10 juni 2014

En växtföljd enligt Amish

En gång träffade jag en gammal bondmora och vi satt och språkade en stund.
Hon var inte särskilt talför....
Dagens tillvaro roade inte henne.
Jag tog till en fråga.
"Jordbrukarlivet försvann väl på samma gång som hästen...?"
"Jo" , sade hon eftertänksamt.
Så var det....
Hästen behövde sina raster, men traktorn går jämt...
Livet som maskinens slav började.

Amishbönderna har en annan tanke. Man lever i samklang med naturen.
Ett strävsamt liv. Men det har sina poänger....

I nedan länk beskrivs en del av jordbrukstekniken hos Amish i USA.
Växtföljden.
Fyra till femåriga växtföljder.
År ett. Majs.
År två. Havre. Höstvete sådd efter havreskörden.
År tre. Insådd på våren (på tjälen) i vetegrodden. På hösten finns då en väletablerad slåttervall.
År fyra. Flera vallskördar och efterbete.
År fem. Stallgödselspridning och vårplöjning. Majs.

Majs är knappast något alternativ för svenska förutsättningar. Fast osvuret är bäst...
Men tanken att ha växtföljdsjordbruk är definitivt ett sätt att hålla nere odlingsproblem.
Något som var mycket viktigt före det moderna kemikaliejordbruket.
Men som är nästan omöjligt i dagens vinstoptimerande samhälle.

http://www.connexions.org/CxLibrary/Docs/CX5057-AmishAgriculture.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar