31 oktober 2014

Enprocentare

"Tänk på procenten", sa han i filmen när han skulle kolla spriten...
Är det typiskt svenskt?

En procent av landets lantbrukare får sin verksamhet att gå såpass bra att de "gillar läget"!
En procent....
Då frågar sig vän av ordning vad de andra gör för fel....
Jaha.
Springer för sakta, kanske...
Eller har inte de absolut bästa geografiska och biologiska förutsättningarna...
Men nu anses det vara den absolut bästa platsen på planeten för odling som skall vara "prisledande"...
Och det måste vara Cuba.
Åtminstone biologiskt sett...

Hur skulle det vara om alla andra verksamheter i tillvaron skulle jämföras med de få en procent (1%) som springer fortast?

http://www.atl.nu/ledare/en-bransch-i-behov-av-st-rre-ppenhet

Standarduppgifterna

När en debattartikel i alla dess delar hänvisar till officiella påståenden så tröttnar man omedelbart på argumenten och börjar leta efter ett mönster. Ett mönster som har hellt andra avsikter än det som står i texten. Alltså att debattens budskap egentligen är något helt annat än vad det ytligt sett tycks innehålla....

Nedan debattartikel är ett typiskt exempel på en pseudodebatt som har helt andra motiv än vad man först uppfattar.

Vad har då författarna till artikeln i nedan länk för motiv?

Själva debattartikelns innehåll är inte speciellt radikalt. Det är enbart en upprepning av standardrekommendationer från myndigheterna om vad folk bör äta och dricka.
Så där finns inget radikalt, men kan ändå vara själva förklaringen.
Författarna själva är kanske då förklaringen. De som sammanställt standarduppgifterna för att de skall passa ett speciellt syfte...
Vilket syfte?

Nåväl, själv har jag ingen åsikt. Folk får äta vad de vill. Vi lever i ett fritt land...
Eller?

http://www.dn.se/debatt/vegetariskt-i-skolan-varannan-dag-mot-livsstilssjukdomar/

30 oktober 2014

Del av problemet, eller mer

Ett känt postermotiv, som finns på varenda företag, är frågan:
"Är du en del av problemet eller en del av lösningen?"
Det är något som man borde fundera på inom LRF Mjölk efter vad som skett den senaste tiden.

LRF Mjölk har som policy att kämpa för uttrycket - Mjölk. Allt som är negativt för uttrycket - Mjölk, skall bekämpas. Enligt vad jag hört någon som frågat LRF Mjölk...
Hur gör man då?

I nuvarande situation satte man igång en rättsprocess mot ett företag som gör havredricka och som kallade sin dricka för - mjölk. Det var inte bra...
Att man därmed råkade skapa en verkligt negativ bild av - Mjölk - insåg man inte förrän drevet mot - mjölk - var i gång i media och på nätet.
Då var katastrofen redan gjord.
Nästa steg var att en studie i livstilsproblem funnit att folk som hör till den generation som troligen var tidernas största dryckesmjölkkonsumenter, fyrtiotalisterna, faktiskt dog.
I förtid... Sägs det.
Så LRF Mjölks katastrofala inhopp i debatten med åtalsförsök mot en havremjölkare medförde en ännu större haveri medialt, livsstilsproblemet, då det passade in i det föregående fullständiga misslyckandet från LRF Mjölk.

Vad gör då LRF Mjölk i denna situation som man skapat?
Inget. Vad jag kan se...
Däremot får mjölkbönderna själva ta smällen, personligen, i media. Skriva insändare, eller medverka i TV.
Organisationen, LRF Mjölk, lyser med sin frånvaro!
Är det inga mjölkbönder som inser att LRF Mjölk är själva problemet och inte en del av lösningen?

http://www.atl.nu/lantbruk/nya-r-n-om-mj-lk
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/uppsala-forskare-mjolkdrickande-kopplat-till-okad-dodlighet
http://www.bt.se/debatt/jag-har-bett-mina-kor-att-fisa-mindre(4509381).gm

Drick mjölk, dö i förtid

Vad talar "forskarna" om för mjölk, är den fråga jag först skulle vilja ställa. Många, möjligen de flesta, tror att det bara finns ett slags mjölk för att alla olika egenskaper som mjölk av olika slag kan ha är kamouflerade i vitt. 

Vilka talar man om som skadas av mjölk, är en annan fråga. Gör forskarna, till exempel, skillnad mellan de ca 15 procent av jordens befolkning som utvecklat en gen (genom långvarigt beroende av boskapsskötsel) som gör att de hela livet bibehåller förmågan att producera enzymet laktas. Den förmågan upphör bland majoriteten av jordens befolkning i fem- sexårsåldern. Denna gen har sin högsta koncentration bland den syd-skandinaviska ursprungsbefolkningen och massajerna i Afrika.

Hos innehavare av den genen fungerar D-vitaminet i mjölk som en katalysator för att ta upp mjölkens kalcium för uppbyggnad av benstommen, vilket anses ha varit till fördel i en solfattig del av världen som Skandinavien Hos dem som saknar denna gen motverkas istället kalciumupptaget och de bör sannolikt inte dricka mjölk. Är det dem forskarna talar om?

Det finns ofantligt mycket att säga om mjölk och vad, till exempel, modern avels volymtänkande har åstadkommit av genetisk förändring hos korna, vilken möjligen gör att modern industriprocessad mjölk inte längre ens är hälsosam för LacP-genbärare. Osv, mm, mm!

Ett citat ur Aftonbladet nedan, vilket visar att kolesterolmyten lever vidare utan att låta sig påverkas av "vetenskap och beprövad erfarenhet", som så mycket annat här i världen också tycks vara immunt mot - äkta vetenskap alltså! Kolesterol är nödvändigt för att man över huvud taget ska kunna tänka, kanske därför statinerna, som läkemedelsindustrin försöker pracka på folk, behövs för att förta människor den förmågan - att tänka alltså!

"Mjölkprodukter är även rika på kolesterol, transfett och mättat fett vilket kan leda till åderförkalkning och kärlkramp och öka risken för hjärtsjukdomar. Även om vi väljer att dricka mjölk med mindre fetthalt kan mjölken orsaka andra sjukdomar som cancer och diabetes." 

Dä ä mycke!

HR

29 oktober 2014

Rena lögner

I nedan intervju i radio påstås att djurförbud är ett domstolsbeslut.
Åtminstone som jag tolkar uttalandet från länsstyrelsens representant.
Så är det inte!
Djurförbud är ett 'administrativt beslut' taget på länstyrelsen.
Det innebär att man kan få en sorts livstidsstraff utan domstolsförhandlingar.
Det allra märkligaste är att ingen journalist fattar detta utan fortsätter att upprepa dessa lögner som de värsta 'papegojor'. Diktaturens kreatur.
Som det hette förr....

Lyssna noga och hör hur man slirar på språket!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6003499

Bönder som spelpjäser

Krisen mellan EU och Ryssland har försvunnit i media tycks det.
Men det är enbart i media då...

I verkligheten flyttar ryssarna sina pjäser hela tiden.
De ser på medan EU utan att kunna göra något kommer att förlora massor av bönder i detta schackspel. Och när det blir för glest mellan bönderna är skyddet för de andra pjäserna sämre...
Eller fungerar inte schack så längre?

Det blir fler spelare med i spelet. Är det kanske det som gör att man offrar EUs bönder?
De nya spelarna i EU har inte de erfarenheter som Helmut Kohl och den tidigare generationen....
Så de inser inte böndernas värde i detta schackspel.

Nåväl, ryssarna fattar nog. Så ser det ut enligt spelplanen i nedan länk.
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4499

28 oktober 2014

Mjölk eller inte mjölk, det är frågan

- Detta eftersom Svensk Mjölk inte är "en sammanslutning av näringsidkare i enlighet med Marknadsföringslagen".

Så skrivs i slaget om "havremjölken"....
Kan nog vara riktigt....
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3857937.ece

Å andra sidan är det tveksamt om Oatley får använda uttrycket "mjölk" enligt nedan eu- direktiv...
Inte är detta så lätt som det först verkar.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2007%3A299%3A0001%3A0149%3ASV%3APDF

Så här går det till

Hej alla!

Har precis fått vidaresänt ett svar från Jordbruksverket om vad som gäller för den som har djurförbud.

En annan djurägare har pressat Jordbruksverket att klart ange vad någon med djurförbud får göra. Den uppräkning som finns där nere vid punkterna finns i en vägledning  - men det finns ingen föreskrift och det behövs för att en åklagare skall kunna väcka åtel. De kommer sedan med följande:

" Det är länsstyrelserna som tolkar och tillämpar djurskyddslagens bestämmelser utifrån de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet".

 

Det är fritt fram för "hitte-på-regler"! Det är nog under den nivå som folkdomstolarna hade i forna Sovjetunionen! Det är förskräckligt!!!!

 

Hälsningar!

Berndt

 

 

Hej,

Här kommer svar angående dina frågor om djurskyddskontroll och djurförbud.

Av 24 § djurskyddslagen framgår att offentlig kontroll av efterlevnaden av

•         denna lag,

•         de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen,

•         de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, och

•         de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna

utövas av länsstyrelserna och andra statliga myndigheter i enlighet med vad regeringen bestämmer.

Av 59 § djurskyddsförordningen framgår att regeringen har bestämt att länsstyrelsen är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll, dvs. det är länsstyrelsen som ansvarar för kontrollen av att de som har djur följer lagkraven.

I 29 § djurskyddslagen anges att det är länsstyrelserna som beslutar om djurförbud. Ett djurförbud innebär att en person förbjuds att ha hand om alla slags djur eller visst slag av djur. Förbudet omfattar därför även att ha hand om djur som personen inte själv är ägare till. Den som har fått ett djurförbud får t.ex. inte

•                          utfodra eller vattna djur,

•                          rasta djur,

•                          vårda eller sköta djur,

•                          arbeta med eller träna djur, eller

•                          ha ett faktiskt inflytande över hanteringen av djur. 

Det är länsstyrelserna som tolkar och tillämpar djurskyddslagens bestämmelser utifrån de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet.

Med vänliga hälsningar

Ann Bladh

Verksjurist

Avdelningen för djurskydd och hälsa

Jordbruksverket

Besöksadress: Vallgatan 8, 551 82 Jönköping

Tfn 036-15 52 10

Ann.Bladh@jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se

27 oktober 2014

Den stora frågan

Gerard Choplin, tidigare anställd på Europeiska Via Campesina (ECVC) har tipsat om nedan artikel.
Frågan som ställs i artikeln är om Europa skall bli en del av USA, eller om Europa vill ha en egen utveckling enligt sin historia.
Som det moderna globala samhällets ursprung.
För med TTIP så ställs frågan mycket konkret....
Hur ställer sig svenska folket.
Den del av Europa som är mest amerikaniserad - vilket svenska själva tror....
När man är mer släkt med ryssar och nordkoreaner...

När regeringen, näringsdepartementet, ställt upp på protester mot att utesluta ISDS ur TTIP!
Hur tänker den nya svenska regeringen?
Fattar de inte att Sverige, med ISDS- funktionen i TTIP, blir Sverige en riktig bananrepublik, där folket absolut inget har att säga till om...
(Och hur fungerar miljöpartiet? Detta är deras enda och sista möjlighet att påverka Sveriges framtida miljösituation! Missar man detta är miljöpartiet ute ur leken för gott!)

http://www.madariaga.org/publications/madariaga-papers/984-departing-from-ttip-and-going-plurilateral

Olika inför lagen

Det mest vedervärdiga med svensk djurskyddslag är dispensförfarandet.
"Det är inget problem med djurskyddet bara man har de rätta kontakterna", som det heter.
Ett rent korrupt system!
Som tillsammans med anonymt angiveri och LRFs demokratiska flathet skapar en sjuk social atmosfär på landsbygden.

I nedan länk beskrivs hur kravet på stall för alla djur som successivt infördes i början av 1990-talet, till slut visade sig vara omöjligt - för stora djurbesättningar - och som därför, när alla mindre besättningar byggt, eller slutat, måste få ständig dispens. Något som kalla utedriftspogrammet.
Löjligt, men fullständigt rättsvidrigt! Något som bara kan finnas i ett korrupt samhälle!
http://www.svdhv.org/sv/not/artiklar/2010/e/99/kontrollprogram-for-utegangsdjur-pa-gang/

Här är en intressant artikel om hur det funkar i verkligheten - för en större utedriftsbesättning.
http://www.ja.se/?p=45881&m=3433&pt=105

Trovärdighet

I dagens Expressen finns en mycket intressant krönika av Leif G W Persson som kan rekommenderas.
Det handlar om trovärdighet och för mig direkt in på det man i EU-rätten kallar för opartiskhet. Hur lojala är våra tjänstemän att åsidosätta svensk lagstiftning när den strider mot EU-rätten och särskilt när det gäller stadgan om de grundläggande rättigheterna?
Hur öppet redovisar dessa tjänstemän sin egen privata agenda när de söker sina tjänster och redovisar sin föreningstillhörighet?
Vilka tjänsteföreskrifter utfärdar de behöriga myndighetscheferna när det gäller skyldigheterna att följa EU-rätten mm?
Vid myndigheterna skall finnas en personalansvarsnämnd som kan besluta om både uppsägning och löneavdrag. En sådan nämnd kan naturligtvis inte fungera utan att tydliga tjänsteföreskrifter utfärdats och man ställer sig frågan hur ansträngd dessa nämnder är och hur offentliggör de sina beslut för allmänheten?
Jag tackar Leif G W för hans mycket upplysande och sakliga krönika. Sådana granskningar och spaningar behöver vi många, många, fler av.
Hälsningar
uffe

http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/

26 oktober 2014

Virtuella staket

Som mina kompisar vet så "skryter" jag över mina virtuella staket.
Mina få kreatur håller sig inom mina givna gränser för dem...
Normalt är det en viss "övertalning" som används.
Djuren är märkligt nog införstådda om mina åsikter, men mina kompisar ifrågasätter huruvida det är jag som har "hjärnsläpp" eller djuren.
Nu är förklaringen relativt lätt.
Jag har några fjällkor med kalvar och den äldsta är drygt tio år och har ingen större lust till "utflykter". Med ålderns rätt.
Tillgängliga arealer överskrider behovet med god marginal.
Och variationen i miljö ger utrymme för korna att finna de mest komfortabla platserna...
Korna trivs och finner ingen anledning att "dra"...
Ja, sedan finns det en anledning till.
Djuren är av Fjällras. En kreatursras som har sina ursprungliga lantrasegenskaper kvar på ett överraskande sätt. De trivs i sin hemvana miljö...
Till och med en vuxen tjur som nu går här och uppför sig som en "Ferdinand"...
Går för sig själv och betar. Slöar i gräset och reagerar inte förrän man nästan är framme hos honom..
Då reser han sig och går undan..
En riktig Ferdinand.

Men nu har andra kommit på samma tanke...
http://www.agriland.ie/news/cattle-sheep-may-soon-graze-without-fences/

Mjölkens ställning hotad

I dagarna har en debatt uppstått där en kris, en marknadskonflikt där "havremjölk" ses som ett hot mot uttrycket - mjölk.
Så är det naturligtvis. Inte skall man kalla en dryck gjort på havre för mjölk bara för att den är vit...
Krisen har blivit uppmärksammad ur allmän kostsynpunkt också. Man jämför komjölken med andra drycker. Och som i nedan länk tar upp komjölken moderna historia som började med industrialiseringen på 1800- talet. Kanske att man gör det för enkelt för sig i artikeln...

Egentligen är svenskt jordbruk begränsat i produktion om man ser till vad som är möjligt att odla och producera ur biologisk vinkel. Då Sverige är ett "gräsland". Ett land där vissa grödor är överlägsna som gräs, dit havre och vanligt "gräs" hör. Vanligt gräs innebär foder till idisslande djur eller hästar. Så därmed är kon en given faktor i svenskt jordbruk!

Kopplingen mellan industrisamhället och "industrijordbruket" är uppenbar. När allt fler flyttade till tätorterna för att bli löntagare förändrades bonden till en entreprenör. Och staten behövde "bränsle" till industrins arbetare. Bästa sättet för att ordna detta var ett välorganiserat svenskt lantbruk med mjölkkon som navet. Kons mjölk var ett högvärdigt livsmedel som innehöll allt nödvändigt. Svenska folket var dessutom genetiskt anpassade till att dricka färsk mjölk sedan en genetisk egenskap uppstod i, troligen, Skaraborg för fem-sex tusen år sedan då boskapskulturen uppstod i Skaraborg på ungefär samma sätt som den afrikanska massajkulturen. Blod och mjölk som bas i mathållningen.

Efter att lagarna runt ekonomiska föreningar blev säkrare i början av 1900- talet för de som satsade pengar (upa) så växte mejeriföreningarna snabbt. Dessutom fick jordbrukskooperationen monopol på mjölkhanteringen via Svenska Mejeriernas Riksförbund som av en liberal regering fick ta ut en avgift av alla mjölkbönder som inte levererade till ett kooperativt mejeri. Denna kommersiella skatt gjorde till slut att alla mjölkbönder fann det meningslöst att stå utanför mejerikooperationen.

På samma gång organiserades växtodlingarna och odlingsteknik på ett kunnigt och ekologiskt djupsinnigt sätt. Växtföljder studerades och som medförde odlingssystem som var ogräsbekämpande, sjukdomsbekämpande och som var skördehöjande. Så när kriget bröt ut 1939 var svenskt lantbruk på höjden av sin kultur! Därför kunde svenska folket klara sig igenom kriget utan problem - nästan.

Efter kriget ansågs 1947 års jordbrukspolitiska beslut som ett förräderi mot bönderna som bidragit stort för att klara livsmedelsförsörjningen under kriget. Dock hade krigsåren, med mycket mejerivaror, skapat flera generationer entusiastiska mjölkdrickare. Så i början av 1950- talet hade svenskarna den största mjölkkonsumtionen per capita. Men nya dryckesvanor skulle förändra bilden. Så efter denna topp i konsumtion minskade konsumtionen i samma takt som den hade ökat.

I slutet av 1970-talet blev centerns politiska framgångar ett problem i politiken. Flera angrepp på svenskt jordbruk från socialdemokratin medförde en reträtt för mejeriindustrin. Vilket var naturligt då hela jordbrukets organisation, från LRF till de kooperativa föreningarna ursprungligen ju var politiska konstruktioner! Mejerierna införde "lättprodukter" som lättmjölken. Jag var då nybliven mjölkproducent, mjölkbonde, och fick indikationer på att lättmjölken var en märklig produkt i skolbespisningen. Andelen barn som slutade att dricka mjölk steg på bara några månader efter introduktionen av enbart lättmjölk i bespisningen.
För att få något att fundera på skaffade jag fram försäljningsstatistik till olika kommuner på västkusten med 50 000 elever som underlag. Efter mycket knåpande med miniräknare så kunde jag konstatera att lättmjölken gjorde att eleverna bara drack hälften så mycket som om de enbart fick "röd" mjölk. Lättmjölken var alltså rena katastrofen som mejerierna dessutom subventionerade ut till skolorna....
Därav den snabba nergången i konsumtion som skedde i mitten av 1980-talet. Den period då lättprodukterna lanserades...
Subventionerna togs inte bort förrän på 1990-talet!

Resten är egentligen inget att orda om. Att konsumtionen av mejeriprodukter inte minskat mer totalt beror på att befolkningen ökat. Inget annat. Minskningen per capita har samma kurvas form som ökningen av mejeriprodukter hade före 1939.
Att detta nu blivit en "nyhet" är åtminstone för mig en nyhet, för då processen går långsamt så borde det inte vara någon nyhet.
Orsaken att mjölken åter blivit intressant är kanske för att lokalt producerad mjölk blir nog sällsynt framöver när pressen från kontinenten hårdnar de närmaste åren och svenska mjölkproducenter försvinner i rask takt. Då är det lämpligt att folk väljer andra produkter för "husfridens" skull....

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2529042-mjolkens-stallning-hotad

25 oktober 2014

Oxdrift på franska

Underbar målning från 1800-talet.


24 oktober 2014

Brev till Sven-Erik Bucht


Rönninge 2014-10-16

 

 

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht

Landsbygdsdepartementet

103 33 Stockholm

 

Landsbygdsavveckling och det s.k djurskyddet går hand i hand!

Två mycket kompetenta och erfarna personer, Åke Rutegård och Martin Wierup, uttryckte inledningsvis i sin artikel "Stränga djurskyddskrav bakom ökade köttimporten DN Debatt 12 oktober 2014 att:

"Orealistisk vision ger problem. Djurskyddsregler som är strängare än det finns vetenskapligt stöd för har skadat svensk djuruppfödning. På bekostnad av svensk produktion importerar vi kött från djur uppfödda med metoder vi förbjuder. Driv djurskyddsfrågan på EU-nivå".

Under epitetet "många namn stort genomslag" kom svar på denna artikel från 17 personer där 11 av dem är knutna till SLU. Tillsammans med de övriga finner jag anledning dra slutsatsen att de kämpar för att försvara vad de skapat för landsbygden och djurägarna. 

På de två följande sidorna har jag försökt sammanfatta mina iakttagelser under de fyra år jag försökt hjälpa djurägare mot myndigheter och domstolar. Det är förskräckligt hur det går till egentligen! 

Skulle Du finna det intressant att diskutera dessa frågor närmare med mig åker jag gärna till plats för sammanträffande som passar Dig bäst.

 

Vänliga Hälsningar!

 

Berndt Eriksson, jur kand

Murkelstigen 14

144 40 Rönninge 

Tfn: 070 – 319 61 00

e-post: berndt.eriksson61@telia.com

 

Bilaga

Egen skrivelse med rubriken "Lönsam produktion förutsätter välmående djur hos våra lantbrukare"

 2

 

Lönsam produktion förutsätter välmående djur hos våra lantbrukare.

I broschyren "EU:s djurskyddsstrategi 2012-15" anges på sidan 2 om nya prioriteringar bl.a följande: "Kommissionen vill framför allt förbättra utbildningen av personal som hanterar djur och se till att djurskyddsinspektioner inriktas på djuren själva istället för på deras levnadsmiljö".

Det kräver att veterinärer med erfarenhet av berört djurslag skall medverka vid kontroller då de har kompetens att göra bedömning av djuren hälsa och välmående ur ett veterinärmedicinskt perspektiv. För att nå EU:s mål krävs även tillräcklig kompetens hos de handläggare som utför kontrollerna. När detta finns så kan information och kunskapsförmedling fungera enligt 24 a § djurskyddslagen. Idag tillämpas angiven bestämmelse mycket sällan. Dagens djurskyddskontrollanter har till stor del målsättningen att producera anmärkningar i form av förelägganden, omhändertaganden och djurförbud. Veterinärundersökning som grund för beslut är ytterst sällsynt. Vidare finns en närmast total brist på kunskap om de EU-rättsliga regler som gäller för lantbrukets djur både hos länsstyrelserna och förvaltningsdomstolarna. Vem vågar då leva på djurhållning efter att fått sitt första föreläggande? 

Inom de hemliga sällskapen ska novisen som första punkt lära sig att ta ställning till vem han/hon lyssnar på. Har personen lyckats med det novisen själv vill uppnå t.ex? Det gäller att förvissa sig om lärarens erfarenhet och kunskap inom området det gäller. De högsta rösterna och bland de framgångsrikaste inom pådrivandet av djurskyddskrav är Förbundet Djurens Rätt. De har i stadgarna intaget att de skall verka mot plågsamma djurförsök men är ytterst aktiva även beträffande djurskydd i övrigt. De ingår i Jordbruksverkets djurskyddsråd, vilket är direkt häpnadsväckande när ingen i nämnda förbundsstyrelse har tillstymmelse till erfarenhet av lantbrukets djur! Detta leder till att det är allmänt tyckande som blir norm istället för kunskap och beprövad erfarenhet!!

När det gäller Lantbrukarnas Riksförbund ifrågasätter jag deras agenda då jag främst kommit i kontakt med dem när de bidragit med transporter m m i samband med länsstyrelsernas omhändertaganden. Trots en väl tilltagen konsultavdelning, som tar bra betalt, har de till dags dato inte visat det minsta prov på att de satt sig in i EU-rätten. Det är jag och en annan person som drivit på i denna del och vi har nyligen givit in bevisning till EU-kommissionen om de överträdelser som Sverige begår mot våra djurägare och deras djur.

-------------

Hur har det kunnat bli så här?

Juris doktorn och förre hovrättslagmannen Olle Ekstedt har den 8 oktober 2014 i en krönika i Dagens Juridik i rubriken angivit att juristerna måste lämna överhetsperspektivet och utgå från medborgarperspektivet. Det ställer större krav på rättssäkerheten och att vi även tillämpar de bestämmelser som rör de mänskliga rättigheterna.

Axel Oxenstierna skapade Kammarrätten i Stockholm samt länsstyrelserna när Gustaf den II Adolf krigade i Tyskland. Syftet var att via dessa organisationer övervaka att kungens intressen tillvaratogs. Tjänstemännen svor en ed med två fingrar på bibeln och när de misskötte sig höggs dessa två fingrar av. Jag har under drygt fyra år själv gjort anmälningar till åklagarmyndighet för tjänstefel liksom även 20 – 30 djurägare jag känner till gjort. I inget fall har det ens inletts en förundersökning! Jag jobbade i min ungdom både som kriminalinspektör och åklagare så jag har praktiskt jämförelsematerial att utgå ifrån.

"Kungens pojkar kör och gör vad fan de vill" som ett yttre befäl sa till en allmoge som ringde och hade synpunkter på polisens körning i ett villaområde (det var mitten av 1970-talet). Jag har sett många exempel på denna attityd bland djurskyddshandläggare vid kontroller hos djurägare. De vet att överklagas beslutet så kommer förvaltningsrätten med slutsatsen att "länsstyrelsen synes haft fog för sin bedömning". Djurägaren står utan rätt till försvarare och bekostas en jurist så får de inte pengarna tillbaka även om de vinner. Som ytterligare krydda kommer att djurägaren blir inte anmäld enligt 24 b § i djurskyddslagen så skuldfrågan blir aldrig avgjord. JO uttalade i klartext i sitt beslut 2013-12-18, dnr 6281-12, att så skall ske. Jag har åberopat detta därefter både till länsstyrelser och förvaltningsdomstolar utan att ens få ett bemötande! Det är brott mot Europeiska Unionens Stadga artikel 47 och Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna artikel 6. Statens tjänare får i sanning göra som de vill!

Nu tror flertalet att det går ju att överklaga förvaltningsrätternas domar, men det krävs prövningstillstånd redan i kammarrätten och statistiken för tidigare år ser inte så rolig ut. Följande citat är från en skrivelse jag författade till justitierådet Mats Melin, som är chef för Högsta Förvaltningsdomstolen. Jag skrev det hösten 2012 och fick inget svar:

"Kravet på snabb handläggning går före rätt vilket styrks av förfrågningar hos fyra kammarrätter om antalet beviljade prövningstillstånd i djurskyddsmål. 

Vid Kammarrätten i Jönköping fick 1 person av 59 prövningstillstånd, cirka 1,6  %. Länsstyrelsen överklagade i ett fall och fick prövningstillstånd = 100 %. Kammarrätten i Göteborg beviljade prövningstillstånd i 9 fall och avslog 52 ansökningar. Länsstyrelserna fick prövningstillstånd i de 4 fall som de överklagade (100 %) och 5 av totalt 57 privatpersoner fick också prövningstillstånd – under 9 %. 

Kammarrätten i Sundsvall hade 30 mål där 1 person fick prövningstillstånd, cirka 3 %. Länsstyrelser överklagade i 4 fall och fick prövningstillstånd i samtliga (100 %). Kammarrätten i Stockholm beviljade en person prövningstillstånd, 3 %, av 32 fall. Här fick en länsstyrelsen faktiskt "vägrat prövningstillstånd".

Kan denna korta och summariska redovisning av beviljade prövningstillstånd vara en delförklaring till att antalet mål i dåvarande regeringsrätten sjönk från ca 6 000 till 3 800 per år under Sten Heckschers styre 2007 – 2009? 

-----------------------

Hur ska produktionen säkras och livsmedelsförsörjningen tillgodoses?

Det är i sak mycket enkelt. Se till att vi följer de harmoniserande regler som gäller för övriga medlemsstater i EU och tillämpa dem på ett rättssäkert sätt. Ge allmänheten möjlighet att förstå att det krävs välmående och friska djur för att klara av lönsamheten. Det ger konsumenterna säkra livsmedel som är av god kvalitet.

Vem vågar gå emot djurrättsmantra som "Världens bästa djurskydd" och ständiga krav om att stärka djurskyddet? Finns någon som vågar lyfta fram fakta om våra produktionsdjur och visa hur de faktiskt mår i en internationell jämförelse som bygger på kunskap och beprövad erfarenhet istället för politiskt slipade tyckanden för att få röster?!

------------------------

Rönninge 2014-10-16

 

Berndt Erikssonjur kand och ideellt arbetande pensionär för djurägarnas och djurens rätt!

 
Omöjligt anses möjligt

Citat ur radioprogram:
"- Saker och ting kan ju försämras väldigt snabbt och det kan gå på några dagar från en bra djurhållning till att det ser väldigt illa ut om djur inte får mat och vatten. Så nästan oavsett hur mycket resurser man har kommer det alltid att slinka igenom vanvårds fall, säger Maria Hammarström."

Ja, skall man ha den inställningen mot omvärlden så är det omöjligt att ha djur..
Bilden som man visade var troligen menad som avskräckande exempel men är en typisk situation för en samling sinkor mitt i vintern när vädret växlar från plus till minus varje dag...
Djuren var precis så som de skall vara -enligt min uppfattning om köttkor/amkor- inga fettklumpar alltså.
Litet klabbigt runt benen som det brukar vara...

Får man inte ha djur på detta vis så är det omöjligt att ha djur i Sverige!
Det borde politiken informeras om, istället för att prata en massa i nattmössan som Bucht gör på Elmia.
Så jordbruksministern får faktiskt fundera en bit om han skall få bukt på de problem han pratar om...

Förövrigt verkar länstyrelsens representant tala om djurägares eventuella sjukdom eller andra förändringar som eventuellt kan hända i en okänd framtid - om några minuter eller åratal in i framtiden - ty för oss alla kan tillvaron bli besvärlig.
Men för djurägare får inget hända som kan påverka deras djur.
I och för sig sant, då djurskyddslagen inte kräver uppsåt att bryta mot regelverket för att ägaren skall vara "kriminell"...

23 oktober 2014

Skatt på handelsgödsel

En skatt på handelsgödsel införs och den skatt på handelsgödsel som slopades den 1 januari 2010 ska utgöra utgångspunkt för den nya skatten. Syftet med skatten är att minska användningen av handelsgödsel då den bidrar till övergödning av vattenområden och till försurning av mark och vatten.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016.

______________________Undrar om LRF och lantbruket nu klarar av att ta striden eller att de som vanligt visar att de inte behärskar sitt eget yrke - naturkunskaperna.

För här finns utomordentliga möjligheter att anklaga regeringen för rent politiskt kvacksalveri! Då även forskningen upptäckt "nya rön" sedan gödselskatten togs bort. Att ta upp gödselskatten igen borde motiveras från den nya situationen som uppstått.
Är inte det en självklarhet då gödselskatten motiveras ur miljösynpunkt!
Om man inte kan motivera detta ur miljösynpunkt måste gödselskatten betraktas som en sorts konfiskatorisk beskattning riktad mot vissa företagare! Vad säger bönder och trädgårdsfolket om det!?

För den som vill fundera så har jag samlat ihop litet material från nätet...

http://familjejordbruk.blogspot.se/search/label/algblomning

2500 km på 71 dagar...

En berättelse som är typisk för dagens Sverige där bagateller blivit väsentligheter...
Och tvärtom.
(Jag tänker på Gudrun Shymans resonemang om ryska enheters eventuella strandhugg för att turista i Stockholm)
Minns någon de ungerska husarernas äventyr i svensk byråkrati?
Inte?!
http://www.bukefalos.com/threads/2500-km-pa-71-dagar.1154171/

Hur blev fortsättningen då?
Som framgick i ovan länk tog det slut i Åmål...
Men då det hela tydligen var ett PR-jippo från ungerska statens sida så blev det småaktiga djurskyddsgnället plötsligt rikspolitik med förvecklingar med främmande makt!
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/714558--militar-stoppad-i-amal
http://worldbyhorse.com/?tag=ungern
http://www.thelongridersguild.com/police%20decision.pdf
http://whatsupfinland.org/english/the-hungarian-nordic-hussar-raid-is-approaching/

När husarerna kom till Finland var var det inte roligt längre...
De stolliga nordborna hade man tröttnat på.
Som man kan se på deras egen blog...
http://bakonyiporoszkalok.hu/english-menu/

En parallell var den övergivna italienska settern häromdagen...
Då hunden var italiensk så gäller inte svensk "lag"...
Den gäller enbart svenska medborgare.
http://www.jaktojagare.se/lamnad-fagelhund-uppror

Slutsatsen av de sista raderna i jägartidningens artikel innebär att polisen inte vet hur svensk lag fungerar...

"Även polisens djurskyddshandläggare i Älvsbyn, Martin Wass, är kritisk till länsstyrelsens beslut.
– Jag kan tycka det även som polis, att den här hunden måste ha blivit övergiven. Det är ju dessutom ett brott mot djurskyddslagen, vilket är straffbart om det anmäls, säger Martin Wass till Piteå-Tidningen."

Stadsodling

En historia jag läste en gång handlade om hur Sovjetunionens fall påverkade vanligt folk i Ryssland.
De som det berättades om var flyplanskonstruktörer. Då ekonomin i företaget var stillastående fick de anställda ingen lön. Men folk gick till jobbet ändå...
De skruvade om det fanns något att skruva med, så att säga...
Men för att överleva ägnade de sig åt sin trädgård, sin odling som alla ryssar haft för att klara sig.
De var alltså beroende av sin egen odling för att överleva och jobbet som flygplansmontörer var en hobby. De var självhushållande bönder - i praktiken.
Efter några år vände ekonomin för företaget och de kunde åter kalla sig flygplanskonstruktörer.
Perioden som självhushållande bönder var över - för denna gång.

I diskussionen om statsodling i väst tror man att det är en verksamhet för trendkänsliga stadsbor. Så är det kanske inte....
Verkligheten tvingar folk att bli självhushållande bönder.

http://www.extrakt.se/livsmedel/dags-att-ta-stadsbonden-pa-allvar/

22 oktober 2014

Kobrevet äntligen öppnat

En följetong i media har varit kreatursstölden häromåret.
Det kallades "tidernas största kreatursstöld"...

Ägaren till djuren blev anklagad för bedrägeri.
Visserligen såg det underligt ut till en början och en långvarig "svartslaktssituation" tycktes ligga bakom allt....
Men varför lyfta upp problemet på detta sätt om man sysslar med långvarig svartslakt?
Själv hade jag nog organiserat det på annat sätt.
Utifrån antalet djur som omsätts årligen...
Då just verksamhetens omsättning och organisation inte tycktes ha varit uppe till bedömning och analys. Vilket jag tror hade öppnat för funderingar om vad som hänt...

Nåväl, djurägaren blev dömd enligt gängse praxis.
Åklagaren och polis gjorde ett uselt jobb och domstolen löste inga problem alls...
Djurägaren hade turen att bli helt "frikänd", vilket inte brukar vara fallet vid andra "kreatursstölder", de stölder där myndigheterna och samhället stjäl djuren från djurägarna med hänvisning till djurskyddslagen. (Men då polis och åklagare gjorde ett uselt jobb så är frikännandet inte helt klart, i allmänhetens ögon!)
Det rör sig då inte om så där en 500 000kr utan om ibland flera miljoner...
Dessutom livslångt yrkesförbud och troligen social misär resten av livet.
Att det ofta är brottslig verksamhet inblandad i dessa egendomliga djurskyddsrättsfall, men då handlar det oftast om anonyma anmälningar från olika håll, så kallad stalkning. Och en djurskyddslag som näppeligen stämmer med allmänna rättssystem som de mänskliga rättigheterna och annat som styr inom Europeiska Unionen.
Men det tar inte varken polis eller åklagare och domstolar hänsyn till, då det är myndigheterna som utför själva stölden av djuren...
Dock blir resultatet det samma som i ovan nämnda fall "tidernas största kreatursstöld i Sverige"
Vilket alltså inte är rätt benämning på händelsen.
http://www.atl.nu/lantbruk/kobrevet-ntligen-ppnat
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2524439-gw-gissade-ratt-om-kostold

21 oktober 2014

”Djurskyddslagen är inget verktyg för kostvanor”

En debatt i DN den senaste tiden, som helt klart skett långt över huvudet på dem som "gör jobbet" har missat den helt klart grundläggande faktorn.
Lagarnas otydlighet och bristande rättssäkerhet!
Hanteringen av djurskyddslagen är inte rättssäker för djurägarna!

Det finns flera exempel på djurägare som förlorat flera miljoner kronor på ett ingripande från samhället där underlaget för ingripandet varit "förebyggande"....
"Förebyggande"!........
Det låter i hastigheten som en god idé, men ger i själva verket fruktansvärd makt till berörda myndigheter. Länstyrelsen idag.
För en vanlig medborgare är det konkurs och social misär resten av livet.
För ett samhällsingripande i "förebyggande" syfte....
Vem vågar riskera att drabbas av något sådant?

Som sagt. Tyvärr har inte debattörerna insett den verklighet som djurhållarna lever med. Och därför är hela debatten meningslös och ofruktbar.
Ingen har insett något alls och processen fortskrider.

http://www.dn.se/debatt/djurskyddslagen-ar-inget-verktyg-for-kostvanor/

Vinden vänder?

Under lång tid har slaktdjurspriserna i Sverige varit på tok för dåliga för att någon kan syssla med köttdjur som yrke.
Det har varit entusiasternas och hobbyuppfödarnas verksamhet.
Men kanske botten är nådd?!

I nedan länk beskrivs hur marknaden och lantbrukets anpassning flyttat odling och djuruppfödning i världen. I grova drag. Det innebär att köttdjursuppfödning trängs undan för mer lönsam verksamhet.

Köttdjur håller åter på att bli en lyxproduktion. Steken på söndagsmiddagen blir åter veckans gastronomiska höjdpunkt. Som förr.

Men som alltid. Först måste det bli sämre innan det blir bättre...
Har då botten blivit nådd?
Man får ändå en känsla av att politiken nu insett något sådant...
Den generation bönder man pinat med usel lönsamhet är nu på upphällningen och det krävs en ny generation för att upprätthålla livsmedelsproduktionen inom landet.
För som man kan konstatera, Bryssel accepterar inga "pytsåkare"...
Alltså, en nationell jordbrukspolitik av svensk modell, som man drivit i Sverige efter 1995. Då man förutsatt att svensk livsmedelsförsörjning har varit Bryssels ansvar.
Det betonade avgående Jordbrukskommissionären. "Varje land har ansvaret för sin befolknings livmedelsförsörjning"!
Har budskapet nått svensk politik?

Har svenska bönder insett vad detta innebär?
Att det räcker inte att vara entusiast utan strikt företagarekonomiska principer måste gälla framöver. Lönsamheten måste vara i paritet med andra branscher. Avsättningar för pensioner och annat måste fungera...
Det är den lärdom som den avgående generationen fått erfara.

http://www.agriland.ie/news/global-beef-demand-begun-run-ahead-world-supply/

Fullvärdig - icke fullvärdig

Länsstyrelsen vågar naturligtvis inte ge sig på en fullvärdig EU-medborgare, men det tar de säkert igen på att plåga en icke fullvärdig EU-medborgare, en svensk, litet extra som kompensation för sin feghet att inte behandla alla unionsmedborgare med samma likhet inför lagen.

Italienarna omfattas ju dessutom av EU:s "gemensamma" djurskyddslag, till skillnad från medborgare i den svenska regionen av EU.

HR


20 oktober 2014

Cecilia Malmström hotar att avgå

"Malmström har istället hotat med att avgå om inte ISDS ingår i TTIP-avtalet. Detta då hon menar att det inte finns någon anledning till att förhandla om ISDS."

Så ser artikeln om svenska kommissionären ut i ett litet utdrag...
Låt henne avgå!
TTIP gör Sverige till en äkta koloni och svenska folket kolonialiserade!
Utländska företag kommer att ta över och lokal politik kommer inte att kunna göra något.
Demokratin blir då totalt död.

Hur man uppfattar

I en liten notis i ATL sägs att den egentliga drivkraften bakom mjölkproducenternas aktiviteter som företagare är djurintresset det viktigaste.
Inte som man kan tro - en exploatering av djuren....
Som det mestadels framgår i press och politik.
http://www.atl.nu/lantbruk/djuren-fr-msta-drivkraften-f-r-mj-lkb-nder

I uppdragsgivarens referat av den undersökning som gjorts, som ligger som underlag för ovan notis i ATL, utvecklas notisen något....
Dock konstateras att intresset för djuren är den största drivkraften för mjölkproducenterna.
http://www.greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/10-17-2014-storsta-drivkraften---omsorg-om-djuren.html#.VESwut1eCrV

Själva undersökningen finns i nedan länk.
Kristian Stålne som gjort den har en lågmäld ton om resultatet som ger utrymme för funderingar. Man får en känsla av betydligt mer reflektioner hos författaren av studien i mjölkproducenternas tankegångar än vad som uttrycks i text. Det ger också utrymme för egna reflektioner om studien som är snart ett år gammal.

Först innebär studien en kort redovisning av rådgivningens funktion och nytta.
Med erfarenhet i både "rådgivning" och praktiskt jordbruk uppfattar jag detta avsnitt som en rejäl känga till all "rådgivning" inom lantbruksområdet.
Här kommer en person med just kommunikation mellan människor som specialitet och ser hur "rådgivningen" inom lantbruket fungerar och finner basala brister.
Men det ingår inte i uppdraget!
Dock förklarar han begreppen i ett inledande kapitel på ett avslöjande sätt...

I själva studien har de mest intresserade lantbrukarna redovisat sina uppfattningar.
De är knappast representativa för alla mjölkproducenter utan som studien visar är en stor andel "mindre" mjölkproducenter. (Alla under 100 kor är dömda att försvinna inom kort). Men det visar ändå vilka drivkrafter som dessa mjölkproducenter har. Djurintresset står främst! Och miljöengagemanget.

Hur uppfattas mjölkproducenter av samhället och allmänheten?
Den frågan ställdes inte i studien, men var ändå en del i studien då just de sociala drivkrafterna, de som är det basala i vårt liv då människan är en flockvarelse.
Dock betraktas lantbrukarna, eller bönderna som de själva ville kallas, som relativt konservativa vilket ju i dessa tider anses vara fördummande. Konservatism och eftertänksamhet är dock en förutsättning för livet som bonde!
Så intresset för djur och natur, vilket är böndernas stora drivkraft i livet, har blivit deras akilleshäl som uppmuntrat omgivningen till kritik utan att bönderna försvarat sig.
Det är åtminstone min uppfattning och den styrks av ytterligare intryck från studien, då bönderna inte sett internationella förändringar som väsentliga för deras egen verksamhet, utan fokuserat på lokala och nationella, närmast sociala fenomen som svenska konsumenterna köpintressen...
Något som jag anser vara samhällets, LRFs och "rådgivningens" stora ansvar inför böndernas nuvarande situation. Man mörkar helt enkelt för att skydda sin egen "näringskälla"!

Därmed blir svenskt lantbruk och böndernas situation som en social "camera obscura" där bilden hos betraktaren blir upp och ner. Linsen i kameran är just LRF och statens "rådgivning" i form av sådant som "Greppa näringen" och andra meningslösa projekt, plus inte minst mycken aktivitet inom svensk forskning på SLU med flera högskolor där politisk korrekthet är avgörande...
Offren blir dessa bönder som tror sig göra en insats både för sin egen del och för omgivningen.

Det mest flagranta övergreppen från samhällets sida är djurskyddslagen med föreskrifter, vilka inte ens följer gemensamma regler inom EU. Och, som vi får hoppas, avslöjas som fullständigt politiskt kvacksalveri och ger djurägare som drabbats av detta juridiska kvacksalveri ersättning när (nu snart) sanningen avslöjas.
Samma fenomen gäller miljöproblemen som man pådyvlat svensk lantbruk och dess naturintresserade bönder.
En debatt som pågått sedan 1970- talet då politiken insåg att just djurskydd och miljö var böndernas svaga politiska och sociala sida. Den akilleshäl som varje bonde hade i sin själ.
De nya "bönderna", som man kunde i studien ana, är en helt annan sorts människor.
De ser tillvaron ur en genuin entreprenörs ögon och ekonomi. Med det resultat som det innebär...
Det politiska målet från 1970- talet, är nått!
Är det vad som vi svenskar ville uppnå?

Som slutsats till studien så finns här ett underlag för mer debatt.
Så det är bara att tacka "Greppa näringen" för initiativet av studien, även om jag anser att "Greppa näringen" i sig är meningslös....

http://www.greppa.nu/download/18.724b0a8b148f52338a3294c/1413552466880/Drivkrafter+-+resultat+131206.pdf

Jordbruksverket försvarar reglerna

"Gott djurskydd och en likvärdig och rättssäker kontroll är starka försäljningsargument till fördel för svenskt kött."

Det är bara den likvärdiga och rättssäkra kontrollen som fattas. Och när tänker då Denne herr Denneberg göra något för att åstadkomma Denna Likvärdiga och rättssäkra kontroll. Eller menas det att djurhållningen i Sverige redan är - likfärdig? Likvakan över svensk djurhållning närmar sig - är det den som ska bli Likvärdig?

HR19 oktober 2014

Hybris?

I många år har man förundrats över formuleringar i amerikansk politik.
Inom jordbrukspolitiken, som jag följer litet mer, där resonerar amerikanarna som om de var världens "frälsare" med sitt jordbruk.
De skall föda världen.
Hela världens livsmedelsbehov och konsumtion är helt beroende av det amerikanska jordbruket.
Världen är i själva verket USA....
Tror amerikanarna på detta själva....?
Det blir frågan när jag läser sådana argument i amerikansk media på nätet.

Att det amerikanska egot är enormt när det gäller allmän global politik det är vi väl alla medvetna om, men är det så ända ner till varje amerikansk medborgare egna tankar?
Ibland får man en känsla av att det faktiskt är så...
Att på något sätt tycker amerikanarna att de tvingas ställa upp för att "rädda världen".
Och inom lantbruk innebär det att de amerikanska storbolagen inom lantbrukssektorn fått allt större svängrum, lokalt och globalt.

Frågan som jag funderat på, är hur pass väl förankrad är denna centrala politiska tanke i det amerikanska samhället, egentligen?
Inser de amerikanska medborgarna att de utnyttjas i politisk syfte av sina egna ledare?
Till att tro på att just de, USAs medborgare, är världsfrälsare.
Och därmed låta sig drivas in i ett samhälle där stora bolag agerar som medeltida feodalherrar....

USA är dock ett öppet samhälle, där medborgarna kan driva opinion fritt, där medborgarna kan driva process mot myndigheter och bolag - om de vill. Och det gör de. Och de vet att denna öppna samhällssituation är inget självklart, givet för all framtid, utan något som måste kämpas för dagligen. Därför finns det alltid några som har en annan åsikt än "mainstream".
Därför är protester mot den amerikanska hybrismentaliteten, mainstreampolitiken i Washington, präglade av något vi inte tycker är "amerikanskt" utan något helt annat.
Men vad? Förstår vi?
För svensk politik präglas alltid av just amerikansk "mainstreampolitik".

I nedan länk ifrågasätts, från USA, USAs politiska ambitioner om att dominera världens livsmedelsförsörjning - "We skall feed the world". I USA.
Istället betonas "Food Sovereignty"!

http://nffc.net/index.php/the-fallacy-of-feeding-the-world/

18 oktober 2014

Särlagstiftningen

Det EU-regelverk (se foto, traven mäter nästan en meter - 6-7000 lagregler) för jordbruket som infördes den 1 januari 1995 och som Sverige inte kunde nöja sig med utan på detta vill ha en egen särlagstiftning.

HR

http://www.dagensjuridik.se/2014/10/inte-fraga-om-aktivism-fran-den-svenske-domaren

17 oktober 2014

Bättre - för vem?

I årtionden har debatten om kornas utevistelse på sommaren diskuterats.
Jag fick själv frågan på 1980- talet om jag släppte ut korna på sommaren.
Svaret blev att både jag och korna vill ut så fort det går.....
Så jag brukade släppa ut ungdjur i mars. Och mjölkande djur i slutet av april....
De första åren undrade folk om jag var riktigt klok...
Inte kan man ha kreatur ute i mars månad?!
Så därmed ifrågasattes det hur jag än gjorde...
För tidigt eller för sent...

Idag har besserwissrarna för sig att alla kor skall gå lösa.
Visst...
Varför har vi haft djuren bundna alls under tidernas gång?
Borde man inte ställa sig den frågan?!
Egentligen är svaret så självklart att det borde alla som är intresserade av djur inse...
Det var enda sättet att socialisera djuren!
Då korna har kvar sina naturliga instinkter som säger dem att om någon närmar sig så är det en fiende!
Om en kalv eller ko står bunden och icke kan fly så lär sig djuret att den människa som närmar sig icke är en fiende...

Men idag, när detta inte längre får läras via socialisering, så måste det avlas fram...
Man måste förändra djurens naturliga beteende via genetiken för att vår nya uppfattning om djurhållning skall fungera i praktiken.
Ett större övergrepp mot djuren än något sådant kan jag inte tänka mig!

Apropå nedan länk.
http://www.atl.nu/lantbruk/l-ng-v-g-mot-b-sf-rbud-i-finland

Sedan finns det en faktor som det bortses från totalt.....
Arbetsmiljöfaktorn.
Ohanterliga djur är farliga!!
Att binda upp korna vintertid gör djuren vana vid människor...
Men det har kanske en sekundär betydelse i vår tid.

Långt över huvudet på de berörda

I en debattartikel häromdagen resonerade två representanter för svensk slakteriindustri om problemen för svensk slaktdjursuppfödning.
Inga direkta nyheter direkt, men man kunde konstatera att Rutegård och Wierup, som resonerade om Djurskyddslagens krav och menade att dessa var orsaken till skillnaden mellan svensk uppfödning och andras inom EU.
(http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/10/att-pina-de-egna-medborgarna.html)

Allt fungerade enligt den uppenbara metoden, umgängessättet mellan nationer inom EU, det som innebär att man får gärna pina sina egna medborgare med märkliga lagar och föreskrifter, men inte andra länders medborgare.
Det var för mig en överraskning att Rutegård och Wierup var så medvetna om detta umgängesproblem inom EU.
För det lägger allt ansvar för demokratiska och rimliga regler på landets egna medborgare! Det innebär att nationell samhörighet inte längre är självklart utan minoriteter, oavsett typ av minoritet, måste inse att övriga samhället kan mycket väl vara den egna gruppens fiende. För jordbrukets aktiva är det ingen direkt nyhet, men nedan motdebattartikels ansvariga har genom sin underskrift visat att de står för något som innebär att man är slaktdjursuppfödarnas motståndare, deras fiender.

När man läser texten så slås man just av att de som skrivit under inte läst debattartikeln av Rutegård och Wierup för då borde man uppfattat deras konstaterande att Sverige använt "Principen att pina sina egna medborgare efter eget tycke..." Och att detta är precis det som de själva förespråkar!!
Hela artikeln präglas av ett ovanifrånperspektiv av personer som inte själva har behöver ta ansvar för åsikternas resultat! Varken för samhället eller de som närmast berörs, lantbrukarna.

http://www.dn.se/debatt/insikter-om-djurvalfard-svensk-kottproduktions-framtid/

Tänkvärda ord från en generaladvokat som borde läsas av både svenska regeringar och deras myndigheter


 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT YVES BOT föredraget den 30 april 2014(1)Förenade målen C473/13 och C514/13 

142. I det avseendet är det viktigt att påminna om två grundläggande principer i domstolens praxis.
143. För det första har domstolen vid upprepade tillfällen slagit fast att en medlemsstat inte kan åberopa nationella bestämmelser eller praxis som följer av dess federala organisation som eventuell grund för att underlåta att iaktta skyldigheter som föreskrivs i ett direktiv.(53) Enligt fast rättspraxis är således unionsinstitutionerna inte tvungna att beakta eller ens uttala sig om kompetensfördelningen enligt medlemsstaternas egna institutionella föreskrifter, eller om de skyldigheter som den federala statens myndigheter respektive delstaternas myndigheter kan ha.(54)
145. För det andra måste medlemsstaterna utforma sin lagstiftning på ett sådant sätt att respekten för enskildas grundläggande rättigheter säkerställs. Dessa stater får i synnerhet inte tillämpa lagstiftning, inte ens straffrättslig sådan, som kan äventyra fullgörandet av målen med ett direktiv och förta direktivet dess ändamålsenliga verkan. Enligt artikel 4.3 andra och sista styckena FEU ska medlemsstaterna "vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av unionens institutioners akter" och särskilt "avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål", inbegripet målen med direktiven. Denna skyldighet åligger alla myndigheter i medlemsstaterna,(55) oavsett om det rör sig om den federala statens myndigheter eller delstaternas myndigheter för det fall medlemsstaten har en federal organisation.

Jag citerar detta med anledning av arr bland annat direktiv 98/58/EG har artikel 43 som rättslig grund och man kan i de föregående artiklarna tydligt utläsa vilket syfte direktivet har och med tanke på hur svenska jordbrukare och särskilt djurhållarna pinas av sina nationella herrar och damer.

Hälsningar
uffe

16 oktober 2014

Funderingar på World Food Day

I efterdyningarna till en ny regering tycks krafter som legat och pyrt i snart ett årtionde kommit upp till ytan och försöker ta plats i samhällsdebatten.
Djurrättsaktivister, miljöaktivister, mataktivister.... Alla möjliga aktivister.
Krafter som lever i det moderna samhället. Subkulturer.

Politiken har sedan demokratin infördes försökt att balansera olika krafter för att samhället skall fungera. Och så är det nog fortfarande. Men idag tycks att medborgarnas insikter om samhällets olika funktioner blir allt bristfälligare.
Vi lever alla i vår egen bubbla, vår egen lilla värld. Och allt utanför den bubblan blir hotfullt..

Min egen bubbla, jordbruket, var förr en stor och viktig del i samhället. I tusentals år var jordbruket basen i civilisationen. Till och med förutsättningen för samhällets existens. Civilisationens grundbult. Även i vår del av världen. För tusen år sedan var hela ekonomin baserad på jordbruket och jordbrukets tekniska landvinningar. I århundraden avgjorde jordbrukets förutsättningar folkets livsvillkor.

När industrialismen blev dominant i samhället och medborgarna tappade kontakten med jordbruket insåg man inte skillnaden mellan industriellt tänkande, industriell kultur, och naturens gång, jordbrukandets kultur. Hela samhället gick in i en kulturell förändring som går väldigt fort, i ett historiskt perspektiv, men sakta i ett individuellt mänskligt perspektiv. Men förändringen är påtaglig även på individuell nivå.

De lantbrukare som har upplevt hela denna process, att förändra det i stort helt agrara svenska samhället till ett industriellt samhälle där ytterst få medborgare förstår livmedelsproduktionens/jordbrukets villkor, är idag över sjuttio år. De som i sin ungdom upplevde det hästdrivna småjordbruket med några kor och hushållsgrisar, höns och ladugårdskatter....
Och som nu konstaterar att även den största ladugården i byn nu kommer att tömmas på djur och maskiner. För att stå tom. Då en industrihangar långt ute på landet har mycket litet värde.
Dessa bönder/lantbrukare har sett en förändring som är helt enorm. Och med en uppgivenhet och oro inför framtiden, för sina barn och barnbarns framtid.
Hur skall det gå?

Egentligen är problemet idag inte större än det var förr..
Egentligen inte större än det alltid varit inför framtiden.
Folk får anpassa sig, hitta nya vägar.
Eller gå tillbaka i intrampade stigar...
Men det gör sig inte självt i krissituationer.
Varje människa är då sin egen lyckas smed.
Har ansvar över sitt eget liv.
Det som kallas människans fria vilja.
Vilket är mycket tydligt i ett demokratiskt samhälle.

Men är då alla dessa aktivister, som vill pådyvla andra sina egna uppfattningar, demokrater?
Eller letar de efter syndabockar i ett samhälle de inte förstår?

Oavsett har lantbruket och bönderna varit en tacksam grupp att utse till syndabockar i ett samhälle som lämnade den agrara ekonomin för det industriella samhället.
Att det fanns en koppling mellan industrisamhället och bondesamhället (åtminstone det industriella lantbruket) var kanske inte riktigt klart då förändringen inom jordbruket tycktes gå långsamt och motsträvigt jämfört med förändringarna inom industri och övrigt samhälle. Men det var bara en ytlig uppfattning. Förändringen av bondesamhället till ett entreprenörbaserat jordbruk skedde parallellt med industrialiseringen av samhället. En symbiotisk samhällssituation som hade sin absoluta topp på 1970-talet.

I slutet av 1970-talet var det uppenbart att Sveriges storhetstid som industrination närmade sig slutet. En process som även den går långsamt. I ett mänskligt perspektiv. Då jordbruket och dess entreprenörer ligger litet efter i samhällsutvecklingen, vilket är naturligt då ekonomin i lantbrukets kundkretsar är avgörande för lantbrukets utveckling, så blev globaliseringen och senare EU- medlemskapet en ekonomisk kräftgång för svenskt lantbruk. Men medborgarnas oro över tillvaron i form av miljöaktivism, djurskyddsaktivism och hälsoaktivism fick religiösa uttryck som det etablerade demokratiska politiska systemet får allt svårare att hantera.

I den nya regering som tillträtt har krafter som är oroliga inför framtiden fått plats.
Överlag, även om aktivisterna har en religiös dimension i sin agenda, så är argumentationen byggd på just industrisamhällets filosofi, vetenskapligt underlag för besluten, vilket inte borde vara något problem för någon....
Men som debatten just nu utvecklas tycks så vara fallet. Den första prövningen för alla parter i jordbruksdebatten tycks bli "gödselskatten" där regeringen faller in i spår från förra seklet, den tid då politiken inte tog problemen på allvar då alla aktivister var långt borta från politiskt inflytande. Och då krävdes inga hållbara argument för det handlade bara om "religiösa yttringar" egentligen. Idag är dessa "religiösa yttringar" i regeringsställning! Och organisationer som tidigare inte behövde bry sig om sådana triviala företeelser ser nu litet desperata ut. De gamla politiska kontakterna kanske inte duger längre....

Därför kan debatten om gödselskatten bli en intressant följetong som visar hur det "efterblivna" organisationslantbrukets LRF kommer att tackla denna nygamla fråga.
Nog tycker jag att det skall bli spännande...

Thomas Gunnarson

http://www.atl.nu/lantbruk/lrf-starkt-kritiskt-till-terinf-rd-skatt

15 oktober 2014

World Food Day / 16 Oktober

Miljöskatt på handelsgödsel

Så är då "miljökarusellen" igång.
Miljöskatter....
Miljöskatt på handelsgödsel.
Varför det?
Måste inte en miljöskatt motiveras ur miljösynpunkt?
Jo, givetvis!
Görs det?

Vi får se...
http://www.atl.nu/lantbruk/regeringen-terinf-r-g-dselskatt

World Day of Action For Food Sovereignty. La Via Campesina.I dagarna är det World Food Days och Familjejordbrukets år. För svensk del är jordbruket en verksamhet som sjunger på sista versen. Jordbrukspolitiken skall efter nyår ingå i Näringsdepartementet. Rent organisatoriskt är detta en historisk händelse. Bondesverige finns inte längre!
De svenska Urbanerna firar sina triumfer. Äntligen är bönderna utrotade! Även i den statliga administrationen. Olika lagar och ministerpåfund (miljö- och djurskyddslagar) har äntligen gjort slut på dessa obstinata medborgare...
Sedan finns det politiker, djurrättsaktivister och miljöaktivister, som inte förstår att när spottkoppen är full så rinner det över. Det gör att de aktiva inom lantbruket upphör med sitt och bilden blir sin motsats. Som det beskrivs i nedan länk:
Vi har att välja på TTIP med sina nudlar, pasta och Putinklubbor eller att fundera på nedan uppmaning om Food Sovereignty. Då den väg som Jens Holm förespråkar är bara den väg Jens Holm få gå själv...
Food Sovereignty is the right of the world's peoples to produce and to consume healthy food. Food cannot be reduced to a commodity in the hands of the transnational corporations.
The international peasant and family farmer movement, La Via Campesina, is calling upon its member organisations across the world, and on grassroots organisations, allied social groups, and concerned consumers to be part of the World Day of Action for Peoples' Food Sovereignty and against transnational corporations, this coming October 16th, 2014.
Every year, La Via Campesina organises this Day of solidarity, resistance, and mobilisation in order to make citizens aware of the current threats to Peoples' Food Sovereignty.
To this end, we believe that it is important, and absolutely necessary ,to strengthen the alliance between those who work in the countryside and those who work in the city. The human right to food should not only refer to availability; it should also ensure that the available food is wholesome, healthy, and culturally appropriate.
In 1996, in Rome, La Via Campesina introduced Food Sovereignty as the right of the world's peoples to decide upon their own food and farming policies, giving preference to local production and distribution systems - in the hands of peasants and family farmers - that meet the needs of the population.
Today, taking advantage of the triple alliance between states, banks, and communications media, transnational agri-business gives widespread advertising coverage to the large-scale agricultural model, which, it is argued, is very highly productive and is able solve the food crisis. In reality, however, at this very moment, more than a billion people in the world suffer from hunger and starvation, while the transnational corporations, solely motivated by profit, continue to speculate with food.
Agribusiness drives millions of peasants and family farmers, women and men, off their land and away from their territories, leaving the countryside without farmers, leading to a concentration of control over natural resoures such as land and water, and destroying biodiversity.
Moreover, companies such as Monsanto, Cargill, Bunge, Dupont, and AMD, among others, have taken over and are monopolising world trade in grains and seeds, criminalising the ancestral practice of saving, and exchanging seeds. Agribusiness encourages the indiscriminate use of toxic agricultural chemicals, which both degrade the soil and threaten the lives of farmers, farmworkers, and urban consumers.
On this World Day of Action taking place on October 16th, we peasants and farmers, women and men, of La Via Campesina reaffirm the urgent need for Comprehensive Agrarian Reform as a means of attaining Food Sovereignty; and we endorse agro-ecological production as the alternative farming practice that is consistent with our plans for the future as peasants and family farmers, which also mitigates the effects of climate change and cools the planet down.
Therefore, on this October 16th – the World Day of Action for Food Sovereignty and against Transnational Corporations – we will be mobilising: taking over land, holding forums; organising agro-ecological festivals; occupying the streets of towns and cities. We will raise our voices in order to express our resistance to landgrabbing and to the use of toxic agricultural chemicals and genetically-modified seeds - and to call for Comprehensive Agrarian Reform and Food Sovereignty , which together imply a radical transformation towards a fair and decent food system for the world's peoples.
Food Sovereignty Now!!

We would like to record all of the actions taking place in your organisations everywhere in the world: photographs; forums; marches; video screenings; seed exchanges; agro-ecological festivals. Please send your information to: lvcweb@viacampesina.org