17 juni 2014

WTO och djurskydd

WTO, World Trade Organisation, det övergripande organ som styr världens handel har gjort ett uttalande från sitt elfenbenstorn.
Ja, kanske inte riktigt så enkelt.
Man accepterade att djurskyddsfrågan var en anledning till att stoppa handel med djurprodukt.
Ett i mitt tycke ganska uppseendeväckande beslut.
Som jag först nu känner till.

Det borde innebära att svensk politik borde kunna stoppa all import av djurprodukter om djurhållningen inte följer svensk djurskyddslag!

Eller rättare sagt!
Man kan kräva att svensk politik omedelbart slutar med den dubbelmoral som nuvarande politik innebär.
Att svenska djurägare skall följa svenska lag medan djurprodukter från annat land inte behöver komma från djurhållning enligt svenska regler.

Eftersom WTO accepterade att djurskyddsregler faktiskt är godkända handelshinder så finns det inga hinder mot att kräva att svensk lag skall gälla för animalie- livsmedel från andra länder som säljs i Sverige.
Varthelst i världen det kommer från!

http://www.thedairysite.com/news/45947/animal-welfare-to-be-new-moral-trade-barrier

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar