30 maj 2014

Vitryssland återinför livegenskap

I dagens värld lever fler människor i städer än på landsbygden.
Det känner nog de flesta till...
Men vad innebär det?
Politiken blir beroende av detta faktum och kan knappast påverka utvecklingen...
Och varför göra det?

I nedan länk konstateras att livegenskapen återinförts i Belarus.
För att rädda årets skördar.
Landets president är en gammal kolchoschef så reaktionen tyder på att något problem finns med landets jordbruk. Man har troligen samma problem som på övriga planeten - flykten från landsbygden. Men i ett slutet land, som Belarus eller Nordkorea, kan man hantera frågan på detta sätt. I demokratiska nationer kan man bara vänta in den kollapsade livsmedelsförsörjningen i städerna...

För svensk del har det nyligen genomförda valet visat att vi också går denna väg...
En polarisering mellan landsbygd/mindre orter och de tre större befolkningscentra har tydligt uppstått. Och de helt dominerande urbana partierna har sedan valet för fyra år sedan i segerrus fortsatt en usel landsbygdspolitik. Urbaniseringens slutliga effekt är naturligtvis inte dagens politikers problem. Det måste man förstå är demokratins villkor.

Dock anar man att landsbygdens problem faktiskt blir ett urbant problem framöver. Det framgick i valrörelsens "Svinekrig". Som visade att politiken inte förstår något av problemet. Och inte heller vill förstå...
Att flykten från landsbygden kan man bara lösa i Belarus.

http://cornucopia.cornubot.se/2014/05/vitryssland-aterinfor-livegenskap.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar