25 maj 2014

Inför valet

"I dag avlivas djur i onödan", säger Olle Rydell i en insändare från -09.

Och var finner vi de största bovarna i de fallen? - Jo, länsstyrelserna, som beordrar avlivning och destruktion av fullt friska djur på löpande band! 

När jag ser namnet Olle Rydell kommer jag alltid att tänka på den uppmaning han gick ut med till sina kollegor vid landets samtliga länsstyrelser 1999. Priserna på spädkalvar från mjölkkobesättningar var vid den tidpunkten så låga i Sverige att det blev en stor förlust att föda upp kalvarna. En del bönder avlivade därför de kalvar de inte behövde för rekryteringen omedelbart vid födseln. Kalvning var ju en förutsättning för att korna skulle producera mjölk annars hade det mest ekonomiska varit att avstå från att betäcka korna.

Men så kom någon på att vi sedan fyra år var medlemmar i EU, med de fyra fria rörligheterna. Något som hyllas alldeles särskilt inför dagens EU-val. Sagt och gjort i Nederländerna betalade man tredubbelt för kalvarna och där fanns alltså en efterfrågan på den "gemensamma marknad", som politikerna talade sig varma för.

Svenska mjölkbönder sålde  då sina kalvar till uppköpare som sedan sålde dessa vidare till Nederländerna. Fullt lagligt och helt i linje med vad politikerna ju förespråkade - fri rörlighet (eller var det fri rörighet de menade?)

Den uppmaning Olle Rydell gick ut med den gången var att hans kollegor skulle "spåra upp de skyldiga" (de bönder som sålde sina kalvar) och ställa dem till svars!!

Marit Paulsen, stark EU-förespråkare, kallade den gången dessa bönder för "fördömda svin" - svin tycks alltjämt vara ett valvinnade koncept - ett koncept med knorr t.o.m. Och hon var förgrymmad för att hon inte kunde lita på de svenska bönderna: Jag vill kunna lita på mina bönder!

HR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar