8 maj 2014

"Världens bästa djurskydd"

Kommentar på fb:
Snart 1000 underskrifter, de allra flesta av de senare är av människor i andra länder, men det är ju jättebra att det ges spridning utöver världen hur "världens bästa djurskydd" fungerar i praktiken......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar