26 maj 2014

Eurokrisens valresultat - ingen plats för losers

Eurokrisen har gett avtryck i valresultatet.
Över hela EU. På olika sätt.

Man kanske kan påstå att politikerna inte tänkte tillräckligt långt....
Att placera Eurokrisen i en politisk "långbänk" var ett stort misstag.
Den tiden fanns inte till gänglig.
Man missade tåget. Skulle man kunna utrycka det...

Självförtroendet hos europeiska politiker var väldigt stort fram till miljömötet i Danmark för några år sedan. Det såg man på de europeiska politikernas uppträdande.
Sedan kom Eurokrisen.
Idag är självförtroendet lågt. Det kan man också se på politikernas uppträdande...

Politikens spelare ställer nu upp sig enligt känt mönster.
Ingen plats för losers...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar