13 juni 2014

OECD och de svenska miljömålen

Även om jag inte använt "påsaskit" i jordbruket sedan 1980- talet så tycker jag att en ensidig "miljöskatt" på handelsgödsel som bara drabbar svenskt lantbruk - utan motsvarande skattesänkning på arbete, en grön skatteväxling som det kallas - är enbart ohederligt.
I OECDs rapport om svenskt miljöarbete så nämns bara handelsgödselfrågan i en bisats.
Inget väsentligt alltså...

Men i ATL slås det upp som en viktig fråga.
Och naturligtvis krokar andra på...
Självklart kommer nu en debatt om återinförd skatt på handelsgödsel att bli höstens stora fråga!
Tack vare en liten notis i OECD - rapporten om skatt på handelsgödsel.
ATL har här gjort lantbruket en verklig björntjänst.
http://www.atl.nu/lantbruk/oecd-sverige-b-r-terinf-ra-skatten-p-handelsg-dsel

Istället borde man ifrågasatt grunden till hela rapporten - de svenska miljömålen.
De är inga axiom.
De är enbart politiska beslut som givetvis kan ifrågasättas.
Och faktiskt måste ifrågasättas!
Är dessa miljömål verkligen förnuftiga?
Och inte bara politiskt subjektiva drömmar som blir kontraproduktiva i realiteten.
Den tanken fick jag när jag hörde hur OECD funderat utifrån den svenska situationen.
Och rapportörens egna funderingar....

http://www.regeringen.se/sb/d/18742/a/242108

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar