29 maj 2014

Ryssarna och deLaval

Ett reportage från det ryska mötet om mjölkproduktion som deLaval står för.

Ett ämne som var uppe är mjölkkornas problem med värmeöverskott. Vilket de flesta känner igen även från Sverige. Alltså inte kylan, som de flesta svenskar inbillar sig och som blivit en kvarnsten för djurhållarna via djurskyddslagen. ( in med korna på vintern och ut med dem på sommaren - när korna klarar den svenska kylan utan problem men däremot har problem med värmen på sommaren).

Kanske är problemet med kornas värmeöverskott ett problem för de nordeuropeiska nötkreatursraserna som ju dominerar världens mejeriindustri.
De indiska mjölkkoraserna, som mjölkar lika bra i Brasilien, är kanske ändå aktuella för Mellanöstern och södra Europa.

På 1800- talet dominerade en annan europeisk mjölkkoras - Shorthornrasen, men den rasen är sällsynt idag. Kanske att Holsteinrasen som dominerar idag går samma väg.
Till förmån för några indiska koraser?

http://www.thecattlesite.com/news/45844/do-we-have-an-obligation-to-only-milk-in-temperate-climates

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar