17 maj 2014

Ekologiskt eller inte - odlingssättet lämnar spår i växten

Skillnaden mellan ekologiskt odlade växter jämförda med "konventionellt" odlade växter diskuteras ibland.
Skillnaden i pris brukar vara det största problemet....
Jag hjälpte en kompis att starta upp sitt torp där han började med bio-dynamisk odling i början av 1970- talet. Så dagens debatt är inga nyheter för mig....
Själv odlade jag enligt KRAV några år runt 1990. Men slutade med det då en entusiastisk odlare slutade odla för att bli KRAV - kontrollant. Han visade ju vägen framåt. Bli byråkrat.

Enligt nedan artikel tror man sig hitta skillnader i P och N upptaget i växten mellan "konventionellt" och "ekologiskt".
Det går säkert. Sådan uppgifter hittade jag redan på 1970- talet.
Vid ett överskott på N i jorden runt växten så tar växten upp även överskottet ( då N oftast är ett underskottsämne) för att utnyttja det i framtida behov. Växten lagrar kväve som "halvfabrikat" i bladmassan. Alltså inte som protein...
Medan man i växtanalyserna mätte den totala kvävenivån och antog att det var den faktiska proteinnivån.

Men då ingen vill betala för verkligheten utan man imponeras av så enkla trick som kvävegödslingens mervolym och inte inser att det innebär skillnader i pris per kvalitet så fortsätter kravet på samma pris på ekologiska produkter och därmed krav på samma skördenivåer i ekologisk odling som i "konventionell" odling. Och därmed inte heller annat än marginell skillnad i produktvärde...
Och då måste man istället skapa ett omfattande komplicerat regelverk med alla möjliga underliga regler som dessutom måste kontrolleras ini minsta detalj av välavlönade kontrollanter. Och detta måste givetvis styras från Bryssel....
Istället för det fria system som bio-dynamikerna använde förr...
En direkt kontakt mellan odlare och köpare.

Sedan förstår jag att man undrar över biodynamikernas kohornsideér och annat skoj...
Men är byråkratins alla påfund mer ekologiska än astrologiska såprinciper?

http://www.extrakt.se/jordbruk-och-djurhallning/ekologiskt-eller-konventionellt-odlingssattet-lamnar-spar-i-vaxten/

2 kommentarer:

 1. Skrev men lyckades inte publicera en kommentar till inlägget om hårdare eko-regler:
  Antagligen blir det så att reglerna för eko blir så hårda att priset blir riktigt högt. Följden blir att knappt ingen köper ekologiskt, det blir en krympande nischbransch.
  För att inte vara en risk för den konventionella odlingen blir det nog så att ickeackrediterad odling förbjuds, dvs odling som varken är certifierat ekologisk eller certifierat industriell. Till slut återstår endast den industriella matodlingen och en liten nisch ekologisk, medans gammaldagshemodling är förbjuden - för det allmännas bästa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hmm...
   Självhushållning menar du?
   Ja, det kan bli så då mat är makt.
   Om man skall kunna hålla kontroll på folket måste man kontrollera mattillgången....
   Med en kraftigt ökande befolkning och social oro så krävs något radikalt...
   Kriserna i Mellanösterns folktäta områden visar att man måste svälta ut folket, annars kan man aldrig kontrollera situationen...

   Radera