29 juni 2014

Piketty och lantbruket

Sedan 1970 - talet har samhällets politiska inriktning varit i Reagans amerikanska stil. Att sänka skatten för de rikaste och att detta skall spilla över på de fattiga genom ökad ekonomisk aktivitet. Den så kallade "hästskitsmodellen".
Så kommer då en fransk ekonom och vänder ut och in på resonemanget.
Självklart har han rätt.
Ty det han säger, och skriver, har man ju insett och känt på sig....
Dagens utveckling slutar med en skräll!
Vilket man kan se under dessa senaste åtta år med Alliansen.
Varför har politiken/Alliansen agerat så att de riskerar regeringsmakten genom att uppenbart skapa problem för allt fler väljare? Problem för samhället som måste resultera i ett regeringsskifte?

Först, vad är problemet?
Det är för många, ännu så länge, svårt att se. För under dessa åtta år med Alliansen har ekonomin för väldigt många gått bra. Mycket bra, till och med. Men de som råkat illa ut, utan att egentligen gjort några fel, har insett vad felet är.
Yrkesgrupper som lantbrukare och åkare. Därför att båda grupperna är utsatta för låginkomstkonkurrens från grannländer inom EU. Något som de som lever t.ex. inom den skyddade svenska språkbarriären, inte kan förstå. Detta blev ganska klart för lantbruket bara något år efter EU - inträdet 1995. Det var enbart stödsystemet som stoppade ett stort manfall i näringen.
Inom åkerierna blev utflaggning och andra taktiska finesser lösningen. Tills nu...
Under senare år, under ROT - systemets tid, har kritiken mot hantverkare ökat. Som en effekt av just ROT, ett riktad stöd till hantverkare, som det uppfattas.
Kritiken har blivit så stark att man från kundsidan tycker att de klart billigare kontinentala byggjobbarna är helt OK att anlita. Och att detta numera är en normal del i arbetslivet.
Därmed har byggarbetare framöver svårt att hävda sina intressen...

Frågan blir då varför svenska lönekostnader är högre än på kontinenten?
Är det ett axiom? En självklarhet som är naturlig enligt den situation som uppstod under senare delen av 1900 - talet?
Knappast..
Det är här Thomas Piketty kommer in i bilden tycker jag.

Det är hans förklaring av balansen mellan fattiga och rika. Det som verkar vara hans budskap i hans bok: Capital in the Twenty-First Century
En förklaring som lägger alla puzzelbitar på plats i förklaringen av vissa egendomliga politiska besked av Alliansen under dessa åtta år.
Den skattetekniska åtgärd, som ställt till det mest elände för konkurrensutsatta delar av näringslivet med mycket arbete i relativt låga inkomstlägen, har inte fått den skattetekniska anpassning till övriga EU som man förväntat sig borde skett under dessa åtta år.
Det innebär att konkurrensen gjort att jobben i dessa näringar minskat sakta men säkert, då inga av dem som jobbat inom dessa näringar insett och förstått var problemet var.

Så vad är då problemet?
Enligt en kort och tydlig förklaring, angående Sverige, i nedan länk, så var just Sveriges problem en liten och öppen ekonomi.
Kapitalet kan lätt flytta utomlands....
Precis den debatt vi hört sedan 80 - talet. Och som politiken åtgärdat...
Resultatet var därmed väntat.
Eftersom den offentliga sektorn är stor med inte bara vanlig byråkrati utan även sociala sektorer inom det offentliga, så måste någon betala detta...
Och då man i den svenska ekonomin inte kan beskatta kapitalet, via bolagsskatten, inte ens i samma nivå som i USA, så måste skatteuttaget hamna hos låginkomsttagarna...
Förklaringen var enkel. Enkel och pedagogisk.
Det finns alltså ingen väg ur detta dilemma..
Utan att inse att välfärden försämras hur man än gör!

Därmed förstår jag varför regeringen för några år sedan frenetiskt bekämpade ett försök från Bryssel att skapa den lägsta nivå därunder skattebefrielse skulle inträda.
Det som man i Bryssel kallar "Risken att bli fattig" - 60% av landets medianinkomst!
Detta som regeringen lyckades stoppa! Det blev ingen överenskommelse i Bryssel.
Varför det? Varför stoppa något socialt gemensamt när man så ofta pratar om hur viktigt integreringen inom EU är?
En så enkelt skattemässigt teknisk finess som ett skattemässigt golv för alla medborgare inom Europeiska Unionen.

Frågan störde mig i åratal, då jag insåg att just för lantbruket och landsbygden var lika konkurrensvillkoren med kontinenten avgörande för framtiden!
Och skattetrycket var den stora skillnaden!
Därför att jag faktiskt hade insett detta vid samtal med lantbrukare från andra EU - länder. Hur kunde man ha så låga inkomster och ändå klara det dagliga? Men då skatten var obefintlig för låginkomsttagare blev de svenska böndernas ohållbara situation mer klar.
Jordbruk var en körd verksamhet!

Som slutsats av intervjun med Thomas Piketty så ser framtiden inte så ljus ut för Sverige!
Ändras inga förutsättningar i samhällsekonomin kommer fler yrkesgrupper att utsättas för samma problem som lantbruket.
Politiken tvingas att ständigt ändra på olika regler och skatter för att anpassa sig till omvärldens (Kapitalets) krav. Vilket innebär att kapitalet knuffar politiken framför sig och medborgarna förväntar sig att politiken gör något åt detta....
Det enda man kan ändra på är regler för tjänstesektorn, såsom krogmomsen och sådant.
Dessa åtta år med Alliansen visar att förändringar, som borde vara borgerlig politik, inte går att genomföra....
Det som måste åstadkommas är en lokal marknad som kan bära en offentlig sektor i balans med behovet. Eller att EU blir såpass starkt att man kan kontrollera kapitalets rörelser med gemensamma regler inom EU.
För svenskt lantbruk är det nog något sent...

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3071

Finländska funderingar

I ständiga debatter om samhällsutvecklingen, särskilt inom jordbruket, blir det i Sverige en sorts navelskådning.
I svensk debatt är allting redan ett mantra. Strukturrationaliseringen gäller.
Om verkligheten inte stämmer med kartan är det kartläsaren som gör fel...
Inte kartritaren.

I Finland är man mer öppen.

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4398

28 juni 2014

Stort eller litet

Tidigare har jag konstaterat via IATP, en organisation baserad i Minnesota, att kinesisk mjölkproduktion expanderar enormt.
Frågan är om ARLA och andra exportörer klarar denna inhemska kinesiska konkurrens?

I nedan länk uppfattar den brittiske kinabesökaren samma som IATP konstaterat.
Besättningar med uppåt 40 000 kor finns i drift.....
Och deras foderbehov tillfredsställs med import av alfalfahö från Kalifornien.
Sojabönor från Brasilien. Majs från USA... Med mera..
Priset på tankmjölken (raw milk) i Kina är just nu över 5 kr litern ( jämfört med ett svenskt pris på 3 - 3,50 kr per liter)

Om detta står sig...
Är det då europeiska mjölkbönder som är förlorarna?
Är de europeiska bönderna på väg att bli de nya "ulandsbönderna" med ständigt dålig ekonomi?
http://www.agriland.ie/news/thinking-expansion-try-milking-39k-cows/

Är möjligen denne engelske mjölkbonde framtiden? Egentligen.
http://www.farmersguardian.com/home/livestock/livestock-features/challenging-supply-chain-through-micro-dairying/62576.article

Framtiden i UK

Cambridge universitet har gjort en analys av framtidens behov av odlingsmark i UK.
Två miljoner hektar fattas år 2030.

Hur mycket fattas i Sverige?
Idag?

Det är knappt lönt att fundera på den svenska situationen ty det blir bara hypotetiskt.
Ingen tar ändå eventuella varningar på allvar.
"Det finns ju enorma arealer i Norrlands inland som skulle kunna odlas upp om det krisar...."
Som en debattör sade...

OK, det låter ju bra.
Då kör vi på som vanligt...

- Andrew Montague-Fuller, Programme Manager at CISL, and author of the report said: "In this initial analysis, we identified a significant gap between additional land demand and potential supply, as well as a worrying lack of clarity about what agricultural land is expected to deliver. -

http://www.cisl.cam.ac.uk

27 juni 2014

GMO på väg ut

Lantmännens ordförande känner av marknaden.
Detta var även uppe på spannmålsodlarnas möten i USA i våras.
Den europeiska marknaden efterfrågar GMO - fritt.

Men även den kinesiska marknaden vill ha GMO - fria produkter.
Så Lantmännen ligger nog "rätt i fil"....

http://www.lantbruk.com/lantbruk/lantmannen-tror-att-gmo-ar-pa-vag-bort

Och i politiken går det fort....

http://www.lantbruk.com/lantbruk/tyskland-oppnar-forbud-mot-odling-av-gmo-grodor

Aktiv bonde

Debatten för ett år sedan inom lantbruket handlade mycket om ett Brysseluttryck - Activ farmer - och dess uttolkning på svenska...
Idag är det helt tyst.
Och bra är det...

För ett par år sedan, när den debatten uppstod, så träffade jag en "aktiv bonde".
"Tycker du att bara så kallade aktiva bönder skall få stöd"?
"Jo, absolut"! Blev svaret.
"Måste man inte räkna med att det då kommer ut folk från myndigheterna och styr över hur detta skall fungera. Bestämma vilka djur som skall gå till slakt och så....."?
Det blev alldeles tyst. Så långt hade han inte tänkt.

I Irland är 28% av farmarna deltidsbönder. Och ifrågasätts om de är "aktiva bönder".
Är det rimligt att deltidsbönder, pensionärer, och andra som har flera inkomstkällor skall få stöden? Det är frågan som ställs i artikeln nedan.
Alltså frågan om "aktiva bönder" igen.
Man gör samma misstag som framfördes av tungt belastade lantbrukare i Sverige.
Man är villig att acceptera en fullständig kontrollapparat, ja, närmast ett slaveri, för att få unik tillgång till ett stödsystem...
http://www.agriland.ie/news/part-time-farmers-getting-single-farm-payment-undermining-full-time-farmers/

26 juni 2014

Framtidens mjölkproduktion

Lantbrukets Affärer har refererat en finsk prognos över EUs framtida mjölkproduktion.
Man har kommit fram till att det blir ett "mjölkbälte" från Estland till Irland.
För svensk (och finsk) del verkar det mer tveksamt....
Möjligen en koncentration till Sveriges Kalifornien, Halland och Skåne.
Enligt känt mönster från USA...
Fast då borde Spanien ligga bättre till.
http://www.lantbruketsaffarer.se/LAMjölk/tabid/1313/ItemId/1052/View/Details/AMID/3210/Default.aspx

På andra ställen dyker nya problem upp.
Av miljöskäl diskuteras behov av stallbyggnader på New Zealand.
För att inte korna skall skapa erosion och gödselförluster vintertid till bäckar och andra vattendrag...
Ungefär som bonden sa om stadsborna.... "Skita inne och äta ute? Märkliga människor."
http://www.thedairysite.com/news/45987/new-zealand-becoming-a-mini-europe

25 juni 2014

Dyr hobby

Häromdagen fick en lantbrukare kontakt med en "konsument"...
Han hör till de numera fåtaliga mjölkbönder som har sina kor på bete.
Och genom gården går en asfalterad väg som används av kreti och pleti.
När han då stängde av vägen för att flytta över sina kor, stannade en "konsument" sin bil och började kommentera bondens kors juver...
Bonden som är en timid person brydde sig inte.
Dock kom efter någon dag en påringning från länsstyrelsen...
Och ett besök.
Hur sådant kan avlöpa finns beskrivet i nedan länk.

Om alla medborgare har rätten att lägga sig i vad andra människor gör.....
Eller i detta fall en bonde och hans djur, så tröttnar bonden snart.
Fastän bönder är ett segt släkte.
Men det finns en gräns för alla.

https://forystablogg.wordpress.com/2014/06/24/galenskapen-i-karlstad/

24 juni 2014

Den irländska nötköttskrisen

En tanke kom upp när jag läser i nedan länk.
Berättelserna från 1930- talet, om hur det gick till när bönderna tog med några smågrisar till marknaden för att få loss litet pengar...
Och kom hem med fler i stället.
Det fanns inga köpare och en del hade inte råd att föda sina djur längre.
Ett "race to the bottom", skulle man kalla det idag...

De senaste årens turbulens inom svensk slakt tyder på att den svenska marknaden i allra högsta grad är inblandad i detta irländska drama med fallande priser, som man kan följa i flera artiklar i nedan länk.
Under våren har slakterinäringen i Sverige undergått stora förändringar - i det lilla.
Rykten går enormt...
Som även når mig, trots mitt "utanförskap", då jag inte har någon djurhållning längre..
Rykten som långa semesterstängningar på slakterierna, av olika något egendomliga anledningar.
Och annat...

Det finns ingen vettig anledning till det som sker vad jag kan finna på de webbsidor jag brukar läsa, men däremot får man en förklaring till händelserna i nedan länk.
Europeisk nötköttmarknad är i gungning sedan flera år tillbaka.
Priserna faller särskilt fort just nu.
Det kan vara orsaken till den nuvarande märkliga svenska situationen med ibland slaktköer/långa väntetider vid denna tid på året....

Undrar hur långt Eskils "kopeng" räcker?
Kanske det är för litet och försent....
Små köttdjursbesättningar fortsatta existens är nog helt beroende på ägarens intresse att driva det vidare som hobby.
Ty en hobby får kosta, till skillnad från en förvärvskälla...
http://www.agriland.ie/news/icmsa-says-beef-crisis-cost-farmers-e106-million/

23 juni 2014

Grisknorrarna och svensk livsmedelsförsörjning

I valkampanjen inför valet häromdagen blev svensk livsmedelsförsörjning ett väsentligt inslag i debatten. Även om det bara handlade om danska grisknorrar. För egentligen var problemet var maten kommer ifrån då svensk livsmedelsproduktion backar i snabb takt. Något som uppenbart var en överraskning för alla politiker. Men däremot inte för dem som verkar inom svenskt jordbruk.

Vad som däremot ingen tycks förstå är hur de långa konjunkturerna inom lantbruket ser ut. Vilka faktorer som styr lantbrukets variationer. Man kan precis som i andra näringar se hur olika generationer aktiva ockuperar marknaden och hur det påverkar. Idag är det främst effekterna av att den generation lantbrukare som startade sitt företagande på 1970- talet och som sedan dess helt ockuperat det svenska lantbruket, nu lämnar näringen. Man kan även notera att de som övertar marknaden tydligen redan är etablerade. Resultatet innebär att svensk livsmedelskonsumtion under lång tid framöver, en generation, tydligen blir importberoende till drygt hälften av behovet. Om inget radikalt händer.

Orsaken till detta är, förutom unika svenska förutsättningar inom skattesystemet och andra detaljer, svensk följsamhet till kontinental jordbrukspolitik. Något som kanske är en överraskning för de flesta när man studerar kontinental jordbrukspolitisk historia och jämför med svensk jordbrukspolitik. Paralleller till politiska beslut i det tidiga EU/EG skedde i Sverige. Som det omdiskuterade "1967 år jordbrukspolitiska beslut". Det var egentligen ett "skott i luften" då man föreslog en nedläggning av svenskt småskaligt jordbruk, vilket ändå var i full gång på grund av överföring av arbetskraft från lantbruket till offentlig sektor just de åren. Vilket sedan medförde politisk panik några år senare när importbehovet inte gick att tillfredsställa då problemen var likadana på kontinenten.

Därmed satte 1970- talets subventionspolitik igång. Inte bara i Sverige utan även på kontinenten. USA protesterade i GATT och ett stilla handelskrig uppstod som kallades "Sojakriget". Trots att USA hade en liknande jordbrukspolitik som i Europa så vann USA i GATT/WTO år 1990. Då beslutades att ett skyddat jordbruk med direktsubventioner till bönderna var fel. Omedelbart genomfördes en svensk avreglering medan ett liknande beslut skedde först 1992 på kontinenten. Dock kom USA och EU överens om en lång omställningstid. Man kan nog påstå att denna omställningstid inte riktigt är över än. Vilket svenskt lantbruk blivit varse efter 1995.

Idag har USA genomfört en stor jordbrukspolitisk förändring. Stöden till lantbruket har förändrats i grunden, rent principiellt. Tidigare var stöden riktade till näringen för att lantbruket och dess utövare skulle klara sig. Idag, då lantbrukarna är närmast utplånade till bolagsjordbrukens fördel, så är kraven annorlunda. Aktiebolag har inga bönder som bara drar åt svångremmen ett par hål när tiderna blir dåliga. Aktiebolag kräver vinst varje år! Därför inför USA ett skattefinansierat offentligt försäkringssystem för att skydda odlarna, de stora aktiebolagen, de nya bönderna. Systemet är organiserat i ett antal olika möjligheter där man låser sig i fem år.

När nuvarande europeisk jordbrukspolitik, CAP ( Common Agriculture Policy), skall ändras om några år igen kommer troligen även EU att få ett bolagsanpassat stödsystem. Det nuvarande stödsystemet inriktat på människorna på landsbygden upphör då och stöden blir konsumentinriktade på samma sätt som i USA med matkuponger och soppkök.
Man kan undra vad det är för mening att fundera på det idag, men för den som är odlare är det bara fyra gånger till man gör en vårsådd och det är en kort tid i ett bondeliv. Och det borde vara en tanke även för konsumenter och politiker. Det faktum att makten över maten glider allt längre bort från den som behöver maten.

http://www.regeringen.se/sb/d/18694/a/242699

22 juni 2014

LÄNSSTYRELSERNAS ÅTERKRAV PÅ AREALSTÖDEN.....LÄNSSTYRELSERNAS ÅTERKRAV PÅ AREALSTÖDEN (ÅKERMARK OCH BETEN) DÄR I MÅNGA FALL DE  OMDISKUTERADEBETESMARKERNA INGÅR  STRIDER MOT FÖRORDNINGEN EG 1782/2003 och EG 796/2004

I en ny dom i mål C-105/13 från EU-domstolen som kom så sent som den 5.6.2014 slår domstolen fast detta. Regeringen, Jordbruksverket och länsstyrelserna tolkar förordningarna fel.Några återkrav får inte ske.
1.        Får fel i samband med fastställande av rätt till jordbruksstöd bara korrigeras om korrigeringen är till nackdel för jordbrukaren, och ska en sådan korrigering till jordbrukarens fördel nekas? Detta är frågan i förevarande mål.
2.        Vid en första anblick ligger det visserligen nära tillhands att gå konsekvent tillväga när det gäller korrigering av fel och alltså göra korrigeringar både till nackdel och till fördel för jordbrukaren, men vid en närmare analys framgår det emellertid att detta kan strida mot rättssäkerhetsprincipen, såsom denna har kommit till uttryck i bestämmelserna om jordbruksstöd.
3.        Jag ska därför i det följande undersöka både den rättsliga grunden för korrigering av fel och bestämmelserna om upprätthållande av rättssäkerheten.
Så börjar den kloke generaladvokaten sin utredning och kommer fram till samma kloka slutsats som vår egen Högsta domstol slagit fast i mål Ö-461/11. En dom som också grundar sig på ett förhandsavgörande från EU-domstolen.
15. Principen om unionsrättens företräde innebär att svenska domstolar och myndigheter är förhindrade att tolka en bestämmelse som har beslutats på EU-nivå på ett sätt som ändrar dess innehåll eller effekt och att de är bundna av EU-domstolens tolkning av EU-rätten. Samtidigt har Sverige en folkrättslig förpliktelse och ett eget ansvar för att tillse att rättigheterna enligt Europa-konventionen inte kränks i det enskilda fallet.
Om en myndighet, i detta fall Jordbruksverket, tolkat bestämmelserna om antalet tillåtna träd på en betesmark fel och från början informerat stödsökande på ett felaktigt sätt kan inte stödsökanden lastas för myndighetens egen försummelse och låta bonden betala för det. Det framgår med all tydlighet av EU-domstolens nya dom.
Att det skall ske en korrigering är helt korrekt, men den gäller enbart arealen och inte den ekonomiska delen, som skall förbli densamma, d.v.s. en ekonomisk fördel som gäller flera år framöver.

Ett exempel:
En stödrättighet är från början detsamma som ett hektar och har åsatts ett värde, i detta exempel 800 kr. Har man från början fått 10 stödrättigheter kan man således använda sig av dessa 10 under förutsättning att man brukar 10 ha. Brukar man bara 9 kan man bara använda sig av 9.
Nu har myndigheterna varit försumliga när de beslutade om stödrättigheterna genom att räkna in för många träd på betesmarkerna varför arealen blev större än vad föreskrifterna från EU medgav, vilket påpekats från EU-kommissionen och stödrättigheterna hade från början ett visst värde beräknat på arealen med de för många träden.
Om man från början hade 10 stödrättigheter som var och en var värd 800 kr hade man således rätt till ett stöd på 8 000 kr.
Om man nu på grund av träden fick en minskat areal till 8 ha skall den sammanlagda summan i stället läggas ut på dessa 8 ha.
Detta innebär således att man i framtiden bara har 8 stödrättigheter, men dessa har var och ett värde på 1 000 kr,d.v.s. det har inte skett någon förändring på det totala stödet. Det är fortfarande 8 000 kr.
Hade däremot myndigheten fått rätt hade bonden bara haft 8 stödrättigheter som var och en var värd 800 kr, d.v.s. sammanlagt 6 400 kr.
Det årliga bidraget hade minskat med 1 600 kr och på fem år blir det 8 000 kr, d.v.s. lika mycket som ett helt års stöd.


Ulf Pettersson
Mjölby


Robotmjölkning och bete

En intressant tanke är Betesmjölk för höga halter CLA och andra nyttiga fettsyror.
Alltså, rena hälsodrycken....
Nu när priset på mjölk blivit så lågt att det blivit en bulkvara enbart.....

Att producera mjölken under mer "ålderdomliga" metoder, som Betesmjölk på sommaren, borde kunna konkurrera ut bregottfabriken...
Men då sommarhalvåret är den mest arbetsintensiva perioden måste betesperioden vara rationell. Tanken på att en mjölkrobot kunde serva korna på bete har jag förstått inte riktigt funkar...
Kanske på grund av att man trott sig kunna kombinera intensiv produktion av "traditionell" svensk modell med 10 000 liter per ko och år och betesdrift....
Vilket inte är riktigt lätt.
Halverar man kravet per ko blir det lättare.
Det är ju ändå produktion per hektar som är intressant.

I nedan länk har man tänkt så.
Ungefär som jag funderade för tjugofem år sedan...
(Det skulle kanske även fungera på en fäbod, om man fantiserar litet)

http://www.agriland.ie/news/lely-robots-grazed-grass-perfect-combination/

Super - växter

I den nuvarande situationen där EU vägrar släppa in Monsanto - GMO växter till odling i EU och detta är ett störande moment i förhållandet mellan USA och EU framöver genom de förhandlingar om TTIP som sker.
Ett första steg bakåt från EUs sida blev beslutet om GMO av EUs miljöministrar häromdagen.
En kompromiss som borde kunna tillfredsställa förhandlarna om TTIP.

Nästa steg blir att övertyga medborgarna.
Det momentet pågår just nu...
Med uttrycket "superväxter".

"Superbananen" har tagits fram.
Grunden är en liten banan från Micronesien som har rött fruktkött. Alltså full med betakarotin. Precis som en morot. Denna banan har man använt i en GMO - produktion vid kommersialiseringen. Troligen på grund av patentskyddet som är mycket starkare för GMO än traditionell växtförädling. (Det kan finnas andra orsaker också)
Men uttrycket "Superbananen" pekar på att det är en GMO - produkt.
Ursprunget beskrivs här:
http://www.newscientist.com/article/dn6120-orange-banana-to-boost-kids-eyes.html#.U6Lfjn8aySN
Men i dagens media låter det så här:
http://www.metro.se/nyheter/superbanan-ska-hindra-massdod/Hdznfq!luOMOJptwmYVDoebgvxMGg/

Nästa växt är då "Superbroccoli"
En intressant växt med spännande egenskaper.
Men som kommit fram genom ett idogt arbete med inkorsning av vilda kålarter i broccolin..
Inget GMO alltså. Och heller inget patentskydd. Men givetvis skyddad enligt de regler som gäller för traditionellt framtagna odlade växter!
http://www.expressen.se/kvallsposten/nya-broccolin-som-ersatter-gympasset/
http://www.superbroccoli.info/se/
http://www.lantbruk.com/lantbruk/lyssna-pa-lantbrukspoddens-fullspackade-program

Skillnaden mellan dessa båda "Superväxter" är framtagningsmetoden.
Att bananer är knepiga växter genom sitt förökningssätt är en orsak, och att broccoli är mer normal är en detalj i frågan.
http://www.expressen.se/kvallsposten/nya-broccolin-som-ersatter-gympasset/
Men min farhåga är hur lätt man kan blanda dessa båda växter under samma rubrik medan den ena är en klassisk italiensk odlad kålväxt av den typ som funnits sedan förromersk tid, medan den andra är en sorts modern Frankenväxt.

21 juni 2014

En partsinlaga

Just nu sprids artiklar om jordbrukstekniken, riktad till konsumenter/väljare i frågor som berör livsmedelskonsumtionen.
Nedan länk är ett sådant exempel på riktade artiklar i syfte att spräcka ett folkligt motstånd mot en allt större multibolagsdominans inom livsmedelsproduktionen.
Därför att de enda som i ett demokratiskt samhälle påverkar politiken är medborgarna...
Och då politiken, de som är valda, redan har gett upp tanken på lokal produktion av folket - för folket.
Därför släpps det mängder av artiklar som blandar bort korten och argumenten på alla möjliga sätt. Allt för att förvirra.
Nedan länk är full av falska argument i ett försök helt i klass med gammal sovjetisk propagandastil. Han blandar olika biologiska argument (naturen är aldrig en maskin där man alltid kan köra framåt eller bakåt) som sammanlagt blir negativt för "ekologisk"/organic odling.
Slutklämmen - om GMO - visar bara vad som var syftet med artikeln.

Seriös artikel - Nej - en vilseledande propaganda utan värde för den som undrar.
Men informativ för den som vill veta hur Monsanto och andra GMO - företag arbetar.

http://www.cnbc.com/id/101776917

Ekologiskt odlat - Ja tack, eller?

Som uppvuxen i staden, och utflyttad på landet, av intresse för naturen som drivande motiv har för mig uttrycket "ekologi" funnits med hela tiden.
För de flesta lantbrukare har nog ekonomin varit drivkraften. Att kunna leva på jordbruk som yrke. Kanske även att man varit född in i yrket.
Att jobba "nära naturen" som lantbrukare var mitt mål även när ekonomin ändå blev avgörande i alla beslut. Oftast fick "nära naturen" vika undan för ekonomin.

Efter att några år kämpat för att etablera mig som lantbrukare kom de politiska signalerna i mitten av 1980- talet, att svenskt jordbruk skulle världsmarknadsanpassas/avregleras. En halvering av svenskt mjölkpris, plus en rejäl import av exportsubventionerade halvfabrikat från kontinenten. Att fortsätta en ekologisk odlingsväg in i ett avreglerat svenskt jordbruk var enda utvägen. Som det såg ut då...
Och en uppkoppling till KRAV.

Vid den tiden fanns fortfarande Demeterförbundets certifiering som ett starkt alternativ.
Men KRAV var en svensk politisk konstruktion för att skapa ett "ekologiskt" konsumentalternativ till kemijordbruket. Ett sätt att leda svenskt jordbruk in i ett byråkratiskt svenskt jordbrukspolitiskt sovjetsystem...
Jag backade snart ur KRAV då en av kontrollanterna som kom på besök var en entusiastisk odlare som bytt jobb till kontrollant. Det var alltså bättre att kontrollera än att vara odlare....
I nedan länk berättas hur KRAV numera är en byråkratisk tvångströja som inte har något samband med ekologi och "nära naturen" utan är precis det som politiken önskade.
En tvångströja för bönder (med 200 sidor regler) och ett politiskt löfte åt konsumenterna.
Ett sovjetsystem där odlarna enbart har skyldigheter...
http://www.atl.nu/synpunkten/ja-tack-till-ekologisk-och-n-rodlad-mat

Tyvärr spelar skribenterna till ett annat inlägg i debatten med i detta politiska gyckelspel.
http://www.dn.se/debatt/osaklig-smutskastning-av-grona-svenska-jordbruket/
Man accepterar KRAV som "ekologiskt jordbruk" utan att ifrågasätta, egentligen.
Men de börjar faktiskt undra i vissa detaljer vad som är ekologiskt vettigt i den politiskt korrekta byråkratiska tudelning av vår kontakt med naturen - jordbruket.
Däremot skulle jag tro att den som inte har något erfarenhet och insyn i jordbruk förstår väldigt litet av skribenternas argumentation. Texten är förvirrande grund i argumenten både som politiskt budskap och som jordbruksbiologisk debatt.

Dock tolkar jag artikeln som en liten öppning i funderingen på hur odlare och konsument skall mötas idag och framöver nu när bulkvaruflödet är ledande för all livsmedelsförsörjning. Då politiken och myndigheterna måste anpassa sig till folkets reaktioner. Reaktioner som bubblade upp inför EUP -valet i det så kallade "Svinekriget". När alla politiker tvingades att sniffa på svindoften i svinstian för att tillfredsställa media...

Tradition vs modernitet

Jordbruk tycks bli ett problem för TTIP.

EU och USA har olika uppfattning om camembertost, t.ex...

Camembertost är ost från Normandie.
Enligt EUs regler om lokala produkter.
Medan det i USA regleras via varumärken...

Detta problem gäller särskilt alkoholprodukter och mejerivaror.
Men även charkvaror.
Det är egentligen kulturskillnader mellan europeisk tradition och amerikansk modernitet.
Som alltid.
Det räcker att besöka ett parmesanostmejeri där man inser att tillverkningsprocessen varit likadan i tusentals år...
I USA är det en fråga om "trade mark"...

http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/eu-us-face-food-labelling-spat-ttip-talks-302895

20 juni 2014

8 - miljoners staden

Enligt vad jag hört planerar man för en 8 - miljoners stad mellan Malmö och Oslo.
Men infrastruktur därefter...

Är det rimligt eller bara hybris?

Jag tvivlar att det är möjligt för då bor jag ju i stan...

Visserligen träffade jag en köpenhamnare som har ett torp här i trakten...
"Här är så centralt", sa han.
Man borde köpa upp mark här för framtiden....

Jaha, tänkte jag, nu har fler kommit på det...
35 minuter till Göteborgs centrum...

http://lipoptena.blogspot.com/2014/06/medvetet-och-omedvetet-forakt-mot.html
http://cornucopia.cornubot.se/2014/06/intervjuad-i-dn-om-landsbygden.html

Midsommarblomster

Flädern blommar

Förvånade politiker

Att svenskarna är ett " sovande folk" har man ju insett.
Men att även dess politiker, som ju myntat uttrycket, också sover är kanske värre.
Egentligen inte...

När man frågade politiker i Riksdagens Jordbruksutskott om olika jordbrukspolitiska realiteter, såsom hur många mjölkproducenter det fanns i landet så blev svaret, åtminstone för en annan, något chockerande...
Okunnigheten var enorm.
Man trodde det var allt från 10 000- tals till 100 stycken...

Nu visar sig Göteborgs politiker vara lika okunniga om sitt eget politiska beslut.
Att man skall ha 100% ekologiskt svinkött i Göteborgs offentliga kök...
Jaha..
Att det bara finns en "handfull" uppfödare blev en överraskning. ( Så många, är min reaktion)
Att det var så illa i "dagens moderna Sverige" säger kommunalrådet......
Att marknaden inte kan anpassa sig till efterfrågan....

Ja, det betyder bara att politikerna idag är fullständigt ute i det blå...
Och de är ju representanter för det "sovande folket".
Undrar vem det är som sover....

För svinuppfödarna krävs att kommunen skriver på långsiktiga kontrakt, minst tio år, för att det överhuvudtaget skall vara möjligt att göra en dylik investering.
Ty djuruppfödning är en biologisk verksamhet och det borde särskilt kommunala politiker begripa som vet hur långsiktiga kommunala beslut angående social service är...
Men det är bara att inse hur illa läget är....

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/trots-efterfragan-fa-ekogrisar

19 juni 2014

Anonym eller eget varumärke

I ATL skriver Birgersson att risken med stora varumärken som ARLA är att bonden, mjölkleverantören, blir anonym.
http://www.atl.nu/ledare/anonyma-livsmedel-f-rlust-f-r-bonden
Det är nog helt rätt.
Risken är att hela näringen blir anonym... Negativt anonym.
Som i USA.

I USA har bolagsjordbruken ökat enormt. Kapital från hela världen köper mark i USA.
Familjejordbruket har minskat med hälften på något årtionde...

Däremot har de småskaliga direktsäljande jordbruken ökat!
Och skaffar sig egna varumärken och kundkontakter....
På sitt eget sätt.

Freaks of the Garden är ett sätt...
Klart roligare än ARLAs Bregottfabrik!Och så en presentation av artisterna...

TTIP framöver

Flera nya positioner visar att man förbereder sig för införandet av TTIP.
Lantmännen har organiserat om sin utsädesorganisation.
Sålt till Syngenta.
Anpassat sig till eventuellt GMO - införande.....
http://www.lantbruk.com/lantbruk/lantmannen-och-syngenta-i-vaxtsamarbete

Det som mest diskuteras nere på kontinenten är konsumenttryggheten.
Att de europeiska livsmedelsreglerna är skarpare än amerikanska regler.

Att en sorts samordning sker märks på debatten i USA. Men jämförelsen mellan förutsättningarna i USA och EU anser nedan länk utfaller till USAs fördel.
Då man anser att Food Safety, livsmedelstryggheten, är bättre i USA än i EU....
Det gör att en stor del av den kontinentala kritiken mot TTIP faller...
http://capreform.eu/food-safety-in-the-us-eu-ttip-negotiations/

Bedrägliga tjänstemän

Man bör kräva legitimation när folk dyker upp och påstår sig komma från länsstyrelsen.

Vi vet att länsstyrelsens djurskyddshandläggare, allt sedan programmet på TV4, har som vana att kräva att få gå igenom hela hemmet för att se om där finns några djur...

Ett smart sätt att kolla möjligt tjuvgods..
Kanske..

http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/nyheter/2014/Pages/till-dig-som-ar-djuragare-i-vasternorrland.aspx

18 juni 2014

GMO i Sverige

Miljöminister Lena Ek är nöjd.
Hon verkar rent av lycklig.
Hon fick vara med och bestämma om en kompromiss.

Som alla numera vet är Centerpartiets politiska princip Kompromissen.
Har man lyckas med en kompromiss så har det politiska arbetet varit framgångsrikt.....
Att man som väljare kanske tyckt något helt annat då det i partiprogrammet står något helt annat än vad Kompromissen innebär har inte med saken att göra.
Ty när man röstar på Centerpartiet så röstar man på en kompromiss.
Något som just Centerms väljare kanske gillar.

Miljöminister Lena Ek fick alltså vara med att rösta fram en kompromiss.
Det låter fint, men det är en kompromiss utan något värde överhuvudtaget!
Troligen kommer inte Lena Ek att vara miljöminister efter valet och då kommer andra krafter att inte bry sig om denna kompromiss.
Det kommer att vara andra intressen som bestämmer...
Och de som inte vill ha GMO- odlande grannar får ta striden den dagen.
Tag vare Centerpartiets Kompromiss.

Regeringens samlade intressen är knappast det intressanta utan de intressen som står bakom regeringens olika partier och inte minst oppositionen.
Men det blir en framtida fråga.
Artikeln i nedan länk är dock fullständigt meningslös....

http://www.bt.se/debatt/antligen-overens-om-gmo-grodor(4331010).gm

GMO och hälsoproblem

Redan när jag började studera GMO för femton år sedan ansåg jag att det för min del, som odlare, fanns ett totalt överskuggande problem - patentsystemet.
Något som man startade i en patentansökan i början av 1980-talet med en ansökan om patent på några omkonstruerade mikrober.
Domstolen, som var jurister, tyckte att det där löjliga slemmet inte kunde betraktas som ett liv. Ty de var fundersamma på om det var lämpligt och möjligt att ta patent på liv - DNA.
Men som sagt, de var jurister och inte biologer så dessa jurister gjorde ett fatalt misstag.
Så därför öppnade de pandoras ask....

Att göra intrång i patent sker därför hur lätt som helst i biologiska naturliga processer var som helst i naturen idag.
Och patentägaren har rätten på sin sida.

För odlarna är detta en katastrof!
Och enda utvägen är att folk inte vill ha de produkter som GMO skapar...
Även om det borde vara enkelt för GMO- företagen att lösa hälsovådliga genetiska problem med denna överreklamerade teknik.
Men så enkelt tycks det inte vara....
Istället tycks det vara stora konsumentrisker med GMO - produkter....
Enligt nedan länk.

http://www.naturalnews.com/045539_GMOs_gluten_toxic_effects.html

http://www.atl.nu/ledare/gmo-gr-dor-kan-f-rbjudas-nationellt

De svenska oligarkerna

Något som vi klart applicerar på Ryssland och Ukraina är uttrycket oligarker.
Något som uppstått efter kommunismens fall..
Att sådant skulle uppstå i Sverige är ganska otroligt, tror vi.
Men så är det inte.
Det kan ske i ett "demokratiskt" land också...

Demokratin är kanske inte det "skyddsnät" vi tror.
Utan bara en fasad för något annat.
Om vi vill att demokratin skall vara något viktigt för samhället så krävs ett folkligt engagemang och inte det vi idag kallar demokrati.
Det tycks mest vara en slapp egocentrisk konsumentskravlista, något som är långt från en fungerande demokrati.
Och som ger utrymme för oligarker...

http://tankesmedjantiden.se/wp-content/uploads/2014/06/TIDEN_RAPPORT-4.pdf

17 juni 2014

WTO och djurskydd

WTO, World Trade Organisation, det övergripande organ som styr världens handel har gjort ett uttalande från sitt elfenbenstorn.
Ja, kanske inte riktigt så enkelt.
Man accepterade att djurskyddsfrågan var en anledning till att stoppa handel med djurprodukt.
Ett i mitt tycke ganska uppseendeväckande beslut.
Som jag först nu känner till.

Det borde innebära att svensk politik borde kunna stoppa all import av djurprodukter om djurhållningen inte följer svensk djurskyddslag!

Eller rättare sagt!
Man kan kräva att svensk politik omedelbart slutar med den dubbelmoral som nuvarande politik innebär.
Att svenska djurägare skall följa svenska lag medan djurprodukter från annat land inte behöver komma från djurhållning enligt svenska regler.

Eftersom WTO accepterade att djurskyddsregler faktiskt är godkända handelshinder så finns det inga hinder mot att kräva att svensk lag skall gälla för animalie- livsmedel från andra länder som säljs i Sverige.
Varthelst i världen det kommer från!

http://www.thedairysite.com/news/45947/animal-welfare-to-be-new-moral-trade-barrier

"Varannan har ett yrke som inte behövs om tjugo år” - DN.SE

Det finns väl snart ingenting som det är så gott om som mänsklig arbetskraft. Och ändå görs allt för att rationalisera bort den arbetskraften och ersätta den med energikrävande maskiner. En människa går energimässigt ganska långt på en "smörgås", den smörgås hon ändå måste sätta i sig för att leva. Den energiförbrukningen späs på med den energiförbrukning som fordras för att roboten ska göra jobbet åt "smörgåsnissen".          

"Det är arbetslinjen som gäller!" Att arbeta med vad när robotarna själva konstruerar "framtidens" robotar och tillverkar dessa själva?

HR


16 juni 2014

Mer om "Trigger Happy"

Richard Martin hade lagt under sig stora egendomar i den irländska kolonin. Irland betraktades som en koloni och dess invånare ansågs vid den tiden vara lägre stående. Som en engelsman (ur den akademiska eliten - Cambrigde) skrev i en reseberättelse efter em rundresa på Irland: "Jag känner mig förföljd av de mänskliga chimpanser som jag såg under färden genom detta fruktansvärda land."

Vid den här tiden var ull fortfarande den dominerande råvaran i den engelska textilindustrin och det fanns därför stor efterfrågan på ull. Därför övergick många jordägare till fårskötsel (det s.k. "inhägnadssystemet"), vilket dessutom var enormt mycket mindre arbetskrävande än andra former av jordbrukande. Och då gällde det att bli av med torpare och daglönare. Martin löste det genom att kräva mer och mer arbete av sina undersåtar och belade dem med allsköns skatter, "takskatt, "fönsterskatt", m.m.

Det slutade förstås med att torparna till slut gav upp, men Martin tog inget ansvar för deras fortsatta existens (inget omhändertagande av människorna alltså), varför de som kunde skrapa ihop till en biljett till USA emigrerade dit.

Att svälta ut dem som gör jobbet i jordbruket är ett välbeprövat koncept, som står sig än i dag.

HR

Högt mjölkpris i Kina

Irländska källor menar att den kinesiska efterfrågan på europeisk UHT - mjölk kommer att fortsätta.
Även om importen är relativt liten totalt sett.
Priset på "tankmjölken" är också relativt högt i Kina. € 0,58/ kg....
Drygt 5kr litern....
http://www.agriland.ie/news/chinas-thirst-imported-uht-milk-grows/

Även om andra källor menar att den kinesiska konsumtionen just nu falnar och att det drabbar exporten till Kina...
Den globala marknaden är lynnig.
http://www.cnbc.com/id/101754077

Politiskt korrekt

Problemet med den svenska flatheten som efter Palmetiden blev en kvarnsten för svenska folket, då man inte egentligen får diskutera verkligheten utan bara politiska drömmar, som just var Palmetidens varumärke, så är nedan utgjutelse uppfriskande!

Här samlas all frustration som bubblar i samhället.
Och som nu kokar över...
Och beskrives klart.

http://rebeccahybbinette.wordpress.com/2014/06/01/europas-arbetarklass-den-storste-forloraren-i-eu-valet-2/

Mot strömmen

Idag, när Familjejordbrukarna (http://familjejordbrukarna.blogspot.se) har haft sin förbundsstämma i Hörby passar det bra att förmedla nedan länk.
Storskaligt lantbruk är inte framtiden.

I August Strindbergs bok "Bland franska bönder" kan man läsa hur franskt storgodslantbruk föll samman efter revolutionen. Och hur politiken därefter uppmuntrade de förut landlösa bönderna att bli småskaliga entreprenörer/egna företagare. Med lyckat resultat.

Idag går processen mot allt större jordbruksenheter. Bolagsjordbruk.
Men bolag kräver lönsamhet annars måste verksamheten upphöra....
Vem skall stå för denna ständiga lönsamhet?
(Något som familjejordbruket sällan upplevt.)
Skattebetalarna och konsumenterna?

http://america.aljazeera.com/opinions/2014/6/land-grab-commercialagriculturalsmallholderfarmsworldbank.html

15 juni 2014

Krokodiltårar

Jag har aldrig sett att ledarskribenter i huvudstadsdrakar ömmat om landsbygden tidigare...
Det är nog bara krokodiltårar.
Man har haft åtta år på sig att skapa nuvarande politiska situation.
Utifrån ett Stockholmsperspektiv.

Nu håller man på att förlora sina huvudsstadsväljare och riktar blicken mot bonnläppar och byfånarna.
Det är nog försent....
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/framst-landsbygden-drabbas-av-ett-samarbete-mellan-smp_3654228.svd

Leaderprogram för landsbygdsutveckling

Mycket bullskitsnack, fyllt med mängder av inneordsterminologi för att hålla igång en överflödig tjänstemannabyråkrati.

De som verkligen bedriver verksamhet i harmoni med omgivande geografi och i verkligt kretslopp göre sig ej besvär att försöka få del av resurserna. För dem har man istället en myndighet som länsstyrelsen som försöker utrota sådana som inte bara ägnar sig åt flum.

HR

CDB på IPhone

Att enkelt registrera sina kalvningar på CDB är ett uppenbart problem.
Det blir ofta liggande några dagar....
Nu har en app tillkommit.
För irländska lantbrukare.

http://www.agriland.ie/news/herdwatch-beef-open-day/

Att demonstrera "franskt"

Ang att demonstrera "franskt" i Sverige - Glöm det!

Myndigheterna slår tillbaka utan pardon. Efter "skotten i Ljungskile 1999" begärde och fick småbrukarna i Småland en tid för ett möte med dåvarande GD:n för Jordbruksverket, Ingbritt Irhammar (C), hon som hade beordrat arkebuseringen av 6 (7?) friska kor bara för att de saknade öronmärken. Det var den skjutningen som var inledningen till den "praxis" som sedan dess tillämpas i Sverige. I strid med EG-rätten, som svenska myndigheter anser har lägre status än en föreskrift från Jordbruksverket.

Allt nog och emedan, förutom de personer som var utsedda att tala med GD:n var där också samlat ett gäng demonstranter, som hade en kullig ko med sig. På kon hade de tagit ur öronmärkena, men hade dessa med sig "i fickan" för att omedelbart kunna sätta tillbaka märken (eller om de beställt nya att ha för ändamålet).

Detta (att det fanns en omärkt ko bland demonstranterna) fick GD:n vetskap om, vilket resulterade i att hon tillkallade polis och ställde in mötet med företrädarna för demonstranterna. Så näpses svenska bönder av "bondeförbundet".

Det blev att snabbt smäcka i öronmärkena igen och köra hem kon. Som tur var tillhörde inte poliserna, i det här fallet, den skjutglada sorten. Inte så "trigger happy", som Trigger Martin, han som fick igenom världens första djurskyddslag i det engelska Parlamentet - Martins act of june 1822. Richard Martins nickname kom av att han ständigt hamnade i dueller med folk - överlevde ett hundratal dueller.

Han var ömsint mot djuren, men har rykte om sig att ha varit mycket hård mot sina daglönare och torpare. Eget fängelse på gården. På sin tid den största godsägaren i den irländska kolonin (ja, kolonin). Annars tillhörig en skotsk klan, som leder sina anor tillbaka till en nordmannasläkt. Ett från Skandinavien nedärvt nationaldrag att vara ömsint mot djuren (i teorin?) och hård mot undersåtarna?

HR

14 juni 2014

LRF - en politisk organisation

Sverige är en gammal folkrörelsenation. Som blommade upp genom frikyrkorörelsen på 1800-talet. Sedan kom även politiken in i folkrörelsen.
Och Arbetarrörelsen, som i sin tur byggde på den nordiska vardagspragmatismen - Arbete befrämjar hälsa och välstånd. Något som påverkat politiken sedan dess. Även idag (Arbetslinjen).

Ibland skakas denna stabila korporativa samhällsmodell av olika kriser.
De politiskt korrekta finner plötsligt att något hänt. Ibland kommer en katt in bland hermelinerna...
I de politiska rummen har nu en katt etablerat sig - SD.
Och kanske ytterligare en katt är på väg in... F!
De olika samhällsupprätthållande "folkrörelseorganisationerna" med sitt problemformuleringsföreträde finner att tillvaron rubbats.
Antingen så suger man upp missnöjet och anpassar sig till den nya situationen eller så förnekar man att något har förändrats.

För LRF måste problemet vara besvärligt.
Genom organisationens ständiga ryggkrökande inför makten har man decimerat sin medlemskår, de som verkligen lever på sitt lantbruk, till en verklig samhällsminoritet.
De som är medlemmar numera är antingen engagerade med styrelseuppdrag eller passivt betalande sin "beskyddaravgift".
Denna situation måste vara stressande för organisationens ledning.
Ingen avundsvärd plats.

Just hanteringen av LRFs kontakter med SD (Sverigedemokraterna) är avslöjande.
Den gamla kontakten med makten, som varierar med regeringsinnehavet, innebar att man officiellt är en näringslivsorganisation, inte en facklig organisation som de flesta medlemmar tror, men egentligen är en politisk organisation som skall suga upp missnöje på landsbygden och neutralisera detta på ett lämpligt sätt till politikens fromma.
Oavsett om det är en borgerlig eller socialdemokratisk regering....

Denna unika position lagstadgades 10 juni 1932 då en borgerlig regering gav LRF- organisationen en unik position på landsbygden med monopol på förhandlingar med staten om jordbruksfrågor. Även om det fanns andra stora bondeorganisationer, såsom Familjejordbrukarna, som var väl etablerade i hela landet. Orsaken till att LRF fick monopolet var den följsamma inställningen inför makten....

Detta levde kvar i svensk lag till avregleringsbeslutet 1990. Mycket förändrades då, formellt, men inte i praktiken. Lantbruket fortsatte sin vana trogen att förlita sig på LRF. Trots att organisationen inte längre hade det formella inflytandet kvar. Dock har den "nya" situationen påverkat LRFs sätt att agera politiskt. Självsäkerheten är borta!
Ett förhållande som tydligt syns i olika frågor som berör svensk landsbygd.
Man är än mer lyhörd för politikens rörelser...
Att vara politiskt korrekt har blivit än viktigare.

Och just i frågan om organisationens kontakter med SD är det tydligt.
LRF påminner om en viss lismande bokhållare ur en av Charles Dickens romaner.
Men precis som det slutade i romanen så kan det sluta för LRF.
Man kan bli alltför smart....

http://www.lantbruk.com/lantbruk/helena-jonsson-tydliga-protestroster

Kommentarer överflödiga

Uppgifter om lantbrukets lönsamhet i olika EU - länder.
Kommentarer överflödiga.....

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4388

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/

Okända risker

När jag gick i skolan blev det väsen när vi fick levergryta i skolbespisningen.
Det var ju amerikansk lever.
Alla visste att i amerikansk köttdjursuppfödning användes hormoner för att speeda djuren...
Och så är det väl än idag.
Men ingen pratar om det nu i dessa tider med frihandel, TTIP och sådant....

Medan svensk nötkreatursuppfödning försvinner genom flera olika politiska ingrepp, såsom avvikande skatter jämfört med övriga EU, djurskyddslagarnas skrivning och administrativa hantering och den allmänna landsbygdsfientliga politiken som alltid förts i Sverige, så ökar nu importen drastiskt.
Troligen trillar vi just nu över en kant där det svenska, inte bara grisar (Svinekriget) från Brysselvalets kampanjer utan även nötkreatursuppfödningen nått vägs ände.

De flesta mänskliga aktiviter styrs av förhoppningen om en bättre framtid.
Det gör att många orkar kämpa även om det ser mörkt ut.
Men när omgivningen ger upp så smittar det...
Så tycks djurhållningen fungera just nu.
Annars borde inte dessa underliga signaler finnas från slakterinäringen som man hör i år!

Svensk köttdjursuppfödning använder inte hormoner.
Inga tillväxtantibiotika.
Men det hjälper inte.
Varken myndigheter, politiker, handel eller konsumenter tycks bry sig om annat än priset per kilo.
Det är till och med så illa i debatten bland "köttälskare" att man föredrar amerikansk biff före svensk....
Även om amerikansk biff påverkar fertiliteten.
Negativt.

http://blogs.discovermagazine.com/seriouslyscience/2014/06/10/low-sperm-count-time-put-sausage/#.U5qCj38aySN

13 juni 2014

Hot och våld vardag för många...

I en debatt om livsmedelskontroller tycks de fackliga intressena, Naturvetarna, blanda ihop livsmedelskontroller som ligger på Livsmedelsverkets ansvar, och med djurskyddskontrollen som är länsstyrelsernas problem.
Det finns visserligen vissa kopplingar här då även livsmedelsproducerande djur kontrolleras av länstyrelsen (i djurskyddsärende främst) och inte av Livsmedelsverket.
Dessutom kontrolleras livsmedel ur livsmedelssynpunkt och icke huruvida de livsmedelsproducerande djuren, t.ex. grisar haft knorr, som är en djurskyddsfråga och är ganska ointressant ur livsmedelssynpunkt.

Det tycks att man har en "revirstrid"?
Det är uppenbart att Naturvetarna "blandat ihop äpplen och päron"....

Samma slutsats (blandat äpplen och päron) har man gjort på Jordbruksverket där man infört "riskklassifiseringskraven" för livsmedelsproduktion, som är Livsmedelsverkets ansvar, på samtliga existerande husdjur/sällskapsdjur med föreskrifter från Jordbruksverket.
Något som man absolut inte kan spåra några krav eller möjligheter i det direktiv som Livsmedelsverket grundar sina aktiviteter på. (Ty många äter väl inte sin guldfisk, även om det är möjligt).
Så här tycks två myndigheter ha helt olika åsikt om hur ett Bryssel-direktiv skall tolkas...

Livsmedelskontroller hos företag som sysslar med livsmedel brukar skötas av kommunerna.
Vilket framgår av debatten. Men ingenstans påstås det att kommunala kontrollanter utsätts för hot. Utan möjligen ibland jävsituationer...
De hotbilder som Naturvetarna påstår finns är nog att hänföra till länsstyrelsernas kontroller av privatpersoners hund- och kattägande. Att folk som har några sällskapsdjur får kontroller på grund av grannars anonyma anmälningar gör givetvis folk upprörda.
Då de flesta medborgare dessutom tror att Sverige är demokratins hemort så blir det en överraskning då de finner att de plötsligt hamnat i DDR. I en ren Kafka- situation.
Att det då blir hårda ord som kan uppfattas från kontrollanterna som obehagligt är självklart.

Men det är inte en säkerhetsfråga utan en politisk fråga.
Då politiken genomfört ett regelverk som inte har respons hos befolkningen!

http://www.dn.se/debatt/hot-och-vald-vardag-for-manga-livsmedelsinspektorer/

Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar.Sverige kan tydligen strunta i att följa EG-rätten eftersom, när det kommer till fråga om skadestånd, svenska skadeståndsregler inte ger den rätten för svenska medborgare. Möjligen, men "kan endast väckas vid Högsta domstolen". En mycket stor risk för en enskild att driva ett sådant mål, kan bli vederbördes totala ruin!

Med tanke på det obefintliga stöd det finns från samhällets sida att sätta sig in i denna dubbla lagstiftning (EG-rätt och svensk lag) och vilken lag som har företräde, så måste den enskilda medborgaren själv försöka sätta sig in denna röra. Vem klarar det utan en välfylld plånbok som kan betala för sakkunnig hjälp. Rättssäkerheten har verkligen minskat i detta land och spär ytterligare på klyftorna mellan rik och fattig.

Fi F-n!

HR

"De mål som har rönt mest uppmärksamhet har gällt prövningen av den 
svenska lotterilagen och djurskyddsförordningen. I båda dessa 
prövningar fastställdes det att anmälningsdirektivet hade förbisetts 
genom att det inte hade skett en anmälan till kommissionen och följden 
blev att de oanmälda svenska reglerna bedömdes som overksamma.


I mål T10326-10 som rörde 
ändrade villkor för att bedriva rävfarmsverksamhet genom oanmälda 
ändringar i djurskyddsförordningen, uttalade hovrätten att 
förutsättningarna för en EU-rättsligt grundad rätt till skadestånd (enligt 
den s.k. Francovich-doktrinen) inte var uppfyllda eftersom 
anmälningsdirektivet enligt EU-domstolens rättspraxis inte skapar 
rättigheter och skyldigheter för enskilda. Enligt hovrätten var det inte 
heller möjligt att utdöma skadestånd utifrån de svenska 
skadeståndsreglerna då talan av detta slag endast kunde väckas vid 
Högsta domstolen." 

OECD och de svenska miljömålen

Även om jag inte använt "påsaskit" i jordbruket sedan 1980- talet så tycker jag att en ensidig "miljöskatt" på handelsgödsel som bara drabbar svenskt lantbruk - utan motsvarande skattesänkning på arbete, en grön skatteväxling som det kallas - är enbart ohederligt.
I OECDs rapport om svenskt miljöarbete så nämns bara handelsgödselfrågan i en bisats.
Inget väsentligt alltså...

Men i ATL slås det upp som en viktig fråga.
Och naturligtvis krokar andra på...
Självklart kommer nu en debatt om återinförd skatt på handelsgödsel att bli höstens stora fråga!
Tack vare en liten notis i OECD - rapporten om skatt på handelsgödsel.
ATL har här gjort lantbruket en verklig björntjänst.
http://www.atl.nu/lantbruk/oecd-sverige-b-r-terinf-ra-skatten-p-handelsg-dsel

Istället borde man ifrågasatt grunden till hela rapporten - de svenska miljömålen.
De är inga axiom.
De är enbart politiska beslut som givetvis kan ifrågasättas.
Och faktiskt måste ifrågasättas!
Är dessa miljömål verkligen förnuftiga?
Och inte bara politiskt subjektiva drömmar som blir kontraproduktiva i realiteten.
Den tanken fick jag när jag hörde hur OECD funderat utifrån den svenska situationen.
Och rapportörens egna funderingar....

http://www.regeringen.se/sb/d/18742/a/242108

Funderingar om CAP

Enligt vad jag hört uttryckte statsminister Reinfeldt tanken på att man borde avveckla CAP helt när han träffade sina kollegor i ekan. Och använda pengarna till "forskning"...
Det kanske verkar radikalt men så är det inte.
Troligen har han inte ens kommit på tanken själv.
Troligen inte heller gjort någon analys av vad det skulle innebära heller.
Ty just ambitionen att avveckla CAP har cirkulerat i europeisk politik i många år.

Nuvarande CAP, som knappt har trätt i kraft, är redan ifrågasatt.
Som i nedan artikel.
Förut fanns en nedre gräns där "modulering" inte skulle göras.
Alltså den årliga nedräkning av arealstöden som stannade vid en summa på 5000€ per fastighet.
Den summan sänktes i nya CAP till 2000€ per fastighet.
Det innebär att den sänkning av arealstöden som i år är 9% ungefär på hela stödbeloppet kan knuffa många stödtagare till beslutet att helt avstå från stöd!
Därför att risken att utsätta sig för kontroller och återbetalning av icke godkända åtgärder blir mindre"värda" framöver.
Därför har fastighetsägare med mindre fastigheter nu allvarligt funderat på att lämna CAP.
Det syns nog i statistiken till våren 2015 om många beslutar att avstå framledes....

Orsaken är att man med moduleringen flyttar medel från arealstöden till landsbygdsprogram.
Från pelare 1 till pelare 2, brukar det kallas.
Från ett enkelt distributionssystem till ett korruptionskänsligt system....
Och dessutom ställer krav på miljöhänsyn, utöver produktionskrav och lägre priser....
"Förgröningskrav", som det kallas.

Friheten har ett pris.
Ofriheten kostar än mer i dagens värld.
Den ofrihet som politiken förlitar sig på.....

http://theconversation.com/the-greening-of-europes-farms-has-been-a-failure-27762

Hästägare måste höja tak på stall

Det var tack vare Per Michaneks vittnesmål i FR som gjorde att Wayne M vann där, men lst ger sig aldrig, som vi vet. Och till skillnad mot när en djurhållare överklagar till KR så får alltid lst prövningstillstånd i KR. Och skulle de ha förlorat i KR hade de överklagat även där och fått prövingstillstånd i Högsta FDomstolen.

Med den övermakt lst har genom att aldrig behöva tänka på vad ett processdrivande kostar kan de genom utmattning av motparten, både psykiskt och ekonomiskt, nästan alltid tvinga djurhållaren på knä.

Dessutom verkar det finnas en sorts kollegiala band mellan juristerna på länsstyrelserna och deras "kurskamrater från juridikstudierna" som gör att de naturligtvis förstår varandras språkbruk bättre. De talar ju samma "dialekt", tillhör så att säga samma "ras", skulle man förmodligen kunna uttrycka det på modern "rikssvenska"?

Visst är det väl egendomligt att rättvisan är så enögd, trots att fru Justitia har bindeln bunden för båda ögonen.

HR

12 juni 2014

Bush legs

Fattigmanskost kallas ibland för nudlar, nuggets och Cola.
En snabbmatsvariant med litet stärkelse, fett och protein.
Plus mättande snabba kolhydrater...

Nu kan man lägga till en ytterligare produkt : "Bush legs"
Överskottsprodukter från amerikansk kycklinguppfödning som inte går att placera på den amerikanska marknaden.
http://schott.blogs.nytimes.com/2010/02/02/bush-legs/?_php=true&_type=blogs&_r=0

I Indien inser man att nästa marknad att testas för dessa överskottsprodukter till vrakpriser är Indien. Då man har höga tullar på importerad kyckling. En sänkning av tullarna torde vara katastrofalt för indisk kycklinguppfödning.
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-06-09/news/50448244_1_import-duty-cent-duty-customs-duty

Nu vill man öppna europeisk marknad för amerikansk fattigmanskost. Bush legs.
Vilket troligen ligger i Bryssels intresse....
Att kunna sänka matpriserna. Åtminstone för de som inga pengar ha...
Via TTIP. Där lobbyisterna kämpar vidare....
http://www.regulations.gov/contentStreamer?objectId=09000064812c14b8&disposition=attachment&contentType=pdf

Hygieniska trähyllor eller...

Jag hörde en berättelse om gamla Gällstads mejeri.
(Det är ett köpcentra numera)

Man hade kämpat mot alla möjliga och omöjliga bakterier och annat oknytt i åratal...
Det skall ju vara hygieniskt även på ett ostmejeri.
Så till slut var det "rent"....
Då slog Listerian till...
Paniken var total. Mejeriets största fiende, den dödliga Listerian hade etablerat sig.
Varför detta när man hade varit så noggrann med hygienen?
Just därför!
Man hade öppnat sig för Listerian. Hade andra bakterier, mejeriets vänner som mjölksyrabakterierna, istället fyllt livsrummet i mejeriet hade inte Listerian kunnat etablera sig!
Att slåss mot naturen - när man arbetar med naturliga produkter - är destruktivt!
Därmed var kampen mot naturen en ständig strid.
För att arbeta - med - naturen är inte vår moderna stil!
(Det hörs bara på namnet på vårt mest använda material - anti-biotika)

I USA har mejeristerna fått ett nytt myndighetsproblem.
Man får (eventuellt) inte mogningslagra ost på trähyllor.
På grund av Listeria - risken...
Det skall vara helt rent från bakterier...
Så att livsutrymmet för Listerian verkligen är möjligt.

Hur tänker jag här? Åter...
Jo, att då man arbetar - med - naturen måste man gynna sina vänner i bakterievärlden.
Men, som framgår i nedan länk, vill amerikanska myndigheter få bort de småskaliga mejeriernas trähyllor till förmån för något annat. Och öppna för Listerian...
Eller..?

Kanske att det hänger ihop med TTIP?
En förhandlingåtgärd i syfte att tvinga franska kaxiga intressen att vika sig för att få tillgång till den amerikanska marknaden...
En liten teknisk detalj används i kampen om den framtida europeiska marknaden.
Ja, man kan förvänta sig vad som helst i förhandlingarna om TTIP.

http://cheeseunderground.blogspot.se/2014/06/game-changer-fda-rules-no-wooden-boards.html

OECD och svenska miljömål.

OECD har varit i Sverige och blandat sig i svensk inrikespolitik.
Egentligen...
Varför?

Nåväl. Många har tagit till sig kritiken från OECD och dragit egna slutsatser.
Som referats i olika media.
Kopierat ur nedan länk:
"Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson Helena Leander tycker att det är bra att OECD diskuterar skatternas inverkan på miljöpolitiken.
– Det är väldigt bara att de rekommenderar Sverige att använda sig mer av det verktyget. Regeringen har varit bra på att sänka skatter på arbete, vilket är ena delen av grön skatteväxling, nu gäller det att jobba med den andra. Att till exempel återinföra gödselskatten och införa kilometerskatt på lastbilar, säger hon. "

Det finns väl ingen skatteväxling i nuvarande skattesystem!?
Jo, för "lattefolket" i storstäderna, kanske...
Men inte för landsbygdens befolkning - som skall belastas med de nya skatterna!
Det är ingen skatteväxling utan en omfördelning av skattetrycket från staden till landsbygden.

Och det har absolut ingen betydelse för de "nationella miljömålen".
Ty där är just landsbygden nyckelfaktor.
(De nationella miljömålen är enbart en politisk konstruktion som i sig verkligen kan ifrågasättas som miljömål. Genom sin just politiska slagsida med väldigt subjektiva undertoner.
Objektivitet är inte direkt framträdande i texten!)
Idag gör man exakt samma misstag i debatten om miljön som man gjorde i svensk naturdebatt för hundra år sedan.
Vid ett fall från Stockholms skärgård så tyckte beslutshavarna från stan att en ö var så fantastiskt vacker. Men där gick en bonde och störde i paradiset...
Så han avhystes från ön...
Några år senare upptäckte stadsborna att den vackra miljön höll på att försvinna...
Den försvann med bonden. Ty miljön var bondens arbete!

OECD tog också upp skogen.
Att skogen brukas intensivt, som han sade...
Visst. Men mannen från OECD tyckes inte ha någon historisk bakgrund till sina åsikter.
Men det har aldrig tidigare (sedan istiden) varit så mycket skog i landet.
Åtminstone inte i södra Sverige.
Det är visserligen mycket granskog, planterad sådan, och det är en anpassning till den industri som dominerat. Såg- och massaindustrin.
Därmed ser skogen ut som den gör...
(Och nästa generation skog kommer inte att bli likadan utan en mer artblandad skog - av ekonomiska skäl - nu också).
Efter hundra år av statlig styrning i skogen. Ty personligt tyckande från skogsägande bönder har aldrig accepterats av samhället. (Bolag, kyrkan och staten äger runt hälften av svensk skogsmark. Resten ägs av enskilda medborgare.)
Därmed måste staten också stå vid sin egen skampåle.
Och icke landsbygdens folk!

Att som miljöpartiets Helena Leander påstå att skatteväxlingen fungerat, när man sänkt skatten för "lattefolket" men flyttat skattetrycket till landsbygden betraktar jag som rent oärligt!
En skatteväxling, värd namnet, är en rakare växling. Om det skall vara ärligt.
Ett höjt grundavdrag som gör att man kan leva ett rimligare liv nära naturen.
Idag gynnas bara högavlönade i staden. Medan landsbygden får betala.
Det är ingen radikal politik för hela landet. Utan bara ett särintresse från ett politiskt parti med högavlönade urbaner.

http://www.etc.se/nyheter/oecd-riktar-skarp-kritik-mot-svensk-miljopolitik

Miljöministern nästa år?

Spännande utsikter inför höstens riksdagsval.

http://www.skogsaktuellt.se/?p=44962&m=1422&pt=108&content=article

11 juni 2014

Stora problem och små problem.

På 1950- talet drog mul- och klövsjukan genom dalgången här.
Varannan besättning drabbades. Alla kreatur stallades in under en tid medan risken för smitta fanns. Även om det var mitt på sommaren...
Besättningarna var små enligt dagens mått. 5 - 15 kor...
Men genom att djuren var uppdelade på så många besättningar blev sjukdomen ändå ett överkomligt problem då man slaktar ut alla sjuka djur. Precis som idag...
Men idag handlar det om hundratals djur - i en besättning.
Dagens "rationella" djurhållning är inte gratis!

Samma gäller antibiotikahanteringen.
I en liten besättning - med måttliga krav på produktionen - så frodas inte bakterierna lika lätt.
Det har jag själv konstaterat under de år jag hade mjölkkor.
Som praktikant för över fyrtio år sedan jobbade jag i en större besättning och det efter en tid som avbytare i småbesättningar. Miljön i den stora besättningen blev en mindre chock för mig.
Stallsmittor var det stora problemet och hade så varit under lång tid.

När jag under 1990- talet hade en liten mjölkbesättning, bredvid ett löntagarjobb, såg jag hur litet antibiotika som krävdes. En juverinflammation på fem år. Givetvis var produktionen måttlig med rent "gammaldags" produktionssystem. Närmast medeltida, skulle man kunna uttrycka sig...

Idag, när kraven på djuren är än större kan man inte ta några förluster med sjuka djur.
Det finns bara två möjligheter.
Antingen så botar man djuren snabbt (med en antibiotikakur) eller så avlivar man djuret.
Någon annan utväg finnes icke.

Svensk användning av antibiotika inom djurhållningen framställs som ett föredöme.
Visst. Svensk djurhållning är småskalig - jämfört med vår omvärld.
Så småskalig att den inte är konkurrensmässigt längre....
Politiken må skryta över den svenska situationen, men det är bara kortsiktigt.
Även den återstående svenska djurhållningen går storskalighetens väg - med politikens goda minne!
Så det svenska skrytet är bara en tillfällighet.
Precis som det klart framgår i nedan länkar till debatten om antibiotikaanvändningen och MRSA - problemet. Priset för billig mat blir högt!

Man kan önska och ställa krav. Som i nedan länkar. Men förutsättningarna för önskemålen finns inte!

http://www.dn.se/debatt/vart-val-av-importkott-avgor-om-vi-ska-klara-resistenshot/

http://www.dn.se/debatt/inte-hallbart-att-sverige-ska-ta-antibiotikastrid-pa-egen-hand/

En tummetott?

Så skall då "förenklingsresan" redovisas.
Skall bli intressant att följa det....

Ett antal jordbrukshatande myndigheter finns inblandade...
Och LRF.
Inga politiker, vad jag kan se...

Det kan inte bli annat än en tummetott.

http://www.jordbruksverket.se/5.37e9ac46144f41921cd1f01c.html

Amerikansk jordbrukspolitik "på fältet"

Amerikansk jordbrukspolitik - på fältet.
De olika försäkringsalternativen och statens krav på lantbrukarens dokumentation.och litet mer i detalj....
Värt att studera!
Väldigt likt den situation som vi haft här sedan 1995 med massor av gårdstatistik.

Vi kommer nog att få ett liknande system vid nästa CAP- beslut.
Skattefinansierat försäkringssystem....