9 juni 2014

Algblomningen framöver

Prognoser är alltid prognoser.
Men finska prognoser har alltid ett högre värde. Då de är mer trovärdiga.

I denna prognos om algblomningen i sommarens Östersjön så finner vi uppgifter som oroar.
Det gröna, giftiga soppan blir kanske värre än vanligt.
På grund av att syrefattigt och fosforrikt djupvatten blandat sig med ytvattnet och ökat fosforhalten i det ytvattnet som algerna lever i....
Ty utan fosfor ingen algblomning.

Troligen skriver nu WWF och Naturskyddsföreningen på lämpliga debattartiklar för att presentera lagom till semestern...
Där svenskt jordbruk hängs ut som ansvariga för problemet.
Som vanligt. Dessutom är det valår....
Fastän man bara med vanlig läskunnighet kan spåra orsakerna för algblomningen till helt andra källor än svenskt jordbruk.

http://www.itameriportaali.fi/sv/ajankohtaista/itameri-tiedotteet/2014/sv_SE/algprognos2014/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar