13 maj 2014

Rådets sammansättning

Rådet ska vara allsidigt sammansatt och omfattar representanter för myndigheter och organisationer. För närvarande består djurskyddsrådet av representanter från Sveriges lantbruksuniversitet, Förbundet Djurens rätt, Djurskyddet Sverige, Lantbrukarnas riskförbund, Länsstyrelserna, Sveriges veterinärförbund, Djurskyddsinspektörernas riksförbund och Jordbruksverket. Dessutom har Helena Röcklinsberg (djuretiker) och Per Jensen (professor i etologi på Linköpings universitet) personliga mandat.

Ordförande för rådet är Jordbruksverkets djurskyddschef Helena Kättström. Rådet har möten fyra gånger per år.


I Djurens rätt där har Jens Holm roten till sin karriär. I Djurskyddet Sverige sitter Johan Beck-Friis. I Sveriges veterinärförbund har vi bondehataren  Torsten Jakobsson. Helena Röcklingsberg minns jag var aktiv på Per Michaneks debattsida, som han höll igång för kanske åtta år sedan - Djurintressenterna eller något ditåt hette den. Minns ni den debattsidan? Har aldrig fått klart för mig varför han la ner den. Den var mycket bra, men ni som bloggar vet förstås att det fordrar mycket tid att hålla igång sådan verksamhet.

Det finns ingen representation från sådana som håller sällskapsdjur.

Det finns inga representation från kulturjordbruket, bara från animalifabrikanterna (LRF).

Det finns ingen representant som har juridisk kompetens och som eventuellt skulle kunna ha synpunkter på rätts(o)säkerheten i alla förslag som dessa rådsmedlemmar naturligtvis kommer att försöka övertrumfa varandra med för att visa sig maximalt djurvänliga.

Så vägen mot undergången för svensk djurhållning kommer, med det rådets hjälp, att bli alltmer spikrak.

HR

http://familjejordbrukarna.blogspot.se/2014/01/ur-familjejordbrukarnas-tidning-nr-5-ar.html

 Gammalskandinavisk "hederskultur" - "bort dör din hjord, bort dör du själv, men ett vet jag som inte dör, domen över död man".1 kommentar:

  1. Ja, där har vi sannerligen en skrämmande samling med en gemensam agenda. "Allsidigt sammansatt"... - jaha, ja. Man samlar alltså en samling stjärnskott med de korrekta ståndpunkterna och utger den för att vara "allsidigt sammansatt". Nej, det är den inte.
    Jag vet inte varför P.M. lade ner Djurintressenterna, men debatten på sidan dog ju ut. De sista månaderna förekom inga postningar alls. Helena Röcklinsberg bidrog vad jag kan minnas bara med ett enda inlägg, då hon ondgjorde sig över den debatt som fördes där. Där förekom ju åsikter som gick stick i stäv mot hennes... Så Helena Röcklinsberg kallar sig eller blir kallad "djuretiker". Hmhm. Så varför har de just valt Helena Röcklinsberg och inte "djuretiker" som, säg, professor Ingemar Nordin eller Anders Tolland eller Per Segerdahl? Jo, givetvis för att H.R. (hehe!), till skillnad från de tre senare betydligt namnkunnigare etikerna, har de "korrekta åsikterna'".
    B-J Bjurling

    SvaraRadera