16 juni 2014

Mer om "Trigger Happy"

Richard Martin hade lagt under sig stora egendomar i den irländska kolonin. Irland betraktades som en koloni och dess invånare ansågs vid den tiden vara lägre stående. Som en engelsman (ur den akademiska eliten - Cambrigde) skrev i en reseberättelse efter em rundresa på Irland: "Jag känner mig förföljd av de mänskliga chimpanser som jag såg under färden genom detta fruktansvärda land."

Vid den här tiden var ull fortfarande den dominerande råvaran i den engelska textilindustrin och det fanns därför stor efterfrågan på ull. Därför övergick många jordägare till fårskötsel (det s.k. "inhägnadssystemet"), vilket dessutom var enormt mycket mindre arbetskrävande än andra former av jordbrukande. Och då gällde det att bli av med torpare och daglönare. Martin löste det genom att kräva mer och mer arbete av sina undersåtar och belade dem med allsköns skatter, "takskatt, "fönsterskatt", m.m.

Det slutade förstås med att torparna till slut gav upp, men Martin tog inget ansvar för deras fortsatta existens (inget omhändertagande av människorna alltså), varför de som kunde skrapa ihop till en biljett till USA emigrerade dit.

Att svälta ut dem som gör jobbet i jordbruket är ett välbeprövat koncept, som står sig än i dag.

HR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar