4 maj 2014

Rune Lanestrand och Marit Paulsen

Rune Lanestrand är en flitig insändarskribent. Han skickar runt sina insändare till en massa tidningar. Och får in dem...
Nu för han en kampanj mot Marit Paulsen. Inte utan anledning. Det behövs för hon får härja helt fritt utan mothugg.. och det finns flera anledningar till det. Hon använder rent lögnaktiga och utopiska argument - som går hem i stugorna!
Det märkliga är att ingen tycks kunna sticka hål på hennes bubbla, så att kalla henne oskicklig som jag gör i vredesmod, är nog fel...
Men eftersom det är en debatt med Rune Lanestrand som hon agerar behöver jag inte bli så upprörd utan kan fundera litet bredvid, så att säga...

Först tar hon upp Rune Lanestrands hälsoargument om GMO (även om hon mycket skickligt undviker ordet "GMO",som ju är pestsmittat) och påstår en massa utan att peka på ett enda fall där GMO just fungerat som hon påstår. Alltså minskat bekämpningsmedel, ökat näringsinnehåll och varit "effektivare" ur miljösynpunkt. Tvärtom ökar behovet av bekämpningsmedel i GMO-grödor då kostnaden stiger med dyrare odling (patentsystemet). Inget kan hittills förändra växternas näringsinnehåll annat än marginellt utom då en försämring som att göra potatis till en industrigröda som med tveksamhet är ätlig. GMO - majs är enbart en "energibomb" som innehåller mindre "näring" och mer kolhydrater. Det enda man pekat på är det "gyllene" riset med extra karotin, vilket är för litet för att vara ett tillskott av A- vitamin ändå...

I fattiga och tropiska länder finns ett otal grödor som odlats i årtusenden som just är anpassade till torrt klimat. De behöver inte "förädlas" med GMO, utan börjar just åter användas av bönderna för att man skall klara torkår. Så sker i Indien under senare år...
Om man får sköta sitt jordbruk utan inblandning av de stora internationella aktörerna som Monsanto, Cargill, Smithfield, och andra multinationella bolag som finns inom den internationella jordbruksindustriella sektorn. Alltså Food Sovereignty, det som svenska politiker kallar matnationalism...

Så även i pratet om att "bygga broar" lever Marit Paulsen i en naiv drömvärld...
GMO är en kommersiell maktfråga via patentsystemet och icke en växtförädlingfråga!
Som just drabbar svagare regioner hårt den dag de inte kan skydda sin egen livsmedelsproduktion, sitt eget nationella jordbruk! Ty då kan utländska aktörer dumpa marknaden med produkter som ligger under produktionskostnaden i landet. Precis som svenskt lantbruk råkat ut för, särskilt det senaste året med en massiv import av för billigt kött för de svenska produktionsvillkoren. Svenskt jordbruk är i sin basproduktion, nötkreatur - mjölk- och kött riktigt illa ute de närmaste åren...

För svensk del är kampen över sedan avregleringsbeslutet 1990 där svensk politik ansåg att ett självförsörjningsmål inte längre behövs för Sverige. Idag har man lämnat makten över maten till Bryssel och ICA. Vilket hittills fungerat bra - ur konsumentsynpunkt.

Det helt fantastiska skrytet över Marits insatser för svenskt jordbruk visar att hon inte satt sin fot på svensk landsbygd på många år. Bryssel har varit hennes hem för länge....
De möjligheter för småskalig slakt på svensk landsbygd är knappast hennes förtjänst.
I länder som Österrike och Tyskland har man betydligt mer småskalighet.
En småskalighet som nu bekämpas från Bryssel för att bättre stämma med nya administrativa regler som de nya handelsavtalen om jordbruksprodukter (och ännu billigare mat) som arbetas fram i västvärlden med bland annat TTIP.
Där just GMO och intensivuppfödda slaktdjur av olika arter är basen...

Slutklämmen är strålande.
" Nej, självförsörjning är inget fult ord för mig – men självbedrägeri är det."
Bedrägeri är ordet.
Men folk älskar bedragare.

http://markbladet.se/?artikel=201404301135359517

2 kommentarer:

 1. Det är ju befängt redan i utgångspunkten: Lanestrandscitatet "Det bästa sättet att minska världssvälten är minskad import".
  Vilken världssvält?
  Det är många år sedan det konstaterades att det finns fler överviktiga än undernärda människor i världen. Att det i vissa regioner fortfarande finns undernärda människor beror på att de är fattiga, inte på att det skulle råda livsmedelsbrist eller på att livsmedlen är för dyra utifrån någon rimlig måttstock. Och denna fattigdom är inte världens lantbrukares skuld eller ansvar! Att med de fattigas försörjningssvårigheter som förevändning försöka sabotera lantbrukets möjligheter att exempelvis övergå till mera lönsamma energigrödor, som ju Marit P är ökänd för, är ju som att säga att det enkom är är lantbruket som genom sina priser ska avskaffa världsfattigdomen. Finns det inga pengar att handla för så spelar det ingen roll om lantbrukarna så skänkte bort livsmedlen. Det finns ingen livsmedelsbrist och det kommer aldrig att uppkomma någon framöver heller, vad än Rune och Marit och ymnighetshornet tror om saken. Och sådant tal underhåller bara den malthusianska myten. Rune och Marit bekräftar i själva verket varandra i sin gemensamma men verklighetsfrämmande världsbild.
  B-J B.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara i Sverige går stora delar av spannmålen till etanol...
   Får folk sköta sig själva så fixar de nog detta...
   Men det är någon som tjänar bra på nuvarande system..
   Och det är inte bönderna.

   Radera