20 maj 2014

Amerikansk jordbrukspolitik - framtida europeisk jordbrukspolitik

Den stora förändringen i amerikansk jordbrukspolitik som skett måste påverka även europeisk jordbrukspolitik - nästa gång CAP skall förändras...
Det kan bli det största förändringen sedan BlairHouse-överenskommelsen 1992!
Som i sin tur förändrade västeuropeisk jordbrukspolitik som till dess varit präglad av efterkrigstidens bristsituation.
Efter 1992 har man arbetat på att avveckla subventionssystemet på gårdsnivå och flyttat det till industrinivå och till viss del konsumentnivå.
Under senare år har det särskilt i USA blivit tydligare att just konsumentsubventionerna blivit allt viktigare. Det som kallas "foodstamps".
Att överleva som lantbrukare blir därmed svårare då hela produktkedjan blir prispressad - fram till handelsledet!
Däremot i handelsledet kan man plocka ut mer pengar då samhället riktar sina subventioner direkt till inköpstillfället för konsumenten.
En naturlig politisk utveckling.

Jordbrukspolitiken lämnar därmed inkomstmålet för bönderna.
Och blir istället en försäkringsfråga för samhället för att inte kapitalet - de nya bönderna - skall lämna lantbruket för mer lönsamma verksamheter.

Idag, med generationsskiften i svenskt lantbruk, måste man ta hänsyn till dessa förändringar i västvärldens jordbrukspolitik. Det senaste året har mjölkproduktionen i Sverige ökat i volym. Mest på grund av bättre internationella priser på mjölk. Men nu tycks trenden gå i andra riktningen. Risken är att man tror att denna uppgång är långsiktig. Att som enskild lantbrukare, eller att grunda ett generationsskifte på denna tillfälliga trend, är riskabelt.
Man måste ha ett längre perspektiv. Och inte agera framåt av vad man ser i backspegeln...

Därför borde man fundera väldigt mycket på vad denna förändring i amerikansk jordbrukspolitik innebär på sikt för europeisk jordbrukspolitik och för personliga beslut som lantbrukare i Sverige.

I nedan citat förklaras nyheterna för läsarna:

"One of the biggest changes farmers will see is the elimination of the longstanding direct and countercyclical payments system. Instead, lawmakers decided to offer farmers a more robust insurance and revenue protection system.

Part of what makes farmers' revenue protection program decisions so important is that farmers are locked into their enrollment decisions for the five-year life of the farm bill, which runs through 2018.

The programs they'll be offered:

  • Price Loss Coverage (PLC), a price protection program that triggers payments when market year average prices fall below target levels, which are called reference prices.
  • Agricultural Risk Coverage County (ARC-C), a revenue protection program that triggers payments when the county revenue per acre falls below a benchmark revenue guarantee per acre set for the county.
  • Agricultural Risk Coverage Individual (ARC-I), a revenue protection program that triggers payments when there is a revenue-per-acre shortfall on the individual farm that falls below a benchmark revenue guarantee per acre for that farm."
- See more at: http://www.thedairysite.com/news/45745/ag-economist-offers-insights-to-latest-us-farm-bill#sthash.AjGMNbqB.dpuf 

Och ett tidigare inlägg värt att studera flera gånger:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar