16 maj 2014

EU - valet

EU – valet handlar ju inte pm lokala problem utan om stora principiella problem som TTIP och EUs miljömål…
Två beslut som kommer att tas inom några år och som kommer att påverka svensk landsbygd något enormt.
TTIP är en öppning för internationellt kapital att exploatera svensk landsbygd mer än idag.
Gruvdrift, skog, vattenkraft. Och kommer att pågå utan att svensk politik kan – om man vill – kunna påverka företagens verksamhet utan att detta strider mot TTIP.
Svensk landsbygd, inte bara i norra Sverige, kommer att bli en råvarukoloni!

http://jordskog.com/2014/05/upp-till-bevis-nu/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar