31 augusti 2014

Ekonomiska rekord

Alltså..
Jag är alltid misstänksam mot alla utfästelser och prognoser när det gäller skörd.
Skörd av spannmål.
Man börjar ofta alldeles för tidigt på säsongen att resonera om hur skörden utfaller..
Så har det varit i år i Sverige.
Media beskrev vilken en enorm skörd det skulle bli...

Nåväl, för den enskilde lantbrukaren så brukar det jämna ut sig. Ont med gott.
Regnet kom och det som inte var skördat står fortfarande...

I Ryssland blåser man upp skörderesultaten på ett sätt som är förvånande..
Kan detta stämma?
Eller finns det något annat bakom?
Bråket i Ukraina kanske?

http://www.agrimoney.com/news/agrokultura-ushers-in-new-era-with-record-yields--7424.html

Det var väntat

Djurskyddslagen är religiös företeelse.
Vilket vanliga medborgare kanske inte är medvetna om.
En religiös rörelse som blivit laglig norm.
Vi har visserligen religionsfrihet i Sverige, sedan 1952, och därför får folk tro vad de vill numera...

Men djurskyddslagen måste betraktas som religiös med sådana effekter som beskrivs i nedan länk.

http://www.skanskan.se/article/20140828/MALMO/140829450/-/levande-humrar-ska-slippa-gummiband

30 augusti 2014

Stressen ökar i Bryssel

Frederik von Unge (LRF Mjölk ) ( http://mjolkpolitik.svenskmjolk.se/om/fredrik-von-unge/ ) yttrar sig om Rysslandskrisen.
Han påtalar att en redan svår situation för Europas bönder nu förvärras...
Jovisst.

Att anamma exporttänkandet för jordbruksprodukter och en "fri marknad" gör bönderna till klassiska bondeoffer i ett schackspel.
Som tur är har inte svenska bönder så mycket att exportera.
Så varför yttrar sig då LRF Mjölk?

http://m.thedairysite.com/news/46443

4,70 per kilo

Ständigt pratas det om konkurrensen med Irlands bönder.
Och varför svenskt kött är nästan dubbelt så dyrt i affären än det irländska.
Ingen förstår varför....

I nedan länk finns en delförklaring.
Irländska bönder får bättre betalt än svenska bönder!
??...
http://www.agriland.ie/news/organic-beef-trading-e4-70kg/

Åtminstone enligt vad jag kan läsa mig till...
http://www.skovdeslakteri.com/noteringssidan.php

Så det förklarar allt! Eller?
(De svenska skatterna på låga inkomster, det extremt låga Grundavdraget, gör att kostnaderna för dessa produkter blir mycket högre i svensk produktion än i övriga EU.)
(Notera att irländarna får betalt i € och vi i kr)

TG

Ett tillägg i efterhand:
I Skövdeslakteriets prislista framgår ju till exempel att man betalar mer till bonden (animaliefabriken - det enda som finns nu när det gäller grisupfödning - där man har nått målet? - Som Erik Holmqvist sa, I Sverige ska vi ha animaliefabriker! ) för fläsk i Tyskland än i Sverige, liksom man gör i Danmark. Sedan säljer man det fläsket i Sverige för halva priset mot svenskt fläsk????????????

Detta har vi ju påpekat hundratals gånger, men inte FAEN reagerar böndernas "Näringspolitiska organisation" (LRF - där till exempel Arla, m.fl. "motparter"? till bönderna är medlemmar "på lika villkor som 'bondeföretagarna'" - ha, ha!). När ska bönderna skaffa sig en facklig organisation - där inte, till exempel, Arla är medlem? 

Fack you LRF!

HR

Ps. Till SLUT tar det SLUT med svensk animalieuppfödning. Inte nog med diskriminerande prissättning - vi har negativt verkande undantagslagar därtill och då tänker jag inte bara på skattelagstiftningens negativa inverkan. Vi har Lex Pippi också, m.m. Sådant kan inte fungera i längden, vilket möjligen är svenska politikers mål ("det hemliga förbehållet"?). Ds.

Skatteverket hotar fäbod

Det går inte att syssla med sådant i Sverige när våra politiker motarbetar sådan verksamhet och då vi saknar ett rimligt grundavdrag.

HR


http://www.dalademokraten.se/dalarna/rattvik/ddtv-skatteverkets-krav-hotar-fabod

29 augusti 2014

EU:s bojkottstöd alldeles otillräckligt

Så här anser man i Finland (Landsbygdens Folk) om Bryssels åtgärder angående Rysslandskrisen och jordbrukets inblandning:
"Den avbrutna exporten av mjölkprodukter till Ryssland har försatt finländarna i en prekär situation. Det står klart att regeringen inte kommer att bryta med EU:s sanktioner eller på annat sätt utverka särbehandling av den ryska parten.
Även om laktosfria produkter igen kan exporteras avsätter inte den utförseln på något sätt den förlust främst Valio lider, då den viktigaste exportmarknaden, som stått för upp till 20 procent av den totala omsättningen, fallit bort. Ännu mera intrigerande blev bojkottfarsen då Valios långtradartransport med laktosfria produkter i veckan stoppades vid ryska gränsen.
Det är cyniskt att anta att kompensationen i form av den interventionslagring som EU-kommissionen föreslår att man finansierar skulle vara tillräcklig. De facto skulle nyttan med subventionen för den privata lagringen av skummjölkspulver och smör för Valios del inte uppgå till knappt mera än några tusen eller högst några tiotusental euro. Man kan därför lugnt anta att då förlusterna uppgår till hundratals miljoner har det nu föreslagna interventionssystemet snart sagt ingen positiv effekt för mjölkproducenterna.
I sig gäller det inte ens Valios produkter i och med att bolagets ostar inte lämpar sig för lagring. Enligt de aktuella kriterierna gynnar lagringsstödet bara italienska lagrade hårdostar. Smör kan visserligen frysas, men på Valio är man redan av princip inte intresserad av att gå med i den verksamheten.
Hittills har ingenting presenterats som skulle driva producenternas omedelbara intresse i bojkottfrågan. Ett tjänstemannamöte i Bryssel nu i slutet av veckan ska ta ställning till Finlands krav på direkt penningstöd till producenterna, men frågan avgörs inte förrän nästa vecka.
Om någonting alls är att vänta, vill säga; det är allmänt känt att EU-kommissionens möjligheter till åtgärder är synnerligen begränsade. Nu om någonsin är det läge för politiska påtryckningar.
Vad gäller mjölksektorn är det Finland och Litauen som drabbats värst, men EU:s åtgärder skulle knappast motsvara förlusternas storleksordning, om inte lantbrukets katastroffond fylls på med andra medel.
Som lösning har våra finländska politiker flaggat för erövring av nya exportmarknader. Tyvärr går det inte att ordna i all hast utan det kräver långsiktiga satsningar. Bland andra köttproducenterna har jobbat i åtta år på ett exportprotokoll för griskött till Kina, som ännu inte har slutits. Men de kinesiska livsmedelsinspektörernas Finlandsbesök förra veckan var ett gott tecken. – AKF"
Slut citat.

Klarar inte Bryssel denna kris så är svensk jordbrukspolitisk uppfattning fel!
I en motsatt situation - med underskott - kommer inte Bryssel att kunna garantera svensk befolknings livsmedelsbehov! Så som svensk politik har inbillat sig sedan 1995!

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4444

Utan uppsåt alltid skyldig

Djurskyddslagen är en lag som inte innehåller krav på uppsåt att bryta mot lagen.
Det är nog ganska okänt...

Det innebär att man som djurägare alltid är skyldig..
Skyldig att skydda sina djur, att följa lagens bokstav och att följa givna instruktioner från myndigheterna.
Plus, naturligtvis, alltid stå som ansvarig för djurens väl och vid olika naturkatastrofer, som vulkanutbrott, tsunamis med mera.

Orimligt, säger den normalt tänkande medborgaren.
Inte..
Man kan hänvisa till en skröna som cirkulerar..
"Alla djurägare är kriminella! Det gäller bara att sätta dit dem..."
Och så är det naturligtvis med en lag som inte kräver att man uppsåtligen brutit mot lagen för att man skall kunna åtalas och dömas för brott.

I nedan ljudlänk visas hur detta fungerar i praktiken.
Djurägaren är alltså 100-procentigt ansvarig för sina djur.
Medan staten inte är det för "sina" djur - rovdjur.
Så därmed måste den enskilde medborgaren stängsla in sina djur som i ett koncentrationsläger.
Då myndigheterna anser att ett stängsel som inte är rovdjurssäkert till 100% är djurägarens ansvar. Alltså, som jag inledde med, djurägaren är alltid ansvarig för sina djurs välfärd, även vid naturkatastrofer...

28 augusti 2014

ARLA varnar

ARLA har informerat sina leverantörer om sjunkande priser.
Det handlar inte om några veckor eller månader utan om år..
Ett eller två år.

"Arla Foods' CEO, Peder Tuborgh, said: "Arla has the right long-term strategy for meeting an increase in both raw milk supply and global demand for dairy products. Despite this, though, I believe that the market is looking at an 18 -24 month period of unpredictability and consequently prices are under severe strain."

(För den som inte känner till mejeribranschen i Sverige. Detta innebär att "det brinner i knutarna"...)

http://www.agriland.ie/news/arla-announces-results-issues-18-24-month-warning-global-milk-prices/

Vänsterpartiets syn på GMO

Jag har inte funderat på Vänsterns inställning till GMO då det främst varit nuvarande regeringens inställning som oroat.
Efter valet kanske det blir annorlunda...
Så vad kan man förvänta sig?

Enligt nedan länk till någon inom Vänsterpartiet, så kan man förvänta sig en hantering av landsbygden och bönder i klass med Stalins excesser...
Fast då i samarbete med Monsanto.

Som man alltid vetat så "krattar Vänstern manegen åt kapitalet-storkapitalet"!
Man biter inte den hand som kanske kommer att föda en i framtiden!
Det räcker att följa "den cyklande kommunisten" Gunnar Wetterberg och hans karriär...

Småbönder som den svenska Lantbrukarkåren har inget att hämta någonstans.
Tycks det.
(Utom de som tror sig vara "storbönder", de tror på Eskil, antar jag...)

http://vansterteknik.wordpress.com/2013/07/24/vansterpartiet-och-naturvetenskaplig-forskning/

27 augusti 2014

Ekoförordningen

Som rubrik på ledaren i finländska lantbrukartidningen  Landsbygdens Folk, har man "Den onödiga ekoförordningen hastas igenom".
Längre ner i texten står det så här:
"Dels är det frågan om att helt skifta fokus från kontroll av produktionssystemet till slutprodukten, d.v.s. livsmedlet; en paradox som dock är helt i linje med den politiska strömning inom EU-politiken som vill ersätta jordbrukspolitiken med en så kallad matpolitik, d.v.s. skifta fokus till färdiga livsmedel snarare än att utöva kontroll av produktionsprocessen."

Själv har jag verkligen under åren undrat vad man från politisk sida vill med "ekologiska produkter" och "ekologisk odling"?
När min kompis en gång i början av 1970- talet köpte en liten gård och började odla bio-dynamiskt så var det för produktens skull, det som han skulle äta, som var orsaken till hans intresse...
Under de senaste årtiondena har hela konceptet glidit över till att vara en miljöfråga.
Och när nu miljöfrågan visar sig vara en felaktig vinkling av ett helt annat miljöproblem som inte ett dugg har med jordbruk att göra... Vad gör man då?

Att använda bekämpningsmedel och handelsgödsel påverka konsumentprodukten är givet.
Men att avstå innebär inte att produkten -per automatik - blir bättre som konsumentprodukt.
Då man kräver exakt samma produktionsresultat i skördevolym och avkastning i djurhållningen.
Är det rätt vinkling?

Man har också konstaterat att skillnaden mellan ekologiska produkter och "traditionella" är verkligen minimal!
Men så har man också försökt att slå flera flugor i en smäll!
Går det?

Nåväl...
Då nu kommissionen fundera på att renodla "ekologiska" produkter och odling, djurhållning med mera i mer konsumentfokuserad inriktning, så stämmer det mer med den tanke som gällde när åtminstone jag kom i kontakt med "ekologisk odling".
Och kanske att konsumenterna, de som förhoppningsvis är intresserade av vad de äter, då kan komma i kontakt med odlare och djurhållare som kan erbjuda en annorlunda produkt än vad dagens "ekoodlare" tvingas plocka fram genom dagens absurda regelverk.
Ett regelverk bestående av 200 sidor regler som skall följas i alla detaljer...
Vad är det "ekologiska" i det?

Jag kan förstå att den som inte varit med förr inte kanske riktigt kan sätta sig in i denna nya situation, men det ger givetvis en helt ny situation för både producenter och konsumenter.
Främst gäller principen om pris per kvalitet!
När miljöhänsynen kommer i andra hand, då alla medborgare borde ta miljöhänsyn, så kan odling för kvalitet, som kanske ger mindre volymer med annan kvalité, betalas därefter..
Ty det eviga påståendet, som man hört sedan slutet av 1980- talet - att bara volymen "ekologiska " produkter ökar så faller priserna- kanske äntligen försvinner.
Kvalitet kan aldrig bli billigare än bulkvara!

Det kan därför bli bättre framöver både för konsumenten och producenten - om regelverket blir anpassat till verkligheten.

26 augusti 2014

Marknadskrönika

Det är inte ofta man får värdefull information via lantbrukskooperationens media.
Men tiderna kan ändras....

Det mesta som är skrivet i denna marknadskrönika kan man läsa på nätet.
Men detta är en utmärkt snabb översikt av vad som sker just nu.
http://www.atl.nu/marknadskr-nika/sm-rpriser-under-press

Enkla djurskyddsregler

Man har förundrats över åren hur djurskyddsregler har blivit allt mer komplicerade.
Det har blivit ett "kattrakande" utan dess like...
En byråkratiska koloss.

Som en detalj, en detalj som är förödande för både djur och människa.
Det som kallas Djurförbud. Något som funnits ganska länge men som blivit vanligare under senare år. Särskilt efter att jordbruksminister Margareta Winberg införde en standardprocedur där man efter tre förelägganden, tre skriftliga klagomål oavsett innehåll, från myndigheterna angående djurhållningen, automatiskt skulle "få" djurförbud!
En åtgärd som på byråkratspråk kallas "en administrativ åtgärd".
Ett oftast livslångt näringsförbud, socialt handikapp och av myndigheterna ständigt kontrollerat straff - utan domstolsbeslut!
Denna beslutsgången har nu gjort att flera tusen svenskar har just ett livslångt näringsförbud som innebär ett socialt handikapp som myndigheterna ständigt kontrollerar genom oanmälda besök som måste betraktas som ett straff.

I Finland, vår närmaste, mer demokratiska granne, där är antalet medborgare med djurförbud runt 30 stycken.
Orsaken?
Djurförbud anses vara ett straff som ingår i rättssamhällets normala åtgärdsstrategier och utdöms av domstol. Alltså straffutfärdande domstol som svensk tingsrätt.
I Sverige kan man överklaga till förvaltningsrätten, men den bedömer bara frågan hurvida myndigheten "fyllt i protokollet korrekt". Inte sakfrågan...
Men man har i Finland inte heller Margareta Winbergs inbyggda automatik i paragraferna.

Nåväl.
Internationellt har Nestlé formulerat sina kommersiella djurskyddsregler.
Enkelt och lättförståeligt.
Inga byråkratiska millimeterfasoner. Det som så punkterat svensk djurhållning i en tumstocksterror ute hos djurägarna med ständig millimetermätning för att hitta fel ( Så att man kan fakturera kontrollen)

Fem punkter:

1. Freedom from hunger, thirst and malnutrition
2. Freedom from fear and distress
3. Freedom from physical and thermal discomfort
4. Freedom from pain, injury and disease
5. Freedom to express normal patterns of behavior

Det borde räcka! Hur detta skall hanteras i praktiken bör avgöras i tingsrätten!

Att alla är överens om att länsstyrelserna sköter djurskyddet enligt nuvarande system, även politikerna och djurhållarorganisationer (som LRF) kan bero på att nuvarande situation är kostnadseffektivt! Skulle allt detta drivas genom tingsrätten blir det dyrt för samhället!
Idag behöver man bara fakturera djurägaren...

25 augusti 2014

Byte av ord

Byt ut ordet företag mot lantbruk i nedan länk/artikel.
Så finner man att problemet är det samma...
Sätt press på länsstyrelser i djurskyddsfrågan...
Jordbruksverket i stödsystemet..
Och politiken i CAP- hanteringen.

Sedan är det bara skattefrågan kvar. När skall den upp på agendan?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sla-vakt-om-svenska-foretag_3849870.svd

Och inte minst: bråket om Östersjön!
Miljöfrågorna där Bonden blivit Miljömarodören!
Den Stora Lögnen!

24 augusti 2014

Robot på bete - söderut

Industriell mjölkproduktion tar nu steget ut på betesmarken.
Åtminstone i Irland...

I nedan artikel beskrivs även de biologiska förutsättningarna.
Med bete mellan februari till december...
Två månader utan betestillväxt på Irland.
Sex månader här...
Vi får nog tänka litet annorlunda....
http://www.agriland.ie/news/8-things-need-delavals-pasture-based-robotic-milking-system/

Allt medan europeisk mjölkproduktion flyttar söderut...
http://www.thecattlesite.com/news/46392/over-half-of-spanish-dairy-farmers-over-quota

Lantbruksekonomi i USA

Låga spannmålspriser hotar de amerikanska lantbrukarnas ekonomi, menar den amerikanske ekonomen Ernie Goss.
Det kommer inte att märkas så mycket i år men nästa år slår årets låga priser igenom i de amerikanska lantbrukarnas ekonomi.

Det verkar vara en global reaktion. Priset på jordbruksvaror går ner.
http://www.agriculture.com/news/business/rural-economic-erosion-continues-goss_5-ar44825

Äventyr i österled

Flera svenska äventyr i österled har skett under åren.
Inte bara under vikingatid och av kungar som Karl den tolfte, utan även idag.
I nedan artikel berättas om riskerna med för stora projekt.
Särskilt inom lantbruk.

Att lämna över ansvaret för jordbruket till riskkapitalet har sina risker....
https://www.kyivpost.com/opinion/op-ed/richard-rozwadowski-rise-and-fall-of-agricultural-holdings-in-ukraine-russia-361181.html

Och det gäller även i Sverige. Tycks det.
http://www.lantbruketsaffarer.se/LAMjölk/tabid/1313/ItemId/1060/View/Details/AMID/3210/Default.aspx

Och debatten om vår mat närmast sig politiken...
Bloggarna börjar hugga i frågan!
http://mfc.elmberg.net/2014/08/23/helgklipp-riskerar-vi-att-fa-svalta-i-kristider/

Snart kan inte politiken gömma sig!
Vi har årtionden av försyndelser att åtgärda!
Och inget politiskt parti kan svära sig fri!

23 augusti 2014

Fjälltjur

Ledare i ATL

Ibland är svenska folket mer än lovligt naiva.
Och värst tycks bönder vara...
Eller är inte ATL en tidning för bönder?
Hur kan man där höja en av landets värsta opportunister till skyarna?
En som alltid vänder kappan efter vinden...

http://www.atl.nu/ledare/svenska-jordbrukets-v-lg-rare-och-hot

Absurditeter

Om inte man förstått hur galet samhället fungerar så har jag här ett exempel!

http://www.bltsydostran.se

22 augusti 2014

Miljöministern på plats

Jag vet inte hur man skall nå politiker som inte vill förstå?!
Under etiketten "algblomning" har jag samlat allt som jag hittat om algblomningen..
Lösningen är något helt annat än vad politiken fattat..
Tyvärr så fortsätter den politiska låsningen.
Trots att miljöministern var på plats i Kristianstad.

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article2225379/Ett-friskare-Ostersjon-ger-battre-utveckling.html

Det tål att upprepas

Om en politisk kris, av utrikespolitisk karaktär (Rysslandskrisen), som påverkar den "inre marknaden" så ligger ansvaret för denna i Bryssel!
Som svensk politik idag fungerar.
Så turbulens på exportmarknaden för jordbruksprodukter måste hanteras ända ut till lantbruket av Bryssel!
Lantbruket måste kompenseras för denna turbulens!

Annars kan varken svenska väljare/medborgare eller lantbrukare förlita sig på att Bryssel tar ansvar för en eventuell livsmedelsbrist som kan uppstå vid en annan framtida livsmedelskris inom EU!
Detta är budskapet till svenska folket - om inte Bryssel klarar att reda ut detta ända ut till svenska medborgares vardag.
I så fall stämmer inte dagens svenska livsmedelspolitik - att Bryssel ansvarar för svenska folkets livsmedelsbehov. Det är i så fall en fullständig feluppfattning.

Istället gäller nuvarande jordbrukskommissionärens åsikt - att varje medlemsland är skyldig att göra allt för att det egna jordbruket skall fungera.

http://www.atl.nu/lantbruk/putins-stopp-s-nker-mj-lkpriset

Rysslandsaffären

Ibland kan man undra om inte svensk jordbrukspolitik har sina fördelar....
Att vi inte kan konkurrera på världsmarknaden, som svenska politiker gärna pratar om som önskvärt, utan att svenska bönder fattar bättre än politikerna och byter jobb.

De bönder som tror på en fungerande världsmarknad upptäcker nu att de blir en sort "bondeoffer" i ett schackspel mellan USA-EU och den numera uppdaterade länken mellan Kina-Ryssland.
Där livsmedelshandel blivit en nyckelfaktor.
Kanske inte så konstigt då EU-USA vill ta över i Ukraina för att få kontroll över en av världens viktigaste jordbruksområden...
Som det ser ut.

Ryssarna agerar snabbt medan EU och USA kör sina gamla femårsplaner...
(Va, var det inte i Sovjet man använde femårsplaner? Det är väl inte i väst man gör så...?)

http://www.thedairysite.com/news/46378/china-to-expand-agricultural-produce-trade-with-russia

21 augusti 2014

Ryssarna och Valio

Ryssarna backar i livsmedelsfrågan.
Hur kommer detta att visa sig för Valio?
Kommer ryssarna att släppa in finnarna på den ryska marknaden?
Spännande!

http://www.agriland.ie/news/russia-rows-back-food-ban/

Feedlots och broilers

I ett tv-program från BBC diskuteras ekovänligt jordbruk och livsmedel.
Man bryter ut en faktor och bygger ett genomgripande resonemang runt detta.
Metanrapande kreatur.
Kan man verkligen resonera så smalt med självaktning?

Att kreatur som går och förser sig med mat ute i "spenaten" på egen hand verkar vara en styggelse enligt programmet.
Djuren skall födas upp i feedlots för effektivitetens skull..
Ju snabbare man får fram slaktdjuren desto mindre miljöpåverkan!

Det är ingen nyhet. Jag hörde en föreläsning av en agronom (som fått utmärkelser för detta) som just påpekade att betande kreatur rapar och fiser...
Så att en snabb uppfödning på stall minimerar rapandes och fisandet så att köttproduktionen blir mindre miljöstörande.
Och min kollega här (HR) påtalade då för vederbörande agronom om att det verkligen var tur att Amerikas miljoner bisonoxar utrotades för annars hade växthuseffekten, som dessa bisonoxar måste åstadkommit, redan gjort planeten obeboelig.

Och vad gör vi då med alla älgar i landet?
Ty kreatursstammen i Sverige är bara hälften mot för hundra år sedan...
Svinstammen är mycket större än förr, så då borde det inte finnas några problem!

En programledare som inte ser upp med vilka uppdrag man tar, utan tycker det är kul, för ekonomins skull, att göra program, kan förlora hela sin trovärdighet.

Det finns inget effektivare sätt att få fram högvärdigt livsmedel är idisslande kreatur!
När dessa får använda sina inbyggda fördelar. Sin skördeapparat i fronten, med inbyggd sorteringsmekanism. Sin superba jäsningskammare, där osmältbara cellulosaväxtdelar bryts ner till enkla kolhydrater som mikroorganismer omvandlar till djurprotein. Hondjuren har dessutom en omvandlingsförmåga där näringsämnen koncentreras till en produkt som kallas mjölk. Den lagras i en behållare mellan bakbenen, med mestadels fyra avtappningsfunktioner, så kallade spenar. Där både människa och kalv kan utnyttja kons produktionsförmåga på ett mycket enkelt och effektivt sätt.
Dessutom är förvandlingen från, för människan, oätligt gräs till högvärdig mjölk en process som går på mindre än ett dygn.
Slå det med vilken oljebaserat teknik som helst! Det går inte!
Programmet är inte seriöst. Något är totalt fel i resonemanget. Man ser inte helheten!

http://www.bbc.com/news/science-environment-28858289

20 augusti 2014

Den ryska affären

Nu kan man hitta fler kommentarer om hur stoppet med rysk livsmedelsimport drabbar.
Detta problem kommer alldeles olämpligt när den europeiska kvotregleringen precis skall skrotas och många mjölkproducenter inom EU satsar på utökning.
Problemet kommer på flera fronter.
De internationella priserna faller på grund av kinesisk strategi.
Och nu också krisen med exportstoppet till Ryssland.

Det är främst ostexporten som drabbas. Än...
Hur kommer Bryssel att agera?
Återinföra kvotsystemet?
Återinföra stödköpen?
Spännande!

Gör man inget så visar man att jordbrukspolitiken är nationell!
Ansvaret för livsmedelsförsörjningen ligger då, för svensk del, på individnivå....
Som det ser ut idag.

http://www.agriland.ie/news/european-dairy-farmers-likely-feel-impact-russian-ban/

Med sådana vänner behöver man inga fiender 2

Som jag tidigare konstatera är de som främst anklagar jordbruket för miljömadör är jordbrukets egna organisationer (som därmed kan plocka hem en stor del av Landsbygdsprogrammets medel.)
Eller knutna till "övergödningens lösning".
Men det hopar sig...

Som ESO-rapporten påtalade i höstas - det krävs mer forskning - inte fler bönder.

Nu vill man ha en ny forskningsbåt.
Att forskningen inte kan göra sitt jobb utan en riktigt dyr båt är ju givet.
http://www.transportochlogistik.se/2014/08/nytt-forskningsfartyg-till-slu-och-smhi-f-rordas

Man kan självklart inte göra som bonngrabbarna gjorde här..
Hänga på sig en dykardräkt och upptäcka hur det ser under vattnet.
Det är alldeles för billigt.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/mangder-av-dod-fisk-pa-osterlen

19 augusti 2014

Kan man lita på Bryssel?

Hur fungerar Europeiska Unionen i en krissituation som Ukrainakrisen?
Skall enskilda företag bära krisens resultat eller är det Bryssel som skall ansvara för krisen och hjälpa enskilda företag i denna kris.
Som för finska Valio.
Som satsat på export till Ryssland. Enligt de intentioner som Bryssel/EU haft sedan starten...

Kanske att inte Europeiska Unionen är en kompetent konfliktorganisation, utan en förvuxen Efta- modell?
Har Bryssel "tagit sig vatten över huvudet"?

I nedan länk visas den irritation som måste uppkomma i nuvarande situation!

Fler frågor uppstår...
Om nu inte Bryssel anser att detta är en Brysselfråga hur kommer finska politiker att uppfatta det?
Att man inte kan lita på Bryssel?
Att när problem uppstår så står man ensam...

Hur borde då svenska politiker (och medborgare) fundera?
Kan man lita på att svenska medborgare blir garanterade livsmedelsförsörjning om en kris, på allvar, uppstår. Så att det blir livsmedelsbrist.
Är då den svenska inställningen, att svensk livsmedelssäkerhet är ett Brysselproblem, en helt felaktig inställning?
En inställning som nu raderar ut svenskt jordbruk, och egen livsmedelsproduktion.

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4430

Ett tillägg:

http://www.svd.se/naringsliv/far-en-miljard-for-att-forstora-frukt_3832186.svd

Odla som en miljardär

http://www.nytimes.com/2014/08/10/opinion/sunday/dont-let-your-children-grow-up-to-be-farmers.html?emc=eta1&_r=3

"The food movement — led by celebrity chefs, advocacy journalists, students and NGOs — is missing, ironically, the perspective of the people doing the actual work of growing food. Their platform has been largely based on how to provide good, healthy food, while it has ignored the core economic inequities and contradictions embedded in our food system."

På något sätt känner jag ingen detta..
Trots att det handlar om USA.
Att alla diskuterar hur man skall "mjölka en ko". Inte om det går att mjölka en ko med fungerande ekonomi.....

Att amerikansk jordbrukspolitik från och med i år är ett försäkringssystem designat för storskalig kapitalbaserad bolagsjordbruk och inte för småjordbrukande bönder - som det svenska lantbruket - gör inte saken bättre.

Världens livsmedelsförsörjning undergår en snabb förändring.
Resultatet kan visa sig vilken dag som helst.
Var som helst. Och på mycket överraskande sätt...

18 augusti 2014

Så kan det vara....

Storebror ser dig och vet var du finns, totalt felaktiga bedömningar från en okunnig djurskyddshandläggare, sparas i ett centralt register, där du noteras som en potentiell djurplågare.......

Göran

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/09/090620.PDF

Centerns svek

Hur har Centerns politik, via Alliansen, påverkat landsbygden och landsbygdens medborgare?
Frågan är i mycket ointressant då politiken och Alliansen klart visat vad de tycker om landsbygden och lantbruket.
Lantbruket är över hela världen en låglönebransch. Och med skattesystemets hantering visar regeringen vad man anser om lantbruk.
Hur kan Centern ställa upp på detta? Hur kan man helt fräckt begära fortsatt förtroende av landsbygdens medborgare?

För något år sedan var regeringen i diskussion med övriga EU om ett gemensamt skattesystem inom EU. Ett gemensamt lägsta skatteuttag. En lägsta nivå för Grundavdraget, den skattefria zonen där medborgarna slipper beskattning. Som även gäller folk sysselsatta inom lantbruket, skogsbruket och alla naturbruksbaserade arbeten! Som vanligen är låglönejobb...
Den nivån som vanligen kallas "risken att hamna i fattigdom".
(Grundavdraget är i Frankrike, som exempel, 1350€ per månad. Alltså får varje medborgare ha en inkomst på den summan - innan skatt och avgifter tas ut! I Sverige är denna summa 18900kr per år! Inte per månad som en del i hastigheten tror....)

Men regeringen kämpade emot. Och landsbygdens medborgare får betala för Centerns svek! Med ett för lågt grundavdrag, vilket innebär så hård beskattning att det blir avgörande för landsbygdens framtid och konkurrensförmåga! Högre skatt än andra jämförbara länder inom EU!
Och riskera att hamna i fattigdom.
Lantbruket och landsbygden i Sverige kan inte klara detta!
Är Centerns svek tydligt nog?

Citat ur artikeln:
"Räknat i kronor är det dock stora skillnader mellan låg-, medel- och höginkomsttagare: Ju högre inkomst, desto större inkomstökning i kronor. Medborgarna handlar mat och köper konsumtionsvaror för pengar och inte procentuella inkomstförändringar. Därför är detta det intressanta jämförelsemåttet."
http://www.dn.se/debatt/borgs-politik-har-framst-gynnat-hoginkomsttagare/

17 augusti 2014

Drickmjölk eller ostmjölk

Kan man skilja på mjölk som skall ystas och mjölk som skall drickas?

Frågan ställdes i en bisats på Fjällkorasens årsmöte häromveckan.
Efter årtionden av funderingar runt mjölkkaseinernas betydelse för mejeriverksamheten.
Att våra mjölkkoraser avlats efter volymproduktion och inte efter kvalitet, det är uppenbart sedan 1990-talet. Redan då funderade man på hur mjölkens olika ärftliga varianter påverkade mejeriernas resultat. Och redan då visste man att vissa genetiska varianter var rent förkastliga...
http://www.fjallko.se/index.php/mjolkkaseiner
Men gjorde man något åt detta?
Icke.

Och nu alltså åter en undersökning som visar genetikens bristande effektivitet.
Det vanligaste är att det åtgår 12 liter/kilo mjölk för att få fram ett kilo ost.
Med Fjällkons normala genetiska kaseinvarianter så räcker det med hälften så mycket mjölk för ett kilo ost...??!!
Varför har då inte alla bönder fjällkor?
Det borde vara det absolut bästa?!
Nej, de mjölkar för litet...
Sägs det...
Hur räknar man nu?
Om det åtgår bara hälften så mycket mjölk till ett kilo ost så borde det räcka om kon bara mjölkar hälften för att nå samma ostmängd...
Plus minskade volymer att hantera, minskat avfall, med mera...
(Och inte minst foder till kon...)
Alltså måste en Fjällko med bara halva produktionen vara mer ekonomisk ändå...
(Än en Holstein, Viking red och så vidare)

Nåväl.
Hur är det då med ystningen och magen...
Mjölk ystar sig i folks mage. Det är själva naturen bakom mjölkdrickandet...
Att dricka mjölk som inte ystar måste ju medföra något?
Magont kanske?
Är det själva förklaringen till att en del människor inte kan dricka mjölk, fastän de har nordiskt påbrå (och därmed borde klara det)?

http://www.ja.se/?p=45142&m=3433&pt=105&highlight=Drickmj%F6lk

Mer om WTO

Den finska tidningen Landbygdens Folk har en redovisning av WTO mötets situation.
Det kommer nog att skrivas mer om detta...
Personligen hoppas jag på Indiens kurage att bryta mot systemet.
För sina egna medborgares skull.
Heja Indien!

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4424

Mitt förra inlägg om WTO :
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/08/bagatellernas-effekter.html

16 augusti 2014

Exporten till Ryssland

Som vi sett har ryssarna reagerat mot Bryssels agerande.
Och de som får ta smällen är särskilt de som trott på Bryssel.
De bönder som bor närmast Ryssland. Finland och Baltikum.
Hur skall detta förlöpa?

I nedan länk finns en tabell som visar olika länders export av livsmedel till Ryssland - före krisen.
Är Bryssel kompetent nog att kompensera dessa för denna obalans nu?
Eller överger man Finland och Baltikum? Och hur gör Sverige?

En global kris inom jordbrukshandel och livsmedel tycks vara på gång...
Kinas ovilja att fortsätta sin massiva import av livsmedel. Prognoser om globalt sjunkande spannmålspriser som effekt. Krig och elände i Mellanöstern som medför sjunkande köpkraft där.
En svensk livsmedelsproduktion som nu tycks befinna sig i en brytpunkt där gamla mönster upplöses och de nya är import...
Och nu även en ny utveckling inom EU. Frågan är, hur Finlands stora export till Ryssland hanteras av Bryssel?
Kan Finland lita på att få hjälp från Bryssel, eller är ansvaret för det egna lantbruket enbart nationellt.
Vad är då kvar av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP?

http://capreform.eu/russian-food-sanctions-against-the-eu/

Ett tillägg:
http://www.agriland.ie/news/russia-turn-switzerland-dairy-products/

Minskat motstånd mot GMO

Är Staffan Danielsson en typisk Centerpartist?
En medlem i det parti som under den senaste mandatperioden sagt sig förespråka landsbygden och på samma gång skapat Europas snabbaste urbanisering och landsbygdens utarmning!

Ett av dessa fenomen som totalt saboterar för vanlig svensk allmoge att leva på landsbygden är GMO!
Det är erfarenheten från USA!
Ett väl känt fenomen i övriga EU. 
Men tydligen totalt okänt för Centerpartiets landbruksdebattörer (och riksdagsledamöter).

Att SvD i en vanlig artikel (vanlig då den bara rabblar olika särintressens propaganda) inte förstår eller ens funderar på vad problemet framöver blir för svensk livsmedelsförsörjning, är kanske symptomatiskt i dagens Sverige.
Naiviteten är total.
Men att en riksdagsledamot, och centerpartist, inte ser längre än grannens gärde är anmärkningsvärt.

Först måste påpekas att GMO-frågan håller på att åternationaliseras.
De nya regler som nu körs igenom i Brysselparlamentet är en kompromiss för att passa TTIP.
Man lyckades inte få ihop en gemensam ståndpunkt i tid för att det skall stämma med TTIP.
Detta innebär att alla intressen inom Sverige - som är för GMO - alltså tror sig tjäna pengar på detta, nu aktiverar sig inför ett nationellt beslut i GMO-frågan.
Då GMO odling framöver, troligen, blir en nationell fråga.
Utifrån detta perspektiv skall man se nedan artikel.
Inte som Staffan Danielsson gör - en räddning för svenska bönder.

Nästa problem är patentfrågan. Som det varit sedan starten på 1980- talet. 
Böndernas gårdar har inget värde längre då patentägaren tar hela vinsten.
Detta fenomen har utplånat familjejordbruket i USA. Åtminstone som en väsentlig del i utplåningen...
Och det svenska lantbruket är just uppbyggd på det sätt som det numera utplånade amerikanska småskaliga familjelantbruket varit.
Och med GMO är loppet totalt kört - istället för Staffan Danielssons dröm om GMO som räddningen för svenskt lantbruk...
Eller uttryckte jag mig fel?
Kanske att svenskt lantbruk överlever? Men med nya ägare...
Då lantbruket är en näring och icke ett antal medborgare.
Kanske att Staffan Danielsson (och LRF) går storkapitalets ärenden?
Medvetet eller omedvetet.
Inser bönderna detta, eller identifierar sig en bonde så mycket med sin "näring" och inbillar sig icke vara utbytbar att han/hon inte förstår vad som kommer att ske?

Nedan citat från Facebook:


Frågan om genteknikens användning i växtförädling är het och diskuteras mycket i EU, för en del har den nästan religiösa förtecken. Jag är mer pragmatisk, det finns fördelar men också nackdelar så en sträng prövning är viktig. SvD har en intressant genomgång idag;http://www.svd.se/naringsliv/minskat-motstand-mot-gmo_3818316.svd


15 augusti 2014

Hos Tomas Hägmark i Borgstena

Den 15 augusti åkte jag till Tomas Hägmark utanför Borgstena för att filma litet fjällkor.
Med en viss baktanke.

Eftersom staten har dragit in stöden till utrotningshotade husdjursraser (till skillnad från vårt grannland Finland som tredubblat stödet de senare åren) så vill jag visa vad det handlar om..
Ett kulturbrott från statens sida, då staten skrivit på internationella traktat (Riokonventionen om genetisk mångfald) och EUs regelverk inom jordbrukspolitiken. 
Man "skiter" i båda...

Tomas Hägmark bor på en gård utanför Borgstena. Husen ligger på en kulle med utsikt över åker och betesmarken i dalen. Skogen ramar in denna pastorala miljö.Ute på betesmarken finns en ståtlig enebuske. Mer som ett träd.
Den stod där när Tomas förfäder köpte gården för hundra år sedan...


Och så korna....Med sådana vänner behöver man inga fiender

Den uppmärksamme har sett att debatten om Östersjön förändrats under detta detta år.
Det är väldigt tyst om jordbrukets betydelse för Östersjöns situation.
I gammelmedia och i TV. De som kommit fram i media har idag en helt annan inställning till problemen än bara för ett år sedan. Något har hänt!
http://familjejordbruk.blogspot.se/search/label/algblomning

Däremot tycks man inte inom lantbruket med kringområden fattat att det hänt något.
Trots att man borde vara väldigt observant på vad som sker i debatten.
Det blir tyvärr kontraproduktivt när folk och verksamheter nära kopplade till lantbruket inte hänger med i utvecklingen.
Den utveckling som innebär att man äntligen insett att jordbruket är av synnerligen obetydligt påverkan på Östersjön.
Och att lägga krutet på att förändra svenskt lantbruks drifftsmodell inte ger ett dugg för att förbättra situationen i Östesjön.
Fyrtio förlorade år för Östersjön!
Då det är fyrtio år sedan man började angripa svenskt jordbruk för Östersjöns problem!

http://lt.se/asikter/debatt/1.2592841-ta-tag-i-grundproblemet-med-jordbrukets-totala-lackage

Döden på jordbruket

Att bondelivet inte är en romantisk historia har jag konstaterat. Det är tvärtom..
När man allmänt började klaga på tillvaron för något årtionde så påstod man från LRF att det berodde på att man var en dålig företagare. Visst...
Dåvarande LRF- ordförande påstod att "nu får det vara slut på gnället"....
Senare, var det som sagt, ständiga påståenden om att en klagande bonde bara var en dålig företagare. Så låter det fortfarande...
Fast inte lika självklart, ty det "dåliga företagandet" har blivit mer allmänt. Så att säga...

Men det finns en risk med den politiken från LRF! Man skuldbelägger folk. Misslyckas du så är det ditt fel! Hur skall man klara sig från en sådan terror?

I nedan länk beskrivs utvecklingen i USA och livets gång för en svenskättad farmare i USA. Hans liv som bonde är förvånandsvärt lik min. Åtminstone de yttre villkoren. Politiken och ekonmin. Men avslutningen blev annorlunda.

http://www.newsweek.com/death-farm-248127

14 augusti 2014

Never ending story

En djurhållare som fick problem med länsstyrelsen slutade att ha djur.
Man var alltså inte djurhållare längre...

Men länstyrelsen fortsatte att komma och göra kontroller.
Och fortsatte att skicka faktura på besöken.
Det gäller visserligen bara en gång, men ändå.

Länstyrelsen får göra så enligt domstol.
Men hur länge?
Forever?

http://vallentunafria.se/2013/12/02/hade-inga-hundar-fick-betala-inspektion-anda/

Eftersom jag uttryckt mig vagt så lägger jag till denna kommentar:

Vadå "Det gäller bara en gång"? Personen hade fått djurförbud och ibland gör länsstyrelserna en runda bland sådana med djurförbud för att kolla om de skaffat djur. Även om dessa kontroller visar att där inte finns några djur så faktureras besöket ändå, med 800 kr/tim - rapportskrivningen tar ju också litet tid. SJV/länsstyrelsen har nämligen bestämt att: "uppföljande kontroller ska alltid faktureras!". Länsstyrelsen kan ju bestämma sig för att punktmarkera en viss f.d. djurhållare, det går ju att skylla på "anonyma anmälningar". Varför dessa kontroller väl i princip kan pågå under djurhållarens återstående liv, eftersom djurförbud är livstidsstraff (det är väl i tillämpning det enda livstidsstraff vi har i Sverige, mördare brukar ju med tiden ha sonat sitt brott, Flink tex). Med åtföljande fakturering för varje besök.

HR

Från GMO till SMO

Källargenetiker skulle jag vilja kalla den trend som IATP beskriver i nedan artikel.
Folk som skriver ihop genetiska koder på en dator och skickar receptet till kommersiella labb som klistrar ihop DNA - koden med hjälp av standardiserade DNA - sekvenser/bitar.
En fullständigt huvudlös utveckling som kan leda till precis vad som helst....

IATP har påpekat biologiska trender inom forskning och praktik i årtionden. GMO - frågan togs upp för över tjugo år sedan. Nanotekniken likaså. Långt innan debatten nådde allmänheten och politiken. Och nu pekar man på SMO - Synbio.
Det nya, med rent syntetiskt hopmonterat DNA.
Och vad det redan idag kan skapa för sorts problem.

Det finns helt klart risker med att "leka Gud"!
I värsta fall lämnar mänskligheten efter sig en totalt förändrad värld.

http://www.iatp.org/documents/from-gmo-to-smo-how-synthetic-biology-evades-regulation

13 augusti 2014

Slutet nära?

Sedan ett år tillbaka har slakterierna uppenbarligen haft problem. Slaktköer hela tiden...
Något har varit fel!
Så kommer äntligen en förklaring.
Finns det mer problem?

Den information man hittar på irländska webbsidor tyder på att problemet varit över hela EU.
Och så kommer det ryska importstoppet. Fast problemen fanns nog innan dess....
Och nu rinner mjölken trögt på världsmarknaden...

"– Skriker vi från slakterihåll kan det låta som att vi bara vill ha bättre lönsamhet. Det finns ingen bransch som tjänar så lite pengar som vi gör, så det vore ju såklart bra, men framför allt så vill vi inte att produktionen av gris och nöt ska minska, eller rent av att försvinna från Sverige, säger Ove..."
Ove Konradsson säger inte detta utan anledning. Han har god erfarenhet av svenskt lantbruk, både inom slakterier, mejerier och som lantbruksdirektör i Västar Götaland.

http://www.ja.se/?p=45297&m=3433&pt=105
http://www.agrimoney.com/news/us-milk-prices-to-fall-dean-ceo-predicts.-again---7368.html

Bagatellernas effekter

Vid WTO mötet förra året uppmärksammades Indiens obstruerande i förhandlingarna.
Åtminstone i Sverige. Det betraktades som ett gnäll från en fattig nation i detta handelns finrum. Eller "musen som röt" som den inrikespolitiska ironin utrycker det i Indien.
Resultatet blev dock att Indien fick en respit på några år för sin "subvention" av baslivsmedel för sina 600 miljoner fattiga medborgare. Efter år 2017 skulle något annat ta vid - enligt svensk media.

Så har inte den nya indiska regeringen riktigt uppfattat det. Man tolkar skrivningen i WTO - beslutet litet annorlunda. Det har utvecklats till en strid om detaljer. Ett kommatecken i en mening, anses egentligen betyda något annat. Något helt annat...

"It provides for an interim mechanism to be put in place and to negotiate for an agreement for a permanent solution for adoption by the 11th Ministerial Conference of the WTO. In the interim, until a permanent solution is found, members will be protected against challenges in the WTO under the Agreement on Agriculture in respect of public stockholding programmes for food security purposes. It unambiguously stated that the interim solution shall continue until a permanent solution is found. By implication, India will have the flexibility of providing support to its farmers without the apprehension of breaching its WTO entitlements."

Andra meningen i ovan stycke finns detta fatala kommatecken som nu utvecklas till en politisk konflikt. En del vill tolka kommatecknet som ett "eller" som därmed förändrar hela textens innehåll. Det gör att Indien kan gå i spetsen för en helt ny global jordbrukspolitik!
Där Food Sovereignty blir framtiden!

http://www.livemint.com/Politics/V580QjRAitbDuqD1tl4TlM/Did-the-UPA-mislead-the-country-on-Bali-pact.html

12 augusti 2014

Hitler? Överdriv inte.

 • Tja, att jämföra med tredje riket och dess politik är närmast tabu i Sverige och då slutar folk att lyssna...
  Nej, så illa är det inte - ännu.
  Men vi är heller inte i krig - ännu.

  Däremot är trenden tydlig. I flera olika samhällsområden. Attityder liknar förkrigssituationen...
  Rättsväsendet och politiken överlag har mer gemensamt med svensk förkrigssituationen än med nuvarande kontinentala situation. Sverige avviker från övriga EU i flera väsentliga områden där just rättssystemet och vissa lagar skiljer sig från den juridiska tradition som Sverige egentligen anammade vid EU- inträdet 1995.
  Det är mycket tydligt att de förändringar på många områden i samhället som redan borde skett inte har skett. Tvärtemot EUs regelverk.
  När nu medborgare upptäcker detta och försöker påtala detta hos sina med-medborgare så blir man inte trodd!
  Överdrifter säger man...
  Tyvärr så är situationen för svenska medborgare (som upptäcker verkligheten) just otrolig.
  Svensk lag gäller i Sverige, tills man påtalar via överklagande i svensk domstol och sedan i EU- domstol och får rätt, att svensk lag inte gäller - längre...
  En lång och närmast hopplös kamp som man självklart ger uttryck genom vad den oinvigde kallar - överdrifter!
  Att förändringar sker visar domen om dubbelbestraffning av ekonomiska brott.
  Den domen borde politiken fundera över och göra de förändringar i lagstiftningen som krävs - i andra delar av lagsystemet. Vilket är politikens uppgift - att vara medborgarnas representanter i samhällets demokratiska institutioner.
  Men så sker inte!
  Så frågan är därför, när politiken blivit en lekstuga för psykopatiska karriärister.
  Vad gör man som medborgare?
  Blundar, sätter händerna för öronen och ropar: Överdrift!


Angående förra jordbruksministern Margareta Winberg

När vi sedan blev medlemmar i EU och hon blev jordbruksminister
så försökte hon påverka hela EU att anamma de svenska avregleringstankarna.
I Bryssel förstod man inte vad de svenska jordbrukspolitiska tjänstemännen pratade om - de blev närmast idiotförklarade. Berättade en representant för Livsmedelsekonomiska Institutet (SLI) på ett seminarium hos Timbro, som jag deltog i 2003.

Där dök det upp en del kända nunor från den debatt som föregick avregleringsbeslutet 1990. till exempel Per Martin Meyerson, som skrev boken Makten över maten, tillsammans med professor Ingemar Ståhl (nyligen avliden). Maggan hade tillsatt den nya myndigheten den 1 juli 1999, nyss nämnda Livsmedelsekonomiska institutet, vars uppgift var att ta fram argument för varför EU borde följa Sveriges råd om att ta ett avregleringsbeslut i "svensk anda" (den svenska modellen?) för hela EU.

Gd blev f.d. jordbruksminister Mats Hellströms statsekreterare Lena Johansson. Och en av de första ekonomer de anställde var Ewa Rabinowitz.
Sedan svällde verksamheten ut med allt fler ekonomer som producerade rapporter var slutsatser mestadels mynnade ut i att jordbruket var en belastning och välfärden skull öka för folket om de pengar som var bundna i jordbruket (där de "arbetade" för långsamt) invseterades i annan mer samhällsnyttig verksamhet - upplevelseindustri, till exempel.

På Timbro hyllades SLI för sina insatser. Var det inte så att EU anammade den svenska modellen så borde Sverige i alla fall gå före och ta bort allt stöd till svenskt jordbruk, var uppfattningen. De dumma fransmännen skulle naturligtvis inte gå att övertyga, men låt då franska folket stödja sitt jordbruk så kan vi fortsätta att dricka gott franskt vin och goda franska ostar till överkomliga priser, lät det.
Delar inte "stureplanscenterna" en hel del av Timbros tankar?

HR

http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/08/angaende-djurforbud.html

Djurskydd

"Kammarrätten i Jönköping prövade i mål nr 708-03 fråga om vitesföreläggande enligt djurskyddslagen (1988:534). I dom2006-08-14 analyserade rätten direktiven 99/74/EG (inhysningsdirektivet) och 98/34/EG (anmälningsdirektivet) och konstaterade att EG-domstolen i dom 1994-04-30 i målet C-194/94 funnit, att ett åsidosättande av anmälningsskyldigheten enligt det tidigare gällande direktivet (83/189/EEG) medförde att de tekniska föreskrifterna i fråga inte fick tillämpas gentemot enskilda. I domslutet uttalar kammarrätten bl.a.: Bestämmelsen i 9 § djurskyddsförordningen får anses utgöra en teknisk föreskrift i anmälningsdirektivets mening. Enligt anmälningsdirektivet skall en sådan anmälas till kommissionen och får densamma inte antas inom en tidsfrist på åtminstone tre månader från det att kommissionen mottagit anmälan. Någon sådan anmälan hade emellertid inte skett vid tidpunkten för vitesföreläggandet. Samhällsbyggnadsnämndens vitesföreläggande saknade därför lagligt stöd och skall upphävas. Överklagandet skall därför bifallas. Kammarrätten upphäver länsrättens dom och samhällsbyggnadsnämndens beslut om vitesföreläggande."

Angående djurförbudAngående Djurförbud - vad är det?
På vilka grunder det "delas ut".
Djurförbud - Yrkesförbud betraktas som en administrativ åtgärd som inte hanteras i domstol/tingsrätten utan utdelas av länsstyrelsen.
Är det rimligt?

29§ "Även mer bagatellartade brott mot bestämmelserna
gör att personen i fråga måste anses olämplig genom sin attityd till djurskyddsregler. Även den som har varit föremål för upprepade förelägganden enligt 26 § har genom sitt agerande visat sig olämplig som ansvarig för vård och skötsel av ett djur. Även ett sådant beteende bör därför utgöra grund för beslut om förbud att hålla djur."

http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/50/50/003dd694.pdf

11 augusti 2014

Finlands sak är vår

Det upphetsade ordkriget mot Ryssland får smått komiska proportioner.
Nu när ordkriget blivit ett matkrig, ryssarna stoppar importen av EU- producerade livsmedel så skall tydligen Finland drabbas extra...

Så för att hjälpa Finland att bli av med sitt överskott tycker man på SvD att svenskarna skall köpa mer av Valios mejeriprodukter.
Är det måhända en upprepning av tidiga 1970- talets livsmedelskris? Egentligen?
Att svenska mejerivaror börjar bli en bristvara i Mellansverige?
Och att importen från Finland då blir nödvändigt, eller förmånligt, nu när ryssen tackar nej till finska produkter...

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/solidaritet-med-grannen-nar-putin-matkrigar_3813196.svd

10 augusti 2014

Putinolja eller Putinklubbor

Samma ständiga budskap..
Mer forskning.
När problemet är att samhället beskattar medborgarnas inkomster under existensminimum. Den mini inkomst som krävs för att man skall kunna överleva och vara produktiv, aktiv medborgare!
Allt för att de som tjänar "för mycket" skall slippa betala sin del av skatten...

Djävla borgare, säger då vänsterfolket. Icke, de som drivit denna politik är vänstern (om man anser S vara vänster). Efter 1970 - talets subventionspolitik tyckte samtliga politiska partier att bönderna hade det för bra...
Jordbruket skulle "världsmarknadsanpassas"! Djävla dumheter!
Jordbruk är en omöjlighet om man inte har politiken med sig...
Det var första steget utför.

Andra steget var när Sverige anslöts till EU. Vilket tydligen innebar, för dagens debattörer, att Sverige lade ner sin gamla tanke på att försörja sig själv med livsmedel - som nation.
En avlägsen del av EU. "Remote area" som Sverige kallas inom EU.
OK. Den storsvenska tanken lever vidare i ett självdestruktivt tempo...
Men att Sverige gav upp tanken på egen livsmedelsförsörjning insåg jag 1997, då jag såg hur jordbruksbyråkratin - länsstyrelser och sådant - agerade. Så jag som kämpade mot banken, kooperationen, byråkratin och annat, övergick till bidragsoptimering på min lilla gård.
Började jobba utanför gården som anställd. (Att driva eget ville jag bara inte, det var nog nu)

Så jag var en av de första som tog steget..... I denna omgången. För detta har skett med jämna mellanrum i flera hundra år.
Och omgivningen kommer efter mig en efter en...

Att som dessa inkompetenta nissar i artikeln nu pratar om självförsörjningen som hotad är ett faktum sedan tjugo år tillbaka. Att vända på detta kräver oerhörda insatser - om det behövs.
Med TTIP får Sverige tillgång till inte bara McDonalds utan även KFC, Putinklubbor m.m...
Så livsmedelsförsörjningen till allmogen går att ordna. De som har råd kommer även i fortsättningen att kunna gå på restaurangen som förut. Ingen märker något.

För att peka på de företagare som jobbar inom lantbruket så fortsätter fallet snabbt. Det går knappt inte att idag, här och nu, få ett grepp om vad som sker ....
Men nissarna i artikeln de fiskar bara efter medel till egna projekt.
Vi vet precis hur "man mjölkar en ko" så det är inte forskning som behövs utan praktisk politik.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2452589-utan-rysk-olja-finns-risk-for-svalt

9 augusti 2014

TTIP-avtalet äventyrar EU:s livsmedelsproduktion

Titeln på denna artikel om det framtida handelsavtalet mellan EU och USA verkar något högljudd. Åtminstone för svenska förhållanden...

Jaså. Varför det?
Svensk livsmedelsproduktion backar så snabbt just nu att fallet knappt är uppmärksammat...
Det är bara en kollapsad krona som skulle kunna ändra på färdriktningen.
Att importen blir så dyr att vi måste ha en inhemsk produktion.
Kanske att folk borde fundera på det.
Dax att utöka trädgårdslandet utanför villan..
Eller att börja odla upp gräsmattan utanför hyreshuset - tillsammans med övriga hyresgäster.
I sann sydeuropeisk anda...

Där är vi inte ännu.
Men läs gärna artikeln i nedan länk.
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4420

8 augusti 2014

40 000 mejerier

Cornu ( http://cornucopia.cornubot.se/2014/08/vad-ar-val-70-liter-mjolk.html) som raljerar, på ett utmärkt sätt, över byråkratins desperata sätt att skydda sig själva når nya höjder med detta inlägg i debatten.
Det finns inget att tillägga, egentligen...
Utom möjligen att de olika svenska myndigheternas agerande för att skydda sig själva är att betrakta som en samhällsfara.
Som jämförelse så finns det i Franrike 40 000 mejerier / gårdsmejerier.
I Sverige....?
Runt 100 stycken.
Som nu med Livsmedelsverkets regler stryps via ekonomin...
http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Reviderat-forslag--sma-mangder-opastoriserad-mjolk-far-saljas-pa-lantgarden/

EHEC är som sagt en "ny" farsot. Som spreds via inköpt foder. Alltså frågan är om man har EHEC i betesbaserad drift...
Men det strider mot alla ekonomiska principer så den frågan får inte ställas...

Epigenetiken i verkligheten

Epigenetiken verkar vara en sorts Pavlovs hundar....
En ren vidskepelse under täckmantel av vetenskap.
Därför att det är så märkligt svårt att förstå i vår värld av ettor och nollor.
Men det samma förhållande i slutet av 1800 - talet. Då ansåg man att lokomotivet var höjden av teknik. Allt, och alla, jämfördes med lokomotivets strikta teknik. Koka vatten och skapa rörelser...

Idag resonerar vi ofta likadant. Allt som inte går att förklara med ettor och nollors hjälp finns inte. Det är bara vidskepelse...
Vi blandar ofta lokomotivets enkla mekanik med ettor och nollors mer abstrakta arbetssätt.
Då vi idag tycker det är höjden av teknisk framgång som kan förklara allt!
Precis som man förklarade allt med lokomotivets teknik i slutet av 1800 - talet.

Därför är förklaringen av naturliga fenomen, och onaturliga, väldigt mekaniskt uppfattade.
Epigenetiken har en lång väg att gå för att bli accepterad som en biologiskt möjlig förklaring.
Att bekämpningsmedel kan skada i andra och tredje generationen är vidskepelse av bibliska mått. Arvssynden...
Men, kan det vara så...
Att fetma i tredje generationen beror på felaktig kost med mycket kemikalier i mormors mathållning...?
https://news.wsu.edu/2014/07/24/pesticide-linked-to-three-generations-of-disease/#.U-Ie5GIaySN

7 augusti 2014

Djurägarna vill ha bättre djurskydd

"Det var god uppslutning på föreningen Djurägarnas sommarmöte utanför Arvika den gångna helgen. Vi fick bland annat möjlighet att diskutera förutsättningarna för att ha djurhållning i Sverige, sällskapsdjur såväl som lantbrukets djur."

Så börjar ett pressmeddelande från föreningen Djurägarna Sverige.

Man fortsätter med:
"Som det ser ut i dag hanteras den svenska djurskyddslagen som någon typ av överordnad undantagslag som gör att man från myndigheternas sida menar sig kunna bryta mot all annan lagstiftning, bara det sker med åberopande av djurskyddslagen."

Läs hela pressmeddelandet här:
http://www.miljomagasinet.se/artiklar/140730-djuragarna-vill-ha-battre-djurskydd.html

Men glöm inte att även läsa advokatförbundets åsikt i nedan länk!
Och glöm allt prat om Sverige som rättsstat!
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2012/Nr-1-2012-Argang-78/Om-rattsvasendets-ansvar/

Skogsbranden

Helena Johnsson, LRF- ordförande, skriver i nedan länk om den förödande skogsbranden.
Om solidariteten mellan folk på landsbygden.
Javisst, jag fick via Facebook en fråga redan för några dagar sedan om jag visste om någonstans där man kunde placera 120 mjölkande kor.
Sådan ladugård kräver fungerande utrustning för miljoner kronor - som inte används just nu.
Alltså en ladugård där alla 120 kor redan sålt undan och utrustningen inte ännu hunnit säljas...
I dessa omställningstider.
Kanske att det finns även på närmare håll till skogsbranden. Då man faktiskt inte behöver gå särskilt långt för att hitta tomma ladugårdar med komplett utrustning. Det finns inom synhåll...
För min del. Så det borde finnas inom lagom transportavstånd från skogsbranden.
http://www.ja.se/?p=45252&m=3433&pt=105

En annan artikel beskriver förloppet mer direkt. Från ett lantbruksperspektiv.
Utan kopplingar till LRF. Som en beskrivning av en vardagshjälte.
http://www.expressen.se/kultur/forfattaren-det-ar-svart-att-andas/

6 augusti 2014

Obetänksam politik

Korkskallar. När man driver miljöfrågor som politik så måste man vara väldigt noga med att man kan miljöfrågorna!!
http://landstingsblogg.wordpress.com/2014/08/06/50-ekologiskt-till-2018/

Måste nog hänvisa till ett blogginlägg.
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/08/enorma-mangder.html

Ekologiskt och "ekologiskt"

I en artikel i DN så resoneras det om "ekologisk mat".
Visst, jättebra...
"Ekologiska bananer och vindruvor". Skulle jag också välja. Vindruvor som man plockar i sig efter en enkel symbolisk vattensköljning är nog inte alltid att rekommendera för daglig konsumtion.
Varför inte..
Likaså bananer. Där skalas bananerna åtminstone, så intaget av bekämpningsmedel blir kanske inte så stort trots allt.
Om det är det man är ute efter. Att minska på onödigt intag av kemikalier.

För övrigt tar man upp andra delproblem med "ekologisk mat".
Djurhållningens olika krav inom KRAV- systemet.
Har dessa krav med ekologi att göra?
Styrningen av hela KRAV - systemet begränsar produkternas "ekologiska" värde till att bli ett byråkratiskt, administrativt regelsystem. Var är det ekologiska i det?
Frågan ställs också i artikeln, även om det inte är helt uttalat.
Att ekologisk mat faktiskt inte är en administrativ fråga utan främst en näringsmässig smakupplevelse!
Citat:
– Men jag tycker att man nästan inte kan jämföra produktionen av en ekologisk kyckling med en konventionellt uppfödd. Det är olika produkter, det märks ju på smaken också. Men priset kanske kan gå ned lite om volymerna ökar, säger Cecilia Ryegård.-

Att priserna går ner har varit administrationens mantra i årtionden.
Om så vore, varför då ha fabriksmässig bulkvaruproduktion med "oekologiska" metoder?
Det måste tyda på att Cecilia Ryegård inte tror på sin egen uppgift.
Att få folk att inse att mat inte kan vara gratis.
Att äta riktig mat som dessutom är både nyttig, god och riktigt ekologisk är inte gratis.
Och!
Att äta billigt är inte alltid billigt.....
http://www.dn.se/ekonomi/rekordstor-efterfragan-pa-ekologisk-mat-i-ar/

Bra att veta

Att gå in till dikor, som har kalv kan ha sina risker. Som mödrar av alla de slag är även kor rädda om sina ätteläggar och kan anfalla om de får för sig att besökaren kan utgöra ett hot mot kalven.

Nötkreatur ska ju enligt EG-förordning öronmärkas när de lämnar "produktionsplatsen" och enligt svenska skarpare regler inom någon vecka från födseln. När således kor kalvar ute på bete (s.k. "naturligt beteende") och den svenska bonden är tvungen att snabbt märka kalven, händer det ibland olyckor, bönder har t.o.m. strukit med på kuppen, blivit ihjälstångade.
Om nu den svenska bonden inte vill riskera livet genom att "bara" följa EG-förordningen (först när - om - de lämnar "produktionsplatsen") löper hen risken att istället få sina omärkta djur avlivade och skickade till destruktion.
Det mest kända fallet är "skotten i Ljungskile" 1999, vilket satte standarden för hur man sedan dess hanterat denna fråga (detta brott??) i Sverige.
Bonden, eller kanske rättare sagt djuren, kan slippa lindrigare undan om ansvarig (?) tjänsteman tillåter att man omedelbart märker upp djuren, men då drabbas bonden istället av ett avdrag på EU-stöden, tre procent första gången.
Upprepas det blir det fem procent och vid "tredje resan" kan hela EU-stödet dras in. Omärkta djur anses nämligen vara en fara för folkhälsan. Det som haussade upp stämningen kring detta med öronmärkningen var BSE-utbrotten (galnakosjukan) i UK och på kontinenten, där Sverige väl är det enda EU-land som inte haft något enda fall av BSE.
Trots det för vi här en hårdare regim när det gäller öronmärkning än den överordnade EG-rätten kräver.

HR

Ett tillägg, en justering:
"Bonden, eller kanske rättare sagt djuren, kan slippa lindrigare undan om ansvarig (?) tjänsteman, vid kontroll efter, till exempel, en "anonym anmälan" (s.k. angiveri), tillåter att man omedelbart märker upp djuren, men då drabbas bonden istället av ett avdrag på EU-stöden, tre procent första gången." 

5 augusti 2014

Lägg ner jordbruket och låt Sverige växa igen?

http://www.djurensratt.se/vara-fragor/samhallsbyggande-och-miljo/jordbruk-och-skogsbruk

Lägg ner jordbruket och låt Sverige växa igen, säger djurens rätt? Vi veganer kan leva på soja importerad från Brasilien, när vi inte längre behöver konkurrera med kreaturen, som då är borta från Sverige.

Är det så dom tänker på Djurens rätt?

Gärna för mig bara det inte blir förbjudet att ha en liten öppen glänta i skogen där man kan ha en kossa och ett potatis/rovland.

HR