8 maj 2014

Ett fritt samhälle

I ett demokratiskt val, som EU - valet, kan man fundera på olika sätt.

Ett är givetvis att se hur de olika partierna och deras representanter resonerar inför valet.
En del riktar sig direkt till individen, väljaren, genom rena "plånboksfrågor", sådant som berör i detalj...
Som åsikter om dieselskatten, eller griseknorren i djurskyddslagen...
Sådant som borde vara av mer lokal karaktär, alltså ingå i subsidiaritetsprincipen..
Inget som borde komma upp på central EU - nivå.

Däremot kan det vara svårt att förstå hur stora principiella grepp, som TTIP, kommer att påverka samhället i stort och för enskilda människor i detalj.
Men nog är det sådant vi borde fundera på, ty det är ju det som till slut påverkar mest i detalj...
I min plånbok dagliga situation.

http://www.atl.nu/synpunkten/ett-fritt-internet-i-ett-fritt-samh-lle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar