16 juni 2014

Mot strömmen

Idag, när Familjejordbrukarna (http://familjejordbrukarna.blogspot.se) har haft sin förbundsstämma i Hörby passar det bra att förmedla nedan länk.
Storskaligt lantbruk är inte framtiden.

I August Strindbergs bok "Bland franska bönder" kan man läsa hur franskt storgodslantbruk föll samman efter revolutionen. Och hur politiken därefter uppmuntrade de förut landlösa bönderna att bli småskaliga entreprenörer/egna företagare. Med lyckat resultat.

Idag går processen mot allt större jordbruksenheter. Bolagsjordbruk.
Men bolag kräver lönsamhet annars måste verksamheten upphöra....
Vem skall stå för denna ständiga lönsamhet?
(Något som familjejordbruket sällan upplevt.)
Skattebetalarna och konsumenterna?

http://america.aljazeera.com/opinions/2014/6/land-grab-commercialagriculturalsmallholderfarmsworldbank.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar