26 maj 2014

Det är väl detta vi lärt det hårda vägen?

"Företrädarna för denna inriktning erkände inte några allmängiltiga eller naturliga värden och därmed inte heller några rättigheter, betonade rationell argumentation och samhällsnytta och såg domarens uppgift närmast uteslutande som att förverkliga lagstiftarens vilja genom tolkning av lagtext och förarbeten."

Var det inte redan Axel Hägerström som styrde in juridiken åt det hållet genom sin påverkan på "Uppsalaskolan" -  "vilken fick ett enormt genomslag för den socialdemokratiska rättsfilosofin"

Sverige är faktiskt unikt i EU - i ordets rätta bemärkelse. Eftersom vi till exempel inte förstår det juridiska språk som vi genom medlemskapet är underställda att lyda. Därför frodas här en del avarter när det gäller tillämpningen av vissa av EU:s lagar. Inte minst märks detta på jordbrukspolitikens område.

HR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar