1 juni 2014

Gör vattenkraften verkligt miljömässig

I en debattartikel diskuteras vattenkraftsutredningen.
Man funderar på de lokala problem som uppstått i älvar och älvmynningar.
Inte de storskaliga naturförändringarna med enorma vattenflödets flyttningar årstidsmässigt.
Då kubikkilometer av vatten släpps ut i Östersjön vintertid medan man under år och sommar lagrar vatten i magasinen.
Helt på tvärs mot naturliga förhållanden!

Jag skrev då detta som läsarkommentar:
"Man borde även ta med vattenkraftens inflytande på Östersjöns algblomning.
Något som uppstod strax efter att vattenkraften blev utbyggd efter kriget.
Redan på 1950 - taket övergick Östersjön från att vara ett näringsfattigt innanhav till att bli ett näringsrikt innanhav.
Innan dess var inflödet av näringsrikt vatten från Nordsjön större än utflödet.
Alltså lagrades näringsämnet fosfor i bottensedimenten, i årtusenden, medan det efter 1950 vände och fosfor frigjordes från botten då inflödet av syrerikt nordsjövatten minskade...
Beroende på att vattenkraften ändrade vattenflödet säsongsvis på ett minst sagt storskaligt sätt.
Men detta problem tycks inte blivit observerat, så Östersjöns problem fortsätter.
Det blir bara värre och värre...
De åtgärder som hittills satts in har ingen verkan.
Man försöker bota symtomen men inte sjukdomen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar