13 juni 2014

Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar.Sverige kan tydligen strunta i att följa EG-rätten eftersom, när det kommer till fråga om skadestånd, svenska skadeståndsregler inte ger den rätten för svenska medborgare. Möjligen, men "kan endast väckas vid Högsta domstolen". En mycket stor risk för en enskild att driva ett sådant mål, kan bli vederbördes totala ruin!

Med tanke på det obefintliga stöd det finns från samhällets sida att sätta sig in i denna dubbla lagstiftning (EG-rätt och svensk lag) och vilken lag som har företräde, så måste den enskilda medborgaren själv försöka sätta sig in denna röra. Vem klarar det utan en välfylld plånbok som kan betala för sakkunnig hjälp. Rättssäkerheten har verkligen minskat i detta land och spär ytterligare på klyftorna mellan rik och fattig.

Fi F-n!

HR

"De mål som har rönt mest uppmärksamhet har gällt prövningen av den 
svenska lotterilagen och djurskyddsförordningen. I båda dessa 
prövningar fastställdes det att anmälningsdirektivet hade förbisetts 
genom att det inte hade skett en anmälan till kommissionen och följden 
blev att de oanmälda svenska reglerna bedömdes som overksamma.


I mål T10326-10 som rörde 
ändrade villkor för att bedriva rävfarmsverksamhet genom oanmälda 
ändringar i djurskyddsförordningen, uttalade hovrätten att 
förutsättningarna för en EU-rättsligt grundad rätt till skadestånd (enligt 
den s.k. Francovich-doktrinen) inte var uppfyllda eftersom 
anmälningsdirektivet enligt EU-domstolens rättspraxis inte skapar 
rättigheter och skyldigheter för enskilda. Enligt hovrätten var det inte 
heller möjligt att utdöma skadestånd utifrån de svenska 
skadeståndsreglerna då talan av detta slag endast kunde väckas vid 
Högsta domstolen." 

1 kommentar:

  1. Även statens korporativistiska lakejer på radiotjänst spottar lagen de vurmade för så förra året i ansiktet och säger att de inte skall betala tillbaka de pengar de lurat till sig under hot hitintills.

    Lagen är inte ändrad och högsta instans säger att de gjort fel och brutit mot lagen men ändå skiter de i det för att lägre instans sa att det var rätt då.

    Antingen följer man lagen eller också inte. Högre domstol gäller över lägre. De har helt klart brutit mot lagen.

    Själv tycker jag att jag dessutom skall ha skadestånd. Det är himla otrevligt med företag som ringer hem och tvingar på en produkter man inte vill ha under hot om att kasta ut en från huset man byggde själv för snart ett kvartssekel sedan. Gangsterfasoner - vem som helst annars som agerade på samma sätt skulle betraktats som maffia.

    SvaraRadera