2 maj 2014

Resistens I


Vi använder ju ovanligt litet antibiotika till djur men det hjälper föga när vi avvecklar vår djuruppfödning i en rasande takt och den inhemska produktionen ersätts med kött från djur som regelmässigt får antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Myndigheterna jagar ihjäl de små företagarna, självhushållen, hobbydjurhållarna och lantraserna. "Djurskyddet" har snart bara fiktiva djur hos djurlösa personer kvar att skydda då de ser totalt djurförbud som den "naturliga följden" av flera års förföljelse. Vi är bäst även i den klassen med flest djurförbud per capita.

De stora producenterna slås ut av dålig lönsamhet och vanliga människor förbjuds av myndigheterna att ha en endaste hushållshöna. I Sverige ska det inte finnas några djur alls.

Ännu värre blir det när det blir frihandelsavtal med US. Länsstyrelsen lägger ner otroliga resurser på att förfölja frigående små höns i privata trädgårdar. Det är snar tre år sedan jag gav upp och skänkte bort mina tjoget dvärghöns. De kan komma gång på gång med poliser för att jaga en höna. I Skåne inspekterades endast 23 större hönserier av totalt 571 under 2013. "Vi har inte resurser", heter det. Enligt jordbruksverket skall man kontrollera 20% av livsmedelsproduktionen årligen men i Skåne kommer man bara upp till 5,7%.

Här prioriteras i stället att göra TV-underhållning och jaga pensionärer med sällskapsdjur. En granne, som inte själv har djur, sa till mig att det blir allt svårare att få tag på betesdjur till stödberättigade beten. Han har nu lovat ut sin mark i sommar till en salmonellasmittad besättning. Hur lämpligt det är att flytta runt smittade djur vet jag inte. 
Vi sitter på en tickande bomb och myndigheterna bryr sig inte!

A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar