18 maj 2014

La Via Campesina - Böndernas väg

Sedan mitten på 1990 -talet har jag varit medlem i Via Campesina - NOrdBruk. Den hittills enda svenska grenen av den internationella bonderörelsen La Via Campesina. En organisation (LVC) med flera hundra miljoner medlemmar...
Man organiserar folk från de flesta någotsånär demokratiska länder och de flesta världsdelar.
Ibland är det folkligt starka oppositionsorganisationer som driver olika lokala frågor. En del torde i våra ögon betraktas som väldigt vänster.....
En del är uppenbart rena småföretagargrupper som borde passa i Folkpartiet eller Moderaterna...
Så den politiska - kulturella spännvidden är stor.
Men spännande för den som inte sitter alltför mycket fast i sin egen kulturella bubbla.
Man har ju ett gemensamt ämne att cirkulera runt - jordbruket.

En av de mest framträdande organisationerna är brasilianska MST. En organisation som tar ett helhetsgrepp över landsbygdens förutsättningar och problem. Och också löser det på ett konkret sätt utifrån den situation som man har där! En situation som bara delvis går att jämföra med svensk landsbygds problem. Men paralleller finns!

I USA finns också medlemsorganisationer i Via Campesina. Vid ett tillfälle hade dåvarande ordförande i en organisation amerikanska "småbrukare", medlem i Via Campesina, mött dåvarande svenske jordbruksminister Karl-Erik Olsson i en debatt och där den svenske ministern raljerade över småbrukandets utdöende (typisk Centerpolitik) och insinuerade att det inte fanns plats för småbrukare som den amerikanske "småbrukaren" önskade.
Utan man måste storleksrationalisera som en sann centerpartist gör....

Att den amerikanske "småbrukaren" hade ungefär tio gånger så stor gård som den "rationelle svenske storbonden" Karl-Erik Olsson, svensk jordbruksminister, fattade ju inte politiker Olsson. Och denna dryghet inför dagens verklighet är inte typisk bara för centerpartister.
Tyvärr...

Detsamma gäller uppfattningen om feminismen inom Via Campesina. Organisationen torde vara världens största feministiska organisation!?
Då majoriteten av världens bönder är kvinnor.
Organisationen har en tydlig jämställdhetsprofil. Två representanter i organisationen från varje världsdel. En man och en kvinna. Och då handlar det inte om frustrerade medelklasskvinnor utan om verkligt kämpande kvinnor för det dagliga...
Vilket just sorgfälligt svenska feminister missat i sin medelklassbubbla.
Men det är inget man kan göra något åt....

Vilket är då Böndernas Väg för Sverige?
Är det en liten väg mellan några gårdar ute på landet?
Som jag brukar ha på bild. Eller är det en stig mellan träden framöver?
Något att fundera på.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar