känns väldigt brittiskt...
http://www.gp.se/konsument/tester/1.2383675-sa-dyr-ar-din-matkasse-pa-natet

Förvuxna klövar ett politiskt problem

Eskil har gjort ett tillägg i Landsbygdsprogrammet.
Ett bidrag på 200kr per ko om hon "klövverkas" två gånger om året.
Man löser ett problem...

Klövar växer olika fort beroende på miljön. Det finns naturligtvis också genetiska skillnader mellan olika djur, vilket man knappast tar hänsyn till i avelsarbetet.
Men miljöskillnaderna är uppenbara. Det synes mest vara en utfodringsfråga. Mycket foder - större tillväxt på klövarna...

Jag upptäckte en gång att skötselskillnaderna mellan två olika år gjorde avgjorde om kon behövde manikyr alls.
Det var då jag enbart mjölkade på bete och inte gav extra kraftfoder till mina fjällkor. De kor som kalvade tidigt (jan-feb) fick extrafoder för att hålla igång fram till betessläppningen och utvecklade kraftiga klövar som krävde manikyr/klövverkning, medan samma djur en annan säsong -vid senare inkalvning - inte hade några problem alls med klövarna.

Samma gäller köttdjur.
Men.
Amkor som under vintern (de kalvar ju normalt frampå våren) blir utsatta för en alltför riklig foderstat riskerar att få förvuxna klövar. (Plus en del andra problem).
Nu är det ju så att länsstyrelserna, via djurskyddskraven, kräver att alla kreatur skall vara feta som färdiggödda slaktdjur och accepterar inte ett mer naturligt vinterhull...
Så på detta vis tvingar Djurskyddslagens tolkningar fram en situation med verkligt lidande för djuren!

Att högmjölkande "robotkor" kräver ständig manikyr blir på detta vis självklart. Ekonomiska realiteter måste inordnas i djurskyddslagen. Eller rättare sagt...
Djurskyddslagen anpassas till de ekonomiska realiteterna - den storskaliga jordbruksproduktionen - och måste stödjas med ekonomiska bidrag.
Medan Djurskyddslagens kravfunktioner kan ägnas åt det småskaliga, det biologiskt mer naturliga lantbruket.
Där kan man klämma till med full styrka då det bara påverkar den enskilde djurägaren...


http://www.ja.se/?p=44770&m=3433&pt=105

26 maj 2014

Eurokrisens valresultat - ingen plats för losers

Eurokrisen har gett avtryck i valresultatet.
Över hela EU. På olika sätt.

Man kanske kan påstå att politikerna inte tänkte tillräckligt långt....
Att placera Eurokrisen i en politisk "långbänk" var ett stort misstag.
Den tiden fanns inte till gänglig.
Man missade tåget. Skulle man kunna utrycka det...

Självförtroendet hos europeiska politiker var väldigt stort fram till miljömötet i Danmark för några år sedan. Det såg man på de europeiska politikernas uppträdande.
Sedan kom Eurokrisen.
Idag är självförtroendet lågt. Det kan man också se på politikernas uppträdande...

Politikens spelare ställer nu upp sig enligt känt mönster.
Ingen plats för losers...

Vindkraft och annan landsbygdsexploatering

En ganska stor proteströrelse mot vindkraftsetableringar har uppstått under senare år...
Problemet, som jag ser det, är att man inte hanterar frågan som en "inomnationell" kolonialistisk politik. Som det är...

Redan för mer hundra år sedan insåg man att Sverige hade en kolonialistisk inrikespolitik. Kolonin hette Norrland. Vattenkraft, gruvdrift och storskalig skogsavverkning i modern "rovdrift" gav centralmakten i Stockholm enorma resurser.
Som man idag tror beror på Stockholms överlägsenhet....

Numera (sedan 1995 - med EU- medlemskapet, vilket Bryssel insett hela tiden) är hela Sverige en koloni. Åtminstone utanför de större städerna...
Det visar olika nya gruvprojekt i södra Sverige. En eventuell frackingvåg i Skåne. Uranbrytning i Mellansverige. Brytning av jordartsmetaller utanför Gränna. Och vindkraftsparker...

Vindkraftparker som om de hade placerats i något annat land hade betraktats som ren kolonialism...
Men inte om det sker i Sverige.
Vår självbild om Sverige är fantastisk!

Nedan länk har fastnat i vindkraften...

http://www.landskapsskydd.se

Det är väl detta vi lärt det hårda vägen?

"Företrädarna för denna inriktning erkände inte några allmängiltiga eller naturliga värden och därmed inte heller några rättigheter, betonade rationell argumentation och samhällsnytta och såg domarens uppgift närmast uteslutande som att förverkliga lagstiftarens vilja genom tolkning av lagtext och förarbeten."

Var det inte redan Axel Hägerström som styrde in juridiken åt det hållet genom sin påverkan på "Uppsalaskolan" -  "vilken fick ett enormt genomslag för den socialdemokratiska rättsfilosofin"

Sverige är faktiskt unikt i EU - i ordets rätta bemärkelse. Eftersom vi till exempel inte förstår det juridiska språk som vi genom medlemskapet är underställda att lyda. Därför frodas här en del avarter när det gäller tillämpningen av vissa av EU:s lagar. Inte minst märks detta på jordbrukspolitikens område.

HR

Litet EU - historia

Såg i DN en runa över ambassadör Lennart Dafgård (född 1930), som var Sveriges chefsförhandlare vad gällde jordbruket (CAP) inför EU-omröstningen. Han svarade faktiskt på en insändare som jag hade i ATL 1994, där jag frågade varför Sverige av de fyra ansökarländerna (Finland, Norge, Österrike och Sverige) hade "förhandlat bort" sin särskilt, av Kommissionen, tilldelade SLOM-kvot (Slachtoffers OMschakeling-nederländska - jag ringde till Nederländska ambassaden i Stockholm och frågade).

Sverige var ju dessutom det enda av dessa länder som haft ett sådant program för neddragning av mjölkproduktionen. Vår SLOM-kvot var därför också den störst tilldelade - 0,4 miljoner ton. Hela vår kvot blev i slutförhandlingen 3,2 miljoner ton.

Dafgårds svar var att de som ingått i det svenska neddragningsprogrammet (med försäkran om att efter stipulerade fem år utan mjölkproduktion få återuppta den igen om de så önskade - fem års självpåtaget näringsförbud - inte djurförbud, men väl mjölkförbud) mest var smågårdar och gårdar med omoderna ladugårdar och därför platsade de inte på den gemensamma marknaden ("på lika villkor", som det brukar heta).

Kruxet var bara det att när avtalet med svenska staten ingicks, om självpåtaget näringsförbud, med löfte om att få återuppta produktionen efter stipulerad avställning, fanns det inget kvotsystem i Sverige. I fortsatt svensk regi hade ingen kunnat hindra omställarna att börja med nya kor. Men nu var i plötsligt EU-medlemmar och då fordrades det kvottilldelning ur SLOM-kvoten, vilket alltså svenska staten blåste sina "avtalspartners" bönderna på genom att "förhandla bort SLOM-kvoten".

Sedan kunde man skylla alltsammans på EU. Det EU som i sin omsorg om omställarna tilldelat Sverige en kvot avsedd för dessa och som garanterade just dessa att återkomma som mjölkkohållare om de så önskade. Utan några förmyndarpekpinnar om de var tillräckligt stora eller om deras ladugårdar var för gamla. Det ansåg EU vara bondens ensak att ordna med den saken.

I den stab av rådgivare som omgav Dafgård satt mången "bror o syster duktig" från den svenska "myndigheten" LRF. Ja, jordbruksministern Karl Erik Olsson (C) var ju själv medlem i LRF. Så det kunde ju inte gå åt annat håll än åt h-vite.

Det här "egenmäktiga förfarandet" som våra regeringar (inte minst de borgerliga) ägnar sig åt tycks vara mer regel än undantag.

HR

Ps. L Dafgård hade själv en gård i Sörmland, där han ägnade sig åt skogsbruk på fritiden. Han älskade att köra motorsåg, stod det i runan. Ds.

25 maj 2014

Inför valet

"I dag avlivas djur i onödan", säger Olle Rydell i en insändare från -09.

Och var finner vi de största bovarna i de fallen? - Jo, länsstyrelserna, som beordrar avlivning och destruktion av fullt friska djur på löpande band! 

När jag ser namnet Olle Rydell kommer jag alltid att tänka på den uppmaning han gick ut med till sina kollegor vid landets samtliga länsstyrelser 1999. Priserna på spädkalvar från mjölkkobesättningar var vid den tidpunkten så låga i Sverige att det blev en stor förlust att föda upp kalvarna. En del bönder avlivade därför de kalvar de inte behövde för rekryteringen omedelbart vid födseln. Kalvning var ju en förutsättning för att korna skulle producera mjölk annars hade det mest ekonomiska varit att avstå från att betäcka korna.

Men så kom någon på att vi sedan fyra år var medlemmar i EU, med de fyra fria rörligheterna. Något som hyllas alldeles särskilt inför dagens EU-val. Sagt och gjort i Nederländerna betalade man tredubbelt för kalvarna och där fanns alltså en efterfrågan på den "gemensamma marknad", som politikerna talade sig varma för.

Svenska mjölkbönder sålde  då sina kalvar till uppköpare som sedan sålde dessa vidare till Nederländerna. Fullt lagligt och helt i linje med vad politikerna ju förespråkade - fri rörlighet (eller var det fri rörighet de menade?)

Den uppmaning Olle Rydell gick ut med den gången var att hans kollegor skulle "spåra upp de skyldiga" (de bönder som sålde sina kalvar) och ställa dem till svars!!

Marit Paulsen, stark EU-förespråkare, kallade den gången dessa bönder för "fördömda svin" - svin tycks alltjämt vara ett valvinnade koncept - ett koncept med knorr t.o.m. Och hon var förgrymmad för att hon inte kunde lita på de svenska bönderna: Jag vill kunna lita på mina bönder!

HR

GMO - grödor kräver mer vatten

I debatten om framtidens jordbruk och odling så framhävs det att man måste öka odling av livsmedelsgrödor. Annars räcker inte maten framöver...

Skördarna globalt minskar. Det är ett huvudbry för alla i branschen.
Man påstår att GMO - grödor krävs för att vända trenden...
Är kanske GMO - grödorna orsaken?
Är kanske GMO kanske en del av problemet....
Inte lösningen.

I nedan länk beskrivs hur GMO - grödor, majs och soja, har sämre vattenupptagningsförmåga än icke-GMO varianter.
Artikeln är två gammal, men då det innebär enbart en skörd (-13) och en sådd (-14) sedan dess så kan inte mycket har förändrats.
Undrar bara varför det är så tyst?
Är problemet kanske just att GMO egentligen är ett misslyckande?
http://www.i-sis.org.uk/US_drought_destroys_GM_Crops.php

24 maj 2014

En initierad artikel om finsk jordbrukspolitik

En finsk redovisning om hur Finland sköter sina jordbrukspolitiska ambitioner i Bryssel.
Intressant, tycker jag...
Ett citat:
"Esa Härmälä har också berättat att förhandlingsprocessen plötsligt och oväntat öppnades för övriga medlemsländer, så att dessa fick tillfälle att lägga sig i detaljerna i vårt förhandlingsresultat. Under den processen gick Finland åter miste om en del av det vi redan uppnått."

Undrar vilka medlemsländer som lade sig i processen.....?
Sverige?
För jag minns hur upprörda svenska LRF var över finnarnas CAP - villkor.
Enligt principen "Fattigdom fördrages lättare om den delas av alla..."
Jag minns hur det gnälldes över de klart bättre villkoren i Finland och man tyckte från LRFs sida att de skulle försämras....
Inte att svenska villkor skulle förbättras...
Men det framgår inte i nedan länkade artikel hur det var...

http://www.slc.fi/lf_ledare.asp?id=408

23 maj 2014

"Svinekriget" utan knorr.

En ledare i DN sammanfattar valrörelsen hittills...
Svinekriget.

Ett stort politiskt problem beskrivs för väljarna som ett kuperingsproblem.

Europas ekonomi funkar inte som man önskar.
Det vet vi...
Vad som krävs är lägre kostnader på maten. Så det blir pengar över för alla till annat...
Så hjulen snurrar igen.
Med TTIP så tror politiken och Bryssel att så blir det...

Men så gick något snett. Åtminstone i ankdammen...
De som borde gått och "dött", tyst och fridfullt, gjorde inte det. Efter ett uselt svenskt resultat i förra årets CAP - beslut av regeringen. Minskat "återtag" utan anledning. Märkligt...
Bönderna som reagerade för en usel politik hittade ett "halmstrå", danska obefintliga grisknorrar.
Och politiken tvingades med i denna valkarusell!
Varenda politiker har visat upp sig i stian i veckan...
"Nu är de på rätt ställe", som min granne sa glatt.
Svin skall vara i svinhus.

Men valrörelsen visar att politikerna inte begriper ett dyft av vad debatten egentligen handlar om....
För då hade man väl försökt, åtminstone försökt, att lyfta debattnivån från griseknorren...
Till de verkliga problemen med matens framtida situation..
TTIP. Enligt vad som framkommit av bolagens kravlista...
GMO, där bolagspatenten gör bönderna till slavar eller "kapitalets traktorförare"...
Där förenklade bulkvarukrav gör snabbmaten till standardmat (nudlar, nuggets och Cola)
Politiken kommer att låta multibolagen styra europeisk livsmedelsförsörjning!
Och den som har makten över maten har makten över folket!
Griseknorrarna är en bagatell!

Förvirringen är total!
Som ledaren i DN så uppenbart visar.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/kandidater-med-knorr/

Varumärken i farozonen - TTIP

Ett av Europas främsta ambitioner inom EU -politiken har varit att skydda varumärken som Parmesanost. Parmesan har blivit ett kännetecken för en ost som kommer från en speciell plats, region.
Även om en identisk ost produceras på "andra sidan ån" så får den inte heta Parmesan.
Det finns ju en sådan ost. Den lagras i samma lagerhus och hanteras på nästan exakt samma sätt...
Detta har varit EUs ambition. Precis i det syfte som kännetecknar EU. En, i första hand, kommersiell union.

Men med euro-krisen sätts allt på huvud. EU hotas av dålig ekonomi. Och med TTIP, räddningsplankan, kan allt förändras. Det kommersiella kan dock bli EUs verkliga problem. Parmesan, och andra givna varumärken, kanske inte längre är så säkra, så skyddade...
Europa kanske stupar på eget grepp och blir en ekonomisk koloni under amerikanska storbolag...

I nedan länk beskrivs hur amerikanska intressen ifrågasätter allt som Bryssel kämpat med i årtionden! Varumärkesskydd av den typ som man i södra Europa ansett vara självklart, kanske inte är det med TTIP.

För svensk del finns det knappt inget sådant...
Möjligen Västerbottensost, eller Surströmming... Kalles Kaviar...

http://www.thedairysite.com/news/45762/use-trade-talks-to-address-protectionist-eu-dairy-measures

22 maj 2014

MAN KAN SE SAKER PÅ OLIKA SÄTT

LAND

Ett svenskt förslag om att slopa bäst-före-datumet på vissa livsmedel fick stöd av andra EU-länder då frågan diskuterades vid jordbruksrådet i Bryssel på måndagenErlandsson vill få undantag för fler livsmedel

Sverige och Nederländerna förde tillsammans fram förslaget om ändrade regler för datummärkning som ett sätt att minska matsvinnet.

I dag behöver till exempel salt och socker inte datummärkas. Fler livsmedel med lång hållbarhet borde undantas, menar landsbygdsminister Eskil Erlandsson som pekar ut pasta, kaffe, te och buteljerat vatten som exempel.

Erlandsson vill också se över andra märkningsregler, till exempel sista förbrukningsdatum för ägg som är satt till 28 dagar. Ägg håller ofta mycket längre, framhåller han.

ATL

Olika besked i svenska hjärtefrågor

Gehör för slopat Bäst före-datum men nobben för kortare djurtransporter. De svenska frågorna fick ett blandat mottagande på gårdagens jordbruksministermöte i Bryssel.

Inför måndagens jordbruksministerråd hade Sverige lyft två frågor för diskussion. Tillsammans med Danmark bad landsbygdsminister Eskil Erlandsson EU-kommissionen informera om de finns några planer på att ändra reglerna för djurtransporter inom unionen.

Svaret från Tonio Borg, den EU-kommissionär som har ansvar för djurskyddsfrågor, var klart.Inte läge för skärpta regler

– Som sakernas tillstånd är nu kan vi knappt kan upprätthålla de regler som redan gäller. Att skärpa reglerna skulle inte förbättra någonting, sa kommissionären vid presskonferensen efter mötets slut.

Större stöd fanns för det svensk-nederländska förslaget att se över vilka livsmedel som klarar sig utan Bäst före-datum. Varor som torkad pasta, honung och olivolja måste ha Bäst före-datum, trots att kvaliteten bibehålls långt efter att datumet passerats. Produkter som matlagningssalt och vin behöver däremot inte ha något Bäst före-datum.

Minskat svinn

Att slopa Bäst före-datumen på sådana varor skulle minska svinnet, menar Eskil Erlandsson, då många konsumenter litar mer på datumet på förpackningen än sin egen upplevelse av innehållet.

Tonio Borg, som även ansvarar för konsumentfrågor, informerade jordbruksministrarna om att EU-kommissionen redan är inne på liknande tankar.


Ulf Pettersson 

Arbeta till 74

Ibland slås man av historiska paralleller.

I det gamla Romarriket delade de militära (och politiska) ledarna ut odlingsmark och smågårdar till pensionerade soldater.
Många var det som såg fram emot att få dra sig tillbaka efter ett trist liv som soldat där tiden mest gått till att koka sin egen gröt med armens nödproviant....
Att få ha några hektar och odla för eget behov och kanske kunna sälja litet druvor och oliver var rena paradiset.
Men för de flesta soldaterna blev det nog inte så...
Det var svårare att leva som bonde utanför staden Rom än vad man som urban medborgare trodde. Då också...

I Sverige hade indelningsverket gjort att de flesta soldater faktiskt var bönder.
Medan militärer högre upp i rangskalan blev lantbrukare när den militära karriären var över.
Att vara lantbrukare innebar att man levde på vad gården producerade med anställt folk. Ja, anställt och anställt. Det var mest daglönare som tvingades ta jobbet för att kunna få bo på sina torp.

I USA upprepas historien.
Man konstaterar att landsbygdens befolkning bidrager med flest soldater till den amerikanska armen. Och att krigsveteranerna har högre arbetslöshet än övriga befolkningen efter det militära...
Så man uppmuntrar dem att bli bönder. I den svåra situationen som småskaligt jordbruk har i dagens USA...
Men då får man litet hjälp från staten.
Man får använda en särskild logga!
"Homegrown by Heroes"

Kanske vore en ide för svenska pensionerade lantbrukare/bönder som blivit blåsta på sin "bondepension" av denna regering och den förra....
En logga "Jobba till 74".

http://www.agriculture.com/farm-management/programs-and-policies/homegrown-by-heroes_309-ar43447


21 maj 2014

Skit som skit, eller

Hemgjord filbunke


En av de första praktikplatserna jag hade som dräng de sista åren på 1960-talet var hos en lantbrukare med radikala åsikter.
Han ansåg bland annat att man absolut inte skulle putsa betena för korna.
De rator runt komockorna som blev till högt obetat gräs var kornas (och naturens) eget sätt att hålla ordning.
Ordning på infektionstrycket.
Men den gängse uppfattningen var (och är) att betet skall putsas ner till lämplig gräshöjd och komockorna skall fördelas/spridas så att betesgräset är jämnt och snyggt överallt...

Kanske är det en kontraproduktiv åtgärd?

Själv har jag nu bara en hushållsko (för närvarande) som jag mjölkar och två kompisar till henne...
På en yta på sex-sju hektar.
Korna behöver aldrig fundera på huruvida de måste äta i närheten där de skiter....
Så för min del oroar jag mig inte för e-Coli eller EHEC....
Så jag dricker mjölk direkt från kon (ibland utan kylning, även om kall färsk mjölk är en delikatess och rena hälsodrycken, särskilt nu på sommaren med mycket CLA och andra nyttiga fettsyror)

Jag litar på mina vänner ute i "spenaten"....
Som alltid (http://www.ja.se/?p=44857&m=3433&pt=105)

http://www.thedairysite.com/news/45760/two-per-cent-of-cattle-could-be-supershedders

Vem skall göra jobbet

Citat ur artikeln:

"Förra året ökade försäljningen av ekologiskt med 13 procent i Sverige, samtidigt har produktionen av ekologiskt slutat öka och antalet bönder som ställer om till ekologisk produktion har stått still för andra året i rad. Mycket på grund av att de ekonomiska villkoren för lantbrukarna har försämrats."

Sant. Vem skall göra jobbet?

Blir ekonomin bättre för "ekologiska lantbrukare" (egendomlig benämning) om Coop sänker sina priser? Har Coop parasiterat på odlarna eller hur menar dom? Tagit ut för höga priser på odlarnas bekostnad så att de "ekologiska lantbrukarna" har gett upp...

Eller är det statens ansvar att marknaden fungerar till Coops belåtenhet?

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2375743-riksdagen-behover-ge-ekomaten-en-knuff-i-ratt-riktning

Junilistans jordbrukspolitik

Det mesta av vad som tas upp är ju politiskt skåpmat.

Jordbrukspolitiken är precis vad som beskrivs, en effekt av andra världskriget.

Som kanske de flesta politiker inte har en aning om så förändrades EUs jordbrukspolitik, i grunden, 1992 genom en övenskommelse mella USA och EG/EU. Subventionspolitiken skulle fasas ut...
Så blev det inte. Varken i USA eller inom EU. Men stora förändringar har ändå skett sedan dess...
Inkomstmålet för bönderna, som var basen i efterkrigstidens jordbrukspolitik - att få bort det stampade jordgolvet i böndernas bostäder - som den franske jordbruksministern hade som ambition efter kriget, har övergetts efter den sista utvidgningen av EU. Man ansåg tydligen att liknande ambitioner inte skulle fungera i östra EU.
Från och med i år har USA lagt om sin jordbrukspolitik, som i mycket liknat europeisk jordbrukspolitik, - med direktstöd till lantbrukare/arealstöd - till offentligt finansierade försäkringar som verkligen gynnar stordriften. Den stordrift som så stör svenska politiker....

Det blir troligen europeisk jordbrukspolitik om några år, vilket de parlamentariker som nu skall väljas in kommer att få besluta om...
Att tvingas besluta att skattebetalarna måste stå för försäkringsavgifter till storkapitalets satsningar inom europeisk lantbruk.. 
För annars ägnar sig kapitalet åt mer lönsamma spekulationer!


http://www.bt.se/debatt/ga-inte-pa-partiernas-eu-kritik(4292324).gm#disqus_thread

Dubbelt så skicklig för att nå hälften så långt

Män väljer inte alltid män! 

Ett exempel: Någon kanske minns Belgian Blå-historien. Redan 1993 införde Sveriges riksdag i stor enighet EU:s klassificeringssystem EUROP för slaktklassificering av nötkreatur. Där står till exempel att för att nå högsta klass ska nötkreatur ha uppnått den "genetiska förbättringen" dubbelmuskler - muskelhypertrofi. De ska ha "extremt svällande muskler".

När vi blev EU-medlemmar 1995 var det några som tog fasta på det och började importera sperma från den mest kända dubbelmusklade kreatursrasen i Europa, nämligen BBB - Bleu Blanc Belge - Belgisk Blå. Då kvicknade de som tagit beslutet om att införa EUROP-klassificeringen till och ville förbjuda användningen av BBB i Sverige. Och Jordbruksverket ändrade sina föreskrifter till att det som i EU:s klassificeringssystem kallades "genetisk förbättring" - ändrade SJV till "genetisk defekt".

Och så åtalade man spermaimportören Hagelgren vid Helsingborgs tingsrätt. SVT Dokumentärs Clary Jansson gjorde då en dokumentärfilm om detta och jag var litet bollplank åt henne, som jag även varit tidigare när hon gjorde filmen Mjölklinjen. BBB-filmen fick namnet Bullshit apropå Belgisk blå!

Nog om det, men jag var med vid Clary Janssons filmning vid rättegången i Helsingborg. På den tiden, med alltjämt naiv tilltro till och respekt för det svenska rättsväsendet hade jag klätt mig litet mer strikt än med" jeans och skinnjacka", det vill säga med kavaj, slips och "vattenkammad".

Nu till saken. Hagelgren hade valt en kvinnlig försvarsadvokat Lillemor W. Det var mängder med mediafolk samlade och jag talade med många av dem som flockats kring Hagelgren för att försöka förklara litet om klassificeringssystemet och genetiska förbättringar mm. Även Lillemor W fanns med kring Hagelgren, men alla fick för sig att det var jag som var Hagelgrens försvarsadvokat. Där ser man vad klädsel och fördomar kan göra. Ja, jag uttalade faktiskt en egen FÖR-dom då jag PRE-dikade att Hagelgren skulle vinna målet.

Att "döma hunden efter håren" - numera "döms hunden efter åren". Som det sas i fallet Anders Olsson på Tjörn, när han kallade på en veterinär som var 80 +. Veterinären ansågs för gammal, så mycket erfarenhet har ett "modernt samhälle" inte bruk av?

Jag talade i Helsingborg bl.a. med en känd journalist från lokal-TV, som jag tidigare sett ett och annat bra reportage av. När jag förklarade för honom varför jag ansåg att det inte gick att åtala Hagelgren o Nilsson blev han mycket upprörd och sa: Jag ger fan i vad lagen säger, jag ska göra allt vad som står i min makt för att bekämpa den där tjuren. 

Vad lärde jag av detta spektakel? Jo, lita inte på rättsväsendet och media, det finns alltför starka tendenser i dessa "branscher" att agera Politiskt Korrekt! Jag lärde mig mycket mer av det här fallet, men om jag skulle dra in det här så tar det aldrig slut.

När det inte gick att fälla dem med lagens hjälp (efter förhandsbesked från EG-domstolen - annars hade det nog gått) så stiftade LRF och slakterierna egen lag (en förvanskad variant av subsidiaritetsprincipen, enligt "den svenska modellen")  och vägrade att befatta sig med BBB i Sverige.

Samtidigt som detta pågick importerade en person "med goda kontakter" ("det är inget problem med djurskyddet bara man har goda kontakter", som det heter) en annan kreatursras med den "genetiska defekten"(?) - "genetiska förbättringen" (?) muskelhypertrofi - dubbelmuskler, nämligen Piemontese. Den är det aldrig någon som bråkat om och den tar slakterierna emot med öppna armar. BannBULLan gäller bara BBB.

Som sagt: Vem i hela världen kan man lita på?


HR

20 maj 2014

Amerikansk jordbrukspolitik - framtida europeisk jordbrukspolitik

Den stora förändringen i amerikansk jordbrukspolitik som skett måste påverka även europeisk jordbrukspolitik - nästa gång CAP skall förändras...
Det kan bli det största förändringen sedan BlairHouse-överenskommelsen 1992!
Som i sin tur förändrade västeuropeisk jordbrukspolitik som till dess varit präglad av efterkrigstidens bristsituation.
Efter 1992 har man arbetat på att avveckla subventionssystemet på gårdsnivå och flyttat det till industrinivå och till viss del konsumentnivå.
Under senare år har det särskilt i USA blivit tydligare att just konsumentsubventionerna blivit allt viktigare. Det som kallas "foodstamps".
Att överleva som lantbrukare blir därmed svårare då hela produktkedjan blir prispressad - fram till handelsledet!
Däremot i handelsledet kan man plocka ut mer pengar då samhället riktar sina subventioner direkt till inköpstillfället för konsumenten.
En naturlig politisk utveckling.

Jordbrukspolitiken lämnar därmed inkomstmålet för bönderna.
Och blir istället en försäkringsfråga för samhället för att inte kapitalet - de nya bönderna - skall lämna lantbruket för mer lönsamma verksamheter.

Idag, med generationsskiften i svenskt lantbruk, måste man ta hänsyn till dessa förändringar i västvärldens jordbrukspolitik. Det senaste året har mjölkproduktionen i Sverige ökat i volym. Mest på grund av bättre internationella priser på mjölk. Men nu tycks trenden gå i andra riktningen. Risken är att man tror att denna uppgång är långsiktig. Att som enskild lantbrukare, eller att grunda ett generationsskifte på denna tillfälliga trend, är riskabelt.
Man måste ha ett längre perspektiv. Och inte agera framåt av vad man ser i backspegeln...

Därför borde man fundera väldigt mycket på vad denna förändring i amerikansk jordbrukspolitik innebär på sikt för europeisk jordbrukspolitik och för personliga beslut som lantbrukare i Sverige.

I nedan citat förklaras nyheterna för läsarna:

"One of the biggest changes farmers will see is the elimination of the longstanding direct and countercyclical payments system. Instead, lawmakers decided to offer farmers a more robust insurance and revenue protection system.

Part of what makes farmers' revenue protection program decisions so important is that farmers are locked into their enrollment decisions for the five-year life of the farm bill, which runs through 2018.

The programs they'll be offered:

  • Price Loss Coverage (PLC), a price protection program that triggers payments when market year average prices fall below target levels, which are called reference prices.
  • Agricultural Risk Coverage County (ARC-C), a revenue protection program that triggers payments when the county revenue per acre falls below a benchmark revenue guarantee per acre set for the county.
  • Agricultural Risk Coverage Individual (ARC-I), a revenue protection program that triggers payments when there is a revenue-per-acre shortfall on the individual farm that falls below a benchmark revenue guarantee per acre for that farm."
- See more at: http://www.thedairysite.com/news/45745/ag-economist-offers-insights-to-latest-us-farm-bill#sthash.AjGMNbqB.dpuf 

Och ett tidigare inlägg värt att studera flera gånger:

19 maj 2014

Finlands svinköttsproduktion riskerar kollaps

Det är inte bara i Sverige det är svinaktiga problem...
Även i Finland har svinuppfödarna stora problem.
Men till skillnad från LRF och diverse stolliga politiker så skyller man inte på danska obefintliga grisknorrar...

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4365

Sven, 69, knockad av ilsken ko på sin gård

Fredagen den 9 maj kl 4 på morgonen väcktes ett äldre par (69 år) av blåljus på gården i Perstorp och av att polisen bultade på dörren. När de öppnade beordrades de ut på gården för att ta hand om sin kviga.

De hade ingen kviga, inga djur alls. Kvigan gick till anfall och 69-åringen hann inte undan utan stångades till marken. När han så småningom kvicknade till och reste sig gjorde kvigan ett nytt anfall. Polisens ordergivning slutade med att de fick beordra fram ambulans.

Om gamla bönder inte direkt vill hjälpa till utan ställer sig frågande till polisers krav så blir det stryk. Som den 72-årige bonden i Varberg. Polisen tycks anse att gamla gubbar är det bara att ställa krav på. Särskilt om de kan vara gamla bönder...
Åldersdiskriminering?
http://www.expressen.se/kvallsposten/sven-69-knockad-av-ilsken-ko-pa-sin-gard/

Här kan man läsa om 72-åringen i Varberg. Fast 69- åringen drabbades ju bara av ett kreaturs vrede... Det är nog att föredra.
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/03/en-brottslig-historia-2.html
http://familjejordbrukarna.blogspot.se/2014/05/den-72-arige-bonden-i-varberg.html

18 maj 2014

La Via Campesina - Böndernas väg

Sedan mitten på 1990 -talet har jag varit medlem i Via Campesina - NOrdBruk. Den hittills enda svenska grenen av den internationella bonderörelsen La Via Campesina. En organisation (LVC) med flera hundra miljoner medlemmar...
Man organiserar folk från de flesta någotsånär demokratiska länder och de flesta världsdelar.
Ibland är det folkligt starka oppositionsorganisationer som driver olika lokala frågor. En del torde i våra ögon betraktas som väldigt vänster.....
En del är uppenbart rena småföretagargrupper som borde passa i Folkpartiet eller Moderaterna...
Så den politiska - kulturella spännvidden är stor.
Men spännande för den som inte sitter alltför mycket fast i sin egen kulturella bubbla.
Man har ju ett gemensamt ämne att cirkulera runt - jordbruket.

En av de mest framträdande organisationerna är brasilianska MST. En organisation som tar ett helhetsgrepp över landsbygdens förutsättningar och problem. Och också löser det på ett konkret sätt utifrån den situation som man har där! En situation som bara delvis går att jämföra med svensk landsbygds problem. Men paralleller finns!

I USA finns också medlemsorganisationer i Via Campesina. Vid ett tillfälle hade dåvarande ordförande i en organisation amerikanska "småbrukare", medlem i Via Campesina, mött dåvarande svenske jordbruksminister Karl-Erik Olsson i en debatt och där den svenske ministern raljerade över småbrukandets utdöende (typisk Centerpolitik) och insinuerade att det inte fanns plats för småbrukare som den amerikanske "småbrukaren" önskade.
Utan man måste storleksrationalisera som en sann centerpartist gör....

Att den amerikanske "småbrukaren" hade ungefär tio gånger så stor gård som den "rationelle svenske storbonden" Karl-Erik Olsson, svensk jordbruksminister, fattade ju inte politiker Olsson. Och denna dryghet inför dagens verklighet är inte typisk bara för centerpartister.
Tyvärr...

Detsamma gäller uppfattningen om feminismen inom Via Campesina. Organisationen torde vara världens största feministiska organisation!?
Då majoriteten av världens bönder är kvinnor.
Organisationen har en tydlig jämställdhetsprofil. Två representanter i organisationen från varje världsdel. En man och en kvinna. Och då handlar det inte om frustrerade medelklasskvinnor utan om verkligt kämpande kvinnor för det dagliga...
Vilket just sorgfälligt svenska feminister missat i sin medelklassbubbla.
Men det är inget man kan göra något åt....

Vilket är då Böndernas Väg för Sverige?
Är det en liten väg mellan några gårdar ute på landet?
Som jag brukar ha på bild. Eller är det en stig mellan träden framöver?
Något att fundera på.....

17 maj 2014

Långa köer

Hade jag inte upp detta för ett tag sedan....
Köerna till slakterierna på våren och försommaren? Vad är det som händer?
Importtrycket ökar trots alla politikers prat om danska grisknorrar?
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/04/nya-slaktkoer.html

Jo, visst är det så.
http://www.atl.nu/lantbruk/l-nga-k-er-till-dalsj-fors-k-tt

Varför...
http://jordskog.com/2014/05/det-anonyma-importkottet-ar-problemet/

Ekologiskt eller inte - odlingssättet lämnar spår i växten

Skillnaden mellan ekologiskt odlade växter jämförda med "konventionellt" odlade växter diskuteras ibland.
Skillnaden i pris brukar vara det största problemet....
Jag hjälpte en kompis att starta upp sitt torp där han började med bio-dynamisk odling i början av 1970- talet. Så dagens debatt är inga nyheter för mig....
Själv odlade jag enligt KRAV några år runt 1990. Men slutade med det då en entusiastisk odlare slutade odla för att bli KRAV - kontrollant. Han visade ju vägen framåt. Bli byråkrat.

Enligt nedan artikel tror man sig hitta skillnader i P och N upptaget i växten mellan "konventionellt" och "ekologiskt".
Det går säkert. Sådan uppgifter hittade jag redan på 1970- talet.
Vid ett överskott på N i jorden runt växten så tar växten upp även överskottet ( då N oftast är ett underskottsämne) för att utnyttja det i framtida behov. Växten lagrar kväve som "halvfabrikat" i bladmassan. Alltså inte som protein...
Medan man i växtanalyserna mätte den totala kvävenivån och antog att det var den faktiska proteinnivån.

Men då ingen vill betala för verkligheten utan man imponeras av så enkla trick som kvävegödslingens mervolym och inte inser att det innebär skillnader i pris per kvalitet så fortsätter kravet på samma pris på ekologiska produkter och därmed krav på samma skördenivåer i ekologisk odling som i "konventionell" odling. Och därmed inte heller annat än marginell skillnad i produktvärde...
Och då måste man istället skapa ett omfattande komplicerat regelverk med alla möjliga underliga regler som dessutom måste kontrolleras ini minsta detalj av välavlönade kontrollanter. Och detta måste givetvis styras från Bryssel....
Istället för det fria system som bio-dynamikerna använde förr...
En direkt kontakt mellan odlare och köpare.

Sedan förstår jag att man undrar över biodynamikernas kohornsideér och annat skoj...
Men är byråkratins alla påfund mer ekologiska än astrologiska såprinciper?

http://www.extrakt.se/jordbruk-och-djurhallning/ekologiskt-eller-konventionellt-odlingssattet-lamnar-spar-i-vaxten/

Amerikansk jordbrukspolitik

Varför jag jag gång på gång tar upp amerikansk jordbrukspolitik på "farmarnivå" beror på att jag förr alltid fick höra från folk utanför lantbruket att "amerikanska bönder är ju inte subventionerade, varför skall då europeiska vara det"...
Fri konkurrens skall det vara...
Visst, så naivt. (Lika naivt som de flesta som vill till Bryssel nu... De har inte en aning om europeisk jordbrukspolitik. Det enda de kan är siffran - 40% av EU budget går till CAP - den gemensamma jordbrukspolitiken! Vilket är ett rött skynke.)
Men då jag inte visste hur amerikansk jordbrukspolitik var organiserad så kunde jag inte besvara frågan. Jag kunde inte försvara mig...
Så här är en dagsaktuell videosnutt om praktisk amerikansk jordbrukspolitik på "farmarnivå"16 maj 2014

Ett skamligt polisärende

När jag hade jobbet som djurskyddsinspektör (det var andra gången i livet jag prövade ett myndighetsjobb - kontrollantjobb) så ansåg jag att det mycket tydligt innebar att jag gjorde intrång i människors privatliv. Något som man måste ta försiktigt och med respekt för den man besöker!

Men så tycks inte alltid ske....

http://familjejordbrukarna.blogspot.se

Olofsson hängs ut – männen klarar sig

Debatten om NUON blir kanske ändå ett hett ämne inför EU - valet.
När krubban är tom bits hästarna, heter ett gammalt ordspråk från bondesamhället.
Centerpartister vet vad det innebär...

Ju mer man hör om Vattenfall så blir man bara mer upprörd.
I nedan artikellänk så försvaras Maud Olofsson av en partikamrat i ett antal punkter.
Det är nog helt rätt i princip. Så gick det till...
Men slutsatsen är felaktig!

Centerpartiet är ett kompromissparti. Alltså, kompromissen är den själva politiska metoden, arbetssättet, den politiska idén.....
Maud Olofsson, centerpartiet, ville inte störa regeringskonstellationen - Alliansen - med protester utan accepterade en kompromiss för att samarbetet skulle fungera.
Även om det innebar ett avsteg från partiets, eller Maud Olofssons egen uppfattning!
Vilket var ett misstag.

Omedelbart uppstår ett minne från tidigare liknande centerpolitikers fatala misstag...
Att kompromissa bort sig själv.
Torbjörn Fälldin.
Han lovade att aldrig medverka i en regering som laddade kärnkraftverken...
Hur blev det?

Nu är detta inte bara Centerpolitik på riksnivå utan är en politik som är typisk överallt där centern finns...

Det mera komiska är EU - kandidaten Federley som mest pratar om obefintliga danska grisknorrar och hur han skall nita danskarna i Bryssel för dessa obefintliga grisknorrar...

(Sedan ligger det en poäng i nedan artikel. Arbetsförmedlings förra chef, en kvinna, fick silkessnöret - på grund av att hon gjorde jobbet som regeringen ville - inte på grund av att hon var inkompetent. Därmed har två kvinnor på toppjobb fått skulden för politiska misstag. Och visat sig sårade offentligt!
Är det kvinnligt? Själva orsaken till Jonängs slutsats, att Maud blir offrad för att hon är kvinna?
Eller bara slumpen....)

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/olofsson-hangs-ut-mannen-klarar-sig_3564032.svd

EU - valet

EU – valet handlar ju inte pm lokala problem utan om stora principiella problem som TTIP och EUs miljömål…
Två beslut som kommer att tas inom några år och som kommer att påverka svensk landsbygd något enormt.
TTIP är en öppning för internationellt kapital att exploatera svensk landsbygd mer än idag.
Gruvdrift, skog, vattenkraft. Och kommer att pågå utan att svensk politik kan – om man vill – kunna påverka företagens verksamhet utan att detta strider mot TTIP.
Svensk landsbygd, inte bara i norra Sverige, kommer att bli en råvarukoloni!

http://jordskog.com/2014/05/upp-till-bevis-nu/

15 maj 2014

Skott i foten

Det finns en tendens hos tidningar att spärra sina nyheter på sina webbsidor.
Man tvingas prenumerera på webmaterialet...
Idiotiskt!

Det senaste är ATL som börjar med sådana dumheter.
Vill man inte ha några läsare?
Ty man är väl inte så dumma att man tror att en åtgärd som att spärra ut gratisläsare från webbsidorna ger fler läsare av papperstidningen (eller webbsidan)?
Resultatet blir istället att man marginaliserat sig själv....
http://www.atl.nu

Det finns fler svenska källor på webben...
LRF - media är inte det enda...
Men det är kanske så att man tar till en sådan metod när det brister i kassan.
Ett skott i foten kallas det.
Det finns ju andra svenska källor...
http://www.ja.se

Blott Sverige svenska krusbär ha

Att beskylla våra grannländer för en usel produktion (för att skydda sig själv) måste vara det absolut sämsta...
Att peka finger.
Man borde istället fundera på ett bibeluttryck:
"Ta först bort bjälken i ditt eget öga sedan kan du ta bort grandet i din grannes öga..."

Det bibeluttrycket är givetvis inte ägnat att användas i nutida politiska svängar, men har ändå ett värde.
Ögat, enligt biblisk tanke, är själens fönster. Att peka finger åt andra är bara tecken på sin egen ofullkomlighet!
Vilket särskilt LRF tycks lida av....

Man borde fundera på de svenska problemen.
"Blott Sverige svenska krusbär ha...."
Varför har vi problem?

http://www.smt.se/artikel/104861/han-vill-importera-mindre

Nya redovisningsregler för företagen enligt nytt EU-direktiv träder i kraft 2016-12-31.

Nya redovisningsregler för företagen enligt nytt EU-direktiv träder i kraft 2016-12-31.

http://www.alltomjuridik.se/?p=2707

 

Enligt dessa skall redovisningskostnaderna minska för de små företagen och öka för de stora företagen. Så länge som de nya förslagen kommer i ett rasande tempo så har jag svårt att tro att något blir varken enklare eller billigare, men det vore ju trevligt om jag skulle ha fel.

 

Tänk om vi kunde få ordentliga grundavdrag vid beskattningen istället för dessa jobbskatteavdrag och rotavdrag som bara berikar de redan välbeställda. Men detta är inget generellt EU-problem

Utan ett helt hemmagjort problem som slår ut vår konkurrenskraft, och skapar stor ungdomsarbetslöshet i vårt land.


Sten-Arne Persson 

Lantbrukets Ekonomiservice

14 maj 2014

Bedräglig valpropaganda

Nu kör Folkpartiet med intensiv valpropaganda.
Marit Paulsen är frontfiguren.
I nedan länk används främst danska obefintliga grisknorrar som främsta argument för att rösta på Marit.
Och sedan blandar man bort korten totalt med prat om svensk export av svinkött....
När det i stället handlar om en framtida massiv import... Via TTIP.

TTIP är det viktigaste politiska beslutet som tas inom EU de närmaste åren!
Som valdebatten egentligen borde handla om i stället för oväsentligheter som griseknorren...

Folkpartiet måste tro att svenska folket är en samling idioter som man kan lura vart som helst....
Ja, det kanske är så?
Så man borde kanske rösta på Marit.
(Det är märkligt att jordbruk och grisknorrar blivit så viktigt i EU - valet. Något som verkligen är en bagatell i tillvaron).

http://www.bt.se/debatt/sluta-knorra-pa-eu-stall-krav(4282824).gm#disqus_thread

Problemet gäller tydligen fler politiker....

http://www.bt.se/nyheter/boras/med-karlek-for-jordbruket---kds-stjarnskott-vi-star-infor-en-griskris(4283918).gm#disqus_thread

Ekoproduktion bör stå mer på egna ben (med TTIP)

I en ledare resonerar Lars Wernersson.
Citat:
"Stramare regler skulle också innebära att det blir två tydliga sortiment, och förhoppningsvis också så pass stor prisskillnad att de som vill ha ekoprodukter också får betala vad de kostar på riktigt."

Bryssel förbereder sig för TTIP!
Med en massiv import av billiga livsmedel från övriga världen...
Vad folk vill äta blir helt och hållet en privat fråga.
Genom ett stramt regelverk om "Eko - produkter" så garanteras medborgarna alternativ...
Svårare än så är det inte!

http://www.atl.nu/ledare/ekoproduktion-b-r-st-mer-p-egna-ben

13 maj 2014

Rådets sammansättning

Rådet ska vara allsidigt sammansatt och omfattar representanter för myndigheter och organisationer. För närvarande består djurskyddsrådet av representanter från Sveriges lantbruksuniversitet, Förbundet Djurens rätt, Djurskyddet Sverige, Lantbrukarnas riskförbund, Länsstyrelserna, Sveriges veterinärförbund, Djurskyddsinspektörernas riksförbund och Jordbruksverket. Dessutom har Helena Röcklinsberg (djuretiker) och Per Jensen (professor i etologi på Linköpings universitet) personliga mandat.

Ordförande för rådet är Jordbruksverkets djurskyddschef Helena Kättström. Rådet har möten fyra gånger per år.


I Djurens rätt där har Jens Holm roten till sin karriär. I Djurskyddet Sverige sitter Johan Beck-Friis. I Sveriges veterinärförbund har vi bondehataren  Torsten Jakobsson. Helena Röcklingsberg minns jag var aktiv på Per Michaneks debattsida, som han höll igång för kanske åtta år sedan - Djurintressenterna eller något ditåt hette den. Minns ni den debattsidan? Har aldrig fått klart för mig varför han la ner den. Den var mycket bra, men ni som bloggar vet förstås att det fordrar mycket tid att hålla igång sådan verksamhet.

Det finns ingen representation från sådana som håller sällskapsdjur.

Det finns inga representation från kulturjordbruket, bara från animalifabrikanterna (LRF).

Det finns ingen representant som har juridisk kompetens och som eventuellt skulle kunna ha synpunkter på rätts(o)säkerheten i alla förslag som dessa rådsmedlemmar naturligtvis kommer att försöka övertrumfa varandra med för att visa sig maximalt djurvänliga.

Så vägen mot undergången för svensk djurhållning kommer, med det rådets hjälp, att bli alltmer spikrak.

HR

http://familjejordbrukarna.blogspot.se/2014/01/ur-familjejordbrukarnas-tidning-nr-5-ar.html

 Gammalskandinavisk "hederskultur" - "bort dör din hjord, bort dör du själv, men ett vet jag som inte dör, domen över död man".Produktivitetstillväxten inom europeiskt lantbruk

I en intressant artikel om produktivitetstillväxten inom europeiskt lantbruk presenterar Alan Mattews uppgifter som han själv inte riktigt kan tolka.
Sådant är spännande. För oftast är Alan Mattews med kollegor väldigt överens om sina åsikter.
Men här får man som läsare en möjlighet att själv fundera litet...

Allmänt sett har produktivitetstillväxten minskat inom EU totalt under senare år. Under en nivå som politiken önskat sig allt sedan Romfördragets tillkomst för länge sedan. Vilket är en nyhet, tycks det.

Naturligtvis är svensk situation mest spännande och man kan jämföra med våra grannländer Finland och Danmark. Då uppstår en märkligt bild.
Finland, med sitt småskaliga jordbruk har den högsta produktivitetsökningen!
Man har en stark nationell inställning till livsmedelsförsörjningen och lantbruket.
Man slåss för varje detalj i CAP som kan gynna det egna lantbruket.
Danmark, med sin helt annorlunda historia, å sin sida anammar globaliseringen som nationell affärsidé för lantbruket. Även om det under senare år blivit ifrågasatt av dansk politik.
Men än har inte de danska lantbrukarna gett upp inför politikens nya uppfattningar.

För svensk del ser bilden annorlunda ut.
Det svenska jordbruket har bytt inställning.
Man har idag samma inställning till lantbruk som i Polen, Rumänien och andra EU - stater där folk lämnar lantbruket för att söka sig inkomster på annat håll.
Kvar blir några storskaliga företag som är mer beroende av de globala priserna och billig arbetskraft än personligt engagemang hos lantbrukaren.
En sorts kapitalistiska kolchoser som i en ekonomisk kris kommer att överges av både kapitalet och folket - precis som i forna östblocket.

Däremot var bilden av svenskt lantbruk de första åren efter EU - inträdet helt annorlunda.
Produktiviteten ökade markant en period.
Min tolkning av detta är att efter de usla åren 1990-1995 kändes framtiden bättre då EU fortfarande i stort sett hade kvar sin gamla jordbrukspolitik intakt.
(Finland genomgick aldrig en kris i början av 1990- talet utan den kom efter EU- medlemskapet då väldigt många småjordbrukare tappade förtroendet för näringen)
https://circabc.europa.eu/webdav

Men bilden ändrades allteftersom då svenskt lantbruk trots de nya villkoren inte kunde konkurrera ens på den lokala marknaden.
Importen tog över allt mer av svensk marknad och produktpriserna stagnerade...
Men den främsta anledningen till förändringen är den politiska atmosfären.
Vilket blivit mycket tydligt i regeringens hantering av det senaste jordbrukspolitiska beslutet (CAP) från förra året.
Och folk reagerar...
http://capreform.eu/what-is-happening-to-eu-agricultural-productivity-growth/

Tal med kluven tunga

Det finns väl inget svenskt politiskt parti som har så olika åsikter om allting i politiken som just Folkpartiet.(Göteborgs-Posten)
Till och med värre än Centern ("Vi har alltid velat och kommer alltid att vela...")

I jordbrukspolitiken är man alltid förespråkare för storskalighet och låga konsumentpriser.
Vilket måste innebära stora djurbesättningar....
Det finns inga andra lösningar.

Nedan länkade debattartikel, nu före valet, har precis motsatt åsikt än man brukar ha, så oroas man av MRSA, ett problem som absolut inte är någon nyhet, men funderar inte på den egentliga orsaken till varför vi nu står där vi är.
Med en nedläggningshotad svensk djurhållning. Inte bara svinuppfödningen!
Går man bara några månader tillbaka i tiden och läser vad redaktionen på GP har för åsikter om lantbruket i allmänhet så blir bilden det helt motsatta.
Ett svenskt jordbruk som inte kan konkurrera på en internationell marknad har inget värde.
Så lät det förra sommaren angående CAP och den svenska hanteringen av ärendet.

Att tro att svensk djurskyddslag verksam över hela EU skulle rädda svenskt lantbruk är nog inte tanken bakom artikeln. För det kommer det inte att göra...
Utan tanken är nog att dansk svinuppfödning inte skall ha MRSA i sina stallar.
För svenska konsumenters skull...
Den tanken är tyvärr väldigt naiv. Det räcker att jämföra svinstammens storlek i Danmark med den svenska svinstammens. Eller varför inte Smithfields anläggningar som inte bara finns i USA utan även i Polen. Där varje uppfödningsanläggning hyser lika många svin som hela den svenska svinuppfödningen...

Eller är det helt enkelt så att man skriver olika artiklar bara för att stötta Marit Paulsen...

http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2364665-fredrik-tenfalt-visst-behovs-djurens-fbi

12 maj 2014

Lantbrukare - ett machoyrke

Det statistiska kopplingen mellan mental hälsa och personlig ekonomi sägs vara stark.
Att svenska lantbrukare länge har varit illa ute när det gäller mental hälsa är väl känt.
Om stressen vid skördetider är alltför hög så sker lätt olyckor.
Självmord har skett när skörden felar...

Då lantbrukare är väldigt beroende av samhällets politiska funktioner, som CAP, så påverkar den jordbrukspolitiska debatten mycket och det politiska utfallet i den personliga ekonomin väldigt mycket.

Den absolut värsta tiden var nog ändå under ordförande Trapp. En period då Margareta Winberg var jordbruksminister. Dessa båda damer gick gemensamt ut och tyckte att "nu får det vara slut på böndernas gnäll!" Om företaget man drev gick dåligt så berodde det på att man var en dålig företagare! Självklart var det en fruktansvärt beskyllning! Politiken (jordbruksministern) och LRF (ordförande Trapp) tog inte på sig något ansvar utan skyllde allt på bönderna/ medlemmarna!

Under de senaste åren har svenska bönder härdats! Det är helt uppenbart.
Efter flera årtionden med en usel politik.
Men i andra delar av EU är man inte riktigt lika förberedd på kommande hårda tider...
Till exempel har "mental ohälsa" bland irländska bönder, ökat från 3% till 15% på några få år.
De ekonomiska åtstramningar som nu sker ger inget utrymme för nationell anpassning för irländska bönder då CAP- stöden varit en viktig del i den personliga ekonomin och inkomstskatten redan är mycket låg. (För svensk del finns stora skattesänkningar att göra om/när politiken inser att svenskt lantbruk måste finnas.)

Så här skriver man:
"According to a recent survey conducted by See Change, the National Stigma Reduction Partnership, 15% of farmers now claim experience with mental health problems, up from 3% in 2010. This is the biggest increase in direct personal experience of any group surveyed."

http://www.agriland.ie/news/one-third-farmers-delay-seeking-help-mental-health-problems/