28 maj 2014

Litet EU-historia - SLOM

Vid Sveriges EU-förhandlingar tilldelades vi en SLOM-kvot på 0,4 miljoner ton. Vad stod då SLOM för, undrade jag förstås? Någon sa att det var en förkortning av ett "holländskt" uttryck.

Jag ringde till "Holländska" ambassaden i Stockholm och frågade om de kände till begreppet och hur bokstavskombinationen uttydd uttalades och det betydde. 

Det visste de, men först fick jag en lektion om vad landet hette. Det heter inte Holland, det heter Nederländerna där Holland bara är en av elva provinser och språket heter nederländska, fick jag veta. Men nederländska är väl detsamma som flamländska, försökte jag. Nej, nederländska och flamländska är två olika språk även om de är mycket närbesläktade!

Ja, då fick jag veta det då, på köpet!

SLOM stod för SLachtoffers OMschakeling och hade med återinträde och ny kvot för mjölkbönder som ingått en överenskommelse om att dra ner mjölkproduktionen under en begränsad tid för att minska mjölköverskotten, som varit ett problem sedan Europa hämtat sig från kriget och fått igång produktionen. Försöket 1984 att begränsa produktionen med kvotering gick snett redan från början eftersom man delade ut en kvot som var större än produktionen.

Därför försökte man med olika utköpsprogram, där bönder som gick med på att upphöra med produktionen erhöll en summa pengar baserad på den mjölkproduktion de haft året innan de slutade. Men det var inte likt svenska djurförbud, ett livstids näringsförbud. Ty, efter att ha hållit upp i fem år var man berättigad att återuppta mjölkproduktionen igen, om man så önskade. Och då skulle man få kvottilldelning från SLOM-kvoten.

Sverige införde ett sådant utköpsprogram vid avregleringen 1990, innan någon visste (ja, en inre krets inom (S) högsta ledning visste, men vågade inte berätta för sina medlemmar, enligt Gunnar Falkemark, statsvetare Gbg:s universitet) att vi 1991 skulle ansöka om medlemskap i EG.

De som gått med i det svenska utköpsprogrammet ansåg EU-kommissionen att de skulle ha rätt att i EU få del av SLOM-kvot. Där rådde ju helt andra förutsättningar än fri konkurrens på världsmarknaden, med ett hälften så stort mjölkpris som det betalades inom EG/EU. Fri konurrens på världsmarknaden för jordbruket var ju vad "den svenska modellen" syftade till med avregleringsbeslutet den 10 juni 1990. "Jordbruket är en gammal näring under avveckling", som det hette. Och Paggans förutsägelse stämmer ju allt bättre dag för dag. Det är bara före den 19 septembersom alla talar sig varma för svenskt jordbruk!

Vad EU-kommissionen ansåg, brydde sig emellertid inte våra svenska förhandlare om. Så Sverige blåste sina mjölkomställare på kvottilldelning från den tilldelade svenska SLOM-kvoten. De svenska förhandlarna (under jordbruksminister Karl Erik Olsson (C) "förhandlade bort" den kvoten i all hemlighet. Och tilldelade den till de som satsat på utbyggnad av sin mjölkproduktion inför EU-inträdet. En av utbyggarna var självaste jordbruksministern (C) och LRF-medlemmen Karl Erik Olsson. Så det kanske inte är så konstigt att det gick som det gick med den svenska SLOM-kvoten. Jag tyckte jag hörde ordet "mannamån" nämnas?

Eller som en förtroendevald inom LRF sa: Det är inget problem med djurskyddet bara man har goda kontakter! Och det gäller väl inom de flesta områden i en korrumperad stat.

HR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar