16 maj 2014

Ett skamligt polisärende

När jag hade jobbet som djurskyddsinspektör (det var andra gången i livet jag prövade ett myndighetsjobb - kontrollantjobb) så ansåg jag att det mycket tydligt innebar att jag gjorde intrång i människors privatliv. Något som man måste ta försiktigt och med respekt för den man besöker!

Men så tycks inte alltid ske....

http://familjejordbrukarna.blogspot.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar