11 juni 2014

Stora problem och små problem.

På 1950- talet drog mul- och klövsjukan genom dalgången här.
Varannan besättning drabbades. Alla kreatur stallades in under en tid medan risken för smitta fanns. Även om det var mitt på sommaren...
Besättningarna var små enligt dagens mått. 5 - 15 kor...
Men genom att djuren var uppdelade på så många besättningar blev sjukdomen ändå ett överkomligt problem då man slaktar ut alla sjuka djur. Precis som idag...
Men idag handlar det om hundratals djur - i en besättning.
Dagens "rationella" djurhållning är inte gratis!

Samma gäller antibiotikahanteringen.
I en liten besättning - med måttliga krav på produktionen - så frodas inte bakterierna lika lätt.
Det har jag själv konstaterat under de år jag hade mjölkkor.
Som praktikant för över fyrtio år sedan jobbade jag i en större besättning och det efter en tid som avbytare i småbesättningar. Miljön i den stora besättningen blev en mindre chock för mig.
Stallsmittor var det stora problemet och hade så varit under lång tid.

När jag under 1990- talet hade en liten mjölkbesättning, bredvid ett löntagarjobb, såg jag hur litet antibiotika som krävdes. En juverinflammation på fem år. Givetvis var produktionen måttlig med rent "gammaldags" produktionssystem. Närmast medeltida, skulle man kunna uttrycka sig...

Idag, när kraven på djuren är än större kan man inte ta några förluster med sjuka djur.
Det finns bara två möjligheter.
Antingen så botar man djuren snabbt (med en antibiotikakur) eller så avlivar man djuret.
Någon annan utväg finnes icke.

Svensk användning av antibiotika inom djurhållningen framställs som ett föredöme.
Visst. Svensk djurhållning är småskalig - jämfört med vår omvärld.
Så småskalig att den inte är konkurrensmässigt längre....
Politiken må skryta över den svenska situationen, men det är bara kortsiktigt.
Även den återstående svenska djurhållningen går storskalighetens väg - med politikens goda minne!
Så det svenska skrytet är bara en tillfällighet.
Precis som det klart framgår i nedan länkar till debatten om antibiotikaanvändningen och MRSA - problemet. Priset för billig mat blir högt!

Man kan önska och ställa krav. Som i nedan länkar. Men förutsättningarna för önskemålen finns inte!

http://www.dn.se/debatt/vart-val-av-importkott-avgor-om-vi-ska-klara-resistenshot/

http://www.dn.se/debatt/inte-hallbart-att-sverige-ska-ta-antibiotikastrid-pa-egen-hand/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar