26 juni 2014

Framtidens mjölkproduktion

Lantbrukets Affärer har refererat en finsk prognos över EUs framtida mjölkproduktion.
Man har kommit fram till att det blir ett "mjölkbälte" från Estland till Irland.
För svensk (och finsk) del verkar det mer tveksamt....
Möjligen en koncentration till Sveriges Kalifornien, Halland och Skåne.
Enligt känt mönster från USA...
Fast då borde Spanien ligga bättre till.
http://www.lantbruketsaffarer.se/LAMjölk/tabid/1313/ItemId/1052/View/Details/AMID/3210/Default.aspx

På andra ställen dyker nya problem upp.
Av miljöskäl diskuteras behov av stallbyggnader på New Zealand.
För att inte korna skall skapa erosion och gödselförluster vintertid till bäckar och andra vattendrag...
Ungefär som bonden sa om stadsborna.... "Skita inne och äta ute? Märkliga människor."
http://www.thedairysite.com/news/45987/new-zealand-becoming-a-mini-europe

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar