28 juni 2014

Framtiden i UK

Cambridge universitet har gjort en analys av framtidens behov av odlingsmark i UK.
Två miljoner hektar fattas år 2030.

Hur mycket fattas i Sverige?
Idag?

Det är knappt lönt att fundera på den svenska situationen ty det blir bara hypotetiskt.
Ingen tar ändå eventuella varningar på allvar.
"Det finns ju enorma arealer i Norrlands inland som skulle kunna odlas upp om det krisar...."
Som en debattör sade...

OK, det låter ju bra.
Då kör vi på som vanligt...

- Andrew Montague-Fuller, Programme Manager at CISL, and author of the report said: "In this initial analysis, we identified a significant gap between additional land demand and potential supply, as well as a worrying lack of clarity about what agricultural land is expected to deliver. -

http://www.cisl.cam.ac.uk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar