13 juni 2014

Hot och våld vardag för många...

I en debatt om livsmedelskontroller tycks de fackliga intressena, Naturvetarna, blanda ihop livsmedelskontroller som ligger på Livsmedelsverkets ansvar, och med djurskyddskontrollen som är länsstyrelsernas problem.
Det finns visserligen vissa kopplingar här då även livsmedelsproducerande djur kontrolleras av länstyrelsen (i djurskyddsärende främst) och inte av Livsmedelsverket.
Dessutom kontrolleras livsmedel ur livsmedelssynpunkt och icke huruvida de livsmedelsproducerande djuren, t.ex. grisar haft knorr, som är en djurskyddsfråga och är ganska ointressant ur livsmedelssynpunkt.

Det tycks att man har en "revirstrid"?
Det är uppenbart att Naturvetarna "blandat ihop äpplen och päron"....

Samma slutsats (blandat äpplen och päron) har man gjort på Jordbruksverket där man infört "riskklassifiseringskraven" för livsmedelsproduktion, som är Livsmedelsverkets ansvar, på samtliga existerande husdjur/sällskapsdjur med föreskrifter från Jordbruksverket.
Något som man absolut inte kan spåra några krav eller möjligheter i det direktiv som Livsmedelsverket grundar sina aktiviteter på. (Ty många äter väl inte sin guldfisk, även om det är möjligt).
Så här tycks två myndigheter ha helt olika åsikt om hur ett Bryssel-direktiv skall tolkas...

Livsmedelskontroller hos företag som sysslar med livsmedel brukar skötas av kommunerna.
Vilket framgår av debatten. Men ingenstans påstås det att kommunala kontrollanter utsätts för hot. Utan möjligen ibland jävsituationer...
De hotbilder som Naturvetarna påstår finns är nog att hänföra till länsstyrelsernas kontroller av privatpersoners hund- och kattägande. Att folk som har några sällskapsdjur får kontroller på grund av grannars anonyma anmälningar gör givetvis folk upprörda.
Då de flesta medborgare dessutom tror att Sverige är demokratins hemort så blir det en överraskning då de finner att de plötsligt hamnat i DDR. I en ren Kafka- situation.
Att det då blir hårda ord som kan uppfattas från kontrollanterna som obehagligt är självklart.

Men det är inte en säkerhetsfråga utan en politisk fråga.
Då politiken genomfört ett regelverk som inte har respons hos befolkningen!

http://www.dn.se/debatt/hot-och-vald-vardag-for-manga-livsmedelsinspektorer/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar