9 juni 2014

Tre månader med naturligt beteende

Egentligen! Tre månader om året med "naturligt beteende" och nio månader av året med onaturligt beteende. Och mjölkkobesättningarna tenderar att bli allt större (för det är väl i första hand där kravet är aktuellt), pådrivna av samhällets rationaliserings- och effektivitetskrav och med allt högre avkastning per ko. Hur ordnar man en fungerande betesdrift i en femhundrakorsbesättning, med kor som man ska klämma ur 12 ton mjölk/år för att "hänga med i utvecklingen".

Det fungerar inte - varför många ser sig nödsakade att tumma rätt rejält på beteskravet genom mer eller mindre kreativa lösningar för att få det hela att fungera. Robotmjölkning - ska man ställa ut roboten i betesmarken - annars stannar kon i närheten av roboten där hon också har den stödutfodring som fordras för att hon ska vara "en lönsam liten vän" och klara det höga avkastningskrav som ställs på henne.

Och tjurar behöver man aldrig släppa ut! Varför ska tjurar inte få möjlighet till detta "naturliga beteende"? Vart tog jämställdheten vägen?

För inte så många år sedan gav "experterna" rådet att man inte alls skulle släppa ut korna utan låta dem stå inne året runt för att kunna mera exakt styra utfodringen utan problem med svackor i produktion som foderbyten kan ge -. från inneutfodring till betesgång, till exempel. Jag minns själv hur jag var på invigningen av en sådan, då nybyggd  "modern", ladugård med uppbundna kor som skulle stå inne året runt. Fanns inte ens betesmarker tillgängliga i närheten av ladugården.

Samtidigt har man väldiga bekymmer med kreatur som får "bete sig naturligt" året runt, dvs. går ute året runt. Då kommer djurskyddet dragande med Erling Anderssons gamla regel: "När dygnsmedeltemperaturen sjunker under plus tio grader Celsius skall nötkreatur stallas in." 

"Vetenskap och beprövad erfarenhet var orden", sa Bull!

HR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar