13 juni 2014

Funderingar om CAP

Enligt vad jag hört uttryckte statsminister Reinfeldt tanken på att man borde avveckla CAP helt när han träffade sina kollegor i ekan. Och använda pengarna till "forskning"...
Det kanske verkar radikalt men så är det inte.
Troligen har han inte ens kommit på tanken själv.
Troligen inte heller gjort någon analys av vad det skulle innebära heller.
Ty just ambitionen att avveckla CAP har cirkulerat i europeisk politik i många år.

Nuvarande CAP, som knappt har trätt i kraft, är redan ifrågasatt.
Som i nedan artikel.
Förut fanns en nedre gräns där "modulering" inte skulle göras.
Alltså den årliga nedräkning av arealstöden som stannade vid en summa på 5000€ per fastighet.
Den summan sänktes i nya CAP till 2000€ per fastighet.
Det innebär att den sänkning av arealstöden som i år är 9% ungefär på hela stödbeloppet kan knuffa många stödtagare till beslutet att helt avstå från stöd!
Därför att risken att utsätta sig för kontroller och återbetalning av icke godkända åtgärder blir mindre"värda" framöver.
Därför har fastighetsägare med mindre fastigheter nu allvarligt funderat på att lämna CAP.
Det syns nog i statistiken till våren 2015 om många beslutar att avstå framledes....

Orsaken är att man med moduleringen flyttar medel från arealstöden till landsbygdsprogram.
Från pelare 1 till pelare 2, brukar det kallas.
Från ett enkelt distributionssystem till ett korruptionskänsligt system....
Och dessutom ställer krav på miljöhänsyn, utöver produktionskrav och lägre priser....
"Förgröningskrav", som det kallas.

Friheten har ett pris.
Ofriheten kostar än mer i dagens värld.
Den ofrihet som politiken förlitar sig på.....

http://theconversation.com/the-greening-of-europes-farms-has-been-a-failure-27762

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar