30 maj 2014

Debatt i JA

"Samtliga djurskyddsdirektiv har som rättslig grund artikel 43. Det är således harmoniseringsdirektiv och skall inte jämföras med en djurskyddslag. För det andra kan man inte kalla det olagligt producerat fläsk. Danmark tillhör liksom Sverige EU, men skillnaden är att det i Danmark finns rättssäkerhet. Det finns inget förbud mot svanskupering inom EU. Det avgör varje enskild producent om man måste tillgripa den metoden. Ännu finns såvitt jag känner till inte en enda dom i frågan. Det finns således i demokratisk ordning fattade beslut. Om någon ändring skall ske skall det till en i laga ordning tillkommen ändring i direktivet. Numera är vi 28 medlemsländer i EU som skall komma överens om en sådan förändring. Lilla Sverige har endast ca en procent av produktionen och antalet platser i parlamentet är obetydligt. Det är detta vi beslutade om 1995 och man brukar uttrycka det på det sättet "Att den som sig i leken ger, får leken tåla". Det är således upp till var och en att köpa det fläsk man vill. Artikelförfattarens kunskaper om gällande rätt är obefintlig."

Så skriver signaturen UP i en kommentar till en insändare i Jordbruksaktuellt.
http://www.ja.se/?p=44875&m=3433&pt=105

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar