29 maj 2014

Korporativa Sverige

"Utöver detta görs informationsutbyte med LRF, polisen, m.fl. .."

Den korporativa staten fungerar. Alltjämt! Precis som riksdagen förmodligen tänkte sig när man 1932 (i strid med Grundlagen) tog beslut om att ge viss organisation myndighetsstatus - och t.o.m. beskattningsrätt.

Det var förmodligen ett beslut helt i takt med tiden, med tanke på den tidsanda som rådde i Europa under 1930-talet. Med kriget ändrades tidsandan i Europa, men Sverige stod ju utanför kriget och noterade väl inte den förändringen.

Efter kriget tillkom, till exempel, Europakonventionen 1952, vilken väl inte heller har satt så djupa spår i Sverige. Införlivades väl först 1995 med svensk grundlag. Men sedan återstår förstås att tillämpa den också!

Sverige är unikt, som det brukar sägas!

HR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar