9 maj 2014

Svansbitning - en miljöfråga eller ett arv

För över tjugo år sedan när jag hade en mjölkkobesättning med enbart Holsteinboskqp så gick debatten het angående avvikande beteenden hos mjölkkor.
Olika stressfenomen ansågs vara en miljöfråga där djurägarna hade fel skötselsystem.
Jag tyckte det var frustrerande att bli beskylld för något som jag inte kunde påverka.
Miljön i ladugården var precis sådan som den varit i århundraden....

En försommardag när korna låg i sommargräset och idisslade såg jag att vissa kor inte slappnade av utan hade underliga tungrörelser...
Några kor stod och viftade med tungan och verkade helt snurrig.
Det fanns gott om plats på betet! Stora betesarealer med olika miljöer, närmast skogsmark, där normala kor borde varit helt tillfreds med tillvaron.
Alltså var det inte miljön som felade utan kon!

Varför hade det blivit så?
Svaret var ganska enkelt. En centraliserad avelsfunktion där kornas mentala status inte var del i avelsarbetet. Det fanns inget urval för att få bort tokiga kor. Man gjorde tvärtom!
Ett visst inslag av psykisk bulemitendens torde vara fördel i en intensiv mjölkproduktion.
Den som äter mer än nödvändigt kan också mjölka mer...

Jag konstaterade detta när jag köpte några fjällkor och placerade dem bredvid mina Holsteinkor.
Då kände jag igen kornas beteende. Fjällkorna var de som var normala!
Holsteinkorna var inte normala!

En parallell hos grisar uppträdde på 1970 - talet. Ärftlig stresskänslighet. Det hade blivit så akut att grisar dog av stress på väg till slakteriet. Stressen gjorde slaktresultatet till en katastrof då grisarnas kotletter efter slakt tappade vätska och blev torra träbitar.
Man tvingades att snabbt korsa in andra raser i svensk svinuppfödning då hela avelsbasen, den lilla grupp av avelsdjur som stod överst i den genetiska pyramiden var helt "körd".
Efter några år hade man identifierat en särskild gen som gav stressen och sorterade väck dessa djur ur avelsbasen inom rasen...

Det kan mycket väl vara en liknande situation som uppstått då man tvingas kupera svansen på nästan alla slaktsvin i Danmark. En smala avelsbasen i industriell svinuppfödning kan alltså medföra genetiska defekter, även om de inte syns och är lätta att mäta, som just något som borde kallas lynnesfel. Lynnesfel för att klara industriell uppfödning...
Kanske av samma orsak som mjölkkorna som visade avvikande beteenden...
http://www.atl.nu/atl-play/regler-irriterar-danska-grisproducenter

3 kommentarer:

  1. Bra skrivet. Att alla beteendestörningar är miljöbetingade är ju närmast utgångspunkten för allt som skaraforskarna tänkt och sagt de senaste 30 åren. Och jag har då inte sett att uppsalagenetikerna någonsin försökt tala dem tillrätta. Varför beter de sig så här?
    B-J B.

    SvaraRadera
  2. Och i dag 2014-05-20 kom "vetenskapen" fram till det din "beprövade erfarenhet" sa dig utan forskningsanslag!

    SvaraRadera