21 maj 2014

Junilistans jordbrukspolitik

Det mesta av vad som tas upp är ju politiskt skåpmat.

Jordbrukspolitiken är precis vad som beskrivs, en effekt av andra världskriget.

Som kanske de flesta politiker inte har en aning om så förändrades EUs jordbrukspolitik, i grunden, 1992 genom en övenskommelse mella USA och EG/EU. Subventionspolitiken skulle fasas ut...
Så blev det inte. Varken i USA eller inom EU. Men stora förändringar har ändå skett sedan dess...
Inkomstmålet för bönderna, som var basen i efterkrigstidens jordbrukspolitik - att få bort det stampade jordgolvet i böndernas bostäder - som den franske jordbruksministern hade som ambition efter kriget, har övergetts efter den sista utvidgningen av EU. Man ansåg tydligen att liknande ambitioner inte skulle fungera i östra EU.
Från och med i år har USA lagt om sin jordbrukspolitik, som i mycket liknat europeisk jordbrukspolitik, - med direktstöd till lantbrukare/arealstöd - till offentligt finansierade försäkringar som verkligen gynnar stordriften. Den stordrift som så stör svenska politiker....

Det blir troligen europeisk jordbrukspolitik om några år, vilket de parlamentariker som nu skall väljas in kommer att få besluta om...
Att tvingas besluta att skattebetalarna måste stå för försäkringsavgifter till storkapitalets satsningar inom europeisk lantbruk.. 
För annars ägnar sig kapitalet åt mer lönsamma spekulationer!


http://www.bt.se/debatt/ga-inte-pa-partiernas-eu-kritik(4292324).gm#disqus_thread

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar