12 maj 2014

Masslakt av får i Resele - allehanda.se

Djurförbud är den yttersta åtgärd som staten via djurskyddslagen gör mot enskilda medborgare som är djurägare.
Ett yrkesförbud som oftast är livslångt...
Förutom ibland mycket genomgripande ekonomiska förluster.
En del medborgare har fått kostnader och ekonomiska förluster över två miljoner kronor.
Vanliga medborgare klarar inte det utan går under både mänskligt och ekonomiskt.
Får det vara så för ett mycket godtyckligt beslut på myndighetsnivå - utan prövning i domstol?!
Ty djurförbud anses inte vara ett straff ur myndigheternas vinkel, utan en "administrativ åtgärd", ett beslut i trettiotalsanda...

Absurt!

Djurförbudsbeslutet enligt nedan är en rent subjektiv bedömning av en enskild tjänsteman som givetvis blivit sanktionerad längre upp i hierakin. Men lik förbannat en rent subjektiv åsikt som lika gärna kan vara en konflikt mellan myndighetspersonen och djurägaren...
Ty som jag uppfattar händelseförloppet enligt nedan tidningsartikeln verkar det troligt..
Utdrag:
"Länsstyrelsens kritik som ligger till grund för beslutet om djurförbud har främst handlat om brist på torra och rena liggplatser och skydd, att ligghallen varit för liten, att djurens hull varit under medelgott, dåligt med strö och skaderisker. Enligt länsstyrelsen åtgärdades aldrig bristerna."
Läs gärna artikeln i nedan länk plus se filmerna som djurägaren tog vid avlivningen av djuren...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar