22 maj 2014

Arbeta till 74

Ibland slås man av historiska paralleller.

I det gamla Romarriket delade de militära (och politiska) ledarna ut odlingsmark och smågårdar till pensionerade soldater.
Många var det som såg fram emot att få dra sig tillbaka efter ett trist liv som soldat där tiden mest gått till att koka sin egen gröt med armens nödproviant....
Att få ha några hektar och odla för eget behov och kanske kunna sälja litet druvor och oliver var rena paradiset.
Men för de flesta soldaterna blev det nog inte så...
Det var svårare att leva som bonde utanför staden Rom än vad man som urban medborgare trodde. Då också...

I Sverige hade indelningsverket gjort att de flesta soldater faktiskt var bönder.
Medan militärer högre upp i rangskalan blev lantbrukare när den militära karriären var över.
Att vara lantbrukare innebar att man levde på vad gården producerade med anställt folk. Ja, anställt och anställt. Det var mest daglönare som tvingades ta jobbet för att kunna få bo på sina torp.

I USA upprepas historien.
Man konstaterar att landsbygdens befolkning bidrager med flest soldater till den amerikanska armen. Och att krigsveteranerna har högre arbetslöshet än övriga befolkningen efter det militära...
Så man uppmuntrar dem att bli bönder. I den svåra situationen som småskaligt jordbruk har i dagens USA...
Men då får man litet hjälp från staten.
Man får använda en särskild logga!
"Homegrown by Heroes"

Kanske vore en ide för svenska pensionerade lantbrukare/bönder som blivit blåsta på sin "bondepension" av denna regering och den förra....
En logga "Jobba till 74".

http://www.agriculture.com/farm-management/programs-and-policies/homegrown-by-heroes_309-ar43447


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar